Nutuk/20. bölüm/Vesika 131/a

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Sivas, 4.10.335
Kastamonu, Ankara, Samsun, Sivas, İzmit, Bolu, Elaziz, Trabzon, Diyarbekir, Konya Telgraf Başmüdürlerine

Heyetimiz yeni kabine ile telif ve tevhîd-i âmâl etmek üzere muhaberededir. Bu husus takarrür ve tahakkuk edinceye kadar iş’âr-ı ahîre değin kemâ fi’s-sâbık İstanbul ile olan muhhaberât-ı resmiye kat’iyen münkatı’ bulundurulacaktır, icap edenlerin ehemmiyetle nazar-ı dikkatlerinin celbi tavsiye olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi namına
Mustafa Kemal