Nutuk/18. bölüm/Kâzım Karabekir Paşa'yı meclise bir an evvel iltihak ettirmekte istical edenler yaptığımız muameleyi iptale çalışıyorlardı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Efendiler, Kâzım Karabekir Paşa’yı, Meclis’e bir an evvel iltihak ettirmekte istical edenler, yaptığımız muameleyi iptale çalışmakta kusur etmediler. Feridun Fikri Bey (Dersim Mebusu) ilk olarak ortaya atıldı. Vehbi Bey (Karesi Mebusu): “Meclis’e iltihak eden bir arkadaşı, bir azayı müzakereye iştirakten, herhangi bir kuvvet alıkoyabilir mi? Böyle şey olur mu?” diye hitap ve itâba başladı.

Muhterem Mebus, fikir arkadaşını bir an evvel Meclis’te faaliyete geçirebilmek için, kanun kuvvetini, onun kahhâr kudretini ve o kuvvet ve kudreti istimâl için, Meclis-i Âli’nin ve milletin emniyet ve itimâdına mazhar olmuş insanların azim ve kararlarında ne derece kat’î olduklarını unutmuş gibi görünüyordu. İsmet Paşa’nın beyânâtı, bu yaygaraları susturdu. Buna dair olan müzakere kapandı. Paşalara verilen evâmir harfiyen tatbik ettirildi.