Nutuk/16. bölüm/Teklifim fırkaca ve der-akab meclisçe müzakere ve "Yaşasın Cumhuriyet" sedalarıyla alkışlanan hitabeler ile kabul edildi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Abdullah Azmi Efendi’nin “meselenin ehemmiyeti derkârdır. Müzakere devam etsin.” diye yükselen itirazına rağmen müzakerenin kifayeti kabul olundu. Ondan sonra teklifimin heyet-i umumiyesi ve müteakiben maddeleri birer birer okunarak müzakere ve kabul edildi.

Efendiler, Fırka ictimâına hitam verildi ve der-akab Meclis ictimâı küşâd edildi. Saat öğleden sonra altı idi. Teklif-i kanunî, Kanun-ı Esasî Encümeni tarafından usûlen tetkik edilerek, mazbatası hazırlanırken, Meclis, sâir bazı mesâil ile iştigal etti. Nihayet, makam-ı riyâsette bulunan Reis Vekili İsmet Bey, Meclis’e şu ma’lumâtı verdi: “Kanun-ı Esasî Encümeni, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun ta’dîlâtına dair lâyihanın müstacelen ve derhal müzakeresini teklif ediyor.” (Kabul sesleri) üzerine mazbata okundu. Teklif vechile müzakere edildi. Nihayet, kanun, birçok hatiplerin “Yaşasın Cumhuriyet!” sedalarıyla alkışlanan hitabeler ile kabul edildi.