Nutuk/16. bölüm/Reis-i umumî sıfatıyla meselenin halline memur edildim

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Reis, bundan sonra müzakerenin kifayetini reye koymuş. Müzakere kâfi görüldükten sonra birtakım takrirler okunmuş. Bu takrirlerden Kemalettin Sami Paşa’nın takriri kabul olunmuş. Bu takrir muhteviyâtına göre ben, Reis-i Umumî sıfatıyla meselenin halline heyet-i umumiye tarafından tevkil ve memur ediliyorum.

Müzakerenin cereyânı esnasında Çankaya’da ikametgâ-hımda bulunuyordum. Kemalettin Sami Paşa’nın takririnin kabul edilmesi üzerine, ictimâa davet edildim. İçtima salonuna girer girmez doğru kürsüye çıktım ve şu kısa mütâlaa ve teklifi dermeyan ettim.

“Efendiler! Dedim, Heyet-i Vekile intihâbında teşettüt-i efkâr hâsıl olduğu anlaşılmıştır. Bana bir saat kadar müsaade buyurun. Bulacağım suret-i halli arz ederim.”

Reis Fethi Bey, teklifi reye koydu. Kabul olundu.

Efendiler, bu bir saat zarfında icap eden zevâtı Meclis’teki odama davet ederek onlara 28/29 Teşrinievvel gecesi hazırladığım teklif-i kanunî müsveddesini gösterdim ve müdâvele-i efkâr ettim.