Nutuk/15. bölüm/Rauf Bey'in aradaki ihtilâf-ı nazarı kendisi ile İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele addetmesi doğru değildir

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Muhterem Efendiler, görülüyor ki İsmet Paşa ile olan muhaberâtımda, onu rencide edebilecek tarz-ı iş’ârat da vardır. Nihayete kadar da buna mümâsil ciddî tebligatım olmuştur. İsmet Paşa’nın da bana aynı tarzda iş’ârları vuku bulmuştur.

Heyet-i Vekile kararlarında benim de nokta-i nazarlarım münderic olduğunu da İsmet Paşa’ya, icap ettikçe bildiriyordum. Buna nazaran, İsmet Paşa’nın Heyet-i Vekile Riyâseti’ne hitaben vuku bulmuş olan bazı şikâyetleri, yalnız Rauf Bey’in şahsına ait telâkki edilemezdi. Bütün vekillere ait ve hatta bana da şâmil idi.

Rauf Bey’in bu ihtilâf-ı nazarı, kendisi ile İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele addetmesi ve addettirmeğe kalkışması doğru değildir. Her vaziyette, her meselede talimat verenle o talimatı, uzakta ve bilhassa talimat verenin temasta bulunmadığı şerâit içinde tatbik eden arasında ihtilâf-ı nazar olabilir. Maksad-ı aslî mahfûz kalmak şartıyla vaziyet, hal ve icâba göre idâre olunur.

İsmet Paşa’nın, vaziyetin takibi hususunda benim nazar-ı dikkatimi celp etmesi de mazur görülmek lâzımdır. Çünkü mesele hakikaten ciddî ve hayatî idi.