Nutuk/15. bölüm/Rauf Bey'in Heyet-i Vekile reisliğinden, Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi ikinci reisliğinden istifaları

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Rauf Bey, Heyet-i Vekile Riyâseti’nden istifa etti. Dahiliye Vekili bulunan, Ali Fethi Bey, aynı zamanda Heyet-i Vekile Riyâseti’ne intihap olundu (13 Ağustos 1923).

Ali Fuat Paşa da bir müddet sonra, 24 Teşrinievvel 1923 tarihinde, Meclis Riyâset-i Saniyesinden çekilerek Ordu Müfettişliği’ne tayinini ricâ etti. Fuat Paşa’ya, unvanı Reis-i Sâni olmakla beraber vaziyet ve vazifesinin pek mühim olan Meclis Riyâseti olduğunu, söyleyerek vazifesine devam etmesini tavsiye ettim. Fuat Paşa, politikadan hoşlanmadığını, hayatını askerlik mesleğine hasretmek istediğini dermeyan ederek arzusunun is’afını ricâda ısrar etti. Fuat Paşa’nın, rütbesi Mirliva idi. Kumanda edeceği orduda Ferik rütbesinde kolordu kumandanları vardı. Hidemât-ı sâbıkasını nazar-ı dikkate alarak kendisini ferikliğe terfi ve karargâhı Konya’da bulunan İkinci Ordu Müfettişliği’ne tayin ettik.

Kâzım Karabekir Paşa da daha evvel aynı mülâhazatla, Meclis’ten ayrılmış ve Ordu Müfettişi olarak, Birinci Ordu’nun başına geçmiş bulunuyordu.