Nutuk/15. bölüm/Lozan Muâhedenamesi'ni hazırlayan ve imzalayanlara teşekkür ve tebrik

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Efendiler, İsmet Paşa 24 Temmuz 1923 günü muâhedenameyi imzaladı. Kendisini tebrik etmek zamanı gelmişti. Aynı günde şu telgrafnameyi yazdım:

Lozan’da Heyet-i Murahhasa Reisi Hariciye Vekili
İsmet Paşa Hazretlerine

Millet ve Hükümet’in zât-ı âlilerine tevcîh etmiş olduğu yeni vazifeyi muvaffakiyetle itmâm buyurdunuz. Memlekete bir silsile müfit hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da tarihî bir muvaffakiyetle tetvîc ettiniz. Uzun mücadelelerden sonra vatanımızın sulh ve istiklâle kavuştuğu bugünde parlak hizmetiniz dolayısıyla zât-ı âlinizi, muhterem arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve mesâinizde size yardım eden bütün Heyet-i Murahhasa azasını müteşekkirâne tebrik ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan
Gazi Mustafa Kemal