Nutuk/15. bölüm/Halk Fırkasını teşkil teşebbüsü

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Muhterem Efendiler, her yerde siyasî fırka teşkili hakkında da halk ile uzun hasb-i hallerde bulundum.

7 Kânunuevvel 1922 tarihinde, Ankara matbûatı vasıtasıyla halkçılık esasına müstenid ve “Halk Fırkası” namıyla siyasî bir fırka teşkil etmek niyetinde olduğumu beyan ederek bu fırkanın nasıl bir program takip etmesi lâzım geleceği hakkında bi’l-cümle vatanperverânın, erbâb-ı ilm ü fennin müzaheret ve müşâreketine mürâcaat etmiştim.