Nutuk/15. bölüm/İsmet Paşa'da Heyet-i Vekile Reisi Rauf Bey'e karşı adem-i emniyet hissi başlamıştı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Diğer tarafta, İsmet Paşa’da da Heyet-i Vekile Reisi Rauf Bey’e karşı, adem-i emniyet hissi başlamış... Rauf Bey’in imzasıyla aldığı nokta-i nazarlardan, Rauf Bey’in, beni haberdâr etmeksizin talimat vermekte olduğu endişesine düşmüş..

Nihayet, İsmet Paşa, müzâkerâtın ciddî ve nazik safhalara girdiğinden bahsederek, benim bizzat vaziyeti takip etmemi yazdı.

Gerçi ben, İsmet Paşa’nın raporlarından ve Heyet-i Vekile kararlarından haberdâr ediliyordum. Fakat Rauf Bey’in mukarrerâtı tebliğ eden yazılarının tarzını kontrol etmiyordum. İsmet Paşa’nın, nazar-ı dikkatimi celp etmesi üzerine, Lozan müzâkerâtını, Heyet-i Vekile’de bizzat takip etmeğe ve bazen Heyet-i Vekile kararlarını bizzat kaleme almaya lüzum gördüm.

Mevzu-i bahis ettiğimiz mesele hakkında, sarîh ve kat’î bir fikir verebilmek için İsmet Paşa ile Rauf Bey arasında muhtelif mesâile ait olmak üzere cereyân eden muhhaberâttan, yalnız bir iki meseleye ait bazı muhhaberâtı muvacehenizde tetkik edeceğim.