Nutuk/13. bölüm/Başkumandan Muharebesi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Efendiler, 26, 27 Ağustos günlerinde, yani iki gün zarfında düşmanın Karahisar’ın cenubunda 50 ve şarkında 20, 30 kilometre imtidâdında bulunan müstahkem cephelerini düşürdük. Mağlûp olan düşman ordusu kuvâ-yı külliyesini, 30 Ağustos’a kadar Aslıhanlar civarında ihata ettik. 30 Ağustos’ta icrâ ettiğimiz muharebe neticesinde (buna Başkumandan Muharebesi unvanı verilmiştir) düşman kuvâ-yı asliyesini imhâ ve esir ettik. Düşman ordusu başkumandanlığını ifa eden General Trikopis de üsera meyânına dahil oldu. Demek ki tasavvur ettiğimiz netice-i kat’îye, beş günde alınmış oldu.

31 Ağustos 1922 günü ordularımız kuvâ-yı asliyesiyle İzmir istikamet-i umumiyesinde hareket ederken, aksâm-ı sâiresiyle de düşmanın Eskişehir ve şimalinde bulunan kuvvetlerini mağlûp etmek üzere hareket ediyorlardı.