Müslümanların kayırıldığı iddiası

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Müslümanların kayırıldığı iddiası
Adana olaylarından dolayı sadece Ermenilerin tutuklanıp Müslümanlara dokunulmadığı iddiası hakkında Valilik'ten açıklama istendiği; İngiliz Konsolosluğu'na sığınan Ermenilerin kimliklerinin daha önce Hariciye Nezâreti'ne bildirilmiş olduğu (Tarih: 5 Mayıs 1909) (DH. MKT, 2803/11)

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: 22 Nisan sene [1]325

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Adana İngiliz Konsoloshânesi'ne dehâlet etmiş olan üç Ermeni'nin hüviyetleri hakkında vilâyetle cereyân eden muhabere neticesi 19 Nisan sene [1]325 tarihli tezkire-i acizî ile nezâret-i celîlelerine iş‘âr edilmiş ve Ermenilerin tevkif edilip Müslümanlara dokunulmadığı keyfiyeti ve müteferri‘âtı vilâyet-i müşârunileyhâdan derdest-i istifsâr bulunmuş olmakla ol bâbda.