Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin Bağımsızlık Bildirgesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin Bağımsızlık Bildirgesi

Biz, Kırım Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi ve Sivastopol Kent Konseyi milletvekilleri olarak, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükümlerine ve halkların kendi kaderini tayin hakkını güvence altına alan bir dizi diğer uluslararası belgeye dayanarak, ve BM Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Temmuz 2010 tarihli Kosova ile ilgili olarak devletin bir bölümü tarafından tek taraflı bağımsızlık ilanının uluslararası hukuk normlarının hiçbirini ihlal etmediği yönündeki teyidini de dikkate alarak ortaklaşa karar vermekteyiz:

1. 16 Mart 2014 tarihinde Kırım halklarının doğrudan iradesinin açıklanmasının bir sonucu olarak, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri dahil olmak üzere Kırım'ın Rusya'ya katılmasına karar verilirse Referandumdan sonra Kırım cumhuriyetçi bir hükûmet biçimine sahip bağımsız ve egemen bir devlet ilan edilecektir.

2. Kırım Cumhuriyeti topraklarında barışı, etnik gruplar arası ve dinler arası uyumu korumayı taahhüt eden demokratik, laik ve çok uluslu bir devlet olacaktır.

3. Bağımsız ve egemen bir devlet olarak Kırım Cumhuriyeti, referandumun uygun sonuçları olması durumunda, Kırım Cumhuriyeti'ni uygun bir devletlerarası anlaşma temelinde Rusya Federasyonu'nun yeni bir öznesi olarak Kırım Cumhuriyeti'ni kabul etme önerisiyle Rusya Federasyonu'na başvuracaktır.

Bildiri Kırım Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu Kararı'nın 11 Mart 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında (Kırım Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu Başkanı V. Konstantinov tarafından imzalanmıştır) ve Sivastopol Kent Konseyi'nin 11 Mart 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Kararı ile onaylanmıştır (Sivastopol Belediye Meclisi Başkanı Y. Doinikov tarafından imzalanmıştır).

KÖC Basın Merkezi Yüksek Kurulu

Kaynak: "Заявление МИД России в связи с трагическими событиями в Донецке". mid.ru. 14 Mart 2014. 27 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2022. 
Telif durumu:

Copyright.svg PD-icon.svg Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Bu eser Ukrayna Telif Hakları ve İlgili Hakları Yasası'nın 10. maddesi uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Telif hakkı koruması şunları içermez:

a) Günlük basında yer alan sıradan haberler niteliğindeki haberler veya güncel olaylar;
b) Halk sanatı (folklor);
c) Resmi makamlar tarafından yetkileri dahilinde düzenlenen siyasi, yasal, idari nitelikteki resmi belgeler (kanunlar, kararnameler, kararlar, mahkeme kararları, devlet standartları vb.) ve resmi tercümeleri;
d) Ukrayna'nın devlet sembolleri, devlet ödülleri; kamu makamlarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askerî oluşumların sembol ve işaretleri; bölgesel derneklerin sembolleri; işletme, kurum ve kuruluşların sembol ve işaretleri;
e) Özgünlük kriterlerini karşılamayan ve nevi şahsına münhasır haklara (özel hak) tabi araç tarifeleri, TV ve radyo programları, telefon rehberleri ve benzeri diğer veri tabanları.

Bu eser Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 1259. maddesi uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Aşağıda belirtilenler telif hakkına sahip değildir.

  1. Devlet organlarına, belediyelere ve yerel yönetim organlarına ait yasalar, diğer hukuki metinler, mahkeme kararları, yasama, idari ve yargı niteliğindeki diğer materyaller, uluslararası kuruluşların resmî belgeleri ve bunların çevirileri;
  2. Yazarı belli olmayan halk sanatı eserleri (folklor);
  3. Devlet sembolleri ve işaretleri (bayraklar, armalar, banknotlar vb.) ve ayrıca yerel yönetim organlarının sembolleri ve işaretleri;
  4. Tamamen bilgilendirici özelliğe sahip olaylar ve olgular üzerine yapılan haber raporları (günlük haberler, televizyon programları, ulaşım programları vb).

Not: Bu lisans etiketi, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (birlik seviyesi[*]) resmî belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri için de geçerlidir.

Uyarı: Bu lisans etiketi, telif hakkıyla korunan resmi belgelerin taslağı, önerilen resmi sembol ve işaretler için geçerli değildir.


[*] Diğer 14 Sovyet cumhuriyetinin resmi belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri yasal haleflerinin hukukuna tabidir.

Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.