Hikâye-i Kesikbaş

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Hikâye-i Kesikbaş Bahri
Mevlid-i Şerif
Süleyman Çelebi
Alttaki mevlid bahrisinin hikayesi için Hikâye-i Kesikbaş vikipedi maddesine bakınız
Başlayalım söze Bismillah ile
Dürişelim Dünü Gün Allah ile
Bir hikayet dilime geldi ani
İdiserem Hak kılar ise yani
Hak bari kıla dilime söyleyem
Mustafa mucizatın şerh eyleyem
Oturdu Mustafa dört yariyle
Otuz üç bin sahabe cümle bile
Bakarlardı Rasulün ay yüzüne
Kulak urmuşlardı şeker sözüne
Gördüler kim bir adem kesik başı
Girdi içeru döker gözü yaşı
Aksakallı sanasın nurdur akar
Nure batar kim ki yüzüne bakar
Ne ayağı var idi hem ne eli
Bir kesik baştır heman söyler dili
Gövdesi yok bir acaib baş durur
Şehid olmuş gözleri hem yaş durur
Yüzünü vurdu yere kıldı zari
Zar zar ağlatır peygamberi
Ali durup anda destur diledi
Ol başı götürmeye kasteyledi
Tuttu Ali başı kaldıramadı
Miskal-ü zerre yerden ayıramadı
Gayretinden Alinin ussu gider
Ol baş ider ya Rasül Ali nider
Ali gibi bir dahi olur ise
Cümlesi dava ile gelir ise
Kimse herkes beni kaldırmaya
Zerre kadar yerimden ayırmaya
Durişurdum düni gün Allah ile
Allah adı hemen dahi benim ile
Elli bir kez dahi varmışem hacca
Çok tımar eylemişem yalın aca
Gah yürürdüm yeryüzünde at ile
Gah çıkardım göğe mucizat ile
Gah girerdim ademi suretime
Gah varırdım melekler katına
İsmi azam düasın bilir idim>
İsa ile ben namaz kılar idim
Kal'a-i zerrin idi şehrim benim
Şeyh Abdullah idi adım benim
Bir hub oğlum bir hatunum var idi
İkisi de benim ile yar idi
Oğlum ile gövdemi bir dev yedi
Ya Rasulallah medet eyle dedi
Avretimi aldı gitti kuyuya
Kaygu komaz gözlerimi uyuya
Dadımı ger alıvermezsen benim
Kıyametde davacınem ben senin
Bu sözü işitdi çün Ali duru
Zülfikar bağladı geldi ileru
Der Rasul'e destur virgil varayım
Zülfikar ile devi öldüreyim
Ya ben ölem ya devin başın kesem
Yer dibinde görürsem anı basam
Ben erenler mahfilinde durmişem
Eyriku erlik davasını kılmışem
Rasul ider Ya Ali varma ana
Olmasun kim bir ziyan gele sana
Ali ider çare yok variserem
Başıma yazılanı görserem
Dev elinden alayım ol avreti
Almaz isem kani İslam gayeti
Aliyi gönderdiler ol menzile
Otuz bin sahabe cümle bile
Bindi Düldüle takındı zülfikâr
Hem Hasan ile Hüseyin eyledi zar
Gitdi Ali dahi kesik baş ile
Döndü ashaplar kamu göz yaş ile
Şol Ali sürer idi Düldül atı
Ol kesik baş gider Düldülden katı
Dağ ve taş demez yuvarlanur geçer
Sanasın kim kanadı vardır uçar
Ok atımı Aliden önce gider
Yedi mushafı Kur'anı ezber ider
Kanda kim Ali namaz kılar idi
Ol kesik baş göz ile kılar idi
Ali öper kesik başın yüzün
Mendil ile hem siler yüzün gözün
Yedi gün dün demeyup sürdüler
Akıbet bir mürğ-i zara geldiler
Vardı ol yaride bir derin kuyu
Çıkar ol kuyudan cehennem suyu
Ol baş ider Ya Ali dev kuyusu
Bu kuyudur kal'asının kapısı