Gerekdi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Aşık olub diyar diyar gezenin
Ezel başdan pür kamalı gerekdi.
Oturub durmakta edebin bile
Marifet ilminde dolu gerekdi.

Halka hakikatten metlep gandıra
Şeytanı öldüre, nefsin yandıra
El içindi pak otura, pak dura
Dalısınca hoş sedalı gerekdi.

Danışdığı sözün kıymetin bile
Kelmesinden lal ü göyher süzüle
Mecazi danışa, mecazi güle
Tamam sözü muammalı gerekdi.

Arif ola, eyham ile söz gana
Namehremden şerm eyleye, utana
Saat gibi meyli hakka dolana
Doğru kalbi, doğru yolu gerekdi.

Elesger, hakk sözün isbatın vere
Amelin melekler yaza deftere
Her yanı istese, bakanda göre
Tarikatte bu sevdalı gerekdi.

Kaynak: "Hece Taşları, 37 sayı, 15 Mart 2018. sayfa 3" (PDF). 
Telif durumu:

Bu eser Azerbaycan Cumhuriyeti Telif Hakları Yasası uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Madde 25. Telif hakkı süresi

1. Telif hakkı, eserin yaratılmasıyla, yazarın ömrü boyunca ortaya çıkar ve bu Kanunun 26. maddesinde belirtilen haller dışında, ölümünden sonra 70 yıl geçerlidir.
2. Yazarın kişisel haklarının korunması süresizdir. Yazarın ölümünden sonra bu Kanunun 29. maddesi uyarınca özel hakların korunması yapılır.
3. Bu Maddenin 1. paragrafında ve 26. Maddede belirtilen süreler hesaplamanın belirtilen sürenin başlangıcına dayandığı yasal gerçek yıl başından itibaren hesaplanır.
4. Bu Kanunla belirlenen koruma süreleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar korunma süresi bitmemiş bütün eserlere uygulanır.