İçeriğe atla

Güzel Âşık Cevrimizi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Halk Edebiyatı Antolojisi'ndeki kopyası
— 1 —

Güzel âşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi

Bu marifet bir dilektir
Bilene büyük devlettir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi

Âşıklar harabat olur
Hak katında kutlu olur
Muhabbet baldan tatlı olur
Doyamazsın demedim mi

PİR SULTAN ABDAL şahımız
Hak'ka ulaşır yolumuz
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi

Bektaşî Şairleri ve Nefesleri'ndeki kopyası
—16—

— Semaî tarzındaki nefesler —Güzel âşık çevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rızâ lokamısıdır
Yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır nâçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi

Bu dervişlik bir dilektir
Bilene büyük devlettir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi

Çıkalım meydan yerine
Erelim Ali sırrına
Cân ü başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi

Âşıklar Kara bahtl- olur
Hak’kın katında kutl- olur
Mahabbet baldan tatl- olur
Doyamazsın demedim mi

Pir Sultan Abdal şâhımız
Hak’ka ulaşır râhımız
On iki İmam katarımız
Uyamazsm demedim mi