Fermân-ı aşka cân iledir inkıyadımız

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Fermân-ı aşka cân iledir inkıyadımız
Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız

Bağ eğmeziz edâniye dünyâ-yi dûn içün
Allah'adır tevekkülümüz i'timâdımız

Biz muttekâ-yi zer-keş-i câha dayanmazız
Hakkın kemâl-i lûtfunadır istfnâdımız

Zühd ü salâha eylemeziz ilticâ hele
Tutdu eğerçi âlem-i kevni fesadımız

Meyden safâ-yi bâtın-ı humdur garaz hemân
Erbâb'-ı zâhir anlayamazlar murâdımız

Minnet Huda'ya devlet-i dünyâ fenâ bulur
Bâkî kalur sahîfe-i âlemde adımız.