Dokuz Gardaş

From Vikikaynak
Jump to navigation Jump to search
Emblem-important.svg     Bu metnin kaynak belgesi bilinmemektedir.
Daha fazla ayrıntı için tartışma sayfasına bakınız.

Bu efsane, Uma Dağı mevkiindeki Dokuz Gardaş diye adlandırılan yerde bulunan çok eski dokuz tane mezarın yatırlarının öyküsüdür.


Efsaneye göre; Kocaözü kasabasına 50-60 km uzaklıkta bulunan Epreme köyü eşrafından olan bu kardeşler (9 tane), o zamanki imkanlar dahilinde atlı olarak Kocaözü üzerinden Uma Dağı’nı aşarak Hekimhan’a varırlar. Ancak bunların köylerinde kan davaları olup bir başka grup insan da sürekli intikam peşinde koşarlar ve devamlı bir fırsatını bulmaya çalışırlar. O gün dokuz tane erkek kardeş olan bu dokuz kardeşlerin Hekimhan’a gideceklerini bildikleri için onları takip ederler ve Cordut mevkiinde pusuya yatarlar. Dokuz kardeş Hekimhan’daki işlerini halledip köylerine dönerken baskına uğrarlar. Oldukça kalabalık olan karşı taraf bu dokuz tane kardeşin hepsini orada işkencelerle öldürürler ve cesetlerini param parça ederler. Ertesi gün o civarda koyun otlatan bir çoban bu korkunç manzarayla karşılaşır ve bunu hemen köylülere (Kocaözülülere) haber verir. Olay yerine gelen köylüler parçalanmış cesetlerin ilk anda kimlere ait olduklarını tespit edemezler. Fakat daha sonra bunların Epreme köyünden Hacı Ömer Ağa’nın çocukları oldukları anlaşılır, yakınlarına haber gönderilir. Epreme’den gelen yakınları cesetleri köylerine götürmek istese de; oldukça sarp ve kayalık olan Uma Dağı’ndan parçalanmış olan bu dokuz cesedin 50-60 km uzağa o zamanki şartlarda götürmenin imkansız olduğu anlaşılır. Ve bu cesetlerin biraz yukarıya Uma Dağı tepesinde yer alan düzlüğe şimdi “Dokuz Gardaş” diye anılan yere gömülmesine karar verilir. Kocaözü’den götürülen büyük kazanlarla Cordut deresinden sular getirilip ısıtılarak bu naaşlar yıkanır ve oraya gömülürler.


Suçsuz olarak feci şekilde öldürülen bu dokuz insanın mezarları tek sıra halindedir. Masum olduklarına kati surette inanılan bu dokuz kardeşin hüzün veren dramı Kocaözü halkını derinden etkiler ve bunlara duyulan acıma, saygı, sevgi ve hürmet hissi günümüzde de devam etmektedir. Bu olaydan dolayı mezarların bulunduğu yer ve çevresi “Dokuz Gardaş” diye anılır olmuştur.