Davutpaşa Kışlası Tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

İtti Han Mahmud izâle Yeniçeriyi kırdı hep
Kışla yapdı eyledi vaz'ı asâkir hamd ola

Pâdişhi kâmûrân ü şâbi heft iklimdir
Sâhibi seyfü kalem şâhnişehi kal'a küşâ

Husrevi Behrâm fer sultânı mehdi iktidar
Dâveri Fârûk adlü Bihmeni Hayder vegaa

Mihri kevkeb müşterî tâlı felekşânı mehlikaa
Bahtı es'ad kadri âlî kendi mansûrüllivâ

Kıldı bu nev kışla hurrem askeri mansûreyi
Her yerine reşk ider Kasrı Havernak bî mure

Cenkperver çündi kudsî askeri peygamberi
Saflarında rûnümadır husreti bâri Hüdâ

Al tüfengi destine bu askeri islâmveş
Gel yigit meşk eyle her tâlîmi harbi dâimâ

Askerin gaalip ide Mevlâ adüvsin kahr ide
Tâkim ola aleme perlef fesan mihri semâ
 
Eyledi Dâvudpaşa semtini kışla emin
Kıldı Han Mahmûdi Adli kışlai âlî binâ

İtti Ayni gûşine menkuuş erbâbı hüner
Kıldı târihin beyan her mısrai gevher edâ

1242 (1826)

Ayıntaplı AYNÎ