Dîvânü Lugâti't-Türk/Dizin/X

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
2088 xafsı hokka·I, 423
2089 xakan Afrasyab'a verilen ungun,III, 157
2090 xamir emir, bey·I, 112
2091 xan han, Türkler'in en büyük başbuğu, Afrasyab oğullarına verilen ungun·I, 63, 82, 199, 255, 271, 410, 427, 459;II, 3, 7,190, 273, 288; III, 60, 127, 141, 157, 266. 327, 368
2092 xanda nerede·I,46, 418; III, 69, 173, 218 bkz> kanda, kayda, kayuda
2093 xasnı çocukları semirtmek için bir kese içine konularak a ğızlarına verilen bir deva, Hin-distan'dan gelir· I, 435
2094 xayu hangi, hani, I, 31; III, 218, 237, 367 bkz> kanu, kayu
2095 xıyar maraz ücretle çalışan adam, ırgat·I,411 bkz> maraz
2096 xız kız· III, 218 bkz> kırkın, kırnak, kız
2097 xulıñ Çin'den getirilen birçok renkleri olan ipek kuma ş,III, 371
2098 xumaru andaç olarak verilen mal, ölen büyük bir adam ın malından hakana ayrılan güzel parça, uzağa giden adamın hısımlarına bıraktığı mal I, 445
2099 xumaru miras I, 445;III, 440
2100 xumarulanmak mirasa konmak; dostunun veya ba şkasının malından kendine azık edin-mek,III, 205
2101 xun kaba, faydasız.III, 138
2102 xun xara ışlamak kaba, faydasız iş i;lemek· III, 138
2103 xüçünek kırlangıç dahi denilen benekli, güzel kokulu küçük kavun, y ılkıç·I, 488