Dîvânü Lugâti't-Türk/Dizin/G

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
2076 ge zarf (mefulüileyh) edatı·III, 212,.
2077 gerü ...doğru III,251
2078 geşür havuç, I, 431 bkz> gezer, gizri, sar ıg, turma
2079 gezer havuç, I, 431 bkz> geşür, gizri, sarıg turma
2080 gizri havuç. I, 431 bkz> geşür, gezer, sarıg turma
2081 gine küçültme eki· III, 359 bkz> ·kıya, -kiye
2082 gu fiillerin emir kipi üzerine gelerek zaman, yer ve ayg ıt ismi yapan edat· III, 211