Dîvânü Lugâti't-Türk/Dizin/D

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
1670 dag atlara ve başkalarına vurulan dağ, dağlamak· III. 153
1671 dag yok, değil III,153 bkz> dag ol, dag, tegül
1672 dag ol değil· I, 393, III, 153 bkz> dag, dag,tegül
1673 dakı dahi, II, 195 bkz> takı
1674 dañ dan diye ses verme.II, 357
1675 dangal saman kesmiği·III, 384
1676 dañ duñ etmek "dan dun" diye ses vermek· III, 357 bkz> tañ tuñ étmek-daş (-deş) iştirak, yakınlık gösteren bir ek· I, 407
1677 dava ılgın ağacı meyvesi.III, 237
1678 dava yün sümeği·III, 237
1679 dede baba,III, 220
1680 deve deve·II, 195; III, 225 bkz> devey, teve, tevey, teve, tevey, tévi, tivi
1681 devey deve· I, 31 bkz> deve, teve, tevey,teve, tevey, tév!, tivi
1682 didek gelin giderken yat kimselere görünmemek için örtülen örtü·I, 408
1683 didim geline gerdek gecesi giydirilen taç·I, 397
1684 dik dik·I, 334
1685 dik turmak dik durmak·I, 334
1686 dük şu kadar, birkaçI, 334;III, 367 § dük miñ
1687 dük urmak yumruğu ile yavaşçavurmak·I, 334
1688 dülek ağzı kırık saksı ve testi,I, 389
1689 dünüşge sülüklü pancar denen sebze·I, 490
1690 dag yok, değil,III,153 bkz> dag, dag ol, tegül