Dîvânü Lugâti't-Türk/Dizin/Ş

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
5427 şa alacalı bir kuş, III, 211 § erdemsiz şa
5428 şagılamak çağlamak· III, 324 bkz> çagılamak, , jagılamak
5429 şalaşu bir çeşit Çin dokuması· I, 446.
5430 şamuşa yenilen bir ot, poy otu· I, 446
5431 şap şap vurmada çıkan ses, yemekte ağızda çıkan şapırtı, III, 145, 146
5432 şar şar yağrnurun sağnak halinde yağmasından çıkan ses, herhangi bir akarın çıkardığı ses· I, 324 bkz> çar çar
5433 şat cüret, cesaret· I, 320 ·
5434 şav üç'ta biten ve elbise temizlenen çöven gibi bir ot· III, 155
5435 şebeng demirden yapılmış baston, cop·III, 354 bkz> şebing
5436 şebiñ küçük demir çomak, demir baston, III, 369 bkz> şebeñ
5437 şebük çabuk·I, 147
5438 şekirtük fıstık, I, 507
5439 şel şül udumsuz, yöntemsiz· I, 336
5440 şenbuy ba;ka bir davetten sonra geceleyin gidilen içki ziyaføti· lil, 239
5441 şep ivmeyi, aceleyi anlatan bir edat· I, 319
5442 şep kelmek çabuk gelmek,I, 319
5443 şeşmek çözmek·II, 293 bkz> seşmek
5444 şeştilrmek çözdürmek·II,187 bkz> se;tilrmek
5445 şın taht; sedir, III, .140
5446 şış şiş, tutmaç yedikleri ş1ş.II, 179, 282 bkz> sış
5447 şi Çin hakanlarının selâmlandığı bir kelime. III, 211
5448 şöpik meyve yenildlkten sonra atılan şey, çör çöp,I, 390 bkz> çöpik
5449 şu emir ve nehiyde sona gelerek pekitme bildiren "çu" yerine kullan ılan bir kelıme.III, 211 bkz> çu, çü, şü
5450 şuglu tilki üzümü, Solanum nigrum·I, 431
5451 şutı kırkayak, örümcek, çıyan glbi bir böcek, III, 218
5452 şuvşaşmak gizli söz fısıldaşmak· II, 350 bkz> sufsamak, sufşamak, şuvşatmak
5453 şuvşatmak fısıldatmak, II, 337 bkz> sufsamak, suf şamak, ;uvşaşmak
5454 şü emir ve nehiyde sona gelerek pekitme bildiren "çü" yerine kullan ılan bir kellme· III, 211 bkz> çu, çü, şu
5455 şük susturma edati· I, 335
5456 şük turmak sükut etmek, I, 335
5457 şünük çınar ağacı· I, 390 bkz> çarun, çünük
5458 şüñle Argu diyarında biten ve kökü yenen bir ot, III, 379
5459 şüt soy, asıl· III, 120
5460 şiltük sığır boynuzundan yapılan divit·I, 390 şütük sakal köse sakal,I, 390