Dîvânü Lugâti't-Türk/Dizin/É

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
2036 él i1, vilâyet·I, 48, 106, 168, 219, 354;II, 9, 10, 18, 25. 29, 238
2037 él atı anlatır bir isim·I, 48 él açıklık, boşluk·I, 48
2038 él kötü, değersiz. |, 49 él iki bey arasında barışıklık·I, 49
2039 él başı ata bakan, seyis·I, 49
2040 él bolmak sulh olmak, banşmak·I, 49
2041 él kuş kartala benzeyen alacalı bir kuş·I, 49
2042 én çukur; iniş.I,49;III,4 bkz> in § én yér
2043 én en, yan tarafa olan genişlik, yan·I, 49
2044 énemek enemek; kulaktan bir parçasını keserek imlemek III, 256
2045 énetmek enetmek; kulağın bir parçasını keserek imletmek·I, 215
2046 ér delik açmak için kullanılan aygıt, delgiç,I, 45
2047 ér yer·I, 45 bkz> yér
2048 ér yerin güneye bakan güneşli tarafı·I, 464 bkz> ir
2049 érilmek gedilmek, gedik açılmak; eksikleşmek·I, 270
2050 érin dudak,I, 70, 77 bkz> ir(i)n
2051 érinç iyi ya;ayı;, nimet içinde geçiniş, nimet, bolluk,I, 46, 132; III, 449 bkz> érinj
2052 érinçü günah· I, 134 bkz> arınçu
2053 érinj nimet, bolluk, I, 132; III, 449 bkz> érinç
2054 érle yurtluk, yurt tutulan yeı\ III, 251 bkz> irle
2055 érmek i.rkilmek, yalnızlık duymak; (duvar) yarmak· I, 172, 173
2056 érmek olmak, imek, I, 24 bkz> ermek
2057 érte erte· I, 124
2058 értelemek erken başlamak· I, 316 bkz> ırtalamak
2059 ésilmek eksilmek. I, 270
2060 éşitmek işitmek. I, 212,508, bkz> işitmek
2061 étilmek düzelmek; edilmek, yapılmak· I, 53, 442; II, 209
2062 étinmek edlnmek, hazırlanmak· I, 82
2063 étişmek bariştırmak, beraber yapmak· I, 76
2064 étmek (yardımcı fiil) yapmak, etmek, eylemek, kılmak· I, 171, 324, 332, 333. 342. 361.456, 457, 486; 11. 25; 111. 128. 129, 130, 357,366, 370
2065 éttürmek büktürmek· I, 267, 268 bkz> iytürmek
2066 éttürmek onartmak, düzeltmeyi emretmek. I, 217, 218
2067 évek acele, ivme; aceleci, iven·I, 77, 104, 387;II, 13, 19 § évek er; aceleci adam,I,122
2068 éveklik işlerde ivme, acelecillk·I, 153
2069 évet acele, ivnne· III, 26
2070 évilmek ivilmek, acele edilmek.I, 271
2071 évişmek koşu;mak, acele edl;mek· I, 186
2072 évmek acele etmek, I, 167 .168;II, 12; III, 26,183
2073 évsemek }