İçeriğe atla

Atatürk soyisminin alınamayacağına dair kanun

Vikikaynak, özgür kütüphane
24 Aralık 1934
Sayı: 2888
Resmî Gazete

KANUN
24/11/1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla Kemal Öz adlı Türkiye Cümhur Reisine verilen "ATATÜRK" adının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiç bir kimse tarafından alınamıyacağını buyuran kanun
Kanun No. 2622

Kabul Tarihi: 17 Aralık 1934

 


Madde 1 Kemal öz adlı Türkiye Cümhur Reisine 24/11/1934 tarih ve 2587 sayılı Kanunla verilmiş olan "ATATÜRK" soy adı tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz ve soy adı olarak alınamaz kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir suretle bir kimseye verilemez.
Madde 2 "ATATÜRK" adının başına ve sonuna başka söz konarak öz ve soy adı alınamaz ve kullanılamaz.
Madde 3 Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinde başlar.
Madde 4 Bu kanun hükmünü yerine getirmeğe Dahiliye Vekili memurdur.

18/12/1934

Ayrıca bakınız[değiştir]