Kemal öz atlı Cümhur Reisimize verilen soy adı hakkında kanun

Vikikaynak, özgür kütüphane
27 Kasım 1934
Sayı: 2865
Resmî Gazete

KANUN
Kemal öz atlı Cümhur Reisimize verilen soy adı hakkında kanun
Kanun No. 2587

Kabul Tarihi: 24 Kasım 1934

 


Madde 1 Kemal öz atlı Cümhur Reisimize Atatürk soyadı veril­miştir.
Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.