Arap Harfleri İle Tedrisat Yapmak İçin Gizli Veya Aleni Dershane Açanlara Dair Talimatname

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

ARAP HARFLERİ İLE TEDRİSAT YAPMAK İÇİN GİZLİ VEYA ALENİ DERSHANE AÇANLARA DAİR TALİMATNAME


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 23.12.1931, No: 12073
Dayandığı Kanunun Tarihi  : 1.11.1928, No: 1353
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 4.1.1932, No: 1993
Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi : 13, S. 33


Madde 1 – Türk harflerinin kabul ve tatbikına dair olan 1 Teşrinisani 1928 tarih ve 1353 numaralı kanunun 9 uncu maddesi hilafına olarak arap harfleriyle tedrisat yapmak için gizli veya aleni dershane açanlar ve budershanelerde tedrisatta bulunanlar 1 Mart 1926 tarih ve 765 numaralı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi mucibince tecziye olunacaklardır.

Madde 2 – Bu Talimatname her yerde en büyük mülkiye memuru tarafından usulü dairesinde halka ilan olunacaktır.

Madde 3 – Bu Talimatname neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4 – Bu Talimatnamenin tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


Ayrıca bak[değiştir]

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun