Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İçtihatlar Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi
Abdurrahman Yalçınkaya
A-Giriş
Bakınız ilgili vikipedi maddesi:Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temelli kapatılma davası
Ayrıca Bakınız: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Esas hakkındaki cevapları
T.C.
YARGITAY
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞISP. Hz.:2008/01
İ D D İ A N A M E


ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


DAVACI : Kamu adına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
DAVALI : Adalet ve Kalkınma Partisi, Söğütözü Caddesi, No:6 Çankaya/ANKARA
DAVANIN KONUSU : Adalet ve Kalkınma Partisinin laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği anlaşıldığından Anayasanın 68/4, 69/6, Siyasi Partiler Kanunun 101/1-b ve 103/2’ nci maddeleri uyarınca TEMELLİ KAPATILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ
KANITLAR : Davalı Partinin Genel Başkanı, kurucuları, milletvekilleri, yerel örgüt temsilcileri, partili belediye başkanları ve üyelerinin Anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylem ve beyanları.
DAVA TARİHİ : 14/03/2008
A-Giriş
B-Siyasi parti kapatma nedenleri
B-1 Uluslararası hukuk yönünden
B-2 İç hukuk yönünden
B-3 Anayasa'nın 90 maddesi çerçevesinde siyasi partiler hakkındaki kapatma yaptırımında uluslararası sözleşmelerin gözetilmesi
B-4 Siyasi parti kapatma davalarının ve kapatma yaptırımının hukuksal niteliği
C-Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi
C-1 Kapatma nedeninin hukuksal yönden irdelenmesi
C-2 Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği
D-Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi
D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi
D-2 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin davaya konu eylemleri
a- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın laiklik ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
b- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
c- Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
d- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
e- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri
f- Adalet ve Kalkınma Partili yerel yöneticiler ile partinin il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
g- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri
D-3 İç Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Esas Aldığı Ölçütler de Nazara Alınarak Eylemlerin Değerlendirilmesi
D-4 Eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi
a Yaptırım yasayla öngörülmüştür
b Kapatma yaptırımı yasal bir amaca dayanmaktadır
c- Kapatma yaptırımı demokratik toplum gereklerine uygundur
d- Eylemlerin isnat edilebilirliği
e- Eylemlerdeki yöntemin hukuksal yönden irdelenmesi
f- Kapatma yaptırımının zamanlama açısından gerekliliği
D-5 Kapatma yaptırımının orantısallığı
D-6 Eylemleriyle siyasi partinin kapatılmasına neden olan (kurucu dahil) üyeleri
E-Sonuç
Abdurrahman YALÇINKAYA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı


EKİ: 1 sayısından 178 sayısına kadar delil numaralarına göre sıralanmış belgeleri içeren 10 adet klasör ile ek belgeleri kapsayan 7 klasör olmak üzere toplam 17 klasör.