Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
T.C.
YARGITAY
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
SP. Hz.:2008/01
İ D D İ A N A M E


ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
DAVACI : Kamu adına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
DAVALI : Adalet ve Kalkınma Partisi, Söğütözü Caddesi, No:6 Çankaya/ANKARA
DAVANIN KONUSU : Adalet ve Kalkınma Partisinin laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği anlaşıldığından Anayasanın 68/4, 69/6, Siyasi Partiler Kanunun 101/1-b ve 103/2’ nci maddeleri uyarınca TEMELLİ KAPATILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ
KANITLAR : Davalı Partinin Genel Başkanı, kurucuları, milletvekilleri, yerel örgüt temsilcileri, partili belediye başkanları ve üyelerinin Anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylem ve beyanları.
DAVA TARİHİ : 14/03/2008
A-Giriş
B-Siyasi parti kapatma nedenleri
B-1 Uluslararası hukuk yönünden
B-2 İç hukuk yönünden
B-3 Anayasa'nın 90 maddesi çerçevesinde siyasi partiler hakkındaki kapatma yaptırımında uluslararası sözleşmelerin gözetilmesi
B-4 Siyasi parti kapatma davalarının ve kapatma yaptırımının hukuksal niteliği
C-Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi
C-1 Kapatma nedeninin hukuksal yönden irdelenmesi
C-2 Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği
D-Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi
D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi
D-2 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin davaya konu eylemleri
a- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın laiklik ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
b- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
c- Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
d- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
e- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri
f- Adalet ve Kalkınma Partili yerel yöneticiler ile partinin il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
g- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri
D-3 İç Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Esas Aldığı Ölçütler de Nazara Alınarak Eylemlerin Değerlendirilmesi
D-4 Eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi
a Yaptırım yasayla öngörülmüştür
b Kapatma yaptırımı yasal bir amaca dayanmaktadır
c- Kapatma yaptırımı demokratik toplum gereklerine uygundur
d- Eylemlerin isnat edilebilirliği
e- Eylemlerdeki yöntemin hukuksal yönden irdelenmesi
f- Kapatma yaptırımının zamanlama açısından gerekliliği
D-5 Kapatma yaptırımının orantısallığı
D-6 Eylemleriyle siyasi partinin kapatılmasına neden olan (kurucu dahil) üyeleri
E-Sonuç
Abdurrahman YALÇINKAYA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı


EKİ: 1 sayısından 178 sayısına kadar delil numaralarına göre sıralanmış belgeleri içeren 10 adet klasör ile ek belgeleri kapsayan 7 klasör olmak üzere toplam 17 klasör.