İzmit ve Bursa'da Ermeni çetelerinin Müslüman köylere baskın yaptığı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiye Müdîriyeti
Umûmî
Husûsî
71
Şifre
İzmit Mutasarrıflığna

Gerek Bursa vilâyetinin ve gerek İzmit'in körfez sevâhiline karîb mevâki´de Ermeni çetelerinin onbeş-yirmi kişilik kuvvetlerle kurâ-yı İslâmiyye'ye tecâvüz eylediği haber alınmakdadır. Bursa vilâyeti dâhilinde Ermeni çetelerinin behemehâl tenkîli lüzûm ı kat´îsi vilâyete teblîğ edilmiş olduğundan jandarma alay kumandanının hemen vak´a mahallerine i´zâmıyla livâ dâhilindeki çetelerin her halde şu bir hafta zarfında sûret i kat´iyyede tenkîlleri sûret i kat´iyyede ve ehemmiyetle matlûb ve manzûrdur.

16 Ağustos 1331
Nâzır
(İmza)