Zeytun murahhasasının telgrafı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Zeytun murahhasasının telgrafı
Olayların tertipçisi olan ve halen tutuklu bulunan kişilerin şiddetle cezalandırılmaları talebiyle Zeytun Ermeni Murahhasası Vagarşak ve bir grup Ermeni tarafından çekilen telgrafın gereği yapılmak üzere Harbiye Nezâreti'ne gönderildiği (Tarih: 2 Mayıs 1909) (BEO, 3539/265423)

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 12 Rebîülâhir sene [1]327 - 19 Nisan sene [1]325

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne

16 Nisan sene [1]325 tarihli tezkireye zeyldir. Adana ve havalisinde sükûn ve asayiş bir kat daha te’min edilmiş olmak üzere iğtişâşât-ı vâkı‘a mürettiblerinden mevkûf bulunanların şedîden dûçâr-ı mücâzât edilmeleri istid‘âsına dair bazı ifadâtı hâvî Zeytun Ermeni Murahhasası Vagarşak ve rüfekâsı imzalarıyla Zeytun'dan çekilen telgrafnâme leffen savb-ı vâlâlarına tisyâr kılınmakla meâline ve iş‘âr-ı sâbıka nazaran icab-ı hâlin sür‘at-i ifasına himmet.