Yeni olaylar çıkmaması için tedbir alınması

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Yeni olaylar çıkmaması için tedbir alınması
Çokmerzimen'de yeniden olaylar çıkacağı bilgisi üzerine, Adana Valiliği'nden her türlü önleyici tedbirin alınarak gerek orada gerekse vilâyetin başka taraflarında herhangi bir olay çıkmasına meydan verilmemesinin istendiği (Tarih: 30 Nisan 1909) (BEO, 3540/265434)

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 17 Nisan sene [1]325

Adana Vilâyeti'ne

Bugünlerde Çokmerzimen'de yine bir vak‘a zuhuru melhûz bulunduğu mevsûkan haber veriliyor. Dünkü telgrafla da bildirildiği üzere bu gibi vekâ-yi‘in kable'z-zuhur önü alınmasına aid tedâbîrin istikmâli mütehattim olduğundan kumandanlıkla bi'l-müzâkere mahall-i mezkûra serî‘an lüzumu kadar kuvve-i askeriye tertib ve isrâ ve memurîn-i mülkiye ve zâbıtaya da vesâyâ-yı şedîde icra kılınarak ve daha ne gibi tedâbîre tevessül lâzım ise bi-tamamihâ ifa olunarak gerek orada ve gerek vilâyetin cihât-ı sairesinde en küçük bir vak‘anın bile zuhuruna imkân bırakılmaması ve adem-i takayyüd eseriyle bundan böyle her nerede vukuât zuhur edecek olursa memurîn-i mahalliyenin şedîden mes’ul tutulacaklarının da ilâve-i tebligât edilmesi ehemmiyetle tavsiye olunur.