Yeniçerilerin Rüstem Paşa'ya mektubu

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

[1. satır]Rüstem Paşa Hazretlerinin hak-pa-yi şeriflerine yeniçeri kullarının arzı budur ki Padişah canibinden [2. satır] sizin yirünüze Padişah vekili olanlar her biri kendü zamanında Padişah kullarının hal[3. satır]ve ahvallerin yoklayıp her kişinin halini Padişah Hazretlerine arz ederlerdi. [4. satır] Şimdi sen vekil oldunsa kendü hevanda olub bizüm halimizi bilüb dahi tegafül idüb [5. satır] bizüm halimizi Padişaha arz etmiyesin. Her kangi zulme uğrayub halini sana arz etmeğe geldikte “ağa [6. satır] olan bilür ben bilmezim” deyu Sava suyun açdırırsın padişah ise islam padişahıdır dört [7. satır] duvar arasında kimesnenin halinden haberdar değildir, “vezirlerim” vardır; ve her [8. satır]kişinin ağası vardır, her kişinin uğrusun onlar bilür deyû bir alay zalime itimad etmiştir. Kimesnenin[9. satır] halini bilmez ve bilmek dahi eksüğü değildir. Bundan murad nedir bize eza ve cefa etmekten muradınız bu mudur ki [10. satır] canımız acığuyle bu köpeği öldürdüb bir küllî fesad olub senin ırzın paymal olub [11. satır]evin ve barkun yağma olub ve nice kimesnenin malı ve rızkı telef ola. Yarın ahırette ne cevab [12. satır] verirsin. Bu zalimin bize itdüği eza ve cezayı bilürsün niçin Padişah’a doğrusun dimezsin? Yoksa [13. satır] hatırın sakınursın, güveğü idinmek istersin. Evvela ya Padişah’a vukuu üzere arz eyle ve yahut [14. satır] dahi çaremüz kalmadı, bir külli fesat etmek mukarrerdir, bilmiş olasın. Sonra bilmedüm dimek fayda etmez. [15. satır] Padişah’a dahi arz verilmek mukarrerdir. Elhasıl dirlik değil canımızdan bizar olmuş hilesiz. [16. satır] Doğrusu çok zamandır ki yeniçeri ummuyup dahi bir vezirin kapısına evvelki gibi ciğer asmaz [17. satır] oldular. Anınçün yeniçeri böyle hor ve hakir olmuş, ama inşallah bir kaç günden sonra görürsün [18. satır] ne fesad olur. Bu ağanın cümle kabahatinden biri budur ki bu ocağa itdüği zararından gayrı [19. satır] din-i İslama dahi zararı budur ki evvel zamanda yeniçerinin bir cerime ile

Ters yazılmış kısım

hisara çıkmalu olsa rumeline

çıkarurlardı; şimdi bu ağa

erzuruma gönderir oldu. Bu makule

Erzurum’a hisara çıkanlardan kaçı

tüfenğiyle çıkıp kızılbaşa gitmekle

şimdi kızılbaşın ne miktar yeniçeriye malik

olmuştur, tetebbu itdüresiz. Divan (Ağa Divanı)

bir yoldaşın ulufesi kat’ olmaya veyahut

hisara atılmaya. Biz had bir koyun sürüsüne

benzer tayfayuz, birimize ne olursa

cümlemüzedir. Bunca yoldaşlara

nahak hakaret olmuştur. Bugün

onlara ise yarın bize. Elhasıl bilmiş

olasın cümlemiz ölüm eri olmuş

uz. Bu kağıdı ört-bastır dime,

padişah Hazretlerine dahi kağıt atub

bildirüb dururuz. Senden kağıdı

isteyecektir bilmiş olasız.

Biçaregân Piyadegân