Yüzüñ meh-i 'îd ü ser-i zülfüñ şeb-i İsrâ

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Yüzüñ meh-i 'îd ü ser-i zülfüñ şeb-i İsrâ

Gamzeñ yed-i Mûsâ leb-i la'lüñ dem-i 'İsâ


Bu hüsn-i Hudâyî ki Hudâ saña virüpdür

Mânî-i cihân yazmadı tasvîrüñe hem-tâ


Alnuñ kamerine yüzüñ ayına müşâbih

Bunca göz ile görmedi bu çarh-ı muallâ


Şol câm ki nûş eylemişem bezm-i gamuñda

Bir sâde habâbıdur anuñ künbed-i hadrâ


'Avni seni medh eyledi çün tarz-ı gazelde

Matla' dedi yüzüñe vü ağzuña mu'ammâ