Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerde bir sandıkta kullanılacak oy sayısının tespitine ilişkin kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
12 Mart 2023 PAZAR
Sayı: 32130

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/96


KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

Önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar da göz önünde bulundurularak birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine münhasır olarak bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının tespiti gerekmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde; özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı,

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 2'nci maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 42'nci maddesinde; bu kanunlarda özel hüküm bulunmayan hallerde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un anılan kanunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı,

öngörülmüştür.

298 sayılı Kanun'un Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının onbeşinci bendinde; “Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacağından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım - döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, 298 sayılı Kanun'un 14*üncü maddesinin birinci fıkrasının onbeşinci bendi uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)'ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde de bu sayılara bağlı kalınmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacağından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım - döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, 298 sayılı Kanun'un 14*üncü maddesinin birinci fıkrasının onbeşinci bendi uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380) olarak belirlenmesine,

2- Köylerde seçmen sayısı (400)'ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine,

3- Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde de bu sayılara bağlı kalınmasına,

4- Karar örneğinin;

a) Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

b) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

ç) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Orhan USTA
Üye
Battal ÖĞÜT
Üye
Talip BAKIR
Üye
Dr. Serdar MUTTA
Üye
Mahmut AKGÜN
Üye
Feyzi EROĞLU
Üye
Ali ÇOPUR
Üye
İsmail KALANDER

Kaynak: "2023/96 sayılı YSK Kararı" (PDF). resmigazete.gov.tr. 12 Mart 2023. 12 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.