Yüksek Seçim Kurulu'nun ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
1 Haziran 2023 PERŞEMBE
Sayı: 32208 (Mükerrer)

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/1269


KARAR

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 01.06.2023 tarihli yazıda aynen; "6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun;

20'nci maddesinde; “Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.

Seçilen Cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir tutanak düzenlenir.”

14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî Gazete'de yayımlanır.”

hükümleri yer almaktadır.

6271 sayılı Kanun'un 20'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonuçlarının birleştirme tutanaklarındaki duruma göre kesin olarak ilânı ve yayımlanması ile seçilen adayın mal bildiriminin Resmî Gazete'de yayımlanması hususu takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonuçları ile ilgili il seçim kurulları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tutanaklarının Kurulumuza ulaştırılmasının tamamlandığı anlaşılmaktadır.

Buna göre;

1- 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarının tespitine,

2- Birleştirme tutanaklarına dayanılarak düzenlenen;

a) Yurt içi seçim sonucunun dağılımının (kayıtlı seçmen sayısı (cezaevi dâhil), oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM/2’de,

b) Yurt dışı sandıkları seçim sonucunun dağılımının (kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM/3'te,

c) Gümrük kapıları seçim sonucunun dağılımının (toplam kayıtlı seçmen sayısı, toplam oy kullanan seçmen sayısı, toplam geçerli oy sayısı, toplam geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM/4’te,

ç) Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dâhil Cumhurbaşkanı Seçim sonucunun dağılımının (Türkiye geneli itibarıyla kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM5’te,

gösterildiği şekilde tespit ve ilânına,

3- Bu sonuca göre geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine ve adına Yüksek Seçim Kurulunca tutanak düzenlenmesine,

4- Keyfiyetin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilmesine,

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına,

c) Karar örneği ve eki cetveller ile Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip ERDOĞAN’ın mal bildiriminin Resmî Gazete'nin 01.06.2023 tarihli mükerrer nüshasında yayımlanmasına,

ç) Karar örneği ve eki cetvellerin il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

d) Karar örneği ve eki cetvellerin (Örnek; CM/2-3-4-5) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

01.06.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Orhan USTA
Üye
Battal ÖĞÜT
Üye
Talip BAKIR
Üye
Dr. Serdar MUTTA
Üye
Mahmut AKGÜN
 
Üye
İsmail KALENDER
Üye
Ali ÇOPUR
Üye
İsmail KALENDER

CM/2

28 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ OYLAMASI İLE İLGİLİ OLARAK;
İL SEÇİM KURULLARI TARAFINDAN YURT İÇİ SEÇİM ÇEVRELERİNDEN GELEN SONUÇLARA GÖRE
DÜZENLENEREK KURULUMUZA GÖNDERİLEN BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA GÖRE

A) YURT İÇİ SEÇİM SONUCU:

KAYITLI SEÇMEN SAYISI 60.771.236
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 52.093.375
GEÇERLİ OY SAYISI 51.418.556
GEÇERSİZ OY SAYISI 674.819
SEÇİME KATILMA ORANI %85,72

Geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları

ADAYIN ADI VE SOYADI OY ORAN (%)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26.690.529 %51,91
KEMAL KILIÇDAROĞLU 24.728.027 %48,09
GENEL TOPLAM 51.418.556 %100,0

CM/3

28 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ OYLAMASI İLE İLGİLİ OLARAK;
ANKARA İL SEÇİM KURULUNDAN GELEN YURT DIŞINDA KURULAN SANDIK SONUÇLARINA GÖRE
DÜZENLENEREK KURULUMUZA GÖNDERİLEN BİRLEŞTİRME TUTANAĞINA GÖRE

B) YURT DIŞI SANDIKLARI SEÇİM SONUCU:

KAYITLI SEÇMEN SAYISI 3.426.218
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 1.782.886
GEÇERLİ OY SAYISI 1.774.459
GEÇERSİZ OY SAYISI 8.427
SEÇİME KATILMA ORANI %52,04

Geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları

ADAYIN ADI VE SOYADI OY ORAN (%)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 1.059.494 %59,71
KEMAL KILIÇDAROĞLU 714.965 %40,29
GENEL TOPLAM 1.774.459 %100,0

CM/4

28 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ OYLAMASI İLE İLGİLİ OLARAK;
ANKARA İL SEÇİM KURULUNDAN GELEN VE GÜMRÜK KAPILARINDA KURULAN SANDIK SONUÇLARINA GÖRE
DÜZENLENEREK KURULUMUZA GÖNDERİLEN BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA GÖRE

C) GÜMRÜK KAPILARI SEÇİM SONUCU:

KAYITLI SEÇMEN SAYISI 3.426.218
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 147.340
GEÇERLİ OY SAYISI 146.298
GEÇERSİZ OY SAYISI 1.042
SEÇİME KATILMA ORANI %4,30

Geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları

ADAYIN ADI VE SOYADI OY ORAN (%)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 84.566 %57,80
KEMAL KILIÇDAROĞLU 61.732 %42,20
GENEL TOPLAM 146.298 %100,0

CM/5

28 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ OYLAMASI İLE İLGİLİ OLARAK;
YURT İÇİ SEÇİM ÇEVRELERİNDEN GELEN İL BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA VE ANKARA İL SEÇİM
KURULUNDAN GELEN YURT DIŞI SANDIK SONUÇLARI İLE GÜMRÜK KAPILARINDAN GELEN SANDIK
SONUÇLARINA GÖRE DÜZENLENEN BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA GÖRE

D) YURT İÇİ, YURT DIŞI VE GÜMRÜK SANDIKLARI DAHİL CUMHURBAŞKANI
SEÇİM SONUCU

KAYITLI SEÇMEN SAYISI 64.197.454
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 54.023.601
GEÇERLİ OY SAYISI 53.339.313
GEÇERSİZ OY SAYISI 684.288
SEÇİME KATILMA ORANI %84,15
ADAYIN ADI VE SOYADI YURT İÇİ SEÇİM
SONUCU
YURT DIŞI SANDIK
SEÇİM SONUCU
GÜMRÜK KAPILARI
SANDIK SEÇİM
SONUCU
TÜRKİYE GENELİ
TOPLAM
ORAN (%)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26.690.529 1.059.494 84.566 27.834.589 %52,18
KEMAL KILIÇDAROĞLU 24.728.027 714.965 61.732 25.504.724 %47,82
GENEL TOPLAM 51.418.556 1.774.459 146.298 53.339.313 %100,0

Kaynak: "2023/1269 sayılı YSK Kararı ve ekli cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları" (PDF). resmigazete.gov.tr. 1 Haziran 2023. 1 Haziran 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Haziran 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.