Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
- KARAR -

Adalet ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan YAVUZ tarafından Kurulumuz Başkanlığına verilen 16/04/2019, 20/04/2019 ve 22/04/2019 tarihli aynı içerikli dilekçelerde; 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin, Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesini istedikleri, bu doğrultuda;

1- Seçimin Dürüstlüğü;

a) Seçimlerin dürüstlüğü ve güvenliği ile ilgili yasa metinlerinin içinde teknik ayrıntı gibi gözüken bazı hükümler, demokratik bir seçimin kaderi üzerinde ana ilkeler kadar etkili olabildiği, bu bağlamda seçmen iradesinin belirlenmesinde herhangi bir kuşku ve hataya, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak kamuoyunda uyanabilecek şüphe ve endişelere imkân bırakmamak gerektiği,

b) Anayasanın 67 ve 79. maddelerinde, seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılması ilkesinin benimsendiği, Anayasanın 79. maddesinde geçen “yolsuzluk” deyiminin seçimlerle ilgili tüm kanuna aykırılıkları ifade için kullanılan bir kavram olduğunda kuşkuya yer olmadığı,

2- Büyükşehir Belediye Başkanlığının Seçim Çevresi;

2972 sayılı Kanunun 4. maddesine göre, büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresinin büyükşehir belediye sınırlarından oluştuğu, dolayısıyla çoğunluk sistemine göre yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde (1) oyun bile seçim sonucuna doğrudan etkisinin ne derece önemli olduğunun ortada olduğu,

3- Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde iptale yetkili mercii;

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili ilçe birleştirme tutanaklarını birleştirerek, il tutanağını düzenlemek ve seçim sonucunu belirlemek görev ve yetkisinin il seçim kurullarına ait olduğu, bu nedenle gerek olağan, gerekse olağanüstü itiraz yoluyla büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verme yetkisinin doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna ait olduğu,

4- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin neticesine müessir olaylar ve haller (genel olarak özetlenmiş);


  İstanbul’un 39 ilçesinde 31.280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım ve döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili olarak maddi hatalar ve usulsüzlükler yapıldığı, bu usulsüzlükleri il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itiraz dilekçelerinde belirttikleri ve sandıklardaki tüm oyların sayılmasının seçimin dürüstlüğü adına zorunluluk olduğunun belirtildiği, il ve ilçe seçim kurullarının yaptıkları itirazları inceleyerek kısmen kabul kısmen ret kararları verdiği, bazı ilçe seçim kurullarının (Çatalca, Çekmeköy, Maltepe, Silivri, Ataşehir 2, Kartal 2) geçersiz oylar dâhil tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verdiği, bazı ilçe seçim kurullarının ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verdiği, ret kararı veren ilçe seçim kurullarının kararına karşı İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurdukları, İstanbul İl Seçim Kurulunun geçersiz oyların sayılması taleplerini haklı bularak o ilçe seçim çevresindeki tüm geçersiz oyların sayılmasına karar verdiği,

Diğer bir husus olarak;

Seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan kısıtlı bulunan kişilerin oy kullandığı,

Seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan kamu hizmetinden yasaklı bulunan kişilerin oy kullandığı,

Seçmen listesine kayıtlı olmakla birlikte nüfus kayıtlarında ölü olan seçmenlerin yerine oy kullanıldığı,

Bazı seçmenlerin hem cezaevi seçmen listesinde, hem de asıl ikametgâhına ait yerleşim yerinin bulunduğu seçim çevresindeki seçmen listelerinde kayıtlı olduğu,

Bazı seçmenlerin, Türkiye’nin herhangi bir yerinde hükümlü olarak cezaevinde bulunmasına rağmen İstanbul’da seçmen olarak gözüktüğü,

Bazı seçmenlerin ise, Türk Medeni Kanununun 22. maddesine aykırı olarak yerleşim yeri adreslerinin cezaevi olarak gösterildiği,

Seçmen listesinde yapılan bütün maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısının 300.000’den fazla olduğu, bu sayının Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi adayları arasındaki fark olan 13.742 (Oy farkının yaklaşık 20 katı)'den fazla olduğu,

298 sayılı Kanunun 130. maddesinde yer alan “…seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar…” ifadesinden, sadece sandık kurullarının oy verme günü yürüttükleri iş ve işlemler ile seçim sonrası oy sayım ve döküm işlemlerinden ibaret olmadığı, doğrudan seçimin sonucuna tesir edecek olaylar ve hallerin olması ve gerçekleşmesi halinde, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, bu tür itirazların incelenebileceğinin açık olduğu,

Seçim Takvimine göre yürütülen seçmen kütükleri ve sandık kurullarının oluşumuna yönelik yapılan işlemler ile bu yönde verilen kararlar seçimin ve seçim sonucunun ana unsurunu oluşturduğu, bu denli önemli olan ve seçimin sonucuna doğrudan etki eden işlemlerin olağanüstü itiraz kapsamında ele alınmasının gerektiği, kanun ve usule aykırı tüm işlemlerin seçimin sonucunu doğrudan şüphe altında bırakacak nitelikte etki yaptığından ve seçimlerin dürüstlüğüne gölge düşürdüğünden, kamuoyu vicdanının seçimlere yönelik güven duygusunun devamı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalinin gerekli olduğu,

İstanbul’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde 31.280 sandıkta gerek itirazlar noktasında gerekse de sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerinin tespit ettiği maddi hata, usulsüzlük ve hileli işlemlerin bazılarının değerlendirilmesinden;

4.a) İstanbul İl Seçim Kuruluna yapmış oldukları itirazlarının kabulü neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait geçersiz oy pusulalarının sayımı kararı sonrasında birçok usulsüzlükler tespit edildiği,

Örneğin:

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3267 nolu sandığında 1 adet oy pusulası zarftan çıkmamış olup, bu hususa ilişkin 04/04/2019 tarihli, 2019/33 sayılı tutanak düzenlendiği,

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3021, 3024, 3027, 3028, nolu sandıklarda 1’er adet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulası torbadan çıkmadığı, bu hususa ilişkin 06/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği,

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3158 nolu sandıkta 16 adet oy zarftan çıkmadığı, bu hususa ilişkin 2019/94 sayı 10/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği, bu konu ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 2019/68873 soruşturma sayılı dosya ile soruşturmanın devam ettiği,

Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulunun 2075 nolu sandığında, sandık kurulu başkanı tarafından iki farklı İstanbul Büyükşehir Başkanlığı sandık sonuç tutanağının düzenlendiği, bu tutanaklardan birinde Adalet ve Kalkınma Partisinin oyu 1 (bir) olarak yazılmışken, diğerlerinin oyu ise 76 (yetmiş altı) olarak yazıldığı,

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3329 nolu sandığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 4 oy pusulasının torbada bulunmadığı hususuna ilişkin 2019/58 sayı, 06/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği,

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun 1007, 1039, 1050, 1113, 1121, 1230, 1283, 1285, 1293, 1310 nolu sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ait geçersiz oyların torbada bulunmadığı, 2019/36 nolu 04/04/2019 tarihli kararı ile tespit edildiği,

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun 1027 ve 1319 numaralı sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 1 adet geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı hususuna ilişkin tutanak düzenlendiği,

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulunun 1104 numaralı sandığında, sandık sonuç tutanağında 31 adet geçersiz oy pusulasının yazılı olduğu belirtilmesine rağmen, oy torbasında 11 adet geçersiz oy pusulasının bulunduğunun görüldüğü, ancak 20 adet oy pusulasının bulunmadığının görüldüğü 07/04/2019 tarihli tutanakta tespit edildiği,

Çekmeköy İlçe Seçim Kurulunun 1287 nolu sandığında sandık sonuç tutanağında 13 adet geçersiz oy yazılı olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulalarının torbada bulunmadığı 05/04/2019 tarihli tutanakta tespit edildiği,

4.1) Oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapıldığı,

Yüksek Seçim Kurulu SEÇSİS kayıtları incelendiğinde görüleceği üzere, oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapıldığı, 5.388 mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 498 eksik, 919 adet rakam belirtilmemiş, 1.135 adet sayısı eksik oy sayım ve döküm cetvelinin söz konusu olduğu,


  298 sayılı Kanunun denetim ve kontrol mekanizmasının ana unsuru ve temelinin oy sayım döküm cetvelleri olduğu, dolayısıyla oy sayım döküm cetvellerinin hukuken tam ve eksiksiz olması seçimin sıhhat şartı olduğu, İstanbul seçimlerinde 8.848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetvelinin, 1.000.000’u aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açtığı,

Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz başvurusu üzerine 09/04/2019 tarihli karar doğrultusunda, yeni oy sayımı yapılan 57 sandıktaki seçim torbalarının bir kısmından da oy sayım ve döküm cetvellerinin çıkmadığının görüldüğü, toplam 57 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvellerinin usulüne uygun olmadığından, bu sandıkların yeniden sayılmasına karar verilmesi iddialarının haklı olduğunu gösterdiği,

Örneğin; Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunca 1279 nolu sandıkta mühürlü oy torbası açılmak suretiyle yapılan yeni sayım sonucu düzenlenen tutanakta, (ek 3) önemli hukuka sonuçları olan tespitlerde bulunulmuştur. Tutanağa göre, “torba içerisinde başkanlığımıza teslim edilen imzalı seçmen listesi, tutanak defteri, iki adet evet mührü ve sandık kurulu mührü dışında torbada bulunması gereken sandık sonuç tutanakları, sandık başında yapılan sayım ve döküm cetvelleri ve sandık seçmen listesini gösteren ve sandık alanına asılan sandık seçmen listesinin bulunmadığı, torba içerisinde sadece zarflar ve oy pusulalarının olduğu tespit edilerek, partilerin aldığı oylar” tespit edildiği,

Örneğin; Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulunca yeniden sayımı yapılan 1025 ve 1338 sayılı sandıklardan” imzalı seçmen listesi, tutanak defteri, iki adet evet mührü ve sandık kurulu mührü, sandık sonuç tutanakları ve oy sayım döküm cetvelinin başkanlığımızca teslim alındığından, torba içerisinde zarflar ve oy pusulalarının olduğu tespit edilerek, partilerin aldığı oylar yukarıdaki şekilde sisteme işlenmesine…” karar verildiği, bu tespitten, oy torbalarında olması gereken imzalı seçmen listesi, sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelinin çıkmadığı anlaşıldığı,

Keza, Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 2371 numaralı sandığında, sandık sonuç tutanağında 10 adet geçersiz oy pusulası yazılı olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı, çuvalın içerisinden çıkan geçersiz oy sayısının sandık sonuç tutanağı ile uyumlu olmadığı, çuvalın içerisinden sandık seçmen listesi, sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanağının suretinin çıkmadığının 10/04/2019 tarihli tutanak ile tespit edildiği,

Bir kısım sandıklarda oy kullanan seçmenlerin imzasını taşıması gereken onaylı sandık seçmen listesinin, oy sayımı ve döküm cetvelinin ve sandık sonuç tutanaklarının hiçbirinin bulunmadığı, sadece zarflar ve oy pusulalarının bulunduğu bir seçim torbasında,

Oyların kim tarafından kullanıldığı,

Gerçekte o sandık seçmenlerince mi yoksa başka kimseler tarafından mı kullanıldığı,

298 sayılı Kanuna göre oy kullanması mümkün olmayan kimselerin oy kullanıp kullanmadığı,

Bir kimsenin birden fazla kişi yerine oy kullanıp kullanmadığı,

Sandık kurulunca tutanak defterine işlenip kayıt altına alınması gereken hususların usulüne uygun olup olmadığı,

Sayım döküm ve tutanağa geçirme işlemlerini bir itiraz vukuunda seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından hukuken denetime elverişli kılan belgelerin hiçbirinin olmadığı,

şeklindeki hususların açıkça kanuna aykırılık oluşturduğu, bu durumun seçimlerin sonucuna doğrudan etki eden ve seçimlerin iptalini gerektiren müessir bir hal olduğu,

4.2) Oy sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasında usulsüzlükler olduğu,

İlçe seçim kurullarına yaptıkları itiraz dilekçelerinde belirtilen sandıklarda Adalet ve Kalkınma Partisi lehine çıkan oyların, oy sayım ve döküm cetvelinde sandık sonuç tutanağına geçirilirken eksik yazıldığı ve bu hataların ilçe birleştirme tutanaklarına yansıdığı,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisinin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterildiği, bu durumun seçim neticesinde müessir bir hal teşkil ettiği,

Örneğin; Arnavutköy İlçesinde 1487 numaralı sandıkta sandık kurulunca müşahitlerine verilen sandık sonuç tutanağında, Adalet ve Kalkınma Partisi oyunun 182, Cumhuriyet Halk Partisinin oyu 87 iken, sandık kurulunca düzenlenen ve torbaya konulan sandık sonuç tutanağında ise Adalet ve Kalkınma Partisi oyunun 1, Cumhuriyet Halk Partisi oyunun ise 182 yazılarak sonucun değiştirildiği ve aldatmaya yönelik iki farklı sandık sonuç tutanağı hazırlandığı,

Avcılar İlçesinde; 1017, 1029, 1193, 1278, 1281, 1306, 2019, 2032, 2095, 2188, 2189, 2212, 2257, 2262 numaralı sandıklarda toplamda Adalet ve Kalkınma Partisine 401 oyun eksik, Cumhuriyet Halk Partisine 15 oy fazla yazıldığı,

Bağcılar İlçesinde; 3106, 3119, 3311, 3299, 2309, 2320, 1032, 1056, 1088, 2230, 2191, 2175, 2132, 2106, 2109, 2091, 2041, 1315, 4052, 4046, 4044, 3374, 3368, 4098, 4188, 4237, 4313, 4102, 4129, 2012, 1246, 1283, 3343, 2328, 3023 numaralı sandıklarda toplamda Adalet ve Kalkınma Partisine 1581 oyun eksik yazıldığı,

Bayrampaşa İlçesinde; 2025, 2068, 2028, 2114, 2010, 1208, 2121, 2257, 1060, 1059, 2256 numaralı sandıklarda Adalet ve Kalkınma Partisine 418 oyun eksik yazıldığı,

4.3) Sandık sonuç tutanaklarının 298 sayılı Kanuna ve 138 sayılı Genelgeye aykırı olarak düzenlendiği,

298 sayılı Kanunun 105. maddesine göre, sandık kurulunca düzenlenecek sandık sonuç tutanakları, 101 ve 102. maddelerinde belirtildiği şekilde sebepler açıkça belirtilmek suretiyle düzenlenmek zorunda olunduğu, nitekim kanun koyucunun bu hususları sıkı şekilde kurallara bağlaması ve ayrıntılı olarak düzenlemedeki amacının seçim sonuçlarının ve dolayısıyla seçmen iradesinin doğru ve her türlü kuşkudan uzak bir biçimde tespitini en sağlıklı şekilde sağlamak olduğu,

Oysa itiraza konu sandık sonuç tutanakları incelendiğinde oy pusulalarının geçersizlik ve hesaba katılmama sebeplerinin 101 ve 102. maddedeki açıklığı sağlamaktan çok uzak olduğu, birçok sandık sonuç tutanağında bu bilgilerin hiç yazılmadığı veya eksik yazıldığının görüldüğü, bu nedenle bu tür oy pusulalarının gerçek hukuki durumunun tespitinin yapılamadığı, bu durumun Kanun koyucunun amacıyla çeliştiği,


  İstanbul genelinde ilk etapta kullanılan oyların 320.000 civarı geçersiz iken itirazlar sonucu geçersiz oyların sayısının 314.243’e düştüğü, bu durumun iki parti arasındaki oy farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında, seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğunun aşikâr olduğu, zira bu durumun partilerin aldığı oy miktarlarını değiştirebilecek durumda ve hatta kazanan partinin dahi değişmesinin söz konusu olabileceği,

Tüm bu hususların gösterdiği gibi, sandık kurullarınca tutulan ve ilçe birleştirme tutanağına esas teşkil eden sandık sonuç tutanaklarının kahir ekseriyetinin hatalarla dolu olduğu, zira oy torbalarının içinde bulunan oy pusulalarının yanlış değerlendirilmesi sonucunda sandık sonuç tutanaklarında seçim sonuçlarını etkileyecek hatalar ve usulsüzlükler meydana geldiği, sandık kurullarının sandık sonuç tutanaklarında yaptığı bu türden usulsüzlükler ve eksikliklerin, kamuoyunun seçim sonuçlarına olan güvenini sarstığı ve ciddi bir endişeye sevk ettiği,

4.4.a) Adalet ve Kalkınma Partisine verilen ve geçerli sayılması gerekirken geçersiz sayılan oyların bulunduğu,

Adalet ve Kalkınma Partisine verilen ve geçerli sayılması gereken oylardan bir kısmının Adalet ve Kalkınma Partisine ait sütuna birden fazla “EVET” mührü basılmış olması, bir kısım zarfların açılması sırasında kazaen yırtılmış olması, bir kısmının hafif lekeli olması, bir kısmının ise oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührünün oy pusulasının diğer kısmına çıkması nedeniyle geçersiz sayıldığı,

Örneğin: Ümraniye 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz oylardan 384 oy Adalet ve Kalkınma Partisine, 99 oyun Cumhuriyet Halk Partisine sayıldığı,

Başakşehir İlçesinde, İlçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 72 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 20 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçersiz sayıldığı,

Fatih İlçesinde; 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 257 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 81 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayıldığı,

Küçükçekmece İlçesinde; İlçe Seçim Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 896 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 367 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayıldığı,

Bu örneklerin haklı olduklarını gösterdiği, kaldı ki itirazlar üzerine açılan birçok oy torbasının geçersiz oyların kanuna aykırı olarak ayrıca paketlenip mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırılmış halde bulunduğu,

4.4.b) Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ve oysa hukuken geçersiz sayılması gereken oyların olduğu,

Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamının 35.000 civarında olduğu, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği,


  4.5) İlçe seçim kurullarınca geçersiz oylar yönünden yeniden değerlendirmesi yapılan bazı seçim torbalarının içinde bulunması gereken geçersiz oy pusulalarının torba içerisinde bulunmadığı, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kuruluna bağlı 2324 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 8 geçersiz, 2325 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 8 geçersiz, 2326 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 14 oy pusulası, 2391 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 4 adet geçersiz oy pusulası olmak üzere 34 oy pusulasının kayıp olduğu, kayıp olan oy pusulalarının Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulunca tutulan tutanakla tespit edildiği, bu durumun ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin denetlenebilirliğini ortadan kaldırdığı, seçim güvenliği açısından seçim sonuçlarını doğrudan etkilediği,

4.6) Oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayılarının arasında hatalar olduğu,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında düzenlenen birleştirme tutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı ile seçimlerde kullanılan oy pusulası sayıları arasında ciddi bir farkın oluştuğunun görüldüğü, bu farkın oluşmasının sebebinin, sandık kurullarının gerek oy verme esnasında yaptığı hatalı işlemler gerekse de oy sayımı sonrasında usulsüz ve hatalı olarak düzenlenen tutanakların olduğu, 298 sayılı Kanunun 98 ve 100. maddelerine göre, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oyların toplamı, geçerli oy pusulalarının toplamına eşit olması gerektiği, geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısına eşit olması gerektiği, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul İlinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31.280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18.174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu, buna karşın 14.410 sandıkta ise rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığının görüldüğü,

Oy kullanan seçmen sayısı ile oy pusulası toplamları eşit olmayan 12.410 sandıktaki sonuç tutanakları incelendiğinde,

10.418 sandıkta siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından eksik (16.505 oy pusulası) olduğunun görüldüğü, 1.992 sandıkta ise siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oyların toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından (8.811) fazla olduğu, bu durumun ise bir kısım seçmene fazla oy pusulası verilmesinden kaynaklanmış olabileceği,

Oysa ki 298 sayılı Kanunun 86. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacağı, bu şekilde sandık kurullarının hataları ve yanlış işlemleri sonucu meydana gelen eksik veya fazla oy sayısı 25.313 olup, seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği,

4.7) 298 sayılı Kanuna aykırı olarak, kısıtlılar tarafından veya ölü seçmenler adına kullanılmış oylar ve mükerrer seçmenler olduğu,

A) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak olan kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların yerine oy kullanıldığı, bu kişilerle ilgili resmi kayıt tutan ilgili kamu kurumlarına yazı yazılarak gerçeğin tespit edilmesi gerektiği, yapılan tespitlere göre;

2.732 adet oy kullanan kısıtlı seçmenin,

1.229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmenin,

10.290 adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmenin,

5.287 adet hem İstanbul seçmen listesinde hem de hükümlü seçmenin,

236 adet İstanbul’da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmenin,

kayıtları tespit edildiği, mükerrer kayıtlı bu seçmenler yerine, yerleşim yerlerinde oy kullanılıp kullanılmadığı seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek önemli bir husus olduğu,

Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların 19.774 olduğu, bu oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin “GİZLİ OY” ilkesi gereğince fiilen olanaksız olduğu, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun gündeminde bulunan Büyükçekmece İlçesi ile ilgili itiraz dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy kullandığına dair başlatılan idari soruşturmaların devam ettiği,

Söz konusu sahte seçmen kaydetme işinin kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim yeri adres değişikliği olmadığı, tüm usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediğinin tahkikat dosyası ile ortaya çıktığı,

Diğer bir önemli tespitin ise mahkeme kararları ile kısıtlı olduğu tespit edilen 2.308 kişi dışında kalan zihinsel engelli bulunan 18 yaş ve üstü 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı, zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli olduklarının tespit edildiği,

Mahkeme kararları ile kısıtlı olduğunu tespit edilen 424 kişinin dışında kalan 21.358 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı, bu kişilerin kısıtlı olması sebebiyle oy kullanmamasının gerektiği, İstanbul genelinde oy kullanan 21.358 kısıtlının mahkeme kararlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile Türkiye genelindeki tüm Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorularak tespit edilmesi ve oy kullanıp kullanmadıklarının da birlikte değerlendirilmesinin gerektiği,

On binlerce zihinsel engelli kişinin İstanbul seçmen listesinde kaydının var olması ve sandıklarda oy kullanması nedeni ile seçmen iradesinin doğrudan sandığa yansıması konusunda kamuoyunda ciddi şüpheler oluştuğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki iki aday arasındaki oy farkının 13.742 olduğu düşünülürse, on binlerce zihinsel engellinin oy kullandığı bu seçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılmaması nedeninin bile başlı başına seçimin yenilenmesini gerektirdiği,

B) Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanmaması gereken kamu hizmetinden yasaklı olanların 31 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oy kullandığı,

6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında; “Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim, tasfiye kurul üyeliği vs. görevleri sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.”

7098 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 1. maddesinde aynen, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişilerin kamu görevinden başka bir işleme gerek kalmadan çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılamaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler…”

hükümlerinin yer aldığı, Kanunkoyucunun amacının bu kişileri Kamu Hizmetinden yasaklı hale getirdiğinin açık olduğu, keza seçilme yeterliliği yönünden Danıştay 8. Dairesinin E:2017/5427, K:2017/7088 sayılı kararında, emekli personel hakkında kamu hizmetinden yasaklama kararı verildiği ve bu durumda olup, mahalli idare organlarındaki üyeliklere seçilenlerin seçilme yeterliğini kaybetmiş olduğunun açık olduğunun belirtildiği,

yine, benzer konuda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/2/2018 tarihli, 2018/580 Esas, 2018/552 Karar sayılı kararı ile kamu haklarından yasaklı olduğu ileri sürülerek meclis üyeliği düşürülmesi istenilen İ.B.’nin seçilme yeterliğini kaybedip kaybetmediğine ilişkin inceleme ve tespitinin Danıştay tarafından yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığının belirtildiği,

298 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan “Kamu Hizmetinden Yasaklılar” hükmünün aynı şekilde 2839 sayılı Kanunun 11. maddesinin (d) fıkrasında da yer aldığı,

Bu yasal hükümlere istinaden ve yukarıda belirtilen Danıştay kararlarına da uygun olarak, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye başkanlığını kazanan adaylardan kamu görevinden çıkarılanların mahkûmiyet kararı aramaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri gözetilerek mazbataların ikinci sıradaki seçilme şartlarına haiz en çok oy alan adaya verilmesi gerektiğine karar verildiği,

OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesinin Mart 2018’de kanunlaştığı, bu bakımdan OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi değil artık Kanun’un söz konusu olduğu, bu bakımdan OHAL KHK’larındaki hükümlerin geçici olması, OHAL kalktıktan sonra uygulanmıyor olması gibi hususların ortadan kalktığı, yani OHAL KHK’larında yer alan “mahkûmiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinden istihdam edilemezler” hükmünün kanun hükmü olduğu,

15 Temmuz 2016 öncesi kamu hizmetinden yasaklılık ancak ve sadece Kanunla olduğu, OHAL KHK’ları sonrası, özellikle bu KHK’ların kanunlaşmasından sonra yeni bir durumun ortaya çıktığı, Kanunla bazı kişiler için kamu hizmetinden yasaklılık hükmünün getirildiği, Kanunla bazı kişilerin kamu hizmetinden yasaklanmasını yeterli bulmayıp, bu kişiler için ayrıca mahkeme kararlarıyla kamu hizmetinden yasaklanmalarını aramanın hukuk mantığına aykırı olduğu, açık bir kanun hükmünü yok saymanın, mahkeme kararını aynı konudaki açık bir kanun hükmünden üstün tutmak olduğu, daha da önemli olan kanunun böyle bir ihtimali tamamen bertaraf etmek için mahkûmiyet kararı aranmaksızın diye teyiden bir ibare sevk ettiği, yani bazı kişiler için kanunla kamu hizmetinden yasaklılık hükmünün getirildiği, ayrıca bunun için bir mahkûmiyet kararı gerektirmeyeceğinin de tasrih edildiği,

Anayasanın 67. maddesinin dördüncü fıkrası ve 298 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, kamu hizmetinden yasaklı olan 14.591 kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı, ayrıca kamu görevlisi sıfatını taşımamasına rağmen 6749 sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında kamu hizmetinden yasaklı olanların da olduğu, bu durumda olan 121 kişinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı,

Dolayısıyla kamu hizmetinden yasaklı hale getirilen kişilerin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmış oldukları ve seçim sonucunu doğrudan etkilediklerinin açık olduğu,

4.8) Sandık kurullarının oluşumuna dair 298 sayılı Kanuna aykırı işlemler yapıldığı,

298 sayılı Kanunun 21, 22 ve 23. maddeleri uyarınca, sandık kurulu başkanlığı görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi esasının getirildiği, söz konusu Kanunda sandık kurulu başkanının belirlenmesine dair getirilen ayrıntılı şekil ve usul kurallarının bu işlemlerde keyfiliği önlemek ve seçimin düzeni ve dürüstlüğünü sağlamak amacına yönelik olduğunun açık olduğu, Kanunun sandık kurulu başkanının kamu görevlileri arasından belirlenmesini şart koştuğu, ilçe seçim kurulu başkanının bu görevlendirmede bir takdir hakkının olmadığı, bu hükmün kamu düzenine ilişkin emredici bir hüküm olduğu,

Sandık kurulu başkanı ve memur üyenin kanunda belirlenmiş olan usulde atanması kaidesinin temelindeki mantığın, asli vazifesi yargısal bir işlem yapmak olan bu kurulun bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması olduğu, dolayısıyla ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kamu görevlisi olmayan bir kişinin sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesinin Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği gibi, o ilçede görev yapmayan bir kamu görevlisinin dahi sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesinin kanunen mümkün olmadığı,

Sonuç olarak, 31.280 sandık başkanının 6.539’unun kamu görevlisi olmayanların arasından, 31.280 sandık kurulu memur üyesinin, 13.084’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından belirlenmekle, toplamda 62.560 sandık başkanı ve memur üyenin 19.623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği, il ve ilçe dışından görevlendirilmeler yapıldığı, sivil, askeri personel gibi görev yapamayacak olanların da listeye eklendiği ve görev verildiğinin tespit edildiği,

Ayrıca, ilk etapta tespit edilen KHK ile kamu görevinden çıkartılan ve kamu hizmetinden yasaklanmış olan 12 kişinin ise sandıklarda, sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev ifa ettiklerinin tespit edildiği, yapılacak araştırmalarla bu sayının daha da artacağını düşündükleri,

Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulması nedeniyle; oy verme esnasında sandık başında seçmene telkinde bulunulduğu ve yanlış yönlendirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimine ait oy pusulalarının seçmene eksik veya fazla verildiği, oy sayımında partiler arasında kaydırmalar ve yanlış işlemler yapıldığı, oy sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanaklarının usulüne uygun tutulmadığı ve torba içerisinde bulunamadığı gibi durumların ortaya çıkmasına sebebiyet verildiği,


  Örneğin; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının 8.865.262 iken ilçe belediye başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının 8.851.159 olduğu ve aradaki farkın 14.103 olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçersiz oy sayısının 314.243 iken, ilçe belediye başkanlığı için geçersiz oy sayısının 282.566 olduğu, aradaki farkın 31.677 olduğu, bu hususun sandık kurulunca seçmene fazla veya eksik oy pusulası verilmesinden kaynaklandığını açıkça ortaya koyduğu,

Tüm bu anlatım ve değerlendirmeler ile dosya eklerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak tespitlerinin yapılması gerektiği,

Bu tespitlere göre kanuna aykırı biçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu memur üyeliği görevlendirilmeleri esasen tam kanunsuzluk olduğu, dolayısıyla sandıklarda yapılan tüm seçim iş ve işlemlerinin yok hükmünde olduğu,

5) 298 sayılı Kanunun 112/5 maddesi kapsamında delil durumunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak,

298 sayılı Kanun’un 112. maddesinde, itirazlarda delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesinin delil yerine geçeceği, bu delili seçim kurulunun temin edeceği, buna göre itirazcı tarafından hukuken elde edilmesi mümkün olmayan delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesinin delil yerine geçeceği, sandık kurulu tutanakları, oylar ve zarflar, sandık tutanak defterleri, sayım ve döküm cetvellerinin aslının ilçe seçim kurullarınca muhafaza edildiği, bunların örneklerinin herhangi bir şekilde siyasi partilere verilmesinin de kanunen mümkün olmadığı,

6 ) Genel olarak;

Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere; 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde,

a) Sandık kurulları tarafından seçimin sonucunu değiştirebilecek sayıdaki zarfların ve oyların sayımında ve geçerli olup olmadığı yönünden yapılan değerlendirmelerde, sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler,

b) Kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları,

c) İlçe seçim kurullarınca, 298 sayılı Kanuna açıkça aykırı şekilde yapılan sandık kurulu başkan ve üye atamaları,

d) Seçmen listesinde kayıtlı olmasına rağmen Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak kısıtlıların oy kullanması ve seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte ölü olan seçmenler yerine başkaları tarafından oy kullanılmış olması,

e) Çok sayıda mükerrer kayıtlı seçmenin birden fazla seçim çevresinde oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi,

f) Torbalarda bulunmayan kayıp seçmen listeleri nedenleriyle,

İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300.000 oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale gelmiş olmasından dolayı seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak ve kesin olarak belirlenmesine hukuken imkân bulunmadığı, ayrıca tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığını gösterdiği,


  Bu nedenlerle, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan “seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller” ve bu şekilde oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine, İstanbul İl Seçim Kurulunca düzenlenerek verilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin mazbatanın iptaline karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

İtiraz konularını incelemek üzere 23/04/2019 tarihinde toplanan Yüksek Seçim Kurulu;

I) 23/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO. ARA KARARI İLE;

1- İtiraz dilekçelerinde;

a) 2732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-1) seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

b) Ölen 1229 kişi yerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-2) bu kişilerin yerine başka kişilerce oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

c) Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10290 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-3) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

d) 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan 5287 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-4) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

e) 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin ceza infaz kurumlarında oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-5) bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

2 -a) Zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21.358 seçmenin, 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce haklarında (TMK 405. ve 406. maddelere göre) kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığının, ikametgâhlarının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorularak varsa ilgili mahkemelerden temin edilmek suretiyle tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

b) 2-(a) bendinde belirtilen ve haklarında kısıtlılık kararı olanların, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, tutanağın Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

3) KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin oy verme hakları olduğundan bu konuda araştırma yapılmasına gerek olmadığına,

4- 6.539 sandıkta, sandık kurulu başkanının ve 13.084 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olmadığı iddia edildiğinden;

a) 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,

b) Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmış ise, hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen var ise bunların da listesinin ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,

c) KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılan 12 kişinin (Ek-6) sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildikleri iddia edildiğinden, adı geçenlerin nasıl görevlendirildiğinin ilgili ilçe seçim kurullarından sorulmasına,

5- Ara kararı gereklerinin beş (5) gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine,

II) KURULUMUZUN 26/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO.LU EK ARA KARARI İLE;

25/04/2019 tarihli dilekçe ekinde bildirilen listedeki kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-1) seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

Ara kararı gereklerinin beş (5) gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

III) YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN 23/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO. ARA KARARI VE 26/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO.LU EK ARA KARARI UYARINCA İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULLARINDAN GELEN CEVABİ YAZILARDA;

Adalar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 26/04/2019 tarihli 274441 sayılı cevabi yazı ekinde yer alan 26/04/2019 tarihli, 2019/62 sayılı kararında;

1- Ara kararın 1a- Ek 1 listesinde yer alan kısıtlı olduğu iddia edilen seçmenlerin Adalar İlçesinde olmadığı,

2- Ara kararın 1b - Ek 2 ölenler listesinde N.G., G.Z.G., C.D., H.A., M.Y. yerine listelerde oy kullanılmadığı,

3- Ara kararın 1c-Ek 3 hükümlü listesinde B.K., İ.D., C.K., H.E.D., M.C.’nin oy kullanmadıkları,

4- Ara kararın 1d-Ek 4 hükümlü listesinde bulunan C.Y.’nin oy kullanmadığı,

5- Ara kararın 1d- Ek 5’de Adalar İlçesinde hükümlüye yer verilmediği,

6- KHK ile ihraç edilen ve sandık kurulunda görevlendirilenlerin Adalar ilçesinde olmadığı,

7- Ara kararın 2 numaralı bendinin a ve b fıkralarında belirtilen Ek 7’de yer alan kişilerden; L.Y., O.Ş., T.S. isimli kişilerin oy kullanmadıkları,

Oy kullananlardan;

G.E., N.P., A.K., S.G., Y.K., M.M., Ö.Ş., Ş.G., K.B., K.E., M.A.A., A.A., R.P., B.Y, H.T., Y.G., S.B. hakkında Sulh Hukuk Mahkemesi'nden sorularak, 26/04/2019 tarih 2019/259 sayılı yazı ile herhangi bir kısıtlılık kararlarının bulunmadığı UYAP sisteminde yapılan kontrol sonucunda bildirildiği,

E.K.(T.) hakkında Adalar Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/70 Esas 2010/79 Karar sayılı ilamı ile kısıtlanma talebinin reddine karar verildiği,

Aynı tarih ve sayılı yazıda Y.Ö.'nün Adalar Sulh Hukuk Mahkemesinin 1997/143 Esas 1997/153 Karar sayılı ilamı ile eski Medeni Kanunun 355.maddesi uyarınca kısıtlandığı,

8- Sandık kurulunda görev yapan sandık kurulu başkanlarından;

1004 Nolu-A.B.Y.- Kaymakamlığın listesinde mevcut olup, Adalar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığında büro personeli (VHKİ) olarak görev yaptığı,

1018 nolu- Kaymakamlığın listesinde F.S.'ın öğretmen olduğu, görev verildiği, ancak mazeret bildirdiğinden yerine G.E.Ç.’nin kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, kendisinin Boğaziçi Elektrik A.Ş.de saha kontrol uzmanı olarak görev yaptığı,

1024 nolu-G.B.-Kaymakamlık listesinde mevcut olmadığı, kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, Orman Bölge Şefliğinde memur olarak görev yaptığı, yeni emekli olduğu,

Memur Üyelerden, 1001 nolu sandıkta N.B.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı,

1005 nolu sandıkta A.S.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, TÜİK'de memur olarak görev yapmakta iken emekli olduğu,

1007 nolu sandıkta E.Ş.’nin Kaymakamlık listesinde bulunduğu, öğretmen olarak görev yaptığı,

1013 nolu sandıkta E.K.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, Kaymakamlık listesinde yer alan U.H.K’nın görevini yapamayacağını bildirdiğinden yerine E.K.’nin görevlendirildiği, belediye personeli olup, kurye olarak görev yaptığı,

1018 nolu sandıkta A.Ç.’nin Bedaş'ta teknisyen olarak görev yaptığı, ancak Kaymakamlık listesinde görevlendirilen öğretmen K.Ç.'nin görevini yapamayacağını bildirmesi üzerine yerine A.Ç.'nin görevlendirildiği,

1020 nolu sandıkta S.T’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Adalar PTT Merkez Müdürlüğünün resmi listesinde olduğu, dağıtım memuru olarak görev yaptığı,

1021 nolu sandıkta T.T.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Adalar PTT Merkez Müdürlüğünün resmi listesinde olduğu, dağıtım memuru olarak görev yaptığı,

1027 nolu sandıkta Y.Ç.’nin Kaymakamlık listesinde olduğu, Kaymakamlık Makamında büro personeli olarak görev yaptığı,

1031 nolu sandıkta N.A.’nın Kaymakamlık listesinde olduğu, Tarım İlçe Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptığı,

1035 nolu sandıkta D.Y.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Kaymakamlık listesinde görevlendirilen öğretmen olan Z.A.'nın görevini yapamayacağını bildirmesi üzerine yerine D.Y.’nin görevlendirildiği, Adalar Belediyesi Fen İşlerinde taşerondan geçiş yapan sözleşmeli personel olarak görev yaptığı,

1039 nolu sandıkta H.İ.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Adalar PTT Merkez Müdürlüğünün resmi listesinde olduğu, dağıtım memuru olarak görev yaptığı,

(Yukarıda adı geçen Kaymakamlık Makamının bildirdiği liste dışındaki görevlendirmeler 298 Sayılı Kanunun 23.maddesinin son fıkrası gereğince, gerek resmi kurumlardan gelen yazılar, gerekse şahsi talepler üzerine İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılmıştır.)

tespitlerine yer verilerek kararın bir suretinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Yine, Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 Muh. No.lu Ek Ara kararına ilişkin Adalar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 29/04/2019 tarihli 276610 sayılı cevabi yazı ekinde yer alan 29/04/2019 tarihli, 2019/63 sayılı kararında; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 Muh. No’lu kararı gereğince, Ş.Ç., E.K. ve İ.A.'nın oy kullanmadığı, A.U., M.S. ve A.G.’nin oy kullandığı, ancak kısıtlı olmadıklarının görüldüğü bildirilmiştir.

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.275042 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait listede 44 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 25 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin listede bildirilen 19 kişiden oy kullananın olmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 187 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 5 kişinin seçmen listesinde oy kullandı olarak görüldüğü,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 103 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 2 kişinin seçmen listesinde oy kullandı olarak görüldüğü,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 610 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 379 kişinin oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinden;

Arnavutköy İlçesinde görev yapan 2.378 kişiden oluşan kamu görevlisi listesinden havuz oluşturulduğu, oluşturulan bu listenin DYS sistemi üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına yazı ekinde sunulduğu, oluşan bu havuzdan 23/02/2019 tarih ve 2019/14 sayılı Karar ile 524 sandık ve 4 seyyar sandık için sandık kurulu başkanı asıl ve yedek üyeliği ile sandık kurulu memuru asıl ve yedek üyesini belirlemek üzere kura çekimi yapıldığı, görevlendirme işlemi yapıldıktan sonra sandık kurullarında oluşabilecek eksiklik için yedek sandık kurulu başkan ve memur üye olarak görevlendirilmeyenler ile görev almak için dilekçe verenlerden Arnavutköy İlçesinde ikamet eden İstanbul İlindeki kamu görevlilerinden ilçe seçim kurulu başkanınca uygun görülenlerden görevlendirme yapılmasına karar verildiği, Kurulun 23/02/2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararının gereği olarak görevlendirmelerin yapıldığı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 23/04/2019 tarihli ara kararı ek-8 listesi ile gönderilen 220 kişiden 194 kişinin Arnavutköy Kaymakamlığından gelen listelerde bulunan, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişilerden, ilçede görevlendirilecek personellerin sürekli mazeret beyan etmeleri nedeniyle sandık kurullarında boş kalan başkan ve memur üyeler için Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih ve 717 sayılı kararın sonuç bölümünün (d) bendine göre görev talep dilekçesi ile başvuranlar arasından uygun görülen kamu görevlilerinden 26 kişinin sandık kurullarında görevlendirildiği, görevlendirilen 26 kişi içerisinden 1389 nolu sandık kurulu başkanlığına görevlendirilen S.A.’nın yapılan inceleme sonucunda talep dilekçesinde Özel Arnavutköy Temel Lisesinde öğretmen olarak görev yaptığına dair beyanının Kurulca yapılan incelemede fark edildiği ve seçim sonuçlarında görevli olduğu sandıkta herhangi bir usulsüzlük ve hata tespit edilmediğinin anlaşıldığı, toplamda 220 kişiden oluşan liste tanzim edilerek tutanak ekinde düzenlenerek gönderildiği, sandık kurullarının oluşum tarihinden itibaren itiraz sürecinde siyasi parti ilçe başkanlıklarınca herhangi bir itirazda bulunulmadığı,

g) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 136 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 81 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2014 tarihli, 277578 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

1) a) Ek-1 listesinde belirtilen, 16 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, listede yer alan 19 kısıtlı seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,


  Ancak TMK 405. maddesi gereğince kısıtlanan D.K. isimli vasi tayin edilen kişinin kararının seçim tarihinden sonra 11/04/2019 tarihinde kesinleştiğinin tespit edildiği, buna ilişkin kararında ekte sunulduğu, yine TMK 405. maddesi gereğince kısıtlanan N.B. isimli vasi tayin edilen kişinin kararının seçim tarihinden önce 18/01/2019 tarihinde kesinleştiğinin tespit edildiği, ayrıca bu iki kısıtlı seçmen dışında kalan oy kullanan 14 kısıtlı seçmene dair kısıtlama kararlarının kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı ve herhangi bir kararın mahkemece gönderilmediği,

b) Ek-2 listesinde 36 kişinin kayıtlı olduğu, sandık seçmen listelerindeki imza sütunlarına bakıldığı ve oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

c) Ek-3 listesinde yer alan 2306 nolu sandıkta 183. sırada olan H.K.’nin, 1182 nolu sandıkta sehven oy kullandığı, 1182 nolu sandık tutanak defterinde belirtildiği, diğer 188 kişinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 listesinde yer alan hükümlü seçmenlerden K.D.'nin 1130 nolu sandıkta 297. sırada ve C.Ş.'nin 1164 nolu sandıkta 60. sırada oylarını kullandıkları, bu seçmenler için infaz etmekte oldukları cezaevlerinden Başkanlıklarına herhangi bir beyanda bulunulmadığı, bu sebeple dondurma işlemi yapılamadığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

e) Ek-5 listesinde yer alan seçmenlerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

f) Ek-7 listesinde kimlik bilgileri bildirilen 21 zihinsel engelli seçmenin oy kullanmadığı, 16 zihinsel engelli seçmenin oy kullandığı, oy kullandığı tespit edilen kişilerin TMK 405. maddesine göre verilen kısıtlama kararlarının kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı,

g) Ek-8 listesinde;

1) 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmesi istenmiş, Ataşehir Kaymakamlığının gönderdiği kamu görevlileri listesi, İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca gönderilen kamu görevlileri listesi, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen liste, Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi, Ataşehir Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kadıköy Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ataşehir Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü ve İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen Kamu Görevlileri listelerinin esas alındığı ve Sandık Kurulu Başkanları ile Memur Üyelerin bu listelerden temin edildiği,

2) Kamu görevlileri listeleri dışında, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak atamaların, "298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince ve 1. İlçe Seçim Kurulunun 2019/19 sayı ve 23/02/2019 tarihli kararı ile görev verilenlerden mazeret durumuyla görevini iade eden, süresinde görev belgesi tebliğ edilemeyen yada başkaca mani hali olanların yerine öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından gelen listelerden oluşturulduğu, bunun mümkün olmaması durumunda, görev verilmesinde sakıncası olmayan kişilerden İlçe Seçim Kurulu Başkanınca atamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildiği, bu görevlilerin önemli bir kısmının önceki seçimlerde görevlendirilmiş olduğu, Kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından gönderilen listede bulunmayan 71 sandık kurulu başkanı ve 52 memur üyenin dışarıdan atandığı,

bildirilmiştir.

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277588 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 12 kısıtlı seçmenin oy kullandığı ve diğer 12 kısıtlı seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği, ancak TMK 405. maddesi gereğince kısıtlanan D.B. isimli vasi tayin edilen kişinin kararının seçim tarihinden sonra 15/04/2019 tarihinde kesinleştiğinin tespit edildiği, buna ilişkin kararın da ekte sunulduğu, ayrıca bu kısıtlı seçmen dışında kalan oy kullanan 11 kısıtlı seçmene dair kısıtlama kararlarının kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı ve herhangi bir kararın mahkemece gönderilmediğinin tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan ölen 36 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerindeki imza sütunlarına bakıldığı ve oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerden hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan 2306 nolu sandıkta 183. sırada olan H.K.’nin 1182 nolu sandıkta sehven oy kullandığı ve 1182 nolu sandık tutanak defterinde belirtilmiş olup diğer 81 kişinin oy kullanmadığı, H.K.’nin 2203 nolu sandıkta 125. sırada oy kullandığı, bu seçmenler için infaz etmekte oldukları cezaevlerinden herhangi bir beyanda bulunulmadığı, bu sebeple dondurma işlemi yapılamadığının tespit edildiği,

e) Ek-5 sayılı listede yer alan diğer seçmenlerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan 20 zihinsel engelli seçmenin oy kullandığı ve 20 zihinsel engelli seçmenin oy kullanmadığı tespit edildiği, oy kullandığı tespit edilen zihinsel engelli 20 seçmenin TMK’nun 405. maddesine göre verilen, kısıtlama kararları olup bu kararların kesinleşme şerhlerinin bulunmadığının tespit edildiği,

g) Ek- 8 sayılı listede; 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiğinin belirtilmesinin istenildiği, Ataşehir Kaymakamlığının gönderdiği kamu görevlileri listesi, İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca gönderilen kamu görevlileri listesi, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen liste, Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi, Ataşehir Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kadıköy Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ataşehir Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü ve İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamu görevlileri listelerinin esas alındığı ve sandık kurulu başkanları ile memur üyelerin bu listelerden temin edildiği,

Kamu görevlileri listeleri dışında, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak atamaların, 298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince ve 1. İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarihli, 2019/19 sayılı kararı ile görev verilenlerden mazeret durumuyla görevini iade eden süresinde görev belgesi tebliğ edilemeyen yada başkaca mani hali olanların yerine öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından gelen listelerden, bunun mümkün olmaması durumunda görev verilmesinde sakıncası olmayan kişilerden İlçe Seçim Kurulu Başkanınca atamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildiği, Kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından gönderilen listede bulunmayan 62 sandık kurulu başkanı ve 62 memur üyenin dışarıdan görevlendirildiğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli, E.274863 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen listesinde yer alan Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun sorumluluk alanındaki 27 kişilik listede yer alan 22 kişinin oy kullanmadığı, 5 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ölü olup seçmen görünenler listesinde bulunan 25 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü 120 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ve kasıtlı suçlardan hükümlü listesinde bulunan 81 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-6 sayılı listede Avcılar İlçesi 1060 numaralı sandıkta memur üye olarak görev yapan E.E.'nin isminin gönderildiği, adı geçenin Avcılar Kaymakamlığından bildirilen kamu görevlileri arasından ilçe seçim kurulunca ad çekme suretiyle memur üye olarak belirlendiği, şahsın Avcılar Belediyesinde mali hizmetler müdürlüğünde memur kadrosunda görev yaptığı, adı geçenin 29/09/2016 tarihinde göreve başladığı, hakkında KHK kapsamında siciline işlenmiş disiplin cezası ile devam etmekte adli ve idari soruşturma bulunmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı cetvelde belirtilen ve zihinsel engelli seçmenlere ait 211 kişilik listenin tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 194 kişinin oy kullanmadığı, 17 kişinin oy kullandığı ve 7 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,

g) Ek-8 sayılı cetvelde belirtilen liste dışından görevlendirilen;

K.Ş.’nin memur üye olarak Türkiye İstatistik Kurumu Küçükçekmece, G.G.’nin memur üye olarak Esenyurt 80. Yıl Ortaokulu, A.S.’nin memur üye olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel İlk Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, B.A.’nın memur üye olarak Gaziosmapaşa Ünsal Lisesi, Y.Ö.’nün sandık kurulu başkanı olarak Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü, E.O.'nun sandık kurulu başkanı olarak Sultan Alpaslan Ortaokulu, T.D.’nin memur üye olarak Bakırköy Belediyesi, Y.Ç. ‘nin sandık kurulu başkanı olarak Halk Bankası Genel Müdürlüğü, N.A.’nın memur üye olarak İstanbul Üniversitesi, A.Ş.'nin sandık kurulu başkanı olarak İstanbul Özel Berk Anadolu Lisesi, Ö.D.'nin memur üye Mehmet Akif İnan Ortaokulu, İ.Y.’nin memur üye olarak Halk Bankası, F.Ş. ve M.Ş.'nin sandık kurulu başkanı olarak Milli Eğitim İlk Güneş Özel Eğitim Kurumu, M.A.’nın memur üye olarak Mesleğim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, T.B. ve S.A.'nın memur üye olarak Halk Eğitim Müdürlüğü Avcılar Bilim Merkezinden, A.N.Y.'nin memur üye olarak 2015 Milletvekili Seçimlerinde görev alan 298 sayılı Yasanın 23. maddesinin son fıkrası göre mazeret verilenlerin yerine görevlendirildiği,

Yukarıdaki paragrafta liste dışından görevlendirme verilenlerin isimleri dışında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Ek-8 listesinde isimleri geçenlerin Avcılar Kaymakamlığı Beylikdüzü Vergi Dairesi, Avcılar İgdaş, Avcılar PTT, Çağlayan Adalet Komisyonu, Bakırköy Adalet Komisyonundan Avcılar'da ikamet eden kamu görevlilerinin listeleri esas alınarak gelen listelere göre Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu olarak 03/03/2019 tarihinde 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin 6. fıkrası uyarınca ad çekme suretiyle veya mazeret bildirenlerin yerine sandık kurulu başkan ve memur üye olarak belirlendiği,

h) Ek ara karar gereğince Ek- 1 sayılı cetvelde belirtilen ve Kısıtlı Olup Seçmen Görünenler Listesi Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan ekli 56 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede listede yer alan 38 kişinin oy kullanmadığı, 18 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277568 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 29 kişinin bulunduğu, imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 16 kişinin oy kullanmadığı, 13 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 15 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 146 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek- 4 sayılı listede belirtilen 99 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek- 7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli seçmenlere ait 210 kişilik listenin tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 192 kişinin oy kullanmadığı, 18 kişinin oy kullandığı ve 10 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,

f) Ek- 8 sayılı cetvelde belirtilen;

Sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesinin Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 29/04/2019 tarihli tutanağı ile gönderildiği, yapılan inceleme ve çalışma sonucunda;


  298 sayılı Kanunun sandık kurulu başkan ve memurların görevlendirilmesine ilişkin 22. ve 23. maddelerine göre yerleşim yeri esas alınmak suretiyle öncelikle aynı ilçede çalışan kamu görevlilerinin listesinin Avcılar Kaymakamlığından istenildiği, daha sonra sayının yetersiz olabileceği düşünüldüğünden Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih 717 sayılı kararına istinaden yerleşim yeri esas alınmak suretiyle Avcılar İSKİ, Beylikdüzü Vergi Dairesi, PTT Esenyurt Posta Dağıtım Merkezi, Avcılar İGDAŞ, Avcılar PTT, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu ve Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonundan, Avcılar'da ikamet eden kamu görevlilerinin listesinin istenildiği, Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu olarak 07/02/2019 tarihinde 298 sayılı Kanunun 23. maddenin 6. fıkrası uyarınca, kamu kurumlarından gelen listeler birleştirilerek, ad çekme usulü ile sandık başkanı ve memur üyelerin belirlendiği, sandık başkanı ve memur üyelere görevlendirilmelerinin tebliğinden sonra çok sayıda gelen mazeret dilekçeleri başkanlıklarınca değerlendirildiği, mazereti belgelendirilen ve uygun görülenlerin yerlerine yapılan yeni görevlendirmelerde listede ismi geçenler dışında, Cumhuriyet İlkokulu, Firazköy İlkokulu, Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şerife Bacı Halk Eğitim Merkezi, Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alsancak İlkokulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Necdet Semker İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu, Adalet Bakanlığı (Adliye), Ali Karay Ortaokulu, Avcılar SGK, Şehit Beşir Balcıoğlu Ortaokulu, Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Vergi Dairesi, Avcılar PTT, İBB Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Adalet Bakanlığı Bahçelievler Eğitim Merkezi, Nurettin Topçu İlkokulu, TOKİ Salih Şükriye Yoluç İlkokulu, Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, İbrahim Koçaslan Ortaokulu, İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, İlk Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Hacı Mehmet Sırma İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Belediye Başkanlığı, Ömer Seyfettin Ortaokulu, Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu, Leyla Bayram İlkokulu, Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu, Avcılar Sağlık Merkezi, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu, Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esenyurt SGK İlçe Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi, Beylikdüzü Beykent Uğur Ortaokulu, Cihangir Ortaokulu ve Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulundan görevlendirilmeler yapıldığı,

İlçede (Avcılar 1. ve 2. İlçede) görev yapan 2145 kamu görevlisinden sadece 297'sinin istekli olduğu, bu sebeple sandık kurullarının oluşturulmasında ciddi sıkıntı yaşandığı, sandık kurulu memur üyelerinden 2044 numaralı sandıkta İGDAŞ personeli M. G., 2205 numaralı sandıkta TOKİ Salih Şükriye Yoluç İlkokulu personeli S. B., 2229 numaralı sandıkta Şehit Şerife Bacı İlkokulu personeli S. B. seçim günü sandık memur üyeliği görevine gelmediği, bahsi geçen sandıklarda sandık kurulunda en az 4 ve fazla kişi mevcut olduğundan memur üyelerin yokluğunda sandık kurulları yeterli sayı ile görevini icra ettiği,

g) Ek ara karar gereğince Ek-1 sayılı listede belirtilen 74 kişinin, imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, listede yer alan 48 kişinin oy kullanmadığı, 26 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 274987, 274985 ve 276784 sayılı yazıları ekinde yer alan tutanaklarda;

a) Ek-1 sayılı listenin incelenmesinden TMK-405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir bir kişi hakkında mahkeme kararları gönderilmiş olup, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen listede oy kullanmış olarak görünen M.A.G.’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulduğu, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin kaydı açık, devam eden kayıtlı dosyası olduğu,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen kişilerden oy kullanmış olarak görünen M.Ö.'nün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulmuş, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin dosya kaydının kapalı olduğu,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 13 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğu, kısıtlılık kararlarının tutanak ekinde gönderildiği, 1244 no.lu sandık seçmen listesi bulunamadığından kontrol edilemediği,


  f) Ek-8 sayılı listede yapılan inceleme neticesinde; Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 1128 sayılı kararıyla kabul edilen 139 sayılı Genelgesi gereğince, talepleri doğrultusunda Bağcılar Kaymakamlık Makamınca gönderilen ilçede görev yapan kamu görevlileri listesi ile 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi gereğince mülki idare amiri tarafından gönderilen listede yer almayan diğer kamu kurumlarındaki (Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Belediyeler, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi, Üniversiteler, TÜİK, PTT, Türk Telekom Müdürlüğü, Kültür Merkezleri, Adliyeler, Cezaevleri v.b.) kamu görevlilerinin listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanınca re'sen istenilerek Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulduğu,

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile oluşturulan listeden kura ile belirlenenlerden mani hali bulunmayanlardan ve mahalli idareler genel seçiminin birden fazla seçim türü içermesi dikkate alındığında tecrübe ve uygulamada pratiklik gerektiğinden daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapanların öncelikli olarak sandık başkanı seçilerek görevlendirilmesinin yapıldığı, aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirilmesinin yapıldığı, Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun 2019/7 sayılı kararına göre, sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirilmesinin yapıldığını gösterir SEÇSİS sisteminden 28/02/2019 tarihinde alınan görevlendirilen sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin bilgisinin yer aldığı raporun ekte gönderildiği, görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgeleri ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği, yasaya ve genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,

Başkanlıklarının 27/02/2019 tarih ve E.154471 sayılı İstanbul Valiliğine ve Bağcılar Kaymakamlığına yazmış olduğu yazısında, sadece geçerli bir mazeretini belge, rapor gibi sebeplerle kanıtlayanların görev iade talebinde bulunması, aksi durumda olanların seçim iş ve işlemleri sürecini aksatacak şekilde gereksiz yoğunluğa meydan vermemek için idare amirlerinin ve personellerin uyarılmasının istenildiği,

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararında, sandık kurullarına sandık başkanı ve memur üye olarak görevlendirilenlerden geçerli bir mazeret sunarak görev yapamayacağı bildirenlerin yerlerine mani hali olmayan kamu görevlileri ile 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirmenin yapılmasına karar verildiği,

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat ederek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 1.İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmelerin yapıldığı,

Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait listenin ekte gönderildiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının (4) numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi (Ek-8) incelenmiş olup, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesindeki personellerden oluştuğu,


  Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine atanmak zorunda kalınan, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapmış sandıklarında problem yaşanmamış ve siyasi partilerce itiraza uğramamış kişilerden olduğunun belirlendiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararındaki Ek-8 listesine, kişilerin hangi kamu kurumunda çalıştığı bilgisinin yazıldığı, Kurumu yazılı olmayanların, mazeretinden dolayı görevi iptal edilenlerin yerlerine görevlendirilmek zorunda kalınanlara mazeretlilerin yerine uygun görülenler bilgisinin yazıldığı,

g) Ek ara kararda 36 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, TMK-405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir 7 kişiye ait mahkeme kararı gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

bildirilmiştir.

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 275381, 275372 sayılı yazısı ekinde yer alan;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı kısıtlı seçmenlerden F.Ş.'ye ait TMK 405. maddesine göre kısıtlandığı, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölen kişilerin sandık seçmen listelerinin incelenmesinde hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden sandık seçmen listelerinin kurulca incelenmesi neticesinde, oy kullanmış olarak görünen M.S., B.Ş., Ş.Y. ile H.K.’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulduğu, M.S.'nin devam eden kayıtlı dosyası olduğu, B.Ş. ile Ş.Y.'nin herhangi bir dosya kaydı olmadığı, H.K.’nin dosya kaydının kapalı olduğunun bildirildiği,

d) Ek-4 listede kayıtlı seçmenlerden hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

e) Ek-7 listede kayıtlı seçmenlerden sadece 12 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğu,

f) Ek-8 listede kayıtlı kişiler üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 1128 sayılı kararıyla kabul edilen 139 sayılı Genelgesi gereğince, talepleri doğrultusunda Bağcılar Kaymakamlık Makamınca gönderilen ilçelerinde görev yapan kamu görevlileri listesi ile 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi gereğince mülki idare amiri tarafından gönderilen listede yer almayan diğer kamu kurumlarındaki kamu görevlilerinin listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanınca re'sen istenilerek Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulduğu,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile oluşturulan listeden kura ile belirlenenlerden mani hali bulunmayanlardan ve mahalli idareler genel seçiminin birden fazla seçim türü içermesi dikkate alındığında tecrübe ve uygulamada pratiklik gerektiğinden daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapanların öncelikli olarak sandık başkanı seçilerek görevlendirildiği,

Aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirildiği,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 2019/6 sayılı kararına göre, sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirilmesinin yapıldığını gösterir SEÇSİS sisteminden 28/02/2019 tarihinde alınan görevlendirilen sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin bilgisinin yer aldığı raporun ekte gönderildiği,

Görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgeleri ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği,

Yasaya ve Genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,

Başkanlıklarının 27/02/2019 tarih ve E.154471 sayılı İstanbul Valiliğine ve Bağcılar Kaymakamlığına yazmış oldukları yazılarında, sadece geçerli bir mazeretini belge, rapor gibi sebeplerle kanıtlayanların görev iade talebinde bulunması, aksi durumda olanların seçim iş ve işlemleri sürecini aksatacak şekilde gereksiz yoğunluğa meydan vermemek için idare amirlerinin ve personellerin uyarılması istenildiği,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararında sandık kurullarına sandık başkanı ve memur üye olarak görevlendirilenlerden geçerli bir mazeret sunarak görev yapamayacağı bildirenlerin yerlerine mani hali olmayan kamu görevlileri ile 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirmenin yapılmasına karar verildiği,

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat edilerek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmeler yapıldığı,

Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait listenin ekte gönderildiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının (4) numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi (Ek-8) incelenmiş, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesinden oluştuğu,

Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev alan kimselerden istekli olanlardan görevlendirmenin yapıldığının görüldüğü,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 277742 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı kısıtlı seçmenlerden 4 kişiye ait mahkeme kararı, 2 kişiye ait kısıtlılık maddesi olmayan karar gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

bildirilmiştir.

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 275480, 275478 sayılı yazısı ekinde yer alan;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin listelerinin kurulca incelendiği, 3249 no.lu sandık seçmen listesinin 259. sıra numarasında oy kullanan seçmen O.Ü.'nün, parmak izi veya imzasının bulunduğu yerde ayrıca vasi ibaresinin bulunmuş olması dolayısıyla itirazların incelenmesi sonucunda bu husus sonucu etkili olacağı düşünülerek 3249 no.lu sandık seçmen listesinin 259. sıra numarasının bulunduğu sayfanın aslı taranarak ekte gönderildiği, Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden A.H.K. ile Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinden M. Y.'ye ait TMK-405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir mahkeme kararları gönderilmiş olup, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölen kişilerin sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde, hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı kişilere ait sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde, 3129 no.lu sandık seçmen listesinin 237. sıra numarasında kayıtlı A.S.'nin parmak izi veya imza hanesindeki imzanın ona ait olup olmadığı hususunda Ak Parti ve CHP seçim kurulu üyeleri tarafından tartışma konusu olduğu, 238. sırada yazılı M.S.'nin yanlışlıkla önce 237. sıraya imza atmaya başladığı ve sonra yanlışlığın fark edilerek 238. sıra numarasına imza atıldığı görüşü CHP ilçe seçim kurulu üyesi tarafından ileri sürülmüş bu yüzden seçmenin oy kullanıp kullanmadığı hususu tartışmalı olarak not düşüldüğü, Yüksek Seçim Kurulunca bu hususun takdir edilebilmesi bakımından 3129 no.lu sandık seçmen listesinin 237. sıra numarasının bulunduğu sayfa ile sandık sonuç tutanaklarının örnekleri incelenmesi için taranarak ekte gönderildiği,

d) Ek-4 sayılı listede kayıtlı kişilerin sandık seçmen listelerinin kurulca incelenmesi neticesinde, oy kullanmış olarak görünen M.B.'nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulduğu, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin kaydı açık, devam eden kayıtlı dosyası olduğunun bildirildiği,

e) Ek-7 sayılı listede kayıtlı liste içerisinde belirtilenlerden 26 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 1128 sayılı kararıyla kabul edilen 139 sayılı Genelgesi gereğince, talebimiz doğrultusunda Bağcılar Kaymakamlık Makamınca gönderilen ilçelerinde görev yapan kamu görevlileri listesi ile 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi gereğince mülki idare amiri tarafından gönderilen listede yer almayan diğer kamu kurumlarındaki kamu görevlilerinin listesi ilçe seçim kurulu başkanınca re'sen istenilerek Bağcılar 3.İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulduğu,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile oluşturulan listeden kura ile belirlenenlerden mani hali bulunmayanlardan ve mahalli idareler genel seçiminin birden fazla seçim türü içermesi dikkate alındığında tecrübe ve uygulamada pratiklik gerektiğinden daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapanların öncelikli olarak sandık başkanı seçilerek görevlendirilmesinin yapıldığı,

Aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirilmesinin yapıldığı,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulunun 2019/6 sayılı kararına göre, sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirilmesinin yapıldığını gösterir SEÇSİS sisteminden 28/02/2019 tarihinde alınan görevlendirilen sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin bilgisinin yer aldığı rapor ekte gönderildiği,

Görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgeleri ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği,

Yasaya ve genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,

Başkanlıklarının 27/02/2019 tarih ve E.154471 sayılı İstanbul Valiliğine ve Bağcılar Kaymakamlığına yazmış olduğu yazılarında, sadece geçerli bir mazeretini belge, rapor gibi sebeplerle kanıtlayanların görev iade talebinde bulunması, aksi durumda olanların seçim iş ve işlemleri sürecini aksatacak şekilde gereksiz yoğunluğa meydan vermemek için idare amirlerinin ve personellerin uyarılmasının istenildiği,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararında sandık kurullarına sandık başkanı ve memur üye olarak görevlendirilenlerden geçerli bir mazeret sunarak görev yapamayacağı bildirenlerin yerlerine mani hali olmayan kamu görevlileri ile 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirmenin yapılmasına karar verildiği,

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat ederek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmelerin yapıldığı,

Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait liste ekte gönderildiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının (4) numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi (Ek-8) incelenmiş, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesinden oluştuğu,

Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev alan kimselerden istekli olanlardan görevlendirmenin yapıldığı,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 276805 sayılı yazısı ekinde yer alan;


  Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı L.Y.'nin kısıtlı olarak değil, M.M.Y.'nin vasisi olarak atanmış olduğunun kararda görüldüğü, Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemelerinden TMK 405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir 5 kişiye ait mahkeme kararı, 3 kişiye ait kısıtlılık maddesi olmayan karar gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

bildirilmiştir.

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 275100, 275094 ve 277063 sayılı yazılar ekinde yer alan tutanaklarda;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı kısıtlı seçmenlerden Ç.T. ile Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden E.T.'ye ait TMK-405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir mahkeme kararları gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölen kişilerden sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde, söz konusu seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlere ait sandık seçmen listelerinde yapılan incelemede A.K.’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığının sorulduğu, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin dosya kaydının kapalı olduğunun bildirildiği,

d) Ek-4 sayılı listesinde kayıtlı bulunan seçmenlerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı listesinde kayıtlı bulunan seçmenlerden E.K.’nin 4034 no.lu sandık seçmen listesinin 177. sıra numarasında olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden 9 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğu,

g) Ek-8 sayılı kayıtlı listede yapılan inceleme neticesinde;

Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 1128 sayılı kararıyla kabul edilen 139 sayılı Genelgesi gereğince, talepleri doğrultusunda Bağcılar Kaymakamlık Makamınca gönderilen ilçelerinde görev yapan kamu görevlileri listesi ile 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi gereğince mülki idare amiri tarafından gönderilen listede yer almayan diğer kamu kurumlarındaki (Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Belediyeler, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi, Üniversiteler, TÜİK, PTT, Türk Telekom Müdürlüğü, Kültür Merkezleri, Adliyeler, Cezaevleri v.b.) kamu görevlilerinin listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanınca re'sen istenilerek Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulduğu,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile oluşturulan listeden kura ile belirlenenlerden mani hali bulunmayanlardan ve mahalli idareler genel seçiminin birden fazla seçim türü içermesi dikkate alındığında tecrübe ve uygulamada pratiklik gerektiğinden daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapanların öncelikli olarak sandık başkanı seçilerek görevlendirilmesinin yapıldığı,

Aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirilmesinin yapıldığı,


  Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulunun 2019/6 sayılı kararına göre, sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirilmesinin yapıldığını gösterir SEÇSİS sisteminden tarihinde alınan görevlendirilen sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin bilgisinin yer aldığı raporun ekte gönderildiği,

Görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgelerinin ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği,

Yasaya ve genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,

Başkanlıklarının 27/02/2019 tarih ve E.154471 sayılı İstanbul Valiliğine ve Bağcılar Kaymakamlığına yazmış olduğu yazılarında, sadece geçerli bir mazeretini belge, rapor gibi sebeplerle kanıtlayanların görev iade talebinde bulunması, aksi durumda olanların seçim iş ve işlemleri sürecini aksatacak şekilde gereksiz yoğunluğa meydan vermemek için idare amirlerinin ve personellerin uyarılmasının istenildiği,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararında sandık kurullarına sandık başkanı ve memur üye olarak görevlendirilenlerden geçerli bir mazeret sunarak görev yapamayacağı bildirenlerin yerlerine mani hali olmayan kamu görevlileri ile 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirmenin yapılmasına karar verildiği,

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat ederek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 4.İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmelerin yapıldığı,

Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait listenin ekte gönderildiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının (4) numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi (Ek-8) incelenmiş olup, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesindeki personellerden oluştuğu,

Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine atanmak zorunda kalınan, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapmış sandıklarında problem yaşanmamış ve siyasi partilerce itiraza uğramamış kişilerden olduğunun belirlendiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararındaki Ek-8 listesine, kişilerin hangi kamu kurumunda çalıştığı bilgisinin yazıldığı, kurum yazılı olmayanların, mazeretinden dolayı görevi iptal edilenlerin yerlerine görevlendirilmek zorunda kalınanlara mazeretlilerin yerine uygun görülenler bilgisinin yazıldığının tespit edildiği,


  h) Ek ara karar Ek-1 sayılı listesinde kayıtlı seçmenlerden Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinden İ.E.'nin kısıtlı olarak değil, H.E.'nin vasi olarak atanmış olduğu gönderilen kararda görüldüğü, Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemelerinden TMK 405. maddesine göre kısıtlandığını gösterir 3 kişiye ait mahkeme kararı, 1 kişiye ait kısıtlılık maddesi olmayan karar gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277594 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen kısıtlı seçmenlerden 69 kişinin oy kullanıp kullanmadıklarının incelendiği, yapılan inceleme sonucunda oy kullandığı tespit edilen 29 kişiden 12 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 3 tanesinin kesinleştiği, kesinleşen kararlardan bir tanesinin karar kesinleşme tarihinin 02/04/2019 olduğu, 9 tanesinin kesinleşmediğinin görüldüğünün tutanak altına alındığı,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmen olarak belirtilen 12 kişinin oy kullanmadıkları,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 114 kişiden 113 kişinin oy kullanmadığı, listede Ş.M.'nin oy kullandığının tespit edildiği, 26/04/2019 tarihli, 274281 sayılı yazı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından durumu sorulmuş olup gelen cevabi yazıdan 28/03/2019 tarihinde Ceza infaz kurumundan tahliye edildiğinin tutanak altına alındığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 62 kişiden, 61 kişinin oy kullanmadığı, listede Ü.A’nın oy kullandığının tespit edildiği, durumunun 26/04/2019 tarihli ve 274281 sayılı yazı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından sorulduğu, 31/03/2019 tarihinde Maltepe açık ceza infaz kurumuna girip 02/04/2019 tarihinde Denetimli Serbestliğe nakil olduğunun görüldüğü,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen 296 kişiden, 59 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 38 tanesinin kesinleştiği, 21 tanesinin kesinleşmediğinin görüldüğü, kısıtlılık kararı kesinleşen 11 kişinin oy kullandığının görüldüğü,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesinde 203 kişiden 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri gereğince sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin; ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesinin Bahçelievler Kaymakamlığından istenildiği, Bahçelievler Kaymakamlığının 15/02/2019 tarihli ve E.1716 sayılı cevabi yazıları ekinde gönderilen listelerden kurul huzurunda kura çekilerek belirlendiği, 21/02/2019 tarihinde 2019/20 sayılı karar ile kura suretiyle tespit edilen sandık kurulu başkanları arasından görevini ifa etmeye mani hali bulunanlar için 15 Mart 2019 Cuma gününe kadar görevini başka bir kamu görevlisine devredebilmesinin sağlandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 70 kişinin kısıtlılık durumlarına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olup olmadığı 26/04/2019 tarihli 274503 sayılı yazı ile Bakırköy 1.,2.,3.,7.,8. ve 9. Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorulduğu; 70 kişiden 27 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 25 tanesinin kesinleştiği, mahkeme kararı kesinleşen kısıtlılardan 10 tanesinin oy kullandığının görüldüğü,

bildirilmiştir.

Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277670 sayılı cevabi yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 32 kişiden 16 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 2 tanesinin kesinleştiği, 14 tanesinin kesinleşmediği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ve ölü olup seçmen görünenler listesindeki 21 kişinin oy kullanmadıkları,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 180 kişinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 103 kişiden 102'sinin oy kullanmadığı, listede Ö.Ö.'nün oy kullandığının tespit edildiği, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden 29/03/2019 05/04/2019 tarihleri arasında izinli olduğunun görüldüğü,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen ve KHK ile ihraç edildiği iddia edilen sandık kurulu başkanı ve memur üyesi listesinde Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 1 kişi olduğu, Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu 2443 nolu sandıkta memur üye olarak görev yapan C.M., KHK ile ihraç edilenler listesinde yer almış ise de, yapılan incelemede Bahçelievler Kaymakamlığının 15/02/2019 tarih ve 1716 sayılı yazıları ekinde gönderilen personel listelerinin "Şehit Erol Olçok Mes. Tek. And. Lisesi personel listesi 7. sırasında" adının bulunduğu, Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarihli 2019/21 sayılı kararı ile kurul huzurunda çekilen kurada 2443 nolu sandıkta memur üye olarak görevlendirildiği, anılan okul müdürlüğü tarafından görev belgesinin C.M'ya 06/03/2019 tarihinde tebliğ edildiği, okul müdürü İ.Ö. imzalı belgeden anlaşıldığının tutanak altına alındığı,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen 403 kişiden 78 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 26 tanesinin kesinleştiği, 51 tanesinin kesinleşmediğinin görüldüğü, N.Y.'ye ait Bakırköy 3.Sulh Hukuk Mahkemesinden gelen 16/12/2005 tarih ve 2005/1650 nolu kararın "vasiliğin yenilenmesi" kararı olduğundan, kararın kesinleşip kesinleşmediği belirlenemediği ve anılan kişinin oy kullanmadığı, kısıtlılık kararı kesinleşen 8 kişi ve N.Y'nin oy kullandığının tutanak altına alındığı,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 268 kişiden 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri gereğince sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin; ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesi 09/01/2019 tarih ve 18091 sayılı yazı ile Bahçelievler Kaymakamlığından istenildiği ve Bahçelievler Kaymakamlığının 15/02/2019 tarih ve E.1716 sayılı cevabi yazıları ekinde gönderilen listelerden kurul huzurunda kura çekilerek belirlendiği, 22/02/2019 tarihinde 2019/22 sayılı karar ile kura suretiyle tespit edilen sandık kurulu başkanları arasından; görevini ifa etmeye mani hali bulunanlar için 15 Mart 2019 Cuma gününe kadar başkanlıklarına başvurarak görevini başka bir kamu görevlisine devredebilmesinin sağlandığı tutanak altına alındığı,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;


  Bahçelievler 2.İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 64 kişinin kısıtlılık durumlarına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olup olmadığı 26/04/2019 tarihli 274503 sayılı yazı ile Bakırköy 1.,2.,3.,7.,8. ve 9. Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorulduğu, 64 kişiden 33 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 27 tanesinin kesinleştiği, mahkeme kararı kesinleşen kısıtlılardan 9 tanesinin oy kullandığının görüldüğü, N.B'nin ismi bildirilmiş ise de, Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/04/2017 tarih ve 2017/377 Esas sayılı kararına göre kısıtlı olan kişi E.B. olup N.B.'nin vasi olduğu, kısıtlı olarak C.O.'nın ismi bildirilmiş ise de, Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/06/2017 tarih ve 2017/558 Esas sayılı kararına göre kısıtlı olan kişinin İ.O. olup C.O.'nun vasi olduğu, Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/03/2017 tarihli ve 2016/4163 Esas sayılı kararı ile kısıtlanan ve kısıtlılığı kesinleşen K.K.Ö.'nün, TMK 408'e göre kısıtlandığının tutanak altına alındığı,

bildirilmiştir.

Bahçelievler 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277673 sayılı cevabi yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 73 kişiden 13 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorulan Y.S., Ü.A. ve A.U.'nun seçmen listesinde yapılan araştırmada oy kullanmadıklarının tespit edildiği, listede bildirilen 10 kişinin oy kullandığı, haklarında kısıtlılık kararının mevcut olduğu, bu kararların kesinleştiğine dair herhangi bir kesinleşme şerhinin mevcut olmadığı, listede bildirilen 29 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, sulh hukuk mahkemelerince, oy kullandığı tespit olunan diğer kişilere ilişkin herhangi bir kısıtlılık kararının gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 13 kişinin oy kullanmadıkları,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 137 kişinin oy kullanmadığı, M.S.A. ve A. K.'nin oy kullandığının tespit edildiği, 26/04/2019 tarihli ve 274281 sayılı yazı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından durumu sorulmuş olup gelen cevabi yazıdan A.K.'nin 06/06/2018 tarihinden itibaren Silivri 2 Nolu Ceza infaz kurumunda tutuklu olduğu, M.S.A.'nin 29/03/2019 tarihinde ceza infaz Kurumundan tahliye edildiğinin görüldüğünün tutanak altına alındığı,

d) Ek-4 sayılı listedeki 77 kişiden 75 kişinin oy kullanmadığı, E.Y.’nin ve A.B. 'nin oy kullandığının tespit edildiği, 26/04/2019 tarih ve 274281 sayılı yazı ile sorulduğu, E.Y.'nin Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden 28/03/2019-02/04/2019 tarihleri arasında izinli olduğu, A.B.'nin 31/03/2019 tarihinde Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda olduğunun tutanak altına alındığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen 337 kişiden 64 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 19 tanesinin kesinleştiği, 45 tanesinin kesinleşmediği, kısıtlılık kararı kesinleşen A.İ.İ., N.K. ve R.G.G.'in oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen Bahçelievler 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 246 kişi ile ilgili, ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesinin 09/01/2019 tarih ve 18091 sayılı yazı ile Bahçelievler Kaymakamlığından istenildiği, Bahçelievler Kaymakamlığının 15/02/2019 tarih ve E.1716 sayılı cevabi yazıları ekinde gönderilen listelerden kurul huzurunda kura çekilerek belirlendiği, 22/02/2019 tarihli, 2019/21 sayılı kararı ile kura suretiyle tespit edilen sandık kurulu başkanları arasından, görevini ifa etmeye mani hali bulunanlar için 15 Mart 2019 Cuma gününe kadar başvurarak görevini başka bir kamu görevlisine devredebilmesinin sağlandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 23/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Ek-1 sayılı listede belirtilen 55 kişiden 19 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 17 tanesinin kesinleştiği, kesinleşen bu 17 karardan kısıtlılar Y.A., N.S., S.T.G., Y.K. ve D.A.D. isimli 5 kişinin oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığının görüldüğü,

bildirilmiştir.

Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli, 274846 sayılı cevabi yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 53 kısıtlı seçmenden 8'inin oy kullandığı, ancak bu kişiler hakkında kısıtlılık kararının kesinleşmediği, mahkemelerden celp edilen kararlardan tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 28 seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 104 adet Ceza ve İnfaz Kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenlerden bir kişinin oy kullandığının tespit edildiği, başkaca oy kullanan olmadığı,

ç) Ek-4 sayılı listede belirtilen hiçbir seçmenin oy kullanmadığının görüldüğü,

d) Ek-5 sayılı listede belirtilen seçmenlerden, Bakırköy İlçesi Kadın Kapalı Cezaevinin bulunduğu Zuhuratbaba Mahallesi 1493 ve 1497 nolu sandıklarda oy kullanılmadığı,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen A.K.’nin 1147 nolu sandık kurulu başkanı olarak görev yaptığı, ilçe seçim kuruluna görev almak üzere talep formu ile ekine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartı fotokopisi eklemek suretiyle görevli öğretmenmiş gibi müracaat ettiği, 1147 nolu sandıkta görevli ilk sandık kurulu başkanının ilçe seçim kurulu başkanlığına vermiş olduğu görev iade dilekçesinde; 24 Mart 2019 Pazar günü düğünü olduğundan 1 haftalık resmi evlilik izni kullanacağını ve 24 Mart - 1 Nisan tarihlerinde il dışında olacağı belirtildiğinden görevinin iptal edildiği, bu iptal üzerine gönüllü olarak görev yapmak isteyen ve gönüllü formuna eklemiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartı fotokopisinden kamuda öğretmen olduğu sanılan A.K.’nin bu sebeple herhangi bir kasıt olmadan görevlendirildiği,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen 201 seçmenden oy kullanan 6 kişiye ait kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen;

İlçe seçim kurulu başkanlığınca İlçe Mülki İdare Amirliğine (Bakırköy Kaymakamlığına) müzekkere yazılarak 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinde sandık kurullarında görevlendirilmek üzere ilçenin sınırları içerisinde görev yapan tüm kamu görevlilerinin ayrıntılı listelerinin gönderilmesinin istendiği, bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilen kamu personeline ait CD üzerinden Bakırköy Kaymakamlık personeli, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Resmi ve Özel okullar öğretmen ve personeli, Bakırköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bakırköy Nüfus Müdürlüğü, Bakırköy Müftülüğü, Bakırköy Kaymakamlığı Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı, Bakırköy Mal Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Bakırköy Adliyesi personelinden görevlendirilmelerin yapıldığı, görevlendirilen sandık kurulu başkanlarından 98 kişi, sandık kurulu memur üyelerinden ise 158 kişinin çeşitli mazeretler ileri sürerek görevini iade ettiği, bu iadeler sonucunda zaman kısıtlığı, yazışmaların uzun süreceği de göz önüne alınarak bir kısım sandık kurullarının çeşitli kurumlarda çalıştıklarını sundukları kimlik belgelerini dilekçeye (form) eklemek suretiyle ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaatla görev almak isteyenlerden ve 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son bendi gereğince atama yapıldığı,

h) Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 276854 sayılı yazı ekinde yer alan Yüksek Seçim Kurulunun Ek Ara Kararına ilişkin tutanakta;

Ek-1 sayılı listede belirtilen 66 kişinin sandık seçmen listesinde kayıtlı olduğu, bunlardan 21 kişinin oy kullandığı, sadece 10 kişinin mahkemelerden kısıtlılık kararının gönderildiğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277640 sayılı yazı ekinde gönderilen tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede bildirilen seçmenlerden 3'ünün oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullananın olmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 124 kişiden 2 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 1 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı belirtilen listede zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu bildirilen 6 kişinin oy kullandığı, 5 kişi hakkında TMK 405-406’ya göre kesinleşen mahkeme kararının olduğu,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen; 298 sayılı Yasanın 22. ve 23. maddeleri uyarınca sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmesine esas alınan listelerin Kaymakamlık Makamından (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Müdürlüğü, Vakıf Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü), İkitelli Uygulama Grup Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, İBB, Belediye, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Hastaneleri, PTT, Türk Telekom, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Küçükçekmece Adliyesi, Valilik Makamı, Küçükçekmece Kaymakamlığı kurumlarından temin edildiği ve bu listeler üzerinden 22/02/2019 gününde verilen 2019/25 sayılı karar doğrultusunda kura çekildiği, (karar tutanak ekindedir) öncelikle sandık kurulu başkanlarının belirlendiği, listede geri kalan kişiler arasından da memur üye kura çekiminin tamamlandığı ve sandık kurullarının başkan ve memur üyelerinin belirlendiği listenin hazırlandığı,


  Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin kamu görevlisi olması gerekirken, üyelerin gerçekte kamu görevlisi olmadıkları konusunda, seçim çevresine ilişkin olarak ismen sorulan sandık görevlilerinin Kaymakamlıkça gönderilen listeden atanmış bulunan merkezi idare bünyesinde çalışan kişiler olduğu, diğerlerinin Milli Eğitim, Belediye, PTT, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları, Ulaştırma Bakanlığı, Üniversite, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, Kaymakamlık, Kamu Hastaneleri, Halkbank, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı vb. kurumlardan bir kısmının Kaymakamlık makamından bildirilen listeden atanıp çok sayıda mazeret bildirilen kişilerin yerine atama yapmak durumunda kalındığı, bu nedenle 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince ve Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulunun 12/03/2019 tarih ve 2019/32 sayılı kararı ile mazeret bildirenlerin yerine yeniden görevlendirme yapıldığı, (ilgili karar tutanak ekindedir), ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının elinden alınmaması için ilçesinde oturan seçmenlere öncelik verildiği, kurumlardan gelen listelerin eksik olduğu, kısmen eksik bildirilen kurumların da olduğu, bu nedenle talep dilekçesi alındığı, talep dilekçelerine çalıştığı kurum bilgisinin de eklendiği, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili genelgeleri göz önünde bulundurularak atanan kişilerin ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapmış sandıklarında problem yaşanmadığı ve siyasi partilerce itiraza uğramadığının belirlendiğinin tutanak altına alındığı,

g) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 23 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 8 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Başakşehir 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277640 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede bildirilen seçmenlerden 10 seçmenin oy kullandığı, oy kullanan 2 kişinin mahkeme kararları kesinleşmediğinden ilçe seçim kuruluna bildirilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullananların olmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 133 kişiden 2 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 82 kişiden oy kullananın olmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilen 1 kişinin ceza infaz kurumlarında oy kullandığına ilişkin belirtilen listede oy kullananın olmadığı,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu bildirilen listede 3 kişinin oy kullandığı,

g) 298 sayılı Yasanın 22. ve 23. maddeleri uyarınca sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmesine esas alınan listelerin Kaymakamlık Makamından ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Müdürlüğü, Vakıf Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü), İBB, Başakşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Hastaneleri, PTT, Gelir İdaresi Başkanlığı, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Valilik Makamı, Küçükçekmece Kaymakamlığı kurumlarından temin edildiği ve bu listeler üzerinden 22/02/2019 gününde verilen 2019/20 sayılı İlçe Seçim Kurulu kararı doğrultusunda kura çekildiği (karar tutanak ekindedir), öncelikle sandık kurulu başkanlarının belirlendiği, listede geri kalan kişiler arasından da memur üye kura çekiminin tamamlandığı ve sandık kurullarının başkan ve memur üyelerinin belirlendiği,


  Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin kamu görevlisi olması gerekirken, üyelerin gerçekte kamu görevlisi olmadıkları konusunda; seçim çevrelerine ilişkin olarak ismen sorulan 266 sandık görevlisinin 143'ünün Kaymakamlıkça gönderilen listeden atanmış bulunan merkezi idare bünyesinde çalışan kişiler olduğu, diğerlerinin Milli Eğitim, Belediye, PTT, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları, Ulaştırma Bakanlığı, Üniversite, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, Kaymakamlık ve Kamu Hastaneleri vb. kurumlardan bir kısmı Kaymakamlıklarca bildirilen listeden atanıp, çok sayıda mazeret bildiren kişilerin yerine atama yapmak durumunda kalındığından 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince ve Başakşehir 2. İlçe Seçim Kurulunun 11/03/2019 gün ve 2019/24 sayılı kararı ile mazeret bildirenlerin yerine yeniden görevlendirme yapıldığı, kurumlardan gelen listelerin eksik olduğu, kısmen eksik bildirilen kurumlarında olduğu, bu nedenle talep dilekçesi alındığı, talep dilekçelerine çalıştığı kurum bilgisinin de eklendiği, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili genelgeleri göz önünde bulundurularak atanan kişilerin, daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yaptığı sandıklarında problem yaşanmadığı ve siyasi partilerce itiraza uğramadığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Bayrampaşa 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277132 sayılı cevabi yazısında yer alan 29/04/2019 tarihli tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen kişilerden 3 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, 1 kişinin mahkeme kararının seçimden sonra kesinleştiği, bir kişinin mahkeme kararının kesinleşmediği, diğer kişinin ise hangi maddeye göre kısıtlandığının belli olmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen seçmenlerden ölen kişilerin yerlerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olduğu bildirilen 56 seçmenin kayıtların tetkikinde yerlerine herhangi bir oy kullanılmadığı,

d) Ek-4 sayılı listedeki 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan 35 hükümlünün yerlerine listelerin tetkikinde oy kullanılmadığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli seçmenlerden kısıtlılık kararı olduğu halde 7 seçmenin oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığı,

f) Ek-8 sayılı listede, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre mülki amirlikçe Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen kamu kurum ve kuruluşuna ait listelerden kura sonucu belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerini içeren atama raporunun ilişikte gönderildiği, bu listelerin dışında Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kuruluna 298 sayılı Kanunun 22. maddesine göre kura sonucu tespit edilen sandık kurulu başkanlarından birçoğunun yazılı mazeret bildirerek göreve gidemeyeceklerini bildirmeleri üzerine 9 sandık kurulu başkanından iki kişinin mülki amirliğin gönderdiği listede isimlerinin olduğu,

Bayrampaşa Mülki Amirliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 2722 personel isminin gönderildiği, 298 sayılı Yasanın 22. ve 23. maddesine göre öncelikle sandık kurulu başkan ve memur üyesi olarak İlçe içinde oturan personelin görevlendirilmesinin istenildiği, 2722 personelden 1244 personelin ilçe dışında oturduğu, 1478 personelin ise ilçe içinde oturduğu tespit edilmiş, bunların da adreslerinde oy kullanabilmeleri için mahallelere göre görevlendirilme yapılması için yapılan değerlendirme sonucunda 1169 personel kuraya katılarak ilçe seçim kurulunca görevlendirildiği, görev alan sandık kurulu başkanlarından 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulu olmak üzere toplam 205 sandık kurulu başkanı ve 94 memur üye olmak üzere toplam 299 görevlinin mazeretleri nedeni ile görev alamayacaklarını bildirdikleri, mazeret bildiren görevlilerden sonra sandık kurullarındaki boşlukların mülki amirliğin vermiş olduğu listelerin tetkiki ve ilçe seçim kurulunca resen diğer kurumlardan istenilen listelerin incelenmesi neticesinde 298 sayılı Yasanın 23. maddesinin son fıkrasına göre tamamlandığının tespit edildiği,

g) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarih ve E.274337 sayılı Ek Ara Kararında belirtilen Ek-1 sayılı listede belirtilen 10 kısıtlı seçmenin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Bayrampaşa 2.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.275889 sayılı yazı ekinde yer alan 28/04/2019 tarihli tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan kısıtlı seçmenlerden TMK 404. maddesine göre kısıtlanan 1 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerden ölen kişilerin yerlerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerin yerine herhangi bir oy kullanılmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerden C.K.’nin 2115 nolu sandık 269. sırada oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede yar alan zihinsel engelli olup kısıtlı seçmenlerden 3 seçmenin oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığı,

f) Ek-8 sayılı listede yer alan görevlilerle ilgili, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre mülki amirlikçe Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen kamu kurum ve kuruluşuna ait listelerden kura sonucu belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerini içeren atama raporunun ilişikte gönderildiği, bu listelerin dışında Bayrampaşa 2.İlçe Seçim Kurulunca 298 sayılı Kanunun 22. maddesine göre kura sonucu tespit edilen sandık kurulu başkanlarından bir çoğunun yazılı mazeret bildirerek göreve gidemeyeceklerini bildirmeleri üzerine aşağıda 22 sandık kurulu başkanından üç kişinin Mülki Amirliğin Başkanlıklarına gönderdiği listede isimlerinin olduğu, 123 memur üyeden Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulunda memur üye olarak görevlendirilen kişilerden 20 kişinin mülki amirliğin gönderdiği listede bulunduğu, 62 memur üyenin ise ilçe seçim kurulunca onaylanmış listede isimlerinin bulunduğu, 41 memur üyenin ise İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından 298 sayılı Yasanın 23. maddesinin son fıkrasına göre tamamlandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarih ve E.274337 sayılı Ek ara kararında belirtilen Ek-1 sayılı listede yer alan 22 kısıtlı seçmenden 2 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarihli, 273516 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 3 kişinin oy kullandığı,

Her üçü içinde mahkemelerinden verilmiş kısıtlılık kararlarının bulunduğu, ancak kararların henüz kesinleşmediği, birer örneklerinin tutanağa eklendiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan ölü olduğu halde oy kullandığı iddia edilen seçmenlerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan 83 kişilik listede adları yazılı olanlardan sandık seçmen listelerindeki imzaları kontrol edilmek suretiyle 82‘sinin oy kullanmadığı, 1 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerden sorumluluk çevresindeki 16 kişiden, sandık seçmen listelerindeki imzaları kontrol edilmek suretiyle 15’inin oy kullanmadığı, bir kişinin oy kullandığı,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan ve oy kullandığı tespit edilen kişilerden hiçbirisi hakkında TMK 405 ve 406. maddeleri uyarınca mahkemelerce verilmiş herhangi bir kısıtlama kararı bulunmadığı,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 6.539 sandık kurulu başkanı ve 13.084 üyeye ait listeden Beşiktaş İlçesinde görevli olan toplam 424 kişinin kurumlarının bildirilmesi istenilen 13 sayfa liste ile ilgili olarak, Yüksek Seçim Kurulundan alınan 28/04/2019 tarihli mail yazıda görev yaptıkları kurumların yanı sıra, durumlarında değişiklik olup olmadığı ve mazeretlerinin de bildirilmesi istenilmekle konu hakkında yapılan incelemede:

419 sandık kurulu başkan ve memur üyesinin Beşiktaş Kaymakamlığı aracılığı ile kurum ve kuruluşlardan gelen listeler esas alınarak belirlendiği,

Gönderilen listelerde bildirilen kişilerin öncelikle adreslerinin T.C. Kimlik numaraları ile SEÇSİS sorgusu yapılarak 791 kişinin Beşiktaş İlçesi seçmeni olduğunun anlaşıldığı,

İlçe Seçim Kurulunun 21/02/2019 tarihli ve 2019/26 sayılı kararına uygun olarak sandık kurulu başkanlarının bu listedeki kamu görevlileri arasından, memur üyelerin ise daha önceki bütün seçimlerde olduğu gibi kamu görevlileri ve banka çalışanları (hizmetli ve güvenlik görevlileri dışındaki) arasından belirlendiği,

Mazeret vs. gibi nedenlerle yapılan zorunlu değişikliklerinin de İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarihli ve 2019/35 sayılı kararına uygun olarak ilçe seçim kurulu başkanınca yapıldığı,

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için Kaymakamlık aracılığı ile gönderilen listelerde bildirilen sayının yetersiz olması nedeniyle başkan ve memur üyelerdeki eksiklerin İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarihli ve 2019/35 sayılı kararına uygun olarak ilçe seçim kurulu başkanınca tamamlandığı,

h) Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 279363 sayılı yazısı ekinde yer alan Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli ve 267383 sayılı ara kararına ilişkin tutanakta;

Kısıtlı olduğu halde oy kullandığı iddia edilen Beşiktaş İlçesi seçmeni olan 51 kişilik listede 12 kişinin oyunu kullandığı, oy kullandığı belirlenen 2 kişi hakkında TMK 405-406 maddesi gereğince mahkemelerce verilmiş kesinleşme şerhini havi kısıtlama kararı bulunduğu,

bildirilmiştir.

Beykoz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277524 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 74 seçmenden 37'sinin oy kullanmadığı, 37 seçmenin oy kullandığı, oy kullanan seçmenlerden 8 seçmene ait kesinleşmiş kısıtlama kararı olduğu,

b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı 48 kısıtlı seçmenden 27’sinin oy kullandığı, 21 seçmenin oy kullanmadığı ve oy kullananlardan 7 kişinin TMK'nun 405. maddesine göre kesinleşmiş kısıtlılık kararları bulunduğu,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı, ölü olduğu halde oy kullandığı iddia edilen 24 seçmenin yerine oy kullanılmadığı,

d) Ek-3 sayılı listede kayıtlı 137 seçmenden 2 seçmenin oy kullandığı, diğer 135 seçmenin oy kullanmadığı,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı 76 seçmenden 1 seçmenin oy kullandığı, 75 seçmenin ise oy kullanmadığı,

f) Ek-5 sayılı listede kayıtlı yerleşim yeri cezaevi olarak görünün 1 seçmenin oy kullanmadığı,

g) Ek-7 listesinde yer alan 7 kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olduğu, yapılan incelemede bu kişilerin oy kullanmadığı,

h) Ek-8 listesinde yer alan 127 sandık kurulu başkanı ile 233 sandık kurulu memur üyesinin toplam 360 sandık kurulu başkan ve memur üyesinden;

127 sandık kurulu başkanından 10’u, 298 sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bildirilen Kaymakamlık tarafından gönderilen kurumlardan, 103’ünün İlçe Seçim Kurulu Başkanının re’sen istediği kurumların gönderdiği listelere göre görevlendirildiği, 14’ünün 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince ilçe seçim kurulu başkanı tarafından sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirildiği, 233 memur üyeden 38’inin, 298 sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bildirilen listedeki kurumlardan, 174’ünün ilçe seçim kurulu başkanının re’sen istediği listedeki kurumların gönderdiği listelere göre görevlendirildiği, 21’inin 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince ilçe seçim kurulu başkanı tarafından sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirildiğinin tespit edildiği, 127 sandık kurulu başkanı ve 233 sandık kurulu memur üyesinin yasada sandık kurullarında görev alamayacağı belirtilenler (298/26 mad.) dışında kalan kişilerden belirlendiği, bu sandık kurulu başkan ve memur üyelerinden 1437 nolu sandık kurulu başkanı ve 1435 ve 1085 nolu sandık kurulu memur üyelerinin mazeret bildirerek seçim günü göreve gelmediklerinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 26/04/2019 tarihli, 274659 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerden oy kullanan üç kişi hakkında TMK'nun 405-406. maddeye göre kesinleşmiş mahkeme kararlarının bulunduğu, iki kişinin TMK'nun 405-406. maddelerine göre verilen mahkeme kararlarının kesinleşmediği, iki kişi hakkında TMK'nun 407. ve 408. maddeleri uyarınca verilen mahkeme kararlarının bulunduğu,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,


  c) Ek-3 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 3 kişinin oy kullandığı, Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazıldığı, EK-3’te belirtilen seçmenlerin tutukluluk ve hükümlülük durumlarının devam edip etmediği, tahliye kararları verilmiş ise tahliye tarihlerinin bildirilmesi istenildiği, 26/04/2019 tarih ve 2019/3488 sayılı cevap yazısında yukarıda oy kullandığı tespit edilen T.K.’nin 28/03/2019 tarihinde ve C.L.Ş.’nin 13/03/2019 tarihinde tahliye olduklarının, oy kullanan E S.’nin 16/01/2019 tarihinde tutuklandığı tahliye olmadığı, ayrıca 1618 nolu sandık seçmen listesinin 298 sıra numarasında kayıtlı K.E.’nin imza hanesinde bir işaret olduğu,

d) Ek- 4 sayılı listede yer alan seçmenlerden bir kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede yer alan seçmenlerden TMK'nun 405-406. maddesine göre oy kullandığı tespit edilen bir kişinin kesinleşmiş mahkeme kararının olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede yer alan sandık kurulları ile ilgili olarak, Beylikdüzü İlçesinde sandık kurullarında görevlendirilmek üzere Beylikdüzü Kaymakamlığına müzekkere yazıldığı, Beylikdüzü Kaymakamlığından gelen yazı ekindeki listelerden sandık başkanı ve memur üye görevlendirilmeleri yapıldığı, ayrıca 139 sayılı Genelgenin 9. maddesine göre, 12/03/2019 tarihli 5211263 sayılı yazı ile gönderilen ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınan listelerden yine 298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereği ve Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih ve 717 sayılı kararı doğrultusunda sandık kurulları oluşturulduğu, Ek 8. sayılı liste ile ilgili sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 184 kişinin gönderildiği listenin de (Ek-8) yukarıda belirtilen kişilerden oluştuğu, 72 kişinin kamu görevlisi olduğuna dair ibraz edilen (Kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü oluru) belgelerin tek tek görülerek tespit edildiği, sandık kurullarının oluşturulmasına esas alınan listeler ve mazeret dilekçesi verenlerin listelerinin ekte gönderildiği, seçim günü göreve gelmeyen memur üyelerin listesi (ilçesinde sadece 2 sandık kurulu memur üyesinin göreve gelmediği tespit edilmiştir.) tüm sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olduğunun tespit edildiği ve tutanak altına alındığı,

bildirilmiştir.

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277020 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerin imza listelerinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, imzası bulunan 6 kişinin tespit edildiği, haklarında kısıtlılık kararlarının ve kesinleşme şerhlerinin bulunup bulunmadığı hususları ile ilgili olarak ilgili sulh hukuk mahkemelerine müzekkere yazıldığı, anılan mahkeme tarafından gönderilen belgelerden kesinleşme şerhlerinin olmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerin seçmen imza listesinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, oy kullanan seçmenin bulunmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan M.A. ve B.A. isimli şahısların imza hanesinde imza bulunduğu, diğerlerinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan kişilerden F.B. isimli şahsın imza hanesinde imza bulunduğu, diğerlerinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listesinde kayıtlı zihinsel engelli seçmenler ile ilgili yapılan araştırma neticesinde, B.G.’ye ait kısıtlılık kararı olduğu ve kararda kesinleşme şerhi olmadığı,

f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde;

Başkanlıklarına gönderilen listede adı geçen sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerin belirlenmesiyle ilgili olarak öncelikle 07/01/2019 tarihli, 10723 sayı ile Beyoğlu Kaymakamlığına müzekkere yazıldığı, Beyoğlu İlçesinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve Beyoğlu İlçesinde ikamet eden personelin bilgilerinin istenildiği, Başkanlıklarına Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından gönderilen listede yer alan personellerin sandık kurulu teşekkülü için yeterli olmadığının tespit edildiği, daha sonra Beyoğlu İlçesinde ikamet eden ve kamu kurumlarında çalışan personelin tespit edilmesi amacıyla Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüklerine Beyoğlu İlçesinde ikamet eden personel bilgilerinin gönderilmesi için müzekkere yazıldığı, ilgili kurumlardan gelen listelerin değerlendirilmesi neticesinde yeterli sayıda ikamet eden personel bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul Merkez Bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, TEB Bankası Genel Müdürlüğü, Akbank Genel Müdürlüğü, Denizbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, Finansbank Genel Müdürlüğü, Garanti Bankası Genel Müdürlüğü, Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı, ilgili bankaların genel müdürlükleri tarafından gönderilen listelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde Beyoğlu ilçesinde ilgili mahallesinde ikamet eden personellerin görevlendirildiği,

Anayasanın 128., 5237 sayılı TCK’nın 6/1-c, 657 sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirildiği,

298 sayılı Kanunun 23/son maddesi uyarınca tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iktisadi teşebbüslerine yazılan müzekkereler sonucunda sandık kurullarında 1014 kişi görevlendirileceği dikkate alınarak, Başkanlıklarına bireysel başvuruda bulunan, daha önce görev alan, sandık kurulunda problem yaşanmamış ve siyasi partiler tarafından itiraza uğramayan kişilerin görevlendirildiği, 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı sandık kurulu başkan ve memur üyeliklerini görevlendirilen kamu görevlileriyle banka memurlarının görevlendirilmesi sırasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan müzekkere cevapları dikkate alınarak görevlendirme yapıldığı, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Başkanlıklarına gönderilen listede adı geçen kamu görevlilerinin de kamu görevlisi olmadığı iddia edilen listede isimlerinin bulunduğu, mazeretleri (sağlık raporu, ölüm, kaza, hamile ve benzeri) sebebiyle görev değişikliği yapmak isteyen çok fazla görevlinin başkanlıklarına başvuruda bulunduğu, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrası uyarınca ve görev verilmesine sakınca olmayan daha önce görev yapmış Başkanlıklarına bireysel başvuruda bulunan kişilerin görevlendirildiği,

g) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı 26 seçmenin imzasının bulunduğunun tespit edildiği, TMK’nun 405-406. maddeleri uyarınca kısılama kararı bulunan ve kesinleşen 7 seçmenin tespit edildiği, kalan 19 seçmenin yaş küçüklüğü, hükümlü ve diğer sebeplerle kısıtlandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277020 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerin imza listelerinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, imzası bulunan 11 kişinin tespit edildiği ve belirtilen kararların kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerin seçmen imza listesinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, yerine oy kullanılan seçmenin bulunmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerin seçmen listelerinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, M.G. isimli şahsın oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin yapılan incelemesinde hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede kayıtlı seçmenin imza hanesinin boş olduğu,

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı bulunan seçmenlerden oy kullanan 4 seçmene ait kısıtlılık kararı bulunduğu,

g) Ek-8 sayılı listede kayıtlı sandık kurulu görevlileri üzerinde yapılan incelemede;

Başkanlıklarına gönderilen listede adı geçen sandık kurulu başkanlarının ve memur üyeliklerin belirlenmesi ile ilgili olarak öncelikle 07/01/2019 tarih ve 10723 sayı ile Beyoğlu Kaymakamlığına müzekkere yazıldığı, Beyoğlu İlçesinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve Beyoğlu İlçesinde ikamet eden personelin bilgilerinin istenildiği, 298 sayılı Kanunun 22 ve 23. maddeleri uyarınca Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Başkanlıklarına gönderilen listede yer alan personellerin sandık kurulu teşekkülü için yeterli olmadığının tespit edildiği, İstanbul genelinde farklı ilçede kamu görevlisi olarak çalışıp, Beyoğlu İlçesinde ikamet eden kamu görevlilerinin tespiti amacıyla, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüklerine Beyoğlu İlçesinde ikamet eden personel bilgilerinin gönderilmesi için müzekkere yazıldığı, ilgili kurumlardan gelen listelerin değerlendirilmesi neticesinde yeterli sayıda ikamet eden personel bulunmadığının tespit edilmesine üzerine, İstanbul Merkez Bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, TEB Bankası Genel Müdürlüğü, Akbank Genel Müdürlüğü, Denizbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, Finansbank Genel Müdürlüğü, Garanti Bankası Genel Müdürlüğü, Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldığı, ilgili Bankaların Genel Müdürlükleri tarafından gönderilen listelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde Beyoğlu İlçesinde ilgili Mahallesinde ikamet eden kamu görevlilerinin görevlendirildiği,


  Anayasanın “Genel İlkeler” başlıklı 128. maddesine göre “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür”. hükümlerinin yer aldığı,

5237 sayılı TCK’nın 6/1-c maddesiyle memur kavramı terk edilerek kamu görevlisi tercih edilmiş ve kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir suretle sürekli, süreli ya da geçici olarak katılan herkes kamu görevlisi sayıldığı,

Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerin yürüttüğü hizmetler kamu hizmeti olması sebebiyle bu kapsamda kamusal faaliyetin esas itibariyle kamu hizmeti olduğu,

TCK’nun 6. maddesindeki kamu görevlisi, kamu görevi ifa edenler dışında, kamuya yönelik ve kamuya yararlı olarak kamu kuruluşlarınca veya kamu kuruluşlarının yakın denetimi altında yürütülen kamu hizmeti ifa edenleri de kapsadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği ifade edildiği, tüm yasa ve diğer hükümler dikkate alınarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üyeliklerin görevlendirildiği,

298 sayılı Kanunun 23. maddesi son paragrafında "Üyelikler bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur" hükümlerinin yer aldığı, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi teşebbüslerine yazılan müzekkereler sonucunda sandık kurullarında 1014 kişi görevlendirileceği dikkate alınarak, Başkanlıklarına bireysel başvuruda bulunan, daha önce görev alan, sandık kurulunda problem yaşanmamış ve siyasi partiler tarafından itiraz uğramayan kişilerin görevlendirildiği,

2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı sandık kurulu başkan ve memur üyeliklerine görevlendirilen kamu görevlileri ile banka memurlarının görevlendirilmesi sırasında yukarıda belirtildiği üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan müzekkere cevapları dikkate alınarak görevlendirme yapıldığı, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Başkanlıklarına gönderilen listede adı geçen kamu görevlilerinin de kamu görevlisi olmadığı iddia edilen listede isimlerinin bulunduğu, mazeretleri ( sağlık raporu, ölüm, kaza, hamile vb.) sebebiyle görev değişikliği yapmak isteyen çok fazla görevlinin Başkanlığımıza başvuruda bulunduğu, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrası uyarınca ve görev verilmesine sakınca olmayan ve daha önce görev yapmış Başkanlıklarına bireysel başvuruda bulunan kişilerin görevlendirildiği, görevlendirmelerin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan 700 sayılı karar ve Başkanlıkları tarafından alınan 2019/70 sayılı kararı uyarınca tamamlandığı,

h) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı seçmenlerden 21 seçmenin imzasının bulunduğunun tespit edildiği, TMK'nun 405-406. maddeleri uyarınca kısıtlama kararı bulunan ve kesinleşen 9 seçmenin tespit edildiği, kalan 12 seçmenin yaş küçüklüğü, hükümlü ve diğer sebeplerle kısıtlandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarihli, 274663 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı 38 kısıtlı seçmenden üç kısıtlı seçmenin 31/03/2019 tarihinden evvel, fakat seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonraki tarihlerde haklarında verilen kısıtlılık kararının kesinleştiği ve üç kişinin oy kullandığını,

b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı 52 kısıtlı seçmenden kesinleşme şerhi bulunan 2 seçmenin oy kullandığı, 1 seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölü olup oy kullandığı bildirilen 20 seçmenden, 1325 nolu sandığın 64. sırasında bulunan O.H.’nun sandık seçmen listesinde yer alan imza hanesinde bir işaret olduğu, 1374 nolu sandığın 253. sırasında kayıtlı Z.Y.’nin sandık seçmen listesinde yer alan imza hanesinde çarpı şeklinde işaret olduğu, ilgili sayfaların fotokopileri çekilerek tutanağa eklendiği, bunların imza sayılıp sayılmayacağının takdirinin Yüksek Seçim Kurulunda olduğu, ilçe nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılarak ölen seçmenlerin ölüm tarihlerinin istenildiği, cevap yazısı ekinde gönderilen listede ölen 20 seçmenin ölüm tarihlerinin bildirildiği,

d) Ek-3 sayılı listede kayıtlı 145 kişilik ceza ve infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listesinde belirtilen seçmenlerden hiç birisinin oy kullanmadığı,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı 93 kişilik ceza ve infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü seçmenden bir kişinin oy kullandığı (1109 nolu sandık 12 sıra da kayıtlı B.Ç.),

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı 355 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenden hiçbir şahıs hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olmadığı,

g) Başkanlıklarına ait 158 sandıkta, sandık kurulu başkan ve memur üyesinin görevlendirilmesine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle seçim kurulundan istenildiği, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimlerinde sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev yapmak üzere görevlendirilecek kamu personellerinin listelerinin gönderilmesi için 08/01/2019 tarih ve E.13392 sayılı yazı ile Büyükçekmece Kaymakamlığına müzekkere yazıldığı, Büyükçekmece Kaymakamlığından gelen cevap yazıları ekindeki listelerden sandık başkanı ve memur üye görevlendirilmesi yapıldığı, ayrıca 139 sayılı Genelgenin 9. maddesinde belirtilen kamu kurumlarına müzekkereler yazıldığı, ilgili kurumlardan başkanlıklarına bildirilen listelerden sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin oluşturulduğu, 139 sayılı Genelgenin 9. maddesine göre İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarih ve 35 sayılı kararı gereğince görevlendirilme yapıldığı, sadece memur üyelerden onaltı (16) memur üyenin bu listeler dışından İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarih ve 35 sayılı kararı ile Başkanlıklarına verilen yetki doğrultusunda kamu görevlileri arasından atamasının yapıldığı, seçim günü üç sandık kurulu memur üyesinin göreve gitmediğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Çatalca İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.275898 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 12 seçmenden 6 seçmenin oy kullanmadığı, 6 seçmenin ise oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 7 seçmenden hiçbirisinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 22 seçmenden hiçbirisinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 13 seçmenden 1 seçmenin oy kullandığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Ek- 7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli 88 seçmenden 18'inin oy kullanmadığı, 70 seçmenin oy kullandığı, bunlardan 6 seçmenin kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğu,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen 298 sayılı kanuna 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerin belirlenmesine esas alınan listelerin, Çatalca Kaymakamlık Makamı tarafından gönderilen ve kurumlardan istenilen kamu kurumlarından (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Kaymakamlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü, İlyas Çokçay Devlet Hastanesi, İski Şube Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, PTT Merkez Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çatalca Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, İlçe Halk Kütüphanesi, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Çatalca Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezi, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünden) temin edildiği,

Ara karar ekinde kamu görevlisi olmadığı iddia edilen sandık kurulu ve asıl üye listelerinin incelenmesinde;

A.A., Y.K., Ş.K., H.T., B.C., M.A., G.U., S.B., M.A., M.E., H.Y., T.K., M.A.D., H.T., E.Ö., G.B., B.T., G.M., Y.Ş., G.T., M.S., S.E., N.G., N.A., R.C., E.O., S.K., G.D., K.A., A.A., B.B., R.G., S.Ş., N.T. ve T.G.’nin Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen listelerde isimlerinin bulunduğu ve ücretli öğretmen olarak görev yaptıkları,

R.Ç.’nin Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü listesinde isminin olduğu, idari destek görevlisi olarak görev yaptığı,

K.D.’nin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen listede isminin olduğu, idari büro personeli olarak görev yaptığı,

Ü.G. ve M.S.’nin PTT’den gelen listede isimlerinin olduğu, M.S.’nin Dağıtıcı, Ü.G.’nin şoför olarak görev yaptığı,

Kaymakamlık Makamınca gönderilen Çatalca Belediyesine ait listede, K.D.’nin tekniker, E.B.’nin Büro Görevlisi, U.A.’nın Ekonomist, O.A.’nın endüstri mühendisi, B.Ç.F.’nin mimar, S.S. ve D.G.Y.’nin de büro görevlisi olarak isimlerinin bulunduğu,

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığından gelen listede R.A., O.Ç. ve Y.D.’nın sürekli işçi olarak, A.S.’nin de teknisyen olarak isimlerinin bulunduğu, Sosyal Yardımlaşma Vakfına ait listede B.B. ve İ.Ü.’nün sosyal yardım inceleme görevlisi olarak isimlerinin bulunduğu,

Devlet Hastanesine ait listede S.Y.’nin hemşire olarak isminin bulunduğu,

Çatalca İSKİ Şube Müdürlüğüne ait listede A.Y., S.Ş., E.Ö., N.E., O.T., H.B., Ö.N.ve D.U.’nun isimlerinin bulunduğu ve sandık kurulu başkanı veya memur üyesi olarak görev almak istediklerine dair şerh bulunduğu,

Nüfus Müdürlüğüne ait listede Y.D.’nin yardımcı hizmetli olarak isminin bulunduğunun tespit edildiği,

Yukarıda belirtilen listeler dışında 4 adet görevlendirme yapıldığı, bu görevlendirmelerin gönüllü olarak görev almak isteyenler tarafından Çatalca İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bırakılan dilekçelerden yapıldığı görev verilen kişilerden;

A.G.’nin ikametgahının Çatalca İlçesi olduğu, Silivri MTAL’de öğretmen olarak görev yaptığı, görev belgesinin dilekçesine ekli olduğu, 1018 no’lu sandık memur üyesinin mazeret nedeniyle görevinin iptaline karar verilmesi nedeniyle yerine görevlendirildiği,

U.A.’nın ikametgahının Çatalca İlçesi olduğu, Büyükçekmece Vakıfbank Şubesinde memur olarak görev yaptığı, görev belgesinin dilekçesine ekli olduğu,

İ.T.K.’nin ikametgahının Çatalca İlçesi olduğu, mazeret nedeniyle istifa eden eşi Yusuf KARA’nın yerine 1083 no’lu sandıkta memur üye olarak görevlendirildiği, İstanbul Arel Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı, görev belgesinin dilekçesine ekli olduğu,

M.S.’nin ikametgahının Çatalca İlçesi olduğu, Çatalca Arif Nihat Asya MTAL okulunda yardımcı hizmetler sınıfında memur olarak görev yaptığı, görev belgesinin dilekçesine ekli olduğu, mazeret nedeniyle istifa dilekçesi veren S.A.’nın yerine 1127 no’lu sandıkta memur üye olarak görev verildiğinin tespit edildiği,

Yine aynı fıkra gereğince yapılan araştırma ve incelemede kendisine sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görev verilenlerden 71 sandık kurulu görevlisinin mazeretleri nedeniyle verilen görevlerin iptaline dair mazeret dilekçesi sundukları, mazereti yerinde görülüp kabul edilenlerin yerine yukarıda belirtilen listelerden görevlendirme yapıldığı, seçim günü görevine gelmeyen sandık kurulu başkanı ve memur üyesinin tespit edilmediği,

g) Ek Ara Karar ekinde bulunan Ek-1 listede isimleri bulunan 40 seçmenden 24 seçmenin oy kullandığı, 5 seçmenin kesinleşmiş kısıtlama kararının bulunduğu,

bildirilmiştir.

Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli, 274860 sayılı yazısı ekinde gönderilen;

a) Ek-1 sayılı listedeki 31 kısıtlı seçmenin oy kullanması hususunun araştırılması neticesinde; seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonunda adı geçen şahıslardan 16 kişinin oy kullanmadığı, 15 kişinin ise oy kullandığı, TMK'nun 405. madde kapsamında kısıtlanan on bir kişi olduğu, ancak bunlardan iki tanesinin karar kesinleşme tarihinin seçimden sonra olduğu, TMK'nun 408. madde kapsamında kısıtlanan iki kişi olduğu, TMK maddesinin belirtilmeyen bir kişi olduğu ve bir kişinin ise davada vasi adayı olduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen, ölen 14 kişinin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 129 kişiden 3 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen bu kişiler adına oy kullanılmadığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 10 kişinin oy kullandığı,


  f) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesindeki Çekmeköy sorumluluk alanında bulunan 304 kişiye ilişkin olarak, 298 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince; ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi mülki idare amirliğinden istenildiği, gönderilen listede mülki amirliğe bağlı tüm kamu kurumları ile kaymakamlık listesine dahil edilmiş olan Çekmeköy Belediye Başkanlığında görev yapan personeller dahil toplam 2556 kişinin bulunduğunun bildirildiği, ancak yapılacak seçim göz önünde bulundurulduğunda ilçe dışında ikamet eden 753 kamu görevlisi bulunduğu ve bu kişilerin oy kullanma hakkını korumak adına ilçede oturan seçmenlere öncelik verildiği ve ayrıca geçerli mazereti olan 174 kişi bulunduğundan, görevlendirilebilecek 1629 kişi bulunduğu tespit edilerek Başkanlıklarının 23/02/2019 tarih ve 23 sayılı kararı ile 509 sandık kurulu için sandık kurullarında görev yapacak kişiler belirlendiği, yapılan inceleme sonucunda, listede adı geçen 304 görevliden 43 kişinin mülki amirlikten gönderilen listede adının bulunduğu, 139 kişinin ilk atamada görevlendirilen ve ilçelerinde ikamet edip diğer ilçelerde görev yapan kamu personelleri olduğu, geri kalan 122 kişinin ise mazeret nedeniyle görevleri iptal edilen kişilerin yerine görevlendirildiğinin tutanak altına alındığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Ek-1 sayılı listede belirtilen 80 kısıtlı seçmenden 35 kişinin oy kullanmadığı, 45 kişinin ise oy kullandığı, kısıtlı olup oy kullandıkları anlaşılan 45 kişiden; 405-406. madde kapsamında kısıtlanan 3 (üç) kişi olduğu, ancak bunlardan bir tanesinin hakkındaki kısıtlılık kararının seçimden sonra kesinleştiği, TMK’nun diğer maddeleri kapsamında kısıtlanan 21 (yirmi bir) kişi olduğu, TMK maddesi belirtilmeyen 1 (bir) kişi olduğu, vesayet hali sona ermiş olan 1 (bir) kişi olduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, E.278365 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili, seçmen listelerindeki imzaların kontrol edilmesi sonucu kısıtlıların bir kısmının oy kullandığı, bir kısmının oy kullanmadığı, 10 seçmenin kısıtlılık kararının bulunduğu, bunlardan iki seçmenin TMK'nun 405-406. maddelerine göre kısıtlandığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ölü seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yapılan inceleme neticesinde hiç bir seçmenin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanılmadığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenlerden TMK'nun 405-406. maddesine göre oy kullanan bir seçmen hakkında kısıtlılık kararının bulunduğu ve kararın kesinleşmediği,

f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinden; 298 sayılı Yasanını 23. maddesinin son bendi ve Esenler 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının alınmaması için, ilçede oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle uygun görülen seçmenlerden ilçe seçim kurulu başkanı tarafından belirtilen bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile, görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun 2019/1423-700 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere görevlendirilmeler yapıldığı,

g) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 65 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 13 kişi hakkında kısıtlılık kararının bulunduğu, bunlardan TMK'nun 405-406. maddesi uyarınca 7 kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunduğu,

bildirilmiştir.

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, E.278259 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait 84 kişinin bildirildiği, kısıtlılık kararları bildirilen 8 kişi olduğu, bir kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunduğu,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine kimsenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlar hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin sandık kurullarınca kullanılan sandık seçmen listelerinin tek tek kontrol edildiği ve listede bulunan 6 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin sandık kurullarınca kullanılan sandık seçmen listelerinin tek tek kontrol edildiği ve listede belirtilen 3 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve KHK ile ihraç edilen sandık kurulu başkanı ve memur üye olanlar listesindeki Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 1 kişi hakkında sandık kurullarının oluşumu esnasında her hangi bir itiraz vaki olmadığı, 2159 nolu sandık kurulu başkanı olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürlüğü personeli A.S.'nin görevlendirildiği, ancak gözlerinde rahatsızlık olduğunu belirterek dilekçe yazdığı, ekinde raporunu ibraz ederek görevini iade ettiği, 298 sayılı Yasanını 23/son maddesi ve Esenler 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının alınmaması için, İlçede oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen Devlet okullarında, özel okullarda, bankalarda görevli kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği, söz konusu A.E.'nin müracaatının olduğu, daha evvelki seçimlerde sandık kurulu başkanlığı yaptığı ve seçim tecrübesi olması sebebiyle kendisine görev verildiği,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 395 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 16 kişinin oy kullandığı, 6 kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu,

g) Ek-8 sayılı listede yer alan sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinden;

298 sayılı yasanını 23. maddesinin son bendi ve Esenler 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının alınmaması için, ilçede oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle uygun görülen seçmenlerden ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmelik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği tespit edilmiş olup, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun 2019/1423-700 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere görevlendirilmeler yapıldığı,

h) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 83 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 19 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, bunlardan 6 kişi hakkında kesinlemiş mahkeme kararının bulunduğu,

bildirilmiştir.

Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277297 sayılı yazı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen seçmenlerden TMK'nun 405-406. maddesine göre 7 kişinin kesinleşmiş mahkeme kararları olduğu, 9 kişinin mahkeme kararlarında kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen listede yer alan ölü seçmenler yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen seçmenlerden oy kullanan 5 seçmenin bulunduğu,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçlardan hükümlü olan kişilerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddiasına ilişkin olarak, E.B. ve C.Ö’nün oy kullandıkları, diğer seçmenlerin oy kullanmadığının belirlendiği, oy kullanan seçmenler C.Ö. ve E.B. için infaz kurumlarına yazı yazıldığı, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün cevabi yazısına göre C.Ö.’nün 30/03/2019 tarihinde tahliye edildiği, E.B.’nin ise 31/03/2019 tarihinde cezaevine girdiğinin tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listede yer alan zihinsel engelli seçmenin kısıtlılık kararının olup olmadığı ve oy kullanıp kullanmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonunda, oy kullanan seçmenlerden TMK'nun 405-406. maddeleri uyarınca 9 kişinin kesinleşmiş mahkeme kararları olduğu, 5 kişinin mahkeme kararlarının kesinleşmediği,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen 1. İlçe Seçim Kurulunda görevli 677 kişinin 619 kişisi Esenyurt Kaymakamlığı tarafından bildirilen listede yer almakta olup, sadece 58 kişiye talep dilekçeleri dikkate alınarak liste dışı görevlendirme yapıldığı, bunlardan 50 kişinin ilçe dışında kamu görevlisi olarak çalıştığı, Esenyurt Kaymakamlığı tarafından gönderilen liste esas alınarak Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından 22/02/2019 tarih ve 2019/15 sayılı kura kararı ile sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin belirlendiği, ilk aşamada liste dışından hiçbir görevlendirme yapılmadığı, sisteme veri aktarımı yapıldığı sırada Kaymakamlık listesinde olmasına rağmen 215 kişinin il dışında ikamet ettikleri ve il dışı seçmen olmaları nedeniyle görevlendirme yapılmadığı, bu hususun Esenyurt Kaymakamlığına 26/02/2019 tarih ve E.151125 sayılı yazı ile bildirildiği, ayrıca Kaymakamlık listesinde bildirilen 950 kişinin ikametgahlarının ilçe dışında olması nedeniyle kura listesine dahil edilemediği, ilçelerinde her iki seçim kurulu için sandık kurulu başkan ve memur üyesi yedek üyelerle birlikte toplam 6532 kişi gerektiği, Esenyurt Kaymakamlığınca bildirilen sayının ihtiyaç duyulan görevli sayısından az olduğundan liste dışı görevlendirme yapıldığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 23/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Ek-1 listede yer alan seçmenlerden oy kullananlar belirlendikten sonra, oy kullanan seçmenlerden 1 kişinin TMK'nun 405-406. maddesine göre kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğu,

bildirilmiştir.

Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277324-277522 sayılı yazıları ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerin oy kullanmadığı, oy kullanan seçmenlerin kısıtlılıklarına ilişkin gönderilen kararlardan 1 kişinin TMK'nun 405. maddesine göre kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu ve kararın seçimden sonra kesinleştiği, 5 kişinin kararlarının kesinleşmediği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerden C.E.’nin yerine oy kullanıldığı, bunların dışındaki seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerin tamamının seçmen listesinde yer aldığı, E.Ö.’nün oy kullandığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadığının belirlendiği, E.Ö. yönünden Metris 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazıldığı, cevabi yazıda ilgilinin cezaevinden 27/03/2019 tarihinde tahliye edildiğinin görüldüğü,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerin tamamının seçmen listesinde yer aldığı, seçmenlerden E.İ. ile A.K.’nin oy kullandıklarının tespit edildiği,

e) Ek-6 sayılı listede yer alan KHK'ler ile kamu görevinden çıkarılan kişinin sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği iddiasına ilişkin olarak; İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonunda, L.Ü.’nün 677 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden olduğu, ilgilinin müracaatı, seçim çevresinin seçmeni olması, İstanbul’un en büyük ilçesi olarak sandık sayısının çokluğu, görevlendirilen kişilerin yoğun bir şekilde görev iptali hususunda mazeret ve ısrarlı talepleri, bildirilen kamu görevlisi sayısının ihtiyacın çok altında olması ve seçim işlerinin yoğunluğu sırasında ilgilinin görevlendirildiğinin anlaşıldığı,

f) Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277318 sayılı yazısı ekinde yer alan 29/04/2019 tarihli tutanakta; Ek-7 listede yer alan seçmenlerin tamamının seçmen listesinde yer aldığı, İ.Y.’nin imza hanelerinde oy kullanamaz şerhinin bulunduğu ve oy kullanmadığının belirlendiği, söz konusu listeden 466 kişiden 312 kişinin oy kullandığı, bunlardan 5 kişiye ilişkin kısıtlama kararı gönderildiği, ikisinin TMK'nun 405-406. maddelerine göre kesinleşme şerhlerinin olmadığı, diğerlerinin hangi maddeye göre kısıtlandığının belirtilmediği,


  g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinden; Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulunun 760 sandığı ve 1 seyyar sandığının bulunduğu, Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulunun da 871 sandığı ve 1 seyyar sandığı, her iki ilçe seçim kurulunun toplamda 1631 sandık ve 2 seyyar sandığı bulunduğu, 298 Sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas listenin Esenyurt Kaymakamlığından 18/12/2018 tarih ve 355799 sayılı yazı ile istenildiği, Esenyurt Kaymakamlığının 07/01/2019 tarih E.158 sayılı yazısı ile toplam 5847 kişinin bildirildiği, bunlardan 237 kişinin mükerrer olduğunun (aynı kişinin birden fazla yazıldığı ve aynı T.C. Kimlik numaralı farklı kişilerin yazıldığı) tespit edildiği, ara kararının 4/b bendi kapsamında yapılan araştırmaya göre; Ek-8 sayılı listede belirtilen 2. İlçe Seçim Kurulunda görevli 445 kişinin 400 kişisinin Esenyurt Kaymakamlığı tarafından bildirilen listede yer aldığı, sadece 45 kişiye talep dilekçeleri dikkate alınarak liste dışı görevlendirme verildiği, bunlardan 37 kişinin ilçe dışında kamu görevlisi olarak çalıştığı, Kaymakamlık listesinde olmasına rağmen 215 kişinin il dışında ikamet ettikleri ve il dışı seçmen olmaları nedeniyle görevlendirme yapılamadığı hususunun Esenyurt Kaymakamlığına 26/02/2019 tarih ve E.151125 sayılı yazı ile bildirildiği, ayrıca Kaymakamlık listesinde bildirilen 950 kişinin ikametgahlarının ilçe dışı olması nedeniyle kura listesine dahil edilmediği, ilçede her iki seçim kurulu için sandık kurulu başkan ve memur üyesi yedek üyelerle birlikte toplam 6532 kişinin gerektiği, Esenyurt Kaymakamlığınca bildirilen sayının ihtiyaç duyulan görevli sayısından az olduğu, bu durumda liste dışı görevlendirmenin bir zorunluluk olduğu, söz konusu görevlendirmeler aşamasında 2. İlçeden 402 kişinin sunduğu mazeret dilekçeleri titizlikle incelendiği, haklı mazereti olmayanların değiştirilmediği, haklı mazereti kabul edilen (171 kişi) görevlilerin görevlerinin iptal edildiği, iptal edilen kişilerin yerine Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih ve 717 sayılı kararı gereğince; Kaymakamlık listesinde yer alan ilçe dışında ikamet eden kamu görevlilerinden görevlendirme yapıldığı, bu görevlendirmeler neticesinde oy haklarının elinden alındığı gerekçesiyle mazeret bildirenlerin fazlalığı ve takvim sürecinin kısalması nedeniyle görev talep dilekçeleri dikkate alınarak toplam 45 kişinin liste dışından (37’si kamu görevlisi) görevlendirildiği,

Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 2019/278182 sayılı yazısı ekinde yer alan 26/04/2019 tarihli tutanakta;

Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca, Ek-1 listede yer alan 164 kişiden 78 kişinin oy kullandığı, oy kullanan seçmenlerden 4 kişinin TMK'nun 405-406. maddesine göre kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu, bunlardan bir tanesinin seçimden sonra kesinleştiği,

bildirilmiştir.

Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 274724 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerden Eyüpsultan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının görev bölgesinde bulunan mahallelerin imzalı seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının incelenmesinde, 11 kişinin oy kullandığı, bunlardan bir kişinin kısıtlılık kararının kesinleştiği,

b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı seçmenlerin seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının tek tek bakılarak tespit edildiği, oy kullanan ve mahkeme kararı olan 9 kişinin belirlendiği,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin imzalı seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığına bakıldığı ve oy kullanan olmadığı,

d) Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin imzalı seçmen listelerinde 1139 nolu sandık 161. sırada S.S. ile 1304 nolu sandık 49. sırada A.O.K.’nın imzasının olduğu, diğer seçmenlerin imzalarının bulunmadığından oy kullanmadıkları,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmesi üzerine imzalı seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığına bakılarak bu seçmenlerin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan seçmenlerden hiçbirine ait kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı,

g) Ek-8 sayılı liste üzerinde yapılan incelemede;

Mülki idare amirliğinden Eyüpsultan İlçesinde görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin istendiği, Mülki İdare Amirliğince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, PTT Müdürlüğü, Eyüp Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi, Denizbank Eyüp Şubesi, İş Bankası Eyüp Şubesi, Vakıfbank Eyüp Şubesi, Tapu Müdürlüklerinin personel listelerinin ayrı ayrı gönderildiği,

Başkanlıklarınca Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Bakırköy Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Defterdarlığı, İstanbul Adalet Sarayı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarından ilçelerinde ikamet eden personel listelerinin düzenlenerek gönderilmesinin istendiği, ayrıca bu listeler dışında, seçim süresi boyunca ilçeleri dışında bulunan kamu kurum ve kuruluşları olan İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Eyüp Devlet Hastanesi, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi ve Özel Okullar ile Türkiye İstatistik Kurumu, Telekom gibi kurumlarda görev yapan, sandık kurullarında görev almak istediklerini belirten dilekçe ve eki kurum kimlikleri ile Başkanlığa müracaat etmiş olduklarının görüldüğü,

Görevli listelerinin tamamı öncelikle MERNİS adres kaydı olmayanlar, il dışı olarak belirlenenler hariç tutularak, mahalle esası, ilçe seçmeni ve il seçmeni olması dikkate alınarak seçim takviminde belirtilen sürede 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddesine göre 22/02/2019 gün ve 2019/25 sayılı karar ile Yüksek Seçim Kurulunun 2019/717 sayılı kararı uyarınca sandık kurulları görevlilerinin belirlendiği, seçim takvimi uyarınca sandık kurullarının teşkilinin tamamlandığı, 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde Başkanlıklarına herhangi bir itirazın olmadığı, sandık kurullarının teşkiline dair il seçim kuruluna itiraz süresi de beklenerek 4 Mart 2019 tarihinde görev belgeleri düzenlenerek, görevlilere 15 Mart 2019 tarihine kadar tebliğ edilmek üzere kurumlarına gönderildiği, sandık kurullarında görev alanların birçoğunun Başkanlıklarına müracaat ederek sağlık raporu, görevi yapmaya engel hali oldukları, küçük çocuğuna bakacak kimse olmadığı, süt izni, doğum izni, asker, evde bakacak hastaları olduğu, yurtdışı görevlendirmesi, yakını hasta olması nedeniyle il dışına çıkma gibi nedenlerle birçok sandık görevlisinin mazeret dilekçesi sundukları, mazeretleri kabul edilenlerin görevlerinin yukarıda belirtilen kurum liste ve dilekçelerden yedeğe kalan görev almayanlar arasından İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/25 sayılı kararının sonuç bölümünün 2. maddesindeki, "Eksik kalan sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu memur üyeliği için öncelikle seçim tecrübesi olan ve sandık alanı olan okullarımızda görev yapan öğretmen ve memurlar, yetmediği takdirde ilçemizde görev yapan ve ikametgahları itibarı ile Eyüpsultan seçmeni olan okul öğretmenleri, memurlar, Kamu Kurumları çalışanlarından belirlenmesine, buna rağmen eksik kalması halinde ise il bazında görev yapan aynı vasıfta çalışanlar ile İlçe Seçim Kurulu Bürosuna dilekçe ile başvuran kamu görevlilerinden belirlenmesine, eksikliklerin bu şekilde de tamamlanmadığı taktirde İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından o çevrede bulunan ve Sandık Kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden atanmasına; Bu surette Eyüpsultan 1. İlçesinde teşkil edilen 402 adet sandık kurulu ve 1 adet seyyar sandık kurulu olmak üzere toplam 403 adet sandık kurulunun başkan ve memur üyelerinin oluşturulmasına,

Oluşturulan sandık kurullarında zaruri bir nedene dayalı olarak herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde ilçe Seçim Kurulu kararına gerek kalmadan Başkanlıklarınca resen değişiklik yapılmasına" hükme göre yaptıkları,

Seçim günü; 1037 nolu sandık başkanı K.G., 1044 nolu sandık memur üyesi H.E., 1059 nolu sandık memur üyesi G.Y., 1273 nolu sandık memur üyesi M.A., 1346 nolu sandık memur üyesi Ş.H. ve 1400 nolu sandık memur üyesi S.K.’nin göreve gelmediklerinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277576 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerin imzalı seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının tespit edildiği, 2 kişinin oy kullandığı ve mahkeme kararlarının kesinleşmediğinin anlaşıldığı,

b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde bildirilen isimlerin seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının tek tek bakılarak tespit edildiği, haklarında verilmiş kesinleşmiş mahkeme kararı olan 5 kişinin olduğu,

c) Ek-2 sayılı listede yer alan kişilerin seçmen listelerinde imzalarının olmadığı ve oy kullanmadıkları,

d) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerin seçmen listelerinde 2264 nolu sandık 68. sırada G.K. ile 2286 nolu sandık 126. sırada yer alan İ.P.'nin imzalarının olduğu, diğer seçmenlerin imzalarının bulunmadığı,

e) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerden seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığına bakıldığı ve oy kullanmadıkları,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan seçmenlerden seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının kontrol edildiği, oy kullanan beş seçmenin kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğu,

g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde;

Başkanlıklarınca mülki idare amirliğinden Eyüpsultan İlçesinde görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin istendiği, Mülki İdare Amirliğince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, PTT Müdürlüğü, Eyüp Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi, Denizbank Eyüp Şubesi, İş Bankası Eyüp Şubesi, Halkbank Eyüp Şubesi, Vakıfbank Eyüp Şubesi, Tapu Müdürlüklerinin personel listelerini ayrı ayrı gönderdiği, Başkanlıklarınca Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Bakırköy Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Defterdarlığı, İstanbul Adalet Sarayı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarından ilçelerinde ikamet eden personel listelerinin düzenlenerek gönderilmesinin istendiği,

Bu listeler dışında, seçim süresi boyunca ilçe dışında bulunan kamu kurum ve kuruluşları olan İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Eyüp Devlet Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi ve Özel okullar ile Türkiye İstatistik Kurumu, Telekom gibi kurumlarda görev yapan, sandık kurullarında görev almak istediklerini belirten dilekçe ve eki kurum kimlikleri ile müracaat etmiş olduklarının görüldüğü,

Tüm bu görevli listelerinin tamamı öncelikle MERNİS adres kaydı olmayanlar, il dışı olarak belirlenenler hariç tutularak, mahalle esası, ilçe seçmeni ve il seçmeni olması dikkate alınarak seçim takviminde belirtilen sürede 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre 22/02/2019 gün ve 2019/16 sayılı kararları ile Yüksek Seçim Kurulunun 2019/717 sayılı kararı uyarınca sandık kurulları görevlilerinin belirlendiği, seçim takvimi uyarınca sandık kurullarının teşkili tamamlanıp, 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde Başkanlıklarına herhangi bir itiraz olmadığı, sandık kurullarının teşkiline dair il seçim kuruluna itiraz süresi de beklenerek 4 Mart 2019 tarihinde görev belgeleri düzenlenerek, görevlilere 15 Mart 2019 tarihine kadar tebliğ edilmek üzere kurumlarına gönderildiğinin anlaşıldığı,

Tebliğin başlamasından itibaren sandık kurullarında görev alanların birçoğunun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaat ederek sağlık raporu, görevi yapmaya engel hali oldukları, küçük çocuğuna bakacak kimse olmadığı, süt izni, doğum izni, ücretsiz izin, asker, evde bakacak hastaları olduğu, yurtdışı görevlendirmesi, yakını hasta olması nedeniyle il dışına çıkma gibi nedenlerle birçok sandık görevlisinin mazeret dilekçesi sundukları, mazeretleri kabul edilenlerin görevlerinin yukarıda belirtilen kurum liste ve dilekçelerden yedeğe kalan görev almayanlar arasından İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/16 sayılı kararın sonuç bölümünün 2. maddesindeki "Eksik kalan sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu memur üyeliği için öncelikle seçim tecrübesi olan ve sandık alanı olan okullarında görev yapan öğretmen ve memurlar, yetmediği takdirde ilçelerinde görev yapan ve ikametgahları itibarı ile Eyüpsultan seçmeni olan okul öğretmenleri, memurlar, kamu kurumları çalışanlarından belirlenmesine, buna rağmen eksik kalması halinde ise il bazında görev yapan aynı vasıfta çalışanlar ile İlçe Seçim Kurulu Bürosuna dilekçe ile başvuran kamu görevlilerinden belirlenmesine eksikliklerin bu şekilde de tamamlanmadığı taktirde İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden atanmasına; bu surette Eyüpsultan 2. İlçesinde teşkil edilen 423 adet sandık kurulu ve 1 adet seyyar sandık kurulu olmak üzere toplam 424 adet sandık kurulunun başkan ve memur üyelerinin oluşturulmasına,

Oluşturulan sandık kurullarında zaruri bir nedene dayalı olarak herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde ilçe seçim kurulu kararına gerek kalmadan Başkanlıklarınca resen değişiklik yapılmasına" şeklindeki hüküm uyarınca sandık kurullarının tamamlanması suretiyle değişikliklerin yapıldığı,

Seçim günü 2057 nolu sandık kurulu memur üyesi N.A., 2150 nolu sandık kurulu memur üyesi M.U., 2218 nolu sandık kurulu memur üyesi R.T., 2238 nolu sandık kurulu memur üyesi B.A., 2395 nolu sandık kurul memur üyesi M.A. ve 2408 nolu sandık kurulu memur üyesi H.D.'nin görevlerine gelmediklerinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli 277511 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 listede kısıtlı olduğu belirtilen seçmenlerden 20 kişinin isminin bildirildiği, inceleme sonucu 11 seçmenin oy kullandığı, 7 seçmenin kısıtlı olduğu, 6 seçmenin kararlarının kesinleşmediği, 1118 numaralı sandıkta 257. sırada oy kullanan S.Ö. hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olduğu,

b) Ek-2 sayılı listede 30 ölü seçmen olduğu belirtilen seçmenlerden yapılan incelemede hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu, 1128 sayılı sandıkta 319. sırada B.V.’nin imza hanesinde imzaya benzer şekil olduğu, ancak yanına X şeklinde işaret konmuş olmakla, bu sandık kurulu başkanı, kurul tarafından dinlendiğinde bu imza hanesine başka bir seçmenin yanlışlıkla buraya işaret koyduğu ve sandık kurulunca bu husus değerlendirilerek oy kullanmadığının kabulü ile seçim sonuç tutanağının düzenlenmesinde hesaba katılmadığının anlaşıldığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 1254 nolu sandıkta 67. sıradaki seçmen R.C.’nin oy kullandığı, İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen cevaplarda 31/03/2019 tarihinde cezaevinde olmadığının bildirildiği,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen kasıtlı suçlardan hükümlü olanlardan hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu, 1127 nolu sandıkta 21. sırada kayıtlı V.A.’nın ve 1210 nolu sandıkta 187. sırada kayıtlı M.K.’nın oy kullandığının tespit edildiği, İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen cevaplarda 31/03/2019 tarihinde cezaevinde olmadığının bildirildiği,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1144 numaralı sandıkta sandık kurulu başkanı olarak görev yapan ve KHK ile görevine son verildiği iddia edilen U.T. ile ilgili yapılan incelemede, bu şahsın KHK ile görevine son verilmediği, 657 sayılı devlet memurları yasasının 98/b maddesi uyarınca “atanmalarında dini öğretim şartı esas alınan unvanlar da itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin islam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olması” şeklindeki ortak nitelik şartını kaybettiği gerekçesiyle görevine son verildiği, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığından temin edilen 06.02.2019 tarihli yazısı ile anlaşıldığı, kararın adı geçene 08/02/2019 tarihinde tebliğ edildiği, bu şahsın yukarıda 5 nolu bentte açıklandığı üzere sandık kurulunda görev almak için 15/01/2019 tarihli dilekçe ile müracaat etmesi üzerine 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu’nun 30/01/2019 tarihli ve 651 sayılı kararı doğrultusunda görevlendirme yapıldığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan seçmenlerden zihinsel engelli olduğu belirtilenlerin hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu ve 224 kişiden 134 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği, oy kullanan 7 kişi hakkında kısıtlılık kararlarının gönderildiği, bunlardan 3 kişi hakkında TMK'nun 405-406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu,


  g) Ek-8 sayılı liste ile ilgili yapılan incelemede; Sandık Kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen listeden Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanı içinde olan toplam 550 kişinin Fatih 1.ilçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 07/01/2019 gün ve 11983 sayı ve 11/01/2019 gün ve 22127 sayılı yazıları gereğince Fatih Kaymakamlığına, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlıklarına, Haseki ve İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliklerine, SGK Unkapanı İstanbul Bölge Müdürlüğüne ve SGK Fatih Sigorta Müdürlüğüne yazılan yazılara gelen cevaplar üzerine gönderilen listelerden tayin edildiği, ancak Fatih İlçesinde 3 seçim kurulunun görev yaptığı, 3 kurulun toplam 843 sandığının bulunduğu, mülki idare ve diğer kamu kurumlarından gelen kamu görevlilerini kapsayan listenin Fatih İlçesindeki toplam sandık sayısını karşılamadığı, mülki idare amirliğince gönderilen listelerdeki görevlilerin bir çoğunun Fatih ilçesi yada İl sınırları dışında ikamet etmesi veya MERNİS adreslerinin bulunmaması nedeniyle yetersiz olduğu, ayrıca sandık kurulu başkanı yada üyesi olarak atanan kamu görevlilerinin yoğun şekilde mazeret bildirmeleri nedeniyle sandık kurullarının oluşturulamayacağı, 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince ilçe sınırları içerisinde bulunan özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişilerden, bankalardan ve görev almak için Başkanlıklarına bizzat müracaat edip görev almalarında engel olmadığı tespit edilen kişilerden belirlendiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli ve 267383 sayılı ek ara kararı gereği,

Kısıtlı olarak 62 seçmenin isminin bildirildiği, hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu ve inceleme sonucu, oy kullanan 7 seçmenin TMK'nun 405-406. maddeleri uyarınca kısıtlılık kararı olduğu ve kararların kesinleşmiş olduğunun tutanak altına alındığı,

bildirilmiştir.

Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277592 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kısıtlı olarak belirtilen 26 seçmenden 9 seçmenin oy kullandığı, 1 seçmenin TMK'nun 405. maddesine göre kesinleşmiş kararının bulunduğu ve oy kullandığı, 2 seçmenin TMK'nun 407. maddesi uyarınca kısıtlandığı, 1 seçmenin yaş küçüklüğü nedeniyle kısıtlandığı, 4 seçmen hakkında verilen kararların kesinleşmediği, 1 seçmenin ise vesayet davasına rastlanmadığı,

b) Ek-2 listesinde ölü olduğu bildirilen ve kayıtlı 19 seçmenden hiçbirinin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu Ek-3 listede kayıtlı 121 seçmenin hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 listesinde kayıtlı 52 seçmenden kimsenin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 listesinde belirtilen kayıtlı S.F.'nin sandığında oy kullanmadığı,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli olarak 23/04/2019 tarihli ara karar ile bildirilen 209 kişiden kesinleşmiş kısıtlama kararı bulunan 3 kişinin oy kullandığı,


  g) Ek-8 sayılı listede belirtilen listenin incelenmesi sonucunda; Fatih Kaymakamlığının bildirdiği listelerin incelenmesinden 16/01/2019 tarihli yazılarının ekindeki listede Fatih Refik Halit Karay İlçe Halk Kütüphanesinden 7, Fatih Kadastro biriminden 6, Fatih Nüfus Müdürlüğünden 28, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğünden 99, Fatih Tarım ve Orman Müdürlüğünden 35 ve İSKİ Fatih Şube Müdürlüğünden 8, ayrıca Fatih Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 21 kişinin ve toplamda 204 kişinin bildirildiği, bunlardan bir kısmının yerleşim yerinin Fatih İlçesi sınırları dışında olduğu ve başka ilçelerin seçmenleri olduğu anlaşıldığı, Fatih İlçesinde 1. İlçe Seçim Kurulunda yaklaşık 273, 2. İlçe Seçim Kurulunda 287 ve 3. İlçe Seçim Kurulunda yaklaşık 276 sandığın bulunduğu, bu ilçelere bağlı toplam beş tane de seyyar sandığın olduğu, toplam 841 sandığın bulunduğu, bu durumda Fatih İlçe Seçim Kurulunun 841 sandık kurulu başkanı ve 841 sandık kurulu üyesi olmak üzere 1682 devlet memuruna ihtiyaç duyulduğu, ancak mülki amirliğin yukarıda da belirtildiği gibi 204 devlet memurunu bildirdiği, bunların yetersiz olması nedeniyle Fatih İlçesinde bulunan tüm okullardan, İstanbul Adliyesinden, İstanbul Vergi Dairesinden, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili şubelerinden, Bezmialem Vakıf Üniversitesinden ve diğer resmi kurumlardan ilçelerinde yerleşik olan kamu görevlilerinin listesinin istenildiği, gelen cevaplara göre kura çekilerek sandık kurulu başkanları ve daha sonra da aynı yol ile sandık kurulu üyelerinin belirlendiği, sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak atananlar arasında yoğun itirazlar ve mazeretler bildirildiği, toplamda 103 sandık kurulu başkan ve memur üyesinin göreve gelmek istemediğini bildirdiği, kamu görevlisi listeleri ile bu listelerin yetmediği yerlerde özel okullarda esas alınmak sureti ile toplam 162 sandık kurulu başkan ve üyesinin tespit edildiği, bunlardan bir kısmının kamu görevlisi yeterli olmadığından daha önce seçimlerde tecrübeli olduğu anlaşılan kişilerin 298 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca görevlendirildiği, görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin büyük kısmının kamu görevlisinin olması yanı sıra bir-iki tane özel okul öğretmenin de görevlendirildiği, 6 adet sandık kurulu başkanı ile 37 memur üyenin yerine yeterli personel bulunamadığından geçmişteki seçim tecrübeleri de bilindiğinden görevlendirildiğinin tespit edildiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarih ve 267383 sayılı ek ara kararında bildirilen 56 kişiden oy kullanan seçmenler arasında 6 seçmenin kesinleşmiş kısıtlık kararının bulunduğu,

bildirilmiştir.

Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277516 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kısıtlı olduğu halde oy kullandığı iddia edilen 28 kişinin sandık seçmen listelerindeki imzalarının kontrol edildiği, toplam 4 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 ölü olduğu halde oy kullandığı iddia edilen 18 kişilik listede adları yazılı olanlardan sandık seçmen listelerindeki imzaları kontrol edilmek suretiyle hiçbirisinin yerine oy kullanılmadığının anlaşıldığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli/kasıtlı suçlardan hükümlü olduğu halde oy kullandığı iddia edilen 189 kişilik listede adları yazılı olanların sandık seçmen listelerindeki imzalarının kontrol edildiği, sadece 3205 no'lu sandıkta 36. sırada ismi yazılı M.S.’nin oy kullandığı, adı geçenin halen Metris 2 nolu T tipi Kapalı C.İ.K’da bulunduğunun bildirildiği, diğerlerinin ise oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listesinde kayıtlı 77 seçmenden kimsenin oy kullanmadığı,

e) Ek-7 sayılı liste belirtilen zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 217 kişilik listede adları yazılı olanlardan sandık seçmen listelerindeki imzaları kontrol edilmek suretiyle; toplam 118 kişinin oy kullandığı, bunlardan 14’ü hakkında mahkemelerce verilmiş kısıtlama kararları bulunduğu,


  f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinden; Sandık Kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen toplam 162 kişinin Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 07/01/2019 gün ve 11983 sayı ve 11/01/2019 gün ve 22127 sayılı yazıları gereğince Fatih

Kaymakamlığına, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlıklarına, Haseki ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliklerine, SGK Unkapanı İstanbul Bölge Müdürlüğüne ve SGK Fatih Sigorta Müdürlüğüne yazılan yazılara gelen cevaplar üzerine gönderilen listelerden tayin edildiği, Fatih İlçesinde 3 seçim kurulunun görev yaptığı, 3 kurulun toplam 843 sandığının bulunduğu, mülki idare ve diğer kamu kurumlarından gelen kamu görevlilerini kapsayan listenin ilçelerindeki toplam sandık sayısını karşılamadığı, mülki idare amirliğince gönderilen listelerdeki görevlilerin bir çoğunun Fatih ilçesi yada il sınırları dışında ikamet etmesi veya MERNİS adreslerinin bulunmaması nedeniyle yetersiz olması ve ayrıca sandık kurulu başkanı yada üyesi olarak atanan kamu görevlilerinin yoğun şekilde mazeret bildirdikleri nedeniyle sandık kurullarının oluşturulamadığı, 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince ilçe sınırları içerinde bulunan özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişilerden, bankalardan ve görev almak için kurula bizzat müracaat edip görev almalarında engel olmadığı tespit edilen kişilerden belirlendiği, ilçeleri sorumluluk alanına giren sandıklarda görev yapan başkan ve üyelere ait çalıştıkları kurum ve kuruluş bilgilerinin tespit edildiği, Yüksek Seçim Kurulunun 30/01/2019 tarihli 651 kararı doğrultusunda işlendiğinin tespit edildiği,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli ve 267383 sayılı ek ara kararı gereği,

Kısıtlı olarak 47 seçmenin isminin bildirildiği, hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu ve inceleme sonucu, oy kullanan 4 seçmenin TMK'nun 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlılık kararı olduğu ve kararların kesinleşmiş olduğunun tutanak altına alındığı,

bildirilmiştir.

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277308 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan ekli 19 kişilik listede yer alan 14 kişinin oy kullanmadığı, 5 kişinin oy kullandığı, 3 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı 15 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek, listedeki seçmenlerin hiçbirinin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı 183 kişilik listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı 91 kişilik listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli listesinde belirtilen 200’den 12 kişiye ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan 9 kişinin oy kullanmadığı, 3 kişinin oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarihli, 2019/12 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının elinden alınmaması için, ilçede oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle ilçe seçim kurulu başkanı tarafından belirlenen bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiğinin tespit edildiği,

g) Ek ara kararda belirtilen 82 kişilik listedeki seçmenlerin bulunduğu imza listelerinde yapılan incelemede, 48 kişinin oy kullanmadığı, 34 kişinin oy kullandığı ve ekli listede gösterildiği, oy kullananlardan 10 kişiye ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan 1 kişinin TMK'nun 405. maddesince kısıtlandığı, 4 kişinin TMK'nun 407. maddesince kısıtlandığı, 1 kişinin TMK'nun 408. maddesince kısıtlandığı, 1 kişiye TMK'nun 429. maddesince yasal danışman atandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Gaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277056 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı 22 kişilik listedeki seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 17 kişinin oy kullanmadığı, 5 kişinin oy kullandığı, 3 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu,

b) Ek-2 sayılı 16 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri kontrol edilerek, listedeki seçmenlerin hiçbirinin yerine oy kullanılmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı 137 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek, listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 52 kişinin isimlerinni bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edildiği, listedeki seçmenlerden 51 kişinin oy kullanmadığının tespit edildiği, 1 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen 196 kişiden 3 kişinin oy kullanmadığı, 8 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, bunlardan 4 kişinin kararının TMK’nun 405-406 maddesine göre kesinleştiğinin tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen 274 kişinin incelenmesinde 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarihli, 2019/12 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının elinden alınmaması için, ilçelerinde oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği tespit edildiği,

g) Ek ara karar uyarınca gönderilen 67 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edildiği, listede yer alan 30 kişinin oy kullanmadığı, 37 kişinin oy kullandığı, bunlardan 7 kişinin TMK’nun 405. maddesince, 2 kişinin TMK’nun 407. maddesince, 1 kişinin TMK’nun 429. maddesi uyarınca kısıtlandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277155 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 12 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede 9 kişinin oy kullanmadığı, 3 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, 1 kişinin kesinleşme şerhinin olmadığı, 2 kişinin TMK 407 maddesine göre kısıtlandığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 152 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek listedeki seçmenlerden 150 kişinin oy kullanmadığı, 2 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 81 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek listedeki seçmenlerden 78 kişinin oy kullanmadığı, 3 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen 3271 nolu sandıkta sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilen Z.Z.B’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Başkanlıklarına gönderilen personel listesinde bulunan Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi personellerinin içerisinde bildirilmiş olup, yine yapılan görevlendirme neticesinde görev belgesinin tebliğinin okul müdürü F.Y. tarafından kendisine yapıldığı tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen 215 kişiden 13 kişiye ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan 7 kişinin oy kullanmadığı, 6 kişinin oy kullandığı, bunlardan ise 3 kişinin TMK’nun 405-406. maddelerine göre kararlarının kesinleştiğinin tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan ekli listedeki 330 kişinin 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi ve Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarihli, 2019/11 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının elinden alınmaması için, ilçelerinde oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği tespit edildiği,

h) Ek ara karar uyarınca gönderilen 80 kişilik listedeki seçmenlerden 39 kişinin oy kullanmadığı, 41 kişinin oy kullandığı, bunlardan 8 kişiye ait kısıtlılık kararının bulunduğu, 4 kişinin TMK 405 maddesince, 3 kişinin TMK’nun 407. maddesince, 1 kişinin TMK’nun 408. maddesince kısıtlandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Güngören 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.276994 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 40 seçmenden 23 seçmenin oy kullanmadığı, 17 seçmenin ise oy kullandığı, bunlar içinde kısıtlık şerhi olan seçmen bulunmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan 15 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan 77 seçmenden 76 seçmenin oy kullanmadığı, 1 seçmenin ise oy kullandığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan 43 seçmenden 42 seçmenin oy kullanmadığı, 1 seçmenin ise oy kullandığının tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listede 112 seçmenden M.Î., M.Y. ve A.C.'nin TMK’nun 405. maddesine göre kesinleşme kararı olduğu, H.İ.Y. ve B.P.'nin TMK’nun 429. maddesine göre kesinleşme kararının olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 247 kişiye 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre görevlendirilmelerinin yapıldığı, mazeretleri nedeniyle görevleri iptal edilen görevlilerin yine kamu görevlilerince tamamlandığı eksiklilerin Kamu Bankaları, Üniversite, Kamu kuruluşları ve Özel Bankalardan, Belediyelerden temin edildiği, seçim günü göreve gelmeyen Sandık Kurulu Başkanı ve Memur Üyenin bulunmadığının tespit edildiği,

g) Ek ara karar ile gönderilen listede yer alan 22 seçmenden 10 seçmenin oy kullanmadığı, 12 seçmenin ise oy kullandığı, 4 seçmene ait TMK 405-406 maddesi gereği kesinleşmiş kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Güngören 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277521 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 41 seçmenden 30 seçmenin oy kullanmadığı, 11 seçmenin ise oy kullandığı, 1 seçmenin TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kararı bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan 11 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan 101 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan 60 seçmenden 58 seçmenin oy kullanmadığı, 2 seçmenin ise oy kullandığının tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listede yer alan 234 seçmenden 90 kişinin oy kullanmadığı, 144 kişinin ise oy kullandığı, oy kullananlardan 6 kişinin TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kararının bulunduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede yer alan kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 244 kişiye ait listenin 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre görevlendirilmelerinin yapıldığı, mazeretleri nedeniyle görevleri iptal edilen ve eksikliklerin yerine dilekçe veren kamu görevlilerinden ve kamu bankaları, üniversite, kamu kuruluşları ve özel bankalardan, Belediyelerden temin edildiği, seçim günü göreve gelmeyen sandık kurulu başkanı bulunmadığı, ancak 2097 nolu sandık kurulu memur üyesi H.Y.'nin göreve gelmediğinin tespit edildiği,


  g) Ek ara karar ile gönderilen listede yer alan olan 38 seçmenden 22 seçmenin oy kullanmadığı, 16 seçmenin ise oy kullandığı, TMK’nun 405-406. maddesi uyarınca 3 kişinin kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277528 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili 29 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin kısıtlı olduğuna ilişkin kesinleşme şerhi olmadığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 16 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlar hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 65 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 1 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 34 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 1 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 168 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 5 kişinin oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listesin incelenmesinden; Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçimlerin yürütülmesine ilişkin 13/12/2018 tarihli 1105 sayılı kararı ile seçim takvimini açıklamasından sonra, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı olarak işlemlerin yürütülmesine geçildiği, İlçe Kaymakamlığına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 11/01/2019 tarihi itibarıyla ayrı ayrı müzekkereler yazılması sonucunda gönderilen listelerden yararlanılarak, 04/03/2019 tarihte ilçe seçim kurulu huzurunda görevlendirmelerin yapılıp karara bağlandığı ve kurullarda yer alan partili üyelere ayrı ayrı tebliğ edildiği, bu listelere 2 gün içinde ilgili partilerce herhangi bir itiraz gelmediği ve il seçim kuruluna taşınmış bir itirazda olmadığı, ancak sandık başkanı veya üye atanan kişilerin münferit itirazlarının olduğu bu itirazların 10/03/2019 tarihten itibaren itirazların İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ret veya kabul kararları verildiği, bu kararlara göre ek-8 listesine konu bir kısım atamaların gerçekleştirildiği bu atamaların yapılabilmesi için 15/03/2019 gününde yeniden ek kamu görevlisi isimlerinin bildirilmesi için Kadıköy Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iki ayrı yazının yazıldığı gelen isimlerden yararlanılarak görevlendirmelerin yapıldığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E. 267383 sayılı ek ara kararı uyarınca listede 39 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 5 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 25/04/2019 tarihli, 2019/26 ve 27/04/2019 tarihli 2019/28 sayılı kararı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili 36 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden kısıtlı olduğuna ilişkin meşruhat olmadığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede yapılan inceleme sonucunda 1 kişinin oy kullandığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlar hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 25 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiç kimsenin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 13 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiç kimsenin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin listede 1 kişinin bildirildiği, bu kişinin oy kullanmadığı,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 87 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 46 kişinin oy kullandığı,

g) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listesin incelenmesinden; 2034 nolu sandık kurulu başkanı H.H. yönünden; TÜİK sözleşmeli personeli olduğu, esasen bu sandığa başkan olarak Zühtüpaşa İlkokulunda öğretmen olan, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden T.A. isimli kişinin atandığı, T. A. isimli kişinin 15/03/2019 tarihinde verdiği mazeret dilekçesi üzerine 18/01/2019 tarihli görev talepli dilekçesi üzerine TÜİK görev belgesini ibraz eden H.H.’nin görevlendirildiği,

2043 nolu sandık kurulu başkanı N.K.Ç. yönünden; Vakıfbank görevli personeli olduğu, ilgili bankaya yazılan yazı üzerine bildirilen listeden başkan olarak görevlendirildiği,

2045 nolu sandık kurulu başkanı M.B. yönünden; İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi sekreter olduğu, esasen bu sandığa başkan olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden Ö.E. isimli kişinin atandığı, Ö.E. isimli kişinin 08/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine 14/03/2019 tarihli görev talepli dilekçesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü görev belgesini ibraz eden M.B.’nin görevlendirildiği,

2080 nolu sandık kurulu memur üye C.Ş.U. yönünden; Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu, esasen bu sandığa memur üye olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden F.Ö. isimli kişinin atandığı, F.Ö. isimli kişinin 28/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine mazeret dilekçe tarihi 31/03/2019 tarihinde yapılacak seçimlere kalan süre eğitim süreci ve işin aciliyeti göz önüne alınarak 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2090 nolu sandık kurulu başkanı M.D. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen Fenerbahçe Orduevi sivil görevlisi M.D.’nin 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2092 nolu sandık kurulu başkanı S.E.K. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen Fenerbahçe Orduevi sivil görevlisi S.E.K.’nin 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2094 nolu sandık kurulu başkanı N.Y. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen Fenerbahçe Orduevi sivil görevlisi N.Y.’nin 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2117 nolu sandık kurulu memur üyesi A.K. yönünden; FSM Hastanesinde görevli personel olduğu, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden memur üye olarak görevlendirildiği,

2133 nolu sandık kurulu memur üyesi E.G. yönünden; Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde tekniker olduğu, esasen bu sandığa memur üye olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden İ.E. isimli kişinin atandığı, İ.E. isimli kişinin 07/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine bildirilen yedek listeden E.G.’nin görevlendirildiği,

2139 nolu sandık kurulu memur üyesi C.Ö. yönünden; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personel olduğu, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden memur üye olarak görevlendirildiği,

2148 nolu sandık kurulu memur üyesi M.Ş. yönünden; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli personeli olduğu, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden memur üye olarak görevlendirildiği,

2154 nolu sandık kurulu memur üyesi M. B. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen üniversite işletme fakültesi mezunu M.B.’nin, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2157 nolu sandık kurulu başkanı H.Y. yönünden; Anadolu Adliyesi personeli olduğu, esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden E.E. isimli kişinin atandığı, E.E. isimli kişinin 16/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2158 nolu sandık kurulu memur üyesi T.Z. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen üniversite mezunu bilgisayar işletmeni T.Z.’nin 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2161 nolu sandık kurulu başkanı E.B.K. yönünden; 13/03/2019 tarihli Kadıköy Kaymakamlığı Perihan Aktürk Anaokulu Müdürlüğünün yazısından drama usta öğreticisi öğretmen olduğu, esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden H.K. isimli kişinin atandığı, H.K. isimli kişinin 08/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine ve görev tevdi edilenin talebi üzerine 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2162 nolu sandık kurulu memur üyesi N.M.K. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden C.D. isimli kişinin atandığı, C.D. isimli kişinin 14/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine yine öğretmen olduğu anlaşılan N.M.K.’ın 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2174 nolu sandık kurulu memur üyesi O.A. yönünden; İŞKUR’da görevli personel olduğu, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden memur üye olarak görevlendirildiği,

2179 nolu sandık kurulu başkanı N.Y. yönünden; 23/01/2019 tarihli aktif görev almak istediğine dair dilekçesi üzerine önceki seçimlerde almış olduğu görevlerde dikkate alınarak 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2198 nolu sandık kurulu memur üyesi B.H.E. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden Semiha Şakir İlkokulu öğretmenlerinden olduğu, memur üye olarak görevlendirildiği,

2219 nolu sandık kurulu başkanı E.G. yönünden; özel kurs öğreticisi olup asıl mesleğinin öğretmenlik olduğu, esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden Ş.K. isimli kişinin atandığı, Ş.K. isimli kişinin 29/03/2019 tarihli rapor ibrazı üzerine rapor tarihi, 31/03/2019 tarihinde yapılacak seçimlere kalan süre eğitim süreci ve işin aciliyeti göz önüne alınarak 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2234 nolu sandık kurulu başkanı F.D. yönünden; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge kamu çalışanı olduğu, esasen Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden S.A. isimli kişinin görevlendirildiği ancak görevli kişinin mazereti nedeniyle F.D.’nin 14/03/2019 tarihli dilekçesi üzerine önceden seçimlerde sandık kurulu başkanlığı yapmış olması da göz önüne alınarak, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2235 nolu sandık kurulu memur üyesi M.G. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden HNH’de veri işletmeni olduğu, memur üye olarak görevlendirildiği,

2236 nolu sandık kurulu memur üyesi E.K. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden HNH’de personel olduğu, memur üye olarak görevlendirildiği,

2238 nolu sandık kurulu başkanı Y.T. yönünden; aktif görev almak istediğine dair dilekçesi üzerine önceki seçimlerde görev almış olduğu Halkbank çalışanı ve üniversite mezunu olduğu, dikkate alınarak 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2239 nolu sandık kurulu başkanı E.B. yönünden; 09/01/2019 tarihli aktif görev almak istediğine dair dilekçesi, Erenköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi memuru olduğunun anlaşılması üzerine önceki seçimlerde almış olduğu görevlerde dikkate alınarak 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2272 nolu sandık kurulu memur üyesi S.A. yönünden; FSM Araştırma Hastanesi memuru olup esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden M.K. isimli kişinin atandığı, M.K. isimli kişinin 17/01/2019 tarihli rapor ibrazı üzerine S.A.’nın kurumunca bildirilen listede adının yazılı olması göz önüne alınarak görevlendirildiği,


  2284 nolu sandık kurulu başkanı E.Ö. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listedeki öğretmenlerden A.O.’nun başkan olarak görevlendirilmiş olduğu, ancak kişinin başkanlık görevini yerine getiremeyeceğine, sandık kurulu üyeliği isteğine dair mazeretinin kabul edilerek Mustafa Saffet Anadolu lisesi 2295 nolu sandıkta memur üye olarak görevlendirilmesi üzerine yerine E.Ö.’nün kurumunca bildirilen yedek listeden kurul başkanı olarak görevlendirildiği,

2314 nolu sandık kurulu memur üyesi A.Y. yönünden; Anadolu adliyesi çalışanı kamu görevlisi olduğu ve becerisi İlçe Seçim Kurulunca bilinen ve önceki seçimlerde görevlendirilmiş olup, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2336 nolu sandık kurulu memur üyesi E.A. yönünden; İl Sağlık Müdürlüğünde hemşire olarak görev yapan kamu çalışanı olduğu, esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden N.A.Y. isimli kişinin atandığı, N.A.Y. isimli kişinin 13/06/2018 tarihli rapor sunarak geçirdiği ameliyat nedeniyle sağ gözünde kornea hasarı ve buna bağlı göz kuruluğu sorunu oluşması uzun süreli çalışmasını engellemesi nedenine dayalı mazereti nedeniyle, 31/03/2019 tarihinde yapılacak seçimlere kalan süre eğitim süreci ve işin aciliyeti göz önüne alınarak, ilgilinin bildirilen yedek listeden görevlendirildiği,

2337 nolu sandık kurulu memur üye E.M. yönünden; Sağlık Bilimleri Üniversite öğrencisi olup, aktif görev almak istediğine dair dilekçesi üzerine eğitim öğrenim durumu verilecek görev statüsü göz önüne alınarak, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2338 nolu sandık kurulu memur üye İ.M. yönünden; PTT çalışanı kamu görevlisi olup, görev talep dilekçesi üzerine görevlendirildiği,

2344 nolu sandık kurulu memur üye B.Ö. yönünden; Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu ve öğretmenlik formasyon öğrencisi olup, esasen bu sandığa Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden E.B.S. isimli kişinin atandığı, E.B.S. isimli kişinin 13/03/2019 tarihli mazeret dilekçesinin kabulü nedeniyle görev talep eden B.Ö.’nün öğrenim durumuna göre yapacağı işin ehli olduğunun ve engel halinin olmaması göz önüne alınarak talebi üzerine görevlendirildiği,

2350 nolu sandık kurulu memur üye İ.A. yönünden; Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO öğrencisi olup, esasen bu sandığa Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden E.A. isimli kişinin atandığı, E.A. isimli kişinin 08/03/2019 tarihli mazeret dilekçesinin kabulü nedeniyle görev talep eden İ.A.’nın öğrenim durumuna göre yapacağı işin ehli olduğunun ve engel halinin olmaması göz önüne alınarak talebi üzerine görevlendirildiği,

2358 nolu sandık kurulu başkanı G.D. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden İstanbul Anadolu Lisesi öğretmelerinden olduğu, sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği,

2371 nolu sandık kurulu memur üyesi R.G. yönünden; İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanı kamu görevlisi olduğu, esasen bu sandığa Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden N.G.Y. isimli kişinin atandığı, N.G.Y. isimli kişinin 08/03/2019 tarihli mazeret dilekçesinin kabulü nedeniyle 15/03/2019 tarihli dilekçe ile görev talep eden R.G.’nin kamu görevlisi olması yapacağı işin ehli olduğunun ve engel halinin olmaması göz önüne alınarak talebi üzerine görevlendirildiği,


  8803 nolu seyyar sandık kurulu başkanı S.K. yönünden; 21/02/2019 tarihli görev talep dilekçesi üzerine Belediye kamu çalışanı olup, öğrenim durumunun lisans düzeyinde olduğu, 24/06/2018 seçiminde sandık kurul başkanı olarak görev aldığını beyan etmesi üzerine 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

8804 nolu seyyar sandık kurulu memur üyesi Z.A.K. yönünden; 21/02/2019 tarihli görev talep dilekçesi üzerine Belediye kamu çalışanı olup, öğrenim durumunun lise düzeyinde olduğu, 24/06/2018 seçiminde sandık kurul memur üyesi olarak görev aldığını beyan etmesi üzerine 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

8804 nolu sandık kurulu başkanı R.A. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden Ali Haydar Ersoy Ortaokulunda memur olduğu, sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E. 267383 sayılı ek ara kararı uyarınca kısıtlı seçmenlere ait listede 50 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 2 kişinin oy kullandığı, diğer kişiler ile ilgili kısıtlı olduğuna ilişkin meşruhat olmadığı,

bildirilmiştir.

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277477sayılı yazısına ekli tutanak ekinde yer alan;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili 29 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 5 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 27 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlar hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 18 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 9 kişinin bildirildiği bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 93 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 48 kişinin oy kullandığı,


  f) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listesin incelenmesinden; 31/03/2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kadıköy 3. İlçe Seçim Kuruluna bağlı 412 sandıkta görev yapacak sandık kurulu başkanı ve memur üyeleri, Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulunca kamu kurum ve kuruluşlardan bildirilen listelerden tespit edilerek tayin edilen toplam 828 kişi, sandık kurulu başkanlığı ve memur üyeliklerine görevlendirilerek, görevlendirilme yazılarının tebliğ edildiği, tebligattan sonra pek çok mazeret dilekçesi verilmiş, bu dilekçelerin büyük bir kısmı incelenerek ekte gönderilen 10/03/2019 tarihli karar ile 80 kişinin mazeretinin kabulüyle görevlerinin kaldırılmasına, 10 kişinin mazeret ve talepleri doğrultusunda sandık kurulu başkanlığı görevlerinin kaldırılarak memur üye olarak atanmalarına, 86 kişinin de mazeretleri kabul edilmeyerek taleplerinin reddine karar verildiği, 15/03/2019 tarihinde daha önce Kadıköy Kaymakamlığı ve ilgili kamu kuruluşlarının bildirdikleri listelerde yer alan kişilerden şartları uygun memur görevlendirmesi yapılacak kişilerin bulunamaması nedeniyle, yeniden ekte gönderilen 15/03/2019 tarihli müzekkere ile Kadıköy Kaymakamlığından ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görev çıkmayan tüm öğretmen ve memurların bilgilerinin ivedilikle bildirilmesi ve yine Vakıfbank ve Ziraat Bankasına müzekkere yazılarak sandık kurullarında görev yapabilecek kişilerin bilgilerinin ivedilikle bildirilmesinin istenildiği, 10/03/2019 tarihli karar doğrultusunda mazeretleri kabul edilenlerin yerine yeniden 16/03/2019 tarihinde görevlendirme yapıldığı, bu tarihten sonra da yine haklı mazeret bildiren kişilerin olduğu ve onların yerine yeniden görevlendirme yapıldığı, son anda yapılan görevlendirmelerde seçim gününün yakın olması nedeniyle, ayrıca 25/03/2019 tarihinde eğitim semineri verileceğinden listedeki kişilerle görüşülerek istekli olan kişilerin seçilmesi yoluna gidildiği, buna rağmen sandık kurulunda görev yapacak memur üyelerden bir kısmının temin edilememesi nedeniyle 298 sayılı Yasanın 23. maddesinde yer alan “üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur.” hükmü doğrultusunda ilçe seçim kurulunda görevli memur üyelerle görüşülerek ve seçim kurullarınca araştırma yapılarak görevlendirmeler yapıldığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E. 267383 sayılı ek ara kararı uyarınca kısıtlı seçmenlere ait listede 46 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 16 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 2019/87 ve 89 sayılı kararlarında;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen görünenler listesi ile ilgili 43 kişinin bildirildiği, listede yer alan 12 kişinin oy kullandığı ve 3 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu, bu kişilerden 1’inin kesinleşme tarihinin seçimden sonra olduğu,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ve ölü olup seçmen görünenlere ilişkin liste ile ilgili 14 kişinin bildirildiği, listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen ve tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü listesi ile ilgili 186 kişinin bildirildiği, listede yer alan 1 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ve kasıtlı suçlardan hükümlü listesi ile ilgili 58 kişinin bildirildiği, listede yer alan 2 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen ve zihinsel engeli bulunup seçmen görünenlere ilişkin 274 kişinin bildirildiği, listede yer alan 12 kişinin oy kullandığı, ancak yalnız 6 kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlama kararının olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişilere ilişkin incelemede; sandık başkanı ve memur üyelerin kamu kurumlarından gelen listelerden görevlendirildiği, bir başkan ve bir üyenin sandık başına seçim günü gitmediği, kamu kurumlarından gelen liste dışında seçilenlerin önceden seçilenlerin mazeretlerinin kabul edilmesi nedeniyle yerlerine gönderilen listelerden isim kalmadığından Kağıthane Belediyesinden, Vakıfbanktan ve Ziraat Bankasından gelen listelerden tamamlandığı,

g) Ek ara kararı uyarınca listede 60 kişinin bildirildiği, listede yer alan 17 kişinin oy kullandığı, 1 kişinin TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Kağıthane 2. İlçe Seçim Kurulunun 29/04/2019 tarihli, 2019/88 ve 90 sayılı kararları ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen görünenlere ilişkin 44 kişinin bildirildiği, listede yer alan 6 kişinin oy kullandığı ve 5 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ve ölü olup seçmen görünenlere ilişkin 19 kişinin bildirildiği, listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin 220 kişinin bildirildiği, listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen kasıtlı suçlardan hükümlülere ilişkin 78 kişinin bildirildiği, listede yer alan 2 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen zihinsel engeli bulunanlara ait 218 kişinin bildirildiği, listede yer alan 12 kişinin oy kullandığı, ancak 8 kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlama kararının olduğu,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişilere ilişkin incelemede; sandık başkanı ve memur üyelerin kamu kurumlarından gelen listelerden görevlendirildiği, bir başkan ve bir üyenin sandık başına seçim günü gitmediği, kamu kurumlarından gelen liste dışında seçilenlerin önceden seçilenlerin mazeretlerinin kabul edilmesi nedeniyle yerlerine gönderilen listelerden isim kalmadığından Kağıthane Belediyesinden, Vakıfbanktan ve Ziraat Bankasından gelen listelerden tamamlandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E.267383 sayılı ek ara kararı uyarınca listede 60 kişinin bildirildiği, listede yer alan 6 kişinin oy kullandığı, 2 kişinin TMK’nun 405406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararının olduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Kartal 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.276307 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili 42 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 15 kişinin oy kullandığı, bunlardan 6 seçmene ait TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 24 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 111 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 70 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 2’sinin oy kullandığı,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin listede 3 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

f) Ek-6 sayılı KHK ile ihraç edilen sandık görevlilerine ilişkin Kartal 1. İlçe Seçim Kurulunun görev alanında bulunan Atalar Mahallesi 1055 nolu sandıkta sandık kurulu başkanı olarak görev yapan T.B. ile ilgili olarak ilçe seçim kurulunca yapılan inceleme sonucunda; adı geçen kişinin dilekçesine eklediği Maliye Bakanlığına ait görev kimlik belgesi ile ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 15/01/2019 tarihli dilekçe ile müracaat ederek sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmesini talep etmesi üzerine, daha önceki seçimlerde sandık kurullarında görev yapması nedeniyle mazeret bildirenlerden mazereti kabul edilenlerin yerine kendisinin ikametgahının bulunduğu Atalar Mahallesinde sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği ve sandık kurulu başkanı olarak görevini ifa ettiği, Yüksek Seçim Kurulunun yukarıda ilgi tutulan kararının Başkanlıklarına intikal etmesi üzerine İstanbul Defterdarlığına yazılıp gereği için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilen yazıya İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen 25/04/2019 tarih ve 47828 sayılı yazı cevabı ve eki belgelerden adı geçenin KHK ya göre ihraç edilmediği, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararının kesinleşmesi üzerine memurluk görevinin kanun gereğince sona erdiğinin tespit edilmesi üzerine Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün 25/02/2019 tarih ve 47108 sayılı makam oluru ile mahkeme kararının kesinleştiği 04/04/2018 tarihinden itibaren görevine son verildiği, adı geçenin herhangi bir sakıncalı durumu da sandık kurullarının teşekküllerine ilişkin tarihler arasında kurullarınca bilinmeyip 298 sayılı Kanun gereğince engeli olmayan bu kişinin sandık kurulu başkanı olarak atandığı,

g) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 401 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 274 kişinin oy kullandığı, 29 kişinin kısıtlılık durumlarına ilişkin olarak oy verme günü olan 31/03/2019 tarihinden öncesine ait mahkeme kararları olmasına rağmen bu kısıtlılık kararlarının süresinde kesinleştirme yapılıp nüfus müdürlüğüne ve Kurullarına gönderilmemesi vb. gibi nedenlerle seçmen kütüğündeki imza hanelerinde kısıtlılıklarına ilişkin bir kayıt olmaması sebebiyle bu seçmenlerin oy kullandıkları, 2 kişi hakkında ise mahkemece kesinleşme kararı bulunduğu,

h) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinde; Seçim Takviminin 19 Şubat 2019 Salı tarihli kısmında yer alan süreye uyularak sandık kurulu başkanı ve asıl üye olarak görev yapan memur üyelerinin görevlendirilmelerinde esas alınan listelerin 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere Kaymakamlık Makamından gönderilen listelere göre ilçe seçim kurulu huzurunda kura çekimi yolu ile belirlendiği, ancak daha sonra pek çok memurun değişik nedenlerle mazeret dilekçeleri sunup ilçe seçim kuruluna müracaat etmeleri üzerine yine bu mazeretlerin de ilçe seçim kurulu başkan ve tüm üyelerinin huzurunda değerlendirilip mazeretleri ittifakla kabul edilenlerin yerine, kamu görevlileri arasından sandık kurulu başkanı ve memur üye görevlendirilmesinin, yine ilçe seçim kurulu tarafından yapıldığı,

ı) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 94 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 36 kişinin oy kullandığı, bu kişilerden 20’sinin oy kullanma tarihi itibariyla kısıtlılık kararlarının bulunmadığı, bir kişinin TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarihli, E.270660 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerden 15 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği, 3 seçmene ait TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlılık kararı bulunduğu,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin bildirilen seçmenlerin sandık seçmen listelerinin incelenmesinde oy kullananın olmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 146 kişiden 6 kişinin oy kullandığı, bunlardan 4 kişinin sandık kurulu üyesinin olduğunun tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede isimleri belirtilen 67 kişiden 66 kişinin oy kullanmadığının ve isimlerinin karşısının boş olduğunun tespit edildiği,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin listede bulunan 4 kişinin oy kullanmadığının ve isimlerinin karşısının boş olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede yer alan kısıtlı olduğu iddia edilen seçmenlerden, 434 seçmenden 46 seçmenin oy kullandığı, bunlardan TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca 1 kişinin kesinleşmiş mahkeme kararının tespit edildiği,

g) Ek-8 nolu listede belirtilen, sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişilere ilişkin Kartal 2. İlçe Seçim Kurulunun görev alanında bulunan ve ilgi sayılı kararda belirtilmiş olan sandıklarda; seçim takviminin 19 Şubat 2019 Salı tarihli kısmında yer alan süreye uyularak sandık kurulu başkanı ve asıl üye olarak görev yapan memur üyelerinin görevlendirilmelerinde esas alınan listelerin 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere Kaymakamlık Makamından gönderilen listelere göre ilçe seçim kurulu huzurunda kura çekimi yolu ile belirlendiği, ancak daha sonra pek çok memurun değişik nedenlerle mazeret dilekçeleri sunup ilçe seçim kuruluna müracaat etmeleri üzerine yine bu mazeretlerin de ilçe seçim kurulu başkan ve tüm üyelerinin huzurunda değerlendirilip mazeretleri ittifakla kabul edilenlerin yerine, kamu görevlileri arasından sandık kurulu başkanı ve memur üye görevlendirilmesinin yine ilçe seçim kurulu tarafından yapıldığının tespit edildiği,

h) Ek ara kararı uyarınca kısıtlı seçmenlere ait listede 106 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 14 kişinin oy kullandığı, oy kullanan seçmenlerden TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca 3 seçmene ait kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Küçükçekmece 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.276307 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;


  a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili öne sürülen 38 seçmenden; 8’inin sistemde “oy kullanamaz” şerhinin olduğu ve oy kullanmadığı, 15 kişinin oy kullanabilir durumda olduğu fakat oy kullanmadıkları, diğer 15 kişiden de 1407 nolu sandık seçmen listesinde yer alan E.S., 1215 nolu sandık seçmen listesinde yer alan S.Ç.’nin mahkeme kararları olduğu fakat kesinleşmediği ve bu kişilerin oy kullandıkları, 1310 nolu sandık seçmen listesinde yer alan M.Ö.’nün kesinleşme tarihinin 11/03/2019 olduğu, 1397 nolu sandık seçmen listesinde yer alan G.S.K.’nin kesinleşme tarihinin 20/04/2019 olduğu (31/03/2019 tarihinden sonra kesinleşmekle) ve 1387 nolu sandık seçmen listesinde yer alan A.E.’nin (kesin olmamakla birlikte) kesinleşme tarihinin 30/03/2018 olduğu ve oy kullandıkları, 1035 nolu sandık seçmen listesinde yer alan, İ.H.K.’nin TMK 407’ye göre kesinleşmiş mahkeme kararı olduğu ve 1023 nolu sandık seçmen listesinde yer alan E.B’nin TMK’nun 408.maddesine göre kısıtlandığı ve bu kişilerin oy kullandıkları, M.E., G.K., S.A., Y.T., H.G., Z.U., S.M. ve A.S. hakkında Sulh Hukuk Mahkemelerinden herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 27 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 179 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 2 kişinin oy kullandığı, 1 kişinin ise oy kullanıp kullanmadığının belirlenemediği,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 120 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 2 kişinin oy kullandığının gözüktüğü, bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığının belirlenemediği,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede TMK’nun 405-406 maddesi uyarınca hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunan iki kişinin bulunduğun tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listesin incelenmesinde; seçim çevrelerine ilişkin olarak ismen sorulan 41 sandık kurulu başkanı ve 228 memur üyeden çoğunluğunun Kaymakamlıkça gönderilen listede bulunduğu, diğerlerinin ise üniversiteler, belediyeler, türkiye istatistik kurumu, PTT, adli komisyonlar, türk telekom müdürlüğü, ilçe milli eğitime bağlı okullarda görev yapan ücretli öğretmenler ile vb. kurumlardan sandık kuruluna başkan ve asıl üye ataması yapıldığı, ancak çok sayıda mazeret bildiren kişilerin yerine sandık kurulu oluşmadığı için kurulun denetimi ve bilgisi dahilinde daha önceki seçimlerde görev yapmış, sandıklarında problem yaşanmamış, siyasi partilerce itiraza uğramamış, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili Genelgeleri ve kararları da göz önünde bulundurularak ve 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrası gereğince atama yapıldığı tespit edildi. Mazeret bildirip göreve gelmeyen ve seçim günü sandık görevine gitmeyen başkan ve memur üyelere ilişkin listelerin seçim müdürlüğü personelince hazırlandığı, 4/c madde ve bendinde belirtilen türden KHK ile ihraç edilen herhangi bir kişinin seçim çevrelerinde görev yapmadığının belirlendiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E.267383 sayılı ek ara kararı uyarınca kısıtlı seçmenlere ait listede 73 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 35 kişinin oy kullandığı, oy kullandığı tespit edilen kişilerden 10’u hakkında TMK’nun 405-406 maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Küçükçekmece 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.276307 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili öne sürülen 22 seçmenden; sistemde kısıtlı olarak kayıtlı bulunan hiçbirinin oy kullanmamış gözüktüğü,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 19 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 18’inin oy kullanmadığı, 1 kişi ile ilgili ise sandık seçmen listesinin mühür altına alınmış torbalar arasında yer aldığından bu kişiyle ilgili durumun belirlenemediği,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede oy kullandığı öne sürülen 120 kişiden A.Ö. isimli kişinin isminin karşısında “- “ işareti bulunduğu, T.B. isimli kişinin isminin karşısında başka bir sandıkta görevli olduğu için oy kullanamayacağı şerhi bulunduğu ve oy kullanmadığı, personelce yapılan görüşmeler sonucunda bu kişinin Bakırköy Ceza İnfaz Kurumunda Devlet Memuru olduğu ve Bakırköy İlçesi sınırlarında kurulan 9901 Nolu cezaevi sandığında sandık kurulu görevlisi olarak görev yaptığının belirlendiği, B.P., E.Ş., T.C.A.’nın oy kullanmış gözüktükleri ve kayıtlarında oy kullanan görevli v.b şerhi bulunmadığı, Ü.E. isimli kişinin kayıtlı olduğu 2153 ve E.C.B. 2372 nolu sandık seçmen listeleri mühür altına alınmış torbalar içinde bulunmakla, bunlara ulaşılamadığından adı geçenlerin oy kullanıp kullanmadıklarının belirlenemediği,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede oy kullanıldığı öne sürülen 86 kişiden diğerlerinin yerine oy kullanılmış gözükmediği ancak; 2117 nolu sandıkta K.K., 2265 nolu sandıkta U.K., 2391 nolu sandıkta Y.A.; 2391 sayılı Sandıkta E.A., 2400 nolu sandıkta E.Y., 2400 nolu sandıkta A.Ç.isimli kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının bu sandıklara ilişkin seçmen listelerinin mühür altına alınan torbalarda yer almaları nedeniyle belirlenemediği,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin bir seçmenin seçim çevremizde yer almadığı,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede belirtilen 299 kişiden; yalnızca M.T. hakkında sistemde kısıtlılık şerhi bulunduğu; adı geçenin hali hazırda 2293 nolu sandıkta oy kullanmadığı, A.A. isimli kişinin kısıtlı değil vasi olduğu, haklarında eski ve yakın tarihli kısıtlama kararlarının bulunduğu belirlenen 8 kişiden diğerlerinin seçimlerde oy kullanmadıkları, yalnızca R.K., Ü.İ., E.K. isimli kişilerin seçimlerde oy kullanmış gözüktükleri, ancak adı geçenlerin sistemde kısıtlı olarak gözükmedikleri,

g) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinden; seçim çevrelerine ilişkin olarak ismen sorulan 78 sandık kurulu başkanının 30’unun kaymakamlıklarca gönderilen listeden atanmış bulunan Merkezi İdare Bünyesinde çalışan kişiler olduğu, diğerlerinin Bölge İdare Mahkemesi, Üniversiteler, Belediyeler, Türkiye İstatistik Kurumu, PTT, Türk Telekom Müdürlüğü, Kültür Merkezleri vb. kurumlardan bir kısmı kaymakamlıklarca bildirilen listeden atanıp çok sayıda mazeret bildirilen kişilerin yerine atanmak durumunda kalınan Yüksek Seçim Kurulunun ilgili Genelgeleri göz önünde bulundurularak atanan kişiler ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapmış, sandıklarında problem yaşanmamış ve siyasi partilerce itiraza uğramamış olduklarının belirlendiği, 4/c madde ve bendinde belirtilen türden KHK ile ihraç edilen herhangi bir kişinin seçim çevrelerinde görev yapmadığının belirlendiği. 4/a-b madde ve bentlerinde belirtilen türden; sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerinde temel alınan nedenler her birinin isminin karşısına kaydedilerek sandık kurulu başkan ve üyeleri listelerinin seçim müdürlüğü personelince hazırlanıp kontrol edildiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E.267383 sayılı ek ara kararı uyarınca kısıtlı durumlarına ilişkin listede 51 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 29 kişinin oy kullandığı, haklarında TMK 405-406 maddeleri uyarınca 7 kişinin kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Küçükçekmece 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen görünenler listesinde gösterilen 29 seçmenden; sistemde kısıtlı veya oy kullanabilir olarak kayıtlı bulunan 21 kişinin oy kullanmamış gözüktüğü, hakkında Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemelerince kısıtlama kararları bulunan kişilerden M.K.’nın kesinleşmiş mahkeme kararının 25/03/2019 tarihi olduğu, Z.Ö.’nün kesinleşmiş mahkeme kararının 28/03/2019 tarihi olduğu ve bu kişilerin oy kullandığı, K.M.K. ve S.C.’nin oy kullanmış gözükmelerine rağmen kesinleşmiş mahkeme kararlarının 31/03/2019 tarihinden sonra olduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ve ölü olup seçmen görünenler listesinde hiç kimsenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen ve tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü listesinde gösterilen 185 kişiden 3082 nolu sandık seçmen listesinde kayıtlı olan K.K. ve 3402 nolu sandık seçmen listesinde kayıtlı olan Ş.S. isimli kişilerin oy kullanmış gözüktükleri,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ve kasıtlı suçlardan hükümlü listesinde gösterilen ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçlardan hükümlülere ait liste incelendiğinde, söz konusu listede 85 kişiden 3193 nolu sandık seçmen listesinde kayıtlı olan G.K.’nin oy kullanıp kullanmadığına ilişkin sandık seçmen listesinde imza kısmında bir üstte oy kullanan kişinin imzasının devamı şeklinde G.K.’nin isminin bulunduğu kısma taştığı, bu kişinin imza tespiti amacıyla SEÇSİS sisteminde yapılan araştırmada 2010 tarihinden itibaren seçimlerde oy kullanmadığının tespit edildiği, G.K.’nin oy kullanmamış olduğu kabulü oy çokluğu ile (Başkan, CHP üyesi, HDP Üyesi ve Saadet Parti Üyesi), Adalet ve Kalkınma Partisi ile memur üyeler M.N. ve H.Y.’nın itiraz edilen G.K.’nin imza hanesinde imza mevcut olup hem de bir üst sırada bulunan N.K.’nın imza hanesinde imza mevcut olup N.K.’nin imzasının diğer haneye taşıp taşmaması alanında bilirkişi tarafından inceleme yapılarak tespiti mümkün olacağından çoğunluğun görüşüne katılmadıkları,

e) Ek-5 sayılı listede belirtilen ve yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin listede gösterilen 5 seçmenin oy kullanmadığının belirlendiği,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen ve zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlere ait listede gösterilen 238 kişiden; 3259 nolu sandık seçmen listesinde yer alan F.K. ve 3446 nolu sandık seçmen listesinde yer alan H.A.’nın oy kullandığı, kesinleşmiş mahkeme kararlarının 31/03/2019 tarihinden önce olduğunun tespit edildiği,


  g) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesinde gösterilen 41 sandık kurulu başkanı ve 228 memur üyeden çoğunluğunun kaymakamlıkca gönderilen listede bulundukları, diğerlerinin ise Üniversiteler, belediyeler, türkiye istatistik kurumu, ptt, adli komisyonlar, türk telekom müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan ücretli öğretmenler ile vb. kurumlardan sandık kuruluna başkan ve asıl üye ataması yapıldığı, ancak çok sayıda mazeret bildiren kişilerin yerine sandık kurulu oluşmadığı için kurulun denetimi ve bilgisi dahilinde daha önceki seçimlerde görev yapmış, sandıklarında problem yaşanmamış, siyasi partilerce itiraza uğramamış, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili Genelgeleri ve kararları da göz önünde bulundurularak ve 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrası gereğince atama yapıldığı, mazeret bildirip göreve gelmeyen ve seçim günü sandık görevine gitmeyen başkan ve memur üyelere ilişkin listelerin seçim müdürlüğü personelince hazırlandığı, 4/c madde ve bendinde belirtilen türden bir kişinin seçim çevrelerinde görev yapmadığının belirlendiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli E.267383 sayılı ek ara kararı uyarınca belirtilen ve kısıtlı olup seçmen görünenler haklarında TMK 405-406 maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlama kararı bulunan 5 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunun 30/04/2019 tarihli, 277688 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 listesinde kayıtlı 57 seçmenden 12 seçmenin oy kullandığı, TMK 405-406 maddeleri uyarınca 3 seçmene ait kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı ölü görünen seçmenler listesinde kayıtlı 16 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlüler listesinde kayıtlı 139 seçmenin hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlüler listesinde kayıtlı 57 seçmenden kimsenin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak bildirilen listesinde kayıtlı seçmenlerden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli olarak bildirilen 370 kişiden 22 seçmenin TMK’nun 405 maddesine göre kısıtlanan ve oy kullanan seçmenler olduğu, kesinleşmiş mahkeme kararlarının bulunmadığının bildirildiği,


  g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde; kurumlardan gelen liste dışından görevlendirme listesinde belirtilen kişilerin, kurumlardan gelen listede belirtilen kişilerin yeterli olmadığı, büyük bir kısmının yazılı ve sözlü mazeret bildirip görev alamayacaklarının anlaşıldığı, bunun üzerine 298 sayılı Kanunun 22. maddesi, 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi “ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi mülki idari amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir” hükmü doğrultusunda Maltepe Kaymakamlığı tarafından gönderilen kamu görevlileri listesinde yer alan kişilerin yine aynı Yasanın 23/6. maddesi gereğince başkan ve üyelerin kura çekimine uygun mazeretsiz iki katı kamu görevlisi bildirilmediği, İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/17 sayılı kararı ile kurulca tamamlanamayan üyeliklerin ilçe sınırları dışında görev yapan ve ilçeleri seçmeni olan kamu görevlilerinden başkanlıklarına müracaat edenler arasından atanmasına, yetmemesi halinde ilçelerinde ikamet etmeyen ancak çalışan kamu görevlileri arasından atama yapılmasına, atama işlemleri yapıldıktan sonra fiili veya hukuki mazereti sebebi ile göreve gidemeyecek olanların yerine ilçe seçim kurulu başkanınca görev verilmeyen kamu görevlilerinden resen atama yapmasına dair karar alındığı, karar gereği ve Yüksek Seçim Kurulunun 07/03/2019 tarih ve 1423 sayılı, 30/01/2019 tarih ve 651 sayılı kararları göz önüne alınarak sandık kurulu başkan ve kamu görevlisi üye atamalarının diğer kamu kuruluşlarından ilçe seçim kuruluna sandık kurullarında görev almak için başvuranlar arasından yapıldığının belirtildiği,

h) Ek ara karar ile kısıtlı olduğu bildirilen 116 seçmenden 25 seçmenin oy kullandığının bildirildiği, bunlardan 2 seçmene ait TMK 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunun 30/04/2019 tarihli, 277691 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı 45 seçmenden 12 seçmene ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan TMK 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşen mahkeme kararı bulunmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listesinde kayıtlı 19 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı 343 seçmenin hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listesinde kayıtlı 114 seçmenden kimsenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

e) Ek-5 sayılı listesinde kayıtlı 197 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede bildirilen 353 seçmenden 32 seçmenin TMK 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlanan ve oy kullanan seçmenler olduğunun tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, kurumlardan gelen liste dışından görevlendirme listesinde belirtilen kişilerin, kurumlardan gelen listede belirtilen kişilerin yeterli olmadığı, büyük bir kısmının yazılı ve sözlü mazeret bildirip görev alamayacaklarının anlaşıldığı, bunun üzerine 298 sayılı Kanunun 22. maddesi, 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi “ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi mülki idari amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir” hükmü doğrultusunda Maltepe Kaymakamlığı tarafından gönderilen kamu görevlileri listesinde yer alan kişilerin yine aynı yasanın 23/6. maddesi gereğince başkan ve üyelerin kura çekimine uygun mazeretsiz iki katı kamu görevlisi bildirilmediği, İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/17 sayılı kararı ile kurulca tamamlanamayan üyeliklerin ilçemiz sınırları dışında görev yapan ve ilçemiz seçmeni olan kamu görevlilerinden başkanlığımıza müracaat edenler arasından atanmasına, yetmemesi halinde ilçemizde ikamet etmeyen ancak çalışan kamu görevlileri arasından atama yapılmasına, atama işlemleri yapıldıktan sonra fiili veya hukuki mazereti sebebi ile göreve gidemeyecek olanların yerine ilçe seçim kurulu başkanınca görev verilmeyen kamu görevlilerinden resen atama yapmasına dair karar alındığı, karar gereği ve Yüksek Seçim Kurulunun 07/03/2019 tarih ve 1423 sayılı, 30/01/2019 tarih ve 651 sayılı kararları göz önüne alınarak sandık kurulu başkan ve kamu görevlisi üye atamalarının diğer kamu kuruluşlarından ilçe seçim kuruluna sandık kurullarında görev almak için başvuranlar arasından yapıldığının bildirildiği,

h) Ek ara karar ile kısıtlı olduğu bildirilen 124 seçmenden 34 seçmenin oy kullandığı, bunlardan TMK 405-406 maddeleri uyarınca 16 seçmene ait kısıtlılık kararı bulunduğu ve bir seçmene ait kesinleşmiş karar bulunduğunun bildirildiği,

bildirilmiştir.

Pendik 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 278467 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 67 seçmenden 22 kişinin seçmen listesinde yer aldığı ve oy kullandıklarının tespit edildiği, kısıtlı seçmenlerin TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarının bulunduğunun bildirildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerin tümünün oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden Ş.M.'nin oy kullanmış olduğu, diğer seçmenlerin tümünün oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

d) EK-4 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin tümünün oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

e) EK-5 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin tümünün oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

f) EK-7 sayılı listesinde yer alan kişilerin (31 kişi) kısıtlılık altına (TMK 405-406) alınmış oldukları ve buna ilişkin karar örneklerinin gönderildiği, kararların bazılarında kesinleşme şerhinin bulunduğu, bazılarında bulunmadığı, bunlardan 15 seçmenin oy kullanmış oldukları, diğerlerinin oy kullanmamış olduklarının tespit edildiği,

h) EK-8 sayılı listenin incelenmesinde; sandık kurulu başkanı ve kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olup olmadığı hususları kamu kurumlarından gelen yazı ve listelerle karşılaştırmak suretiyle incelendiğinde ekli çizelgede gösterildiği üzere Yüksek Seçim Kurulunun gönderdiği EK-8 listede yer alan sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerin de esas alınan listelerin hangi kurumdan temin edildiğinin çizelgenin "Listede var ise Kurum Tarih Sayı" başlığı altında gösterildiği; gelen listeler dışında başkan ve memur üye görevlendirmesinin 298 sayılı Kanunun 23/son maddesine dayanılarak yapıldığı, liste dışında atananların çizelgede "Atama Türü" altında "Liste Dışı" olarak gösterildiği bunlardan 1210 numaralı sandık başkanı S.O. ile 1217 numaralı sandık kurulu asil üyesi H.D. dışında liste harici atananların kamu çalışanı olarak çalıştıkları kurumlardan yazılar alındığı ve bunların çalıştıkları kurumların çizelgenin "Kurumları" başlığı altında gösterildiği, sözü geçen bu iki kişinin ise Meslek/Kimlik Belgelerine bakılarak çalıştıkları kurumların tespit edildiği, kurumlarına yazılan yazıya iş bu tutanak tarihi itibariyle cevap gelmediği; yapılan ilk görevlendirme sonrası mazeret bildirenler yerine listeden ve liste dışından görevlendirmeler yapılmış olup, mazeret bildirenlerin dilekçeleri alınarak mazeretleri kabul edilmek suretiyle yerlerine görevlendirme yapıldığı, birkaç başkan ve üyenin sözlü mazeret beyanı kabul edilerek yerine görevlendirmeler yapıldığı, bu durumda olanların çizelgenin ilk üç sütununda gösterildiği; seçim günü göreve gelmeyen Yüksek Seçim Kurulunun Ek-8 listesinde yer alan başkan ve üyelerden seçim günü gelmeyenler bakımından yapılan incelemede kayıtlarımızda herhangi bir gelmeyen başkan ve üyeye rastlanmadığının tespit edildiği,

i) Ek ara karar ile gönderilen listede yer alan 7 seçmenin seçmen listesinde yer aldıkları ve oy kullandıkları, TMK 405-406 maddeleri uyarınca 4 seçmenin kesinleşmiş mahkeme kararlarının bulunmadığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Pendik 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 278467 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 49 seçmenden 31 seçmenin oy kullanmadığı, 18 seçmenin ise oy kullandığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerden hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerden hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerle ile ilgili imzalı sandık seçmen listelerinde yapılan kontrolde F.K.’nin oy kullandığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede yer alan 2 seçmenin oy kullanmadığı,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan 446 seçmen bulunduğu, seçmenlerle ilgili imzalı sandık seçmen listelerinde yapılan kontrolde listede yer alan 307 kişinin oy kullandığı, 139 kişinin oy kullanmadığı, yapılan araştırma neticesinde 73 seçmene ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan 41 seçmenin oy kullanan seçmenler arasında olduğu, bunlardan bir seçmene ait kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildiği iddia edilenlere ilişkin listede yer alan ve Pendik 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının sorumluluk alanında bulunan sandık başkanı ve memur üyelerin bağlı oldukları kamu kurumlarından alınan cevaplar eklenmek sureti ile liste yapılarak 29/04/2019 tarihli tutanakta belirtildiği,

h) Ek ara karar ile gönderilen listede yer alan 47 kişinin oy kullandığı ve seçmen durumlarının oy kullanabilir olduğu SEÇSİS araştırması ve seçmen listelerinin tetkikinden anlaşıldığı, TMK 405-406 maddeleri uyarınca bir seçmene ait kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 2019/55 sayılı kararında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 27 kişinin oy kullandığı, listede yer alan 51 kişinin oy kullanmadığı, oy kullananlar içinde TMK 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı olan seçmen bulunmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen seçmenlerle ilgili imzalı sandık seçmen listelerinde yapılan kontrolde, listede yer alan hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerle ilgili imzalı sandık seçmen listelerinde yapılan kontrolde, listede yer alan hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan S.F. ve H.C.A.’nın oy kullandığı, diğer 91 seçmenin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede belirtilen seçmenlerle ilgili imzalı sandık seçmen listelerinden yapılan kontrolde, oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

f) Ek-6 sayılı listede belirtilen ve KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildiği bildirilen R.Ö’nün Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 3186 numaralı sandıkta memur üye olarak görevlendirildiğinin tespit edildiği, görevlendirmenin, 02/02/2019 tarihinde gönüllü olarak başvurması üzerine beraberinde getirdiği ıslak imzalı kurum kimlik kartının kontrolü ile 2018 yılı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçiminde 3168 nolu sandıkta memur üye olarak görev yapması ve sandık sonuçlarını sorunsuz teslim etmesi, 3. bölge olarak 498 normal 1 adet cezaevi 1 adet seyyar sandık için 500 adet sandık başkanı olarak, 500 adet memur üye olarak memura ihtiyaç duyulması, önceki seçimlerde atanan sandık başkanı ve memur üyelerin itirazları ile karşılaşılması nazara alınarak görevlendirildiğinin tespit edildiği,

g) Ek-7 sayılı listede belirtilen, sandık seçmen listelerinde yer alan ve Nüfus Müdürlüğünden temin edilen liste ile karşılaştırılmak suretiyle haklarında TMK 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlılık kararı bulunan 6 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği,

h) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildiği iddia edilenlere ilişkin listede yer alan ve Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan sandık başkanı ve memur üyelerin bağlı oldukları kamu kurumlarından alınan cevaplar eklenmek sureti ile Ek -8/a liste yapıldığı, Pendik İlçesinde 1, 2 ve 3 numaralı İlçe Seçim Kurullarının 1440 sandığı olup sandık başkanı ve 2x1440=2880 kamu personeline ihtiyaç olduğu, Pendik İlçesinde mevcut tüm kamu kurumlarına yazılan müzekkeremiz üzerine gönderilen listelerdeki memur statüsündeki çalışanların, büyük bir kısmının son yıllarda 657 sayılı yasa kapsamında memur alımının olmaması yerine sözleşmeli personel çalıştırılmasına rağmen ayrım gözetilmeksizin liste halinde gönderilmesi, bir kısmının daha önceki seçimlerde sandık başkanlığı ve memur üyeliği görevini yapmak istemediğine dair dilekçe sunması, bir kısmının ise oy kullanmadan sonra düzenlenmesi gereken tutanakları ve teslimi gereken belgeleri yeterli dikkat ve ihtimam göstermeksizin usulsüz düzenlediklerinden kurulumuzca not alınanlar arasında bulunmaları sebebi ile görevlendirilmemiş olup, yerine 298 sayılı kanunun 23/son maddesi dikkate alınarak devlet memuru olmamakla birlikte kamu kurumlarında çalıştıkları tespit edilenlerin görevlendirildiğinin tespit edildiği,

i) Ek ara karara ekli listede belirtilen seçmenlerden 46 kişinin oy kullandığı, listede yer alan 71 kişinin oy kullanmadığının tespit edildiği, TMK 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlı kararı bulunan 12 seçmenin tespit edildiği, bunlardan 7 seçmene ait kararın kesinleştiğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli, 274868 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 25 kısıtlı seçmenden haklarında TMK 405-406 maddesi uyarınca 5 kişinin oy kullandığı, söz konusu kararların kesinleşmediğinin tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 10 kişi yerine oy kullanılmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede hiç kimsenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçlardan hükümlü bulunan 67 kişiden hiç kimsenin oy kullanmadığının tespit edildiği, S.K.’nın karşısında imza atılmış ise de sanık seçmen listesinin kontrolünde ok işareti ile imzaların yerlerinin farklı olduğu,

e) Ek-5 sayılı listede belirtilen M.Ç., F.G.’nin sandık seçmen listelerinin kontrolünde oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 351 seçmenin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce haklarında TMK’nun 405-406 maddelerine göre kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığının, ikametgahlarının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorularak varsa ilgili mahkemelerden temin edilmek suretiyle tutanakla birlikte gönderilmesinin istendiği, 15 kişinin oy kullandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderilen Ek-8 listesinde yer alan sandık kurulu başkanları ve memur üyelerin listesinin tutanakta belirtildiği,

h) Bu karara ek olarak 26/04/2019 tarihli ek liste gönderilerek bu kişilerinde seçmen listesinde yer alıp almadığı, oy kullanmışlar ise kısıtlandıklarına ilişkin mahkeme kararının istendiği, celp edilen mahkeme kararlarından TMK’nun 405-406 uyarınca kısıtlamaları bulunan üç kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Sancaktepe 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 276840 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda 10 seçmenin oy kullanmadığı, kalan 15 kişinin oy kullandığı ve bunlardan 1’inin hakkında kısıtlama kararının olmadığı, 14’ü hakkında kısıtlama kararının bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ölen 9 kişinin yerine oy kullanılması hususun araştırılması neticesinde, bu kişiler adına oy kullanılmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 97 kişinin yerine oy kullanılması hususun araştırılması neticesinde; seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda adı geçen şahıslardan hiçbirinin imza hanesinin dolu olmadığı ve bu kişiler adına oy kullanılmadığının tespit edildiği,

d) Ek- 4 sayılı listede belirtilen 59 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanılması hususunun araştırılması neticesinde, seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda 58 kişinin oy kullanmadığı sadece C.Ç.’nin oy kullandığı,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen 2 kişinin sandık kurullarında nasıl görevlendirildiği hususunda; Sancaktepe İlçesinde görev yapan kamu görevlileri listesi esas alınarak yapılan görevlendirmeler sonucu görevlendirilen bu kişilerden büyükçe bir kısmının görev kabul etmemesi üzerine bir bölümünün ikna yöntemi ile kabul ettiği, görevi kabul etmeyenlerin yerine ise talep üzerine ücretli öğretmen E.K. ve özel okulda görevli öğretmen H.İ.’nin talepleri kabul edilmiş ve görevlendirilmiş olduğu,

f) Ek-7’sinde belirtilen 331 kişinin araştırılması neticesinde; seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda adı geçen şahıslardan 20 kişi hakkında kısıtlama kararı olduğu, TMK 405-406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlama kararı bulunmadığının tespit edildiği,

g) Ek-8’inde belirtilen listeden liste dışında başkan olarak görevlendirilen C.M., C.A. ve T.S.’nin daha önceki seçimlerde kurulumuzca başkan olarak görevlendirildiği ve başarılı görev yaptığı, bu seçimde de talep edince görevlendirildiklerinin anlaşıldığı, memur olarak görevlendirilen V.K.’nin bir arkadaşının mazereti nedeniyle onun yerine görevlendirildiği, diğer memur üyelerde E.F. ve E.Ö.’nün daha önceki seçimlerde görev aldığı ve başarı ile görev yaptığı, bu seçimde de talep etmeleri üzerine ilçe seçim kurulunca görevlendirildiği, E.A.Y. ve Z.Ö.’nün seçim günü sabahı rahatsız olduklarını bildirdikleri için görevlerine gelmedikleri, onların yerine memur üyenin başkanlığında sandık kurullarının oluşturulduğunun tespit edildiği,

h) Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilen Ek Ara Kararın Ek-1’inde belirtilen 77 kişinin oy kullanması hususu ile oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilmesi hususunun araştırılması neticesinde; seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, adı geçen şahıslardan 39 kişinin oy kullanmadığı, oy kullanan 8 kişi hakkında herhangi bir karar bulunmadığı, temin edilen kararlara göre 7 kişi hakkında kısıtlama kararı bulunduğu, bunlardan bir tanesinin TMK 405-406 maddesi uyarınca kesinleşme şerhli olduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarih ve 279481 sayılı yazısına ekli tutanaktan;

a) Ek-1 sayılı listede 23 kısıtlı seçmenin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 6 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, 4 kişi hakkında mahkeme kararı gönderildiğinin bildirildiği,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin bildirilen 15 kişiden oy kullanan olmadığı,

c) Ek- 3 sayılı tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin 90 kişiden 3 kişinin oy kullanıldığının tespit edildiği,

d) Ek-4 listesindeki 56 hükümlüden oy kullanan olmadığı,

e) Ek-7 sayılı listede zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu bildirilen 218 kişiden 120 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, TMK’nun 405-406. maddesi uyarınca haklarında kısıtlılık kararı verilen 3 kişinin kararlarının kesinleşmediğinin tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listeye ilişkin olarak 245 kişilik sandık görevlisine ilişkin liste ve liste dışı yapılan görevlendirilmelerin ne suretle yapıldığı hakkında değişikliklere ilişkin mazeret dilekçelerinin gönderildiği,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;


  Ek ara kararda kısıtlı 53 seçmenden 22 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, bunlardan 16 kişiye ait mahkeme kararları gönderildiği, bunlardan oy kullanan iki kişiye ait TMK 405-406 maddesi gereği kesinleşme şerhli mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarih ve 279403 sayılı yazısına ekli tutanaktan;

a) Ek-1 listede 37 kısıtlı seçmen bildirildiği, bildirilen sandık seçmen listeleri kontrol edildiğinde 14 kişinin oy kullandığı, oy kullananlardan TMK 405-406. maddeleri uyarınca haklarında kesinleşen kısıtlılık kararı bulunmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin bildirilen 11 kişiden oy kullanan olmadığı,

c) Ek- 3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin bildirilen 84 kişiden 2 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı listede kasıtlı suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 44 hükümlüden 3 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu bildirilen 217 kişiden 120 kişinin oy kullandığı, oy kullanan üç kişi hakkında TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listeye ilişkin olarak 276 kişilik sandık görevlilerine ilişkin liste ve liste dışı yapılan görevlendirilmelerin ne suretle yapıldığı hakkında değişikliklere ilişkin mazeret dilekçelerinin gönderildiği,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Ek Ara kararda kısıtlı listesindeki 58 kişiden 26 kişinin oy kullandığı, oy kullanan 2 kişi hakkında TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğu, 2 kişinin kararının kesinleşmediğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, E.278898 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve Silivri İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında gösterilen 23 seçmenin seçmen listelerinde mevcut olduğu, bunlardan bir kişinin TMK 405406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede gösterilen ve seçmen listelerinde kayıtları bulunan ölü seçmenlerin yerlerine oy kullanılmadığının tespit edildiği,


  c) Ek-3 sayılı listede gösterilen ve seçmen listelerinde kayıtları bulunan Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlüler ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde, Silivri 1024 nolu sandıkta 47. sırada bulunan S.K. isimli seçmenin 1024 nolu sandıkta imzasının bulunduğu, yapılan incelemede ilgilinin tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ait Silivri 7 nolu Ceza İnfaz Kurumu 9930 nolu sandıkta oy kullanmadığı, sandık kurulunca ilgilinin tahliye olduğu şerhinin düşüldüğü, bu suretle mükerrer oy kullanma yahut ilgilinin yerine oy kullanılması durumunun vaki olmadığının tespit olunduğu,

d) Ek-4 sayılı listede gösterilen ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçlardan hükümlülere ait liste incelenmiş olup söz konusu listede 69 hükümlünün mevcut olduğu söz konusu hükümlülerden G.E., İ.O. ve B.Ö.’nün oy kullandıkları, diğer hükümlülerin oy kullanmadıklarının tespit olunduğu,

e) Ek-7 sayılı listede gösterilen kişilerin seçmen listelerinde yapılan inceleme neticesinde listede mevcut 5 kişinin kısıtlılık kararı bulunduğu, 1 seçmenin kararının kesinleşmediği, 4 seçmenin ise TMK 405-406 maddelerine göre kısıtlandıkları ve oy kullandıklarının tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede gösterilen sandık kurulu üyelerine ait inceleme neticesinde, ilgililerin görevli oldukları kurumlar ve kadro unvanlarına göre liste oluşturulup yazı ekinde gönderildiği, ayrıca S.İ., E.S.G., H.G., G.A. ve Y.G.’nin kamu görevlisi olmadığı 298 sayılı Kanunun 23/son maddesine göre görevlendirildiğinin tespit olunduğu,

g) Ek ara kararı uyarınca yapılan incelemede, iki seçmenin kararının TMK 405-406 maddeler uyarınca kesinleştiği, bunlardan bir tanesinin kararının 10/04/2019 tarihinden sonra kesinleştiğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277515 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen seçmenlerin karşılaştırılmasının yapıldığı, 24 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, bunlardan 17 kişi hakkında kesinleşmemiş kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ölü seçmenin yerine oy kullanılmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen hiç biri adına oy kullanılmadığı,

d) Ek 4 sayılı listede belirtilen 64 kişinin seçmen listesinde adının bulunduğu, bu seçmenlerden Y.B. ve S.E.’nin oy kullandığının tespit edildiği, diğer seçmenlerin hiç biri adına oy kullanılmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede belirtilen 3 seçmenin seçmen listesinde adının bulunduğu, bu seçmenlerin hiçbiri adına oy kullanılmadığı,

f) Ek-7’sayılı listede belirtilen seçmenlerden 487 kişinin yapılan incelemesi sonucu; 31/03/2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan seçmen listeleriyle Ek-7 listede belirtilen seçmenlerin karşılaştırılmasının yapıldığı, 361 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, oy kullanan 4 kişi hakkında TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,


  g) Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilen Ara Kararın Ek-8’inde belirtilen ve sandık kurullarında görev alan başkan ve üyenin kamu görevlisi olmadığı yönünde yapılan incelemede; Sultanbeyli 1.İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan sandık kurulu başkan ve üye seçiminde listede belirtilen 411 kişinin 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son bendi ve Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/3 sayılı kararı gereği, İlçe Kaymakamlığının bildirdiği listelerden Sultanbeyli İlçesinde oturan memurlara öncelik verilerek ad çekme suretiyle belirlendiği, mazeret bildirenlerin yerine, ilçemizde oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle uygun görülen seçmenlerden İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip, görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiğinin tespit edildiği, sandık başına gelmeyen sandık başkanı ve memur üyenin bulunmadığı,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca; 31/03/2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan seçmen listeleriyle Ek-1 listede belirtilen seçmenlerin karşılaştırılmasının yapıldığı, 28 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, oy kullanan seçmenlerden 1 kişi hakkında TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşme kararının bulunduğu, iki kişinin kararının kesinleşmediğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 278459 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen seçmenlerin karşılaştırılmasının yapıldığı, 15 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, oy kullanan 2 kişinin TMK 405-406 maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan bir tanesinin seçimden sonra kesinleştiğinin tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan seçmen listesinde 12 seçmen adının bulunduğu, bu seçmenlerin hiçbiri adına oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen; Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan seçmen listesinde 85 seçmen adının bulunduğu, bu seçmenlerin hiçbiri adına oy kullanılmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen Sultanbeyli 2.İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan seçmen listesinde 50 seçmen adının bulunduğu, bu seçmenlerden hiçbiri adına oy kullanılmadığı,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve KHK ile ihraç edilen sandık kurulu başkanı ve memur üye olan kişiler listesi Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 1 kişinin 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi ve Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının alınmaması için, ilçemizde oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen bankalar, özel okullar, Devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği, söz konusu A.E.’nin kişisel müracaatının olduğu, yapılan son 8 seçimde sandık kurullarında başkanlık görevi yaptığı ve seçim tecrübesi olması sebebiyle kendisine görev verildiğinin tespit edildiği,


  f) Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 318 kişinin yapılan incelemesi sonucu; 31/03/2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde kullanılan seçmen listeleriyle Ek-7 listede belirtilen seçmenlerin karşılaştırılmasının yapıldığı, 230 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, oy kullanan iki kişi hakkında TMK’nun 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunduğunun tespit edildiği,

g) Ek-8’inde belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesi Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 281 kişi; 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi ve Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının alınmaması için, ilçede oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiğinin tespit edildiği,

h) Ek Ara Kararın Ek-1’inde belirtilen ve listede bulunan kısıtlı seçmenlerden 63 kişinin yapılan incelemesi sonucunda, 31/03/2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde kullanılan seçmen listeleriyle Ek-1 listede belirtilen seçmenlerin karşılaştırılmasının yapıldığı, 38 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, oy kullanan bir kişi hakkında TMK’nun 405-406 maddesine göre kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 27/04/2019 tarihli, 274724 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı 30 seçmenden 13 seçmenin oy kullandığı, 17 seçmenin oy kullanmadığı, oy kullanan seçmenlerden 1 seçmene ait kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğu,

b) Ek ara kararın Ek-1 listede belirtilen seçmenlerden ve oy kullanan 107 seçmenden 24 seçmenin kısıtlama şerhi ile mahkeme kararlarının Başkanlıklarına gönderildiği, 83 seçmenin kesinleşmiş kısıtlama kararlarının gönderilmediğinin tespit edildiği,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı 14 seçmenden hiçbir seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-3 sayılı listede kayıtlı 284 seçmenden 4 seçmenin oy kullandığı, 280 seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı 147 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı 380 seçmenden 59 seçmene ait kısıtlılık kararı geldiği, bu kararlara ait seçmenlerden 29 seçmenin oy kullandığı, 30 seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı liste üzerinde yapılan incelemede;


  Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı seçim çevresinde sandık kurulu başkan ve memur üye olarak görevlendirilmiş bulunan Ek-8 sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listelerinde yer alan görevlilerin 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri gereğince Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulunca verilen 22/02/2019 tarih ve 2019/14 sayılı karar doğrultusunda Kaymakamlık makamına yazı yazılmak suretiyle Sultangazi İlçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin bildirilmesi suretiyle bildirilen kurumlar (İlçe Milli Eğitim, Sosyal Hizmet Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Malmüdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İski, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İş Kur Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, PTT, İstanbul Adliyesi, İlçe Müftülüğü vs.) arasından iki katı belirlenmek ve ad çekmek suretiyle tespit edildiği, ilçe seçim kurulunca tespit edilen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin mazeretleri sebebiyle (hastalık, doğum, yıllık izin, rapor vs.) yapılan görev değişikliklerinde yerlerine, yine yukarıda bildirilen kurumlardan görevlendirme yapılmakla birlikte, zorunluluk arz etmesi sebebiyle 298 sayılı yasanın 23'üncü maddesinin son iki fıkrasının “Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri ilçe seçim kurulu huzurunda bu kurulun başkanı tarafından yapılır.

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa eksiklikler ilçe seçim kurulu başkanı tarafından o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilemesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur" amir hükmü gereğince sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirmelerinin yapıldığı,

bildirilmiştir.

Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 27/04/2019 tarihli, 274731 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı 21 seçmenden 8 seçmenin oy kullandığı, 13 seçmenin oy kullanmadığı, oy kullanan 8 seçmenden 4 kişi yönünden Sulh Hukuk Mahkemelerine ait kısıtlılık kararı bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı 118 seçmenden 75 kısıtlı seçmene ait kısıtlılık kararının bulunduğu, bunlardan 10 seçmene ait kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunduğu, 65 seçmene ait kesinleşmiş kısıtlanma kararının bulunmadığının tespit edildiği,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı 9 seçmenden bir seçmenin (F.B.) seçmen kaydının karşısında imza bulunduğunun tespit edildiği,

d) Ek-3 sayılı listede kayıtlı 173 seçmenden 5 seçmenin (Ü.P., A.Ö., B.E., A.S. ve E.A.) oy kullandığı, 168 seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı 78 seçmenden (1) bir seçmenin (N.Y.) oy kullandığının tespit edildiği.

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden 340 seçmenden 59 seçmene ait kısıtlılık kararının bulunduğu, bunlardan 29 seçmenin oy kullandığı, 8 seçmene ait kısıtlılık kararının kesinleştiğinin tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde;


  Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının seçim çevresinde sandık kurulu başkan ve memur üye olarak görevlendirilmiş bulunan Ek-8 sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listelerinde yer alan görevlilerin 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri gereğince Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulumuzca verilen 22/02/2019 tarih ve 2019/10 sayılı karar doğrultusunda Kaymakamlık makamına yazı yazılmak suretiyle Sultangazi İlçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin bildirilmesi suretiyle bildirilen kurumlar (İlçe Milli Eğitim, Sosyal Hizmet Merkezi, SGK, Mal Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İski, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İş Kur Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, PTT, İstanbul Adliyesi, İlçe Müftülüğü vs.) arasından iki katı belirlenmek ve ad çekmek suretiyle tespit edildiği,

İlçe Seçim Kurulunca tespit edilen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin mazeretleri sebebiyle (hastalık, doğum, yıllık izin, rapor vs.) yapılan görev değişikliklerinde yerlerine yine yukarıda bildirilen kurumlardan görevlendirme yapıldığı, zorunluluk arz etmesi sebebiyle 298 sayılı yasanın 23'üncü maddesinin son iki fıkrasının "Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri ilçe seçim kurulu huzurunda bu kurulun başkanı tarafından yapılır.

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa eksiklikler ilçe seçim kurulu başkanı tarafından o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur" amir hükmü gereğince sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirmelerinin yapıldığı,

bildirilmiştir.

Şile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarihli, 274438 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı kısıtlı olduğu bildirilen kişilerden 4 seçmenin oy kullanmadığı, diğerlerine ait mahkeme kararlarının gönderildiği,

b) Ek ara kararda bildirilen kısıtlı olduğu iddia edilen 8 seçmenden 6 seçmenin oy kullandığı, bu seçmenlerin TMK 405-406 maddeler kapsamında kısıtlılık kararlarının bulunmadığının tespit edildiği,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ve ölü olduğu bildirilen 12 seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-3 sayılı listesinde kayıtlı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerden 15 seçmenden hiçbirin oy kullanmadığının tespit edildiği,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı kasıtlı suçtan hükümlülerden 13 seçmenden hiçbirin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listesinde yer alan zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlere ait bilgilerinin Şile Sulh Hukuk Mahkemesine ve Şile İlçe Nüfus Müdürlüğüne sorulduğu, oy kullanıp kullanmadıklarının tespit edildiği, cevabı yazılarda mahkeme kararı ile TMK 405 406. maddeleri uyarınca kısıtlanmış ve kararları kesinleşmiş 3 kişinin tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede yapılan incelemede, Şile Kaymakamlığının Başkanlıklarına gönderdiği liste dışından sandık kurulu üyeliğine atanan B.M.’in İSMEK’te görevli olduğu, daha önceki seçimlerde sandık kurulu başkanı olarak görev yaptığı ve kendi talebi de göz önüne alınarak görev verildiği, Ö.T.’nin ise avukat katibi olarak görev yaptığı ve kendi talebi üzerine görevlendirme yapıldığının tespit edildiğini,

bildirilmiştir.

Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277640 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 19 kısıtlı seçmenden 8 (Sekiz) kişinin oy kullandığı, oy kullanan 4 kişi hakkında TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğu tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 19 ölü seçmenden oy kullanan olmadığı;

c) Ek-3 listede belirtilen hükümlü-tutuklu listesinde kayıtlı 66 kişiden oy kullanan olmadığı;

d) Ek-4 listede belirtilen 27 hükümlünün oy kullanmadığı;

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli listesinde kayıtlı 59 seçmenden 38 kişinin oy kullandığı, 21 kişinin oy kullanmadığı, oy kullanan iki kişi hakkında TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin tayin usulüyle mazeretlere istinaden yeniden görevlendirme listelerinin hazırlanarak listelendiği,

g) Ek Ara Kararımıza istinaden gönderilen 29/04/2019 öncelikle sandık seçmen tarihli tutanakta; 13 kişinin oy kullandığının anlaşıldığı, oy kullanan seçmenlerden bir kişi hakkında TMK. 405. maddesine dayanarak vesayet altına alındığı, bu kararın 26/03/2013 tarihinde kesinleştiği tutanak altına alındığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Şişli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277660 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede gönderilen 21 kısıtlı seçmenden 6 kişinin oy kullandığı, oy kullanan iki kişi hakkında TMK 405-406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 16 ölü seçmenin yerine oy kullanan olmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede gönderilen hükümlü-tutuklu listesinde kayıtlı 138 kişiden 2 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 listede belirtilen 73 hükümlüden 1 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli listesinde kayıtlı 192 seçmenden 135 kişinin oy kullandığı, 57 kişinin oy kullanmadığı, oy kullanan iki kişi hakkında TMK 405406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin tayin usulüyle mazeretlere istinaden yeniden görevlendirme listelerinin hazırlanarak listelendiği;

Sandık kurullarının oluşturulmasıyla ilgili yapılan incelemede;

 • Memur üye listesinin Şişli Kaymakamlığı aracılığıyla kurumlarca gönderildiği;
 • Bunlar içinden, sandık kurulu başkanı ve memur üyenin diğer oy türlerinde de oy kullanmasını sağlamak için öncelikle Şişli İlçesinde oturanların tercih edildiği;
 • Bunların içinden öncelikle gönüllü varsa seçilmeye çalışıldığı;
 • Şişlide iki ilçe seçim kurulu olması, yedekleriyle beraber 607 sandık için toplam 2.428 kişinin kurayla isimlerinin belirlendiği;
 • Bunların içinden mazeretlilerin değerlendirmesi yapıldığında;
 1. 61 kişinin mazeret bildirdikleri;
 2. 2266 nolu sandık görevlisi B.K. ile 2158 nolu sandık görevlisi B. G.’nin göreve gelmedikleri;
 3. 2. İlçe Seçim Kuruluna ait 2042 nolu sandık görevlisi T. K.’nin, seçim günü cenaze haberi gelmesi sebebiyle saat 11.00’de görevden ayrıldığı;
 4. Bunların dışında acil ve şifahi mazeret bildiren görevlilerin yerine de başka görevliler teminine çalışıldığı;
 5. Mazeret bildirenlerin, yerlerine aynı statüde bir eleman bulması istendiği; bunların bir kısmının yerine eleman getirdikleri; bir kısmının eleman bulamadığı;
 6. Bunların dışında adliye personeli olan veya Hakim-Savcı ve Kaymakam eşi olan bir kısım görevlilerin de, şifahi mazeretleri kabul edilerek yerlerine başka görevliler temin edilmesine çalışıldığı;
 7. Bunların yapılması sırasında 298 sayılı Kanunun 23/son maddesindeki yetkinin kullanıldığı,

h) Ek Ara Kararımıza istinaden gönderilen 29/04/2019 tarihli tutanakta;

Ek listede kayıtlı kişilerin öncelikle sandık seçmen listeleri taranmak suretiyle oy kullanıp kullanmadıklarının tespiti yoluna gidilerek; 20 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, oy kullanan bir kişiye ait TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Tuzla İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 278349 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede ismi geçen kişilerin oy kullandıkları sandık seçmen listeleri tek tek incelenmek suretiyle listede ismi geçen 17 kişinin oy kullandığı, 11 kişi ile ilgili verilen kısıtlılık kararlarının kesinleşmediği, 2 kişi ile ilgili kısıtlılık kararının TMK 408. maddesine göre verildiği, 1 kişi ile ilgili TMK 405 maddesine göre verilen kesinleşmiş kısıtlılık kararına rağmen oy kullanmış olduğu, 2 kişi ile ilgili kısıtlılık kararının TMK nın 407. maddesine göre verilmiş olduğu, 1 kişi hakkında TMK 405. maddesine göre kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğu, ancak kararın İlçe Seçim Kuruluna 02.04.2019 tarihinde PTT aracılıyla tebliğ edildiğinin tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede ismi geçen 7 kişinin tek tek sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerden H.C. ile İ.A.'nın oy kullandıklarının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede kasıtlı suçtan hükümlüler listesi ile bu kişilere ait sandık seçmen listelerinin tek tek incelenmesi sonucunda, M.E.'nin Adalet Bakanlığı Devrek Açık Ceza İnfaz Müdürlüğünün 22.04.2019 tarihli yazısına göre hükümlü iken kurumdan 02.04.2019 tarihinde firar ettiğinin belirtildiği ve oy kullanmış olduğu, listede bulunan diğer kasıtlı suçtan hükümlülerin oy kullanmadığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenlerden oy kullanan 33 kişi ile ilgili ekte görüldüğü gibi mahkeme kararlarının bulunduğu, bunlardan 3 kişinin Ek-1 listede kayıtlı olduğu, 9 kişinin davasının derdest olduğu, 2 kişiye TMK 429. maddesine göre yasal danışman atandığı; 1 kişi ile ilgili kararın mirasçılık davası olduğu, 6 kişinin TMK 405. maddesine göre kesinleşmiş mahkeme kısıtlılık kararı olduğu, 9 kişi ile ilgili açılan kısıtlılık davalarının ret ile sonuçlandığı, 4 kişi hakkında TMK 405. maddesine göre kısıtlılık kararının bulunduğu ancak kesinleşmediğinin tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin esas alınan listelerin ayrı ayrı İlçe Kaymakamlığı, Bankalar, İstanbul Anadolu Adliyesi, İstanbul Vergi Dairesi İnsan Kaynakları Müdürlüğünden yazı yazılmak suretiyle temin edildiği, bu listelerin dışında gerek sandık kurulu başkanları ve gerekse sandık kurulu memur üye görevlendirmeleri ile ilgili mazeret bildiren, seçim günü gelmeyenler de dâhil yapılan görevlendirmelerle ilgili liste yapılarak gönderildiği,

g) Ek ara kararı uyarınca kısıtlı olup seçmen görünenler listesi ile bu kişilere ait sandık seçmen listelerinin tek tek incelenmesi ve karşılaştırılması sonucu, bu listede bulunanlardan 38 kişinin oy kullandığı, 12 kişinin kısıtlılık kararlarının TMK 407. maddeye göre verildiği, 5 kişinin kısıtlılık kararlarının TMK 408. maddeye göre verildiği, 4 kişinin TMK 405. maddesine göre kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlandıkları halde oy kullandıkları, 1 kişinin mahkemece hastaneye sevkine karar verildiği, ayrıca kısıtlılık kararının bulunmadığı, 1 kişi ile ilgili açılan davanın reddedildiği, 5 kişi ile ilgili verilen kısıtlılık kararının kesinleşmediği, 1 kişinin her ne kadar listede kısıtlı olarak belirtilmiş ise de bu kişinin başkasına vasi olarak atandığı, 1 kişinin ise hükümlü olduğu halde firari olduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Ümraniye 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277614 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 36 seçmenden 13 seçmenin tümünün oy kullandığı ve TMK 405-406 maddeleri uyarınca kararlarının kesinleşmediği,

b) Ek-2 sayılı listede isimleri bulunan ölen kişilerin yerine hiç oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 141 seçmenden 1 seçmenin oy kullandığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede isimleri bulunan infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü bulunan kişilerin yerine hiç oy kullanılmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede isimleri bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yerleri cezaevi olarak görünen kişilerin hiç oy kullanmadığı,

f) Ek-7 sayılı listede 22 adet seçmene ilişkin olarak TMK 405-406 maddelerine göre verilmiş kararlar ilgili mahkemelerden temin edildiği, TMK 405-406 maddeleri uyarınca kararlarının kesinleşmediği,

g) Ek-8 sayılı listede yer alan sandık kurulu başkan ve üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listeler Ümraniye Kaymakamlığından istenilmiş olup, bu doğrultuda Ümraniye 1. İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 gün ve 2019/11 sayılı kararı doğrultusunda sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin belirlendiği, kendilerine yapılan görev tebliğinden sonra çok fazla sayıda sandık başkan ve memur üyesinin farklı gerekçelerle mazeret dilekçesi vererek, görevden aflarını talep ettiği, bu mazeretler arasında rapora dayalı sağlık sorunları, hamilelik, küçük bebeği olup süt izninde olanlar, yakın aile fertlerinin vefatı nedeniyle seçimlerde görev yapamayacaklarını bildirenler vb. mazeret talepleri değerlendirilmiş olup; bu görevlilerden mazeretleri kabul edilenlerden yerine yine öncelikle kaymakamlıktan gelen listelerden yeni görevlendirmeler yapıldığı, kaymakamlık listelerinin yetersiz kalması nedeniyle bu kez kamu bankalarından ek liste talep edildiği, bunlardan da görevlendirmeler yapıldığı, bu arada bazı sandık başkan ve üyelerinin refakatlerinde getirmiş oldukları farklı kurumlarda çalışan kamu görevlerinden atamalar yapıldığı, bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerine eğitim semineri verildikten sonraki süreçte dahi yakınlarının ölüm ya da hastanede yoğun bakıma alınması gibi önemli sağlık nedenleri ileri sürerek seçim günü görevi başına gelemeyeceklerini belirtenler olduğu, bu durumda seçim günü sandık başlarında görev yapacak kimse bulunamaması riskini gidermek amacıyla, yukarıda da belirtildiği gibi sandık kurulunda görev yapabilecek tecrübe ve yeterlikteki seçmen niteliğine haiz kişiler arasından 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi uyarınca Kurul Başkanlığımıza verilen yetki ve görev kapsamında bir başkan, bir üye olmak üzere acil görevlendirme de yapıldığının bildirildiği,

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarih ve E.274337 sayılı Ek ara kararı gereğince;

h) Ek ara karar ekinde gönderilen listenin incelenmesinde kesinleşmiş kısıtlılık kararı olan 1 seçmenin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Ümraniye 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277587 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 13 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerden S.Ü. adına bir adet oy kullanıldığının (listede isminin yanında imza bulunduğu) tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerden A.Ç. adına bir adet oy kullanıldığının (listede isminin yanında imza bulunduğu) tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerden üç kişi adına oy kullanıldığının (listede isimlerinin yanında imza bulunduğu) tespit edildiği,

e) Ek-5 sayılı listede yer alan M.S.T. adlı seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan 14 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği, seçmenlere ait kararların kesinleşmediğinin tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede yer alan sandık kurulu başkan ve üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listeler Ümraniye Kaymakamlığından istenmiş olup, bu doğrultuda Ümraniye 2. İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 gün ve 2019/5 sayılı kararı doğrultusunda sandık kurulu başkan ve memur üyeleri belirlenmiş olup kendilerine yapılan görev tebliğinden sonra çok fazla sayıda sandık başkan ve memur üyesinin farklı gerekçelerle mazeret dilekçesi vererek, görevden aflarını talep etmiş oldukları, bu mazeretler arasında rapora dayalı sağlık sorunları, hamilelik, küçük bebeği olup süt izninde olanlar, yakın aile fertlerinin vefatı nedeniyle seçimlerde görev yapamayacaklarını bildirenler vb. mazeret talepleri değerlendirilmiş olup; bu görevlilerden mazeretleri kabul edilenlerden yerine yine öncelikle kaymakamlıktan gelen listelerden yeni görevlendirmeler yapıldığı, kaymakamlık listelerinin yetersiz kalması nedeniyle bu kez kamu bankalarından ek liste talep edildiği, bunlardan da görevlendirmeler yapıldığı, bu arada bazı sandık başkan ve üyelerinin refakatlerinde getirmiş oldukları farklı kurumlarda çalışan kamu görevlerinden atamalar yapıldığı, bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerine eğitim semineri verildikten sonraki süreçte dahi yakınlarının ölüm ya da hastanede yoğun bakıma alınması gibi önemli sağlık nedenleri ileri sürerek seçim günü görevi başına gelemeyeceklerini belirtenler olduğunun görüldüğü, bu durumda seçim günü sandık başlarında görev yapacak kimse bulunamaması riskini gidermek amacıyla, yukarıda da belirtildiği gibi sandık kurulunda görev yapabilecek tecrübe ve yeterlikteki seçmen niteliğine haiz kişiler arasından 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi uyarınca kurul başkanına verilen yetki ve görev kapsamında acil görevlendirmelerinde yapıldığının tespit edildiği,

h) Ek ara karara ekli listede yer alan ve oy kullandıkları tespit edilen 3 seçmen hakkında TMK-405 ve TMK-406 maddelerine göre verilmiş kısıtlama kararları olduğu halde bunlar adına oy kullanılmış olduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277595 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan oy kullandıkları belirlenen ve ekli listede isimleri belirtilen 16 adet seçmene ilişkin olarak TMK 405-406 maddelerine göre verilmiş kararlar ilgili mahkemelerden temin edildiği bunların oy kullanmış olduklarının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan ölü oldukları bildirilen seçmenlerden S.B. adına bir adet oy kullanıldığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü oldukları bildirilen seçmenlerden F.G. ve Y.Y. adına oy kullanıldığının (listede isminin yanında imza bulunduğu) tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçlardan hükümlü oldukları bildirilen seçmenlerden M.D. adına oy kullanmadığının tespit edildiği,

e) Ek-5 sayılı listede yer alan C.U. adlı seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan 61 seçmenin oy kullandığı, TMK 405-406 maddeleri uyarınca 15 seçmenin kısıtlılık kararının bulunduğu, bunlardan 2 seçmene ait kararın kesinleştiğinin tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede yer alan sandık kurulu başkan ve üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin Ümraniye Kaymakamlığından istenildiği, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 gün ve 2019/5 sayılı kararı doğrultusunda sandık kurulu başkan ve memur üyeleri belirlendiği, kendilerine yapılan görev tebliğinden sonra çok fazla sayıda sandık başkan ve memur üyesinin farklı gerekçelerle mazeret dilekçesi vererek, görevden aflarını talep etmiş oldukları görüldüğü, bu mazeretler arasında rapora dayalı sağlık sorunları, hamilelik, küçük bebeği olup süt izninde olanlar, yakın aile fertlerinin vefatı nedeniyle seçimlerde görev yapamayacaklarını bildirenler vb. mazeret talepleri değerlendirilmiş olup; bu görevlilerden mazeretleri kabul edilenlerden yerine yine öncelikle kaymakamlıktan gelen listelerden yeni görevlendirmeler yapıldığı, kaymakamlık listelerinin yetersiz kalması nedeniyle bu kez kamu bankalarından ek liste talep edilmiş, bunlardan da görevlendirmeler yapılmış, bu arada bazı sandık başkan ve üyelerinin refakatlerinde getirmiş oldukları farklı kurumlarda çalışan kamu görevlerinden atamalar yapıldığı, bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerine eğitim semineri verildikten sonraki süreçte dahi yakınlarının ölüm ya da hastanede yoğun bakıma alınması gibi önemli sağlık nedenleri ileri sürerek seçim günü görevi başına gelemeyeceklerini belirtenler olduğunun görüldüğü, bu durumda seçim günü sandık başlarında görev yapacak kimse bulunamaması riskini gidermek amacıyla, yukarıda da belirtildiği, sandık kurulunda görev yapabilecek tecrübe ve yeterlikteki seçmen niteliğine haiz kişiler arasından birkaç tane olmak üzere acil görevlendirme de yapıldığının tespit edildiği,

h) Ek ara kararın Ek-1 sayılı listesinde yer alan oy kullandıkları tespit edilen 35 seçmen hakkında kısıtlama kararları olduğu halde oy kullanılmış olduğunun tespit edildiği, 13 seçmene ait seçmenin TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlılık kararlarının bulunduğu ve kesinleşmediğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277586 sayılı yazısına ekli 25/04/2019 tarihli, 2019/76 kararında;

a) Ek-1 sayılı listede bildirilen kısıtlı seçmenlerden 8 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin bildirilen seçmenlerin sandık seçmen listelerinin incelenmesinde oy kullananın olmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 2 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede isimleri belirtilen kişilerin sandık seçmen listelerinde kayıtlı olmalarına rağmen oy kullanmadıklarının tespit edildiği,


  e) EK-7 sayılı listede yer alan kısıtlı olduğu iddia edilen seçmenlerle ilgili olarak yapılan tespitte kayıtlı oldukları seçmen listelerinin incelenmesinde 142 kişinin oy kullandığı, oy kullananlar arasında yapılan incelemede 10 kişiye ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan 1 seçmene ait kararda kesinleşme şerhi bulunduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, sandık kurulu başkan ve memur üyelerini görevlendirilmesine esas olmak üzere, Üsküdar İlçe Kaymakamlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı, Anadolu Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı dahil olmak üzere resmi kurumlara yazı yazıldığı, cevaplarının geldiği gelen listeler CD formatında ve yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığı arşivinde bulunduğu, İlçe Seçim Kurulu Başkanınca bu listelerden seçilen memurlardan yasa uyarınca kurul önünde çekilen kura ile sandık kurulu başkanı ve memur üye isimlerinin belirlendiği, listeye işlendiği ve ilgililere gerekli tebligatların da gönderildiği, ancak kendilerine yapılan tebligattan sonra çok sayıda sandık kurulu başkanı ve memur üyenin hukuki, tıbbi mazeretlerini belgeleyerek veya ileri sürerek görevlerinden affını talep ettikleri, bunlardan bir kısmının kendi yerine görevlendirilecek memur üye ismi de belirttiği ve o kişinin de memuriyet görev bilgilerini de yazarak görevi kabul ettiği görülmekle sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin ismi bu şekliyle karşılıklı istekler doğrultusunda değiştirildiği, bunun hariçinde kalan bir kısım değişiklerinde yine aynı tıbbi ve hukuki mazeretler nedeniyle yapıldığı, daha önceden kurulumuza başkan/memur üye olarak istekte bulunan kişilerden de devlet memuru/kamu görevlisi olmaları gözetilerek görevlendirme yapıldığı, oy verme günü 1190 nolu sandık kurulu başkanı E.T. ve 1006 nolu sandık kurulu memur üyesi E.İ.’nin göreve yerlerine gelmediğinin tespit edildiği, seçimde görev yapan sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin de listelerinin yazı ekinde gönderildiği,

g) Ek ara karar ekinde gönderilen kısıtlı seçmenlere ait listede 84 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 14 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, E.277764 sayılı yazısına ekli tutanaktan;

a) Ek-1 sayılı listede bildirilen seçmenlerden 16 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin bildirilen listede bulunan seçmenlerden hiçbirinin oy kullanmadıklarının belirlendiği,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede bulunan seçmenlerden hiçbirinin oy kullanmadıklarının belirlendiği,

d) Ek-4 sayılı listede kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede isimleri belirtilen kişilerden 3 seçmenin oy kullandıklarının tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listedeki kişilerden tutanağın ekindeki listede kullanmış ibaresi elle yazılan ve daha sonra tutanağa eklenen ekli 7-a listedeki kişilerin oy kullandıkları, ekli 7-b listedeki kişilerin ise oy kullanmadıkları ıslak elle yazılı kullanmış ibaresi bulunan ve kurul üyeleri tarafından resimleri çekilen ve altı imzalanan listedeki şeklinde olduğu,


  f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde; kamu görevlisi olmadığı halde sandık başkanı veya sandık kurulu üyesi yapılan kişilerden liste dışında seçilenlerden M.M.E., F.Y., N.B., N.E., M.Ç.T., T.T., Ş.G., Ö.C.Y., M.E.G., T.G., Ç.G., G.K., S.A., S.G., B.B., R.A., A.E., M.C., Ö.A., Y.B., O.D., M.U., A.T., A.Y., K.G.Ü., S.E., A.B., K.G., H.Ö., M.A., R.A., A.A., D.Ü., B.Ç., Z.D., R.A.Ü., C.Y., E.Ş., M.K., A.Ş., H.G., A.T., V.Ö., B.K., E.Ç., Y.B., A.Y., M.Ö., T.G., E.K., H.K., A.Y.T., S.G., Z.B.D., Ö.Y., K.C.Y., G.K., E.Ş., A.K., S.G., T.Ç., R.T., A.Y., S.A., A.E., S.T., A.K.K., S.S., S.Ö., T.K., B.B.A., S.D., N.S., H.A., S.Y., M.A., M.A., S.T., S.B., D.C.A., Ş.K., R.B., M.A., Y.T.D., A.K., E.Y., U.C., N.K., O.C.Ç. oldukları, bu kişilerden memur olmayanların M.M.E., Ö.C.Y., B.B., S.E., M.K., H.K., B.B.A., E.Y., U.C.’nin memur statüsünde olmadıkları, diğerlerini kamu görevlisi niteliğinde oldukları, sandık başkan ve memur üyenin Kaymakamlıktan ve diğer kurumlardan ilçe seçim kuruluna bildirilen listeden kurul huzurunda kura ile belirlendiği, belirlenen listede gelmeyenlerin yerine atamanın yapılmasının İlçe Seçim Kurulu Başkanına yetki verilmek suretiyle belirlenme yoluna gidildiği, kurayla belirlenenlerin mazeretli olması halinde mazeret dilekçesi ve yanında getirdiği bu işi gönüllü yapmak isteyen kişiler arasından işin aciliyeti nedeniyle ve zorunlu durum nedeniyle ilçe seçim kurulu müdürünün önerisi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanının da onayıyla atamanın yapıldığı, kurul üyelerinin belirlenmesinin 298 sayılı Kanunun 23. maddesi esas alınarak belirlendiği,

g) Ek ara karara ekli ait listede 109 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 25 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Üsküdar 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277537 sayılı yazısına ekli tutanaktan;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen isimlerin seçmen listelerinde yer aldığı, bunlardan 8 kişinin oy kullandığı, oy kullananlardan toplamda 4 kişinin kısıtlı olmasına rağmen oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölü seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede isimleri belirtilen kişilerin seçmen listesinde yer aldıkları ancak adı geçenlerin oy kullanmadıkları,

d) Ek-4 sayılı listede adları yazılı olanların seçmen listesinde yer aldıkları ancak oy kullanmadıkları,

e) Ek-7 sayılı listede isimleri belirtilen kişilerin seçmen listesinde yer aldıkları ve toplamda 11 kişinin kısıtlı olmasına rağmen oy kullandığı,


  f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Anadolu Adliyesi, İstanbul Adliyesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İSKİ, İGDAŞ, SGK, Ziraat Bankası, DSİ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, İETT Genel Müdürlüğü, Üsküdar Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sultan Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi kamu kurumlarına yazı yazılarak, bu kurumlardan sandık kurulu görevlisi olabilecek kamu görevlilerinin listelerinin alındığı, bu listelerden oluşturulan sandık kurulu başkan ve üyelerin 22/02/2019 tarihinde İlçe Seçim Kurulu tarafından kura ile tespit edildiği, bu listelerin dışında yapılan görevlendirmeler mevcut olup, sandık kurulu oluşumuna ilişkin ilk listelerde isimleri bulunanların görev tebliğinden sonra mazeretleri sebebiyle itirazları sonucunda yeniden görevlendirmeler mümkün olduğu kadar kamu kurumlarından gelen listelerden oluşturulduğu, bu listelerin yeterli olmadığı ve listede yer almakla birlikte sandık kurulunda görev almak istemeyenlerin de bulunması nedeni ile kurulumuza sandık kurulunda görev almak için müracaat edenler içerisinden, 298 Sayılı Kanunun 23. maddesi son fıkrası uyarınca sandık kurulunda görev yapabileceği kanaatine varılanlardan görevlendirme yapılmak suretiyle sandık kurullarının oluşturulduğu, Yüksek Seçim Kurulu yazısı ekinde gönderilen listeden yapılan kontrolde kamu görevlisi olmayan 12 kişinin sandık kurullarında görevlendirilmiş olduğu, bu şekilde oluşturulan sandık kurulu görevlilerinden 2 memur üye göreve gelmediği, her ikisinin de kamu kurumlarında görevli olduğu, kurulumuza gönderilen listelerden görevlendirildiklerinin tespit edildiğinin anlaşıldığı,

g) Ek ara karara ekli listede belirtilen 83 kısıtlı seçmenden 17 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Zeytinburnu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 27/04/2019 tarihli, 274764 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı 51 seçmenden 31 Mart 2019 tarihi öncesi kesinleşmiş kısıtlılk kararı olmasına rağmen sadece S.B.’nin oy kullandığının tespit edildiği,

b) Ek ara kararın Ek-1 sayılı listesinde kayıtlı kısıtlı seçmenlerden S.B., S.B., V.Ö. ve E.D.’ın oy kullandıklarının tespit edildiği,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı seçmenler hakkında Zeytinburnu Nüfus Müdürlüğünden temin edilen kayıtlarda bildirilen seçmenlerin ölü oldukları, seçmen listeleri üzerinde yapılan incelemede ölen K.K. yerine oy kullanıldığının tespit edildiği,

d) Ek-3 sayılı listede mevcut seçmenler hakkında imzalı seçmen listeleri üzerinde yapılan incelemede M.T. adlı seçmenin oy kullandığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadığının tespit edildiği,

e) Ek-4 sayılı listede belirtilen 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan kişiler hakkında incelenen seçmen listelerinde, M.B. adlı seçmenin seçmen listesindeki isminin yanında imza bulunduğu diğer seçmenlerin ise oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı mevcut seçmenler hakkında ikametgahlarının bulunduğu Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemelerinden (TMK 405 ve 406. maddelere göre) kısıtlılık kararlarının istenildiği, T.Y.S.’nin oy kullandığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadığının tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede Sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak bildirilen görevlilerin mülki idareden istenilen kamu çalışanları listesi, müstakilen Sosyal Güvenlik Kurulu, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığından kamu çalışanlarının listelerinin istenildiği, mazeret bildirip mazereti kabul edilenlerin yerine bizzat Başkanlıklarına müracaat ile görev alma talebinde bulunan kamu çalışanlarının kamu kimlik bilgileri de alınarak görevlendirildiği, diğer sandık kurulu başkan ve üyelerinin ise mülki idareden istenilen kamu çalışanları listesi ile müstakilen Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sağlık Grup Başkanlığı ile Bakırköy Adliyesi çalışanlarından oluştuğu,

bildirilmiştir.

Zeytinburnu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 27/04/2019 tarihli, 274756 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede 29 seçmenin Zeytinburnu seçmen listelerinde kayıtlı oldukları, ikametgahlarının bulunduğu Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemelerinden celbedilen kısıtlılık kararları ile seçmen listelerinde yapılan incelemede kısıtlı seçmenlerin olduğu ve bu seçmenlere ait kararların kesinleşmediğinin tespit edildiği,

b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı seçmenlerden, A.C.K., Y.Ç., E.S., U.G., E.Ş. ve A.K.’nin oy kullandığının tespit edildiği,

c) Ek-2 sayılı listede öldüğü bildirilen ve seçmen listesinde ismi bulunan 8 seçmen hakkında Zeytinburnu Nüfus Müdürlüğünden temin edilen kayıtlarda seçmenlerin ölü oldukları, seçmen listeleri üzerinde yapılan incelemede oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

d) Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenler hakkında imzalı seçmen listeleri üzerinde yapılan incelemede 2088 nolu sandıkta M.Ç., 2090 nolu sandıkta D.K. ile 2168 nolu sandıkta O.A.'nın oy kullandığının tespit edildiği,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan kişiler hakkında seçmen listelerinde yapılan kontrollerde belirtilen hükümlülerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı mevcut seçmenler hakkında ikametgahlarının bulunduğu Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemelerinden (TMK’nun 405 ve 406. maddelere göre) kısıtlılık kararlarının istenildiği ve gelen kararlarda kısıtlı olanların ve kısıtlı olup oy kullanan seçmenlerden 4 kişiye ait karar bulunduğu, bunlardan bir kısmında kesinleşme şerhi olmadığı, bir kısmının kısıtlılık maddelerinin belirtilmediğinin tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede yer alan sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak bildirilen mevcut görevlilerin mülki idareden istenilen kamu çalışanları listesi, müstakilen Sosyal Güvenlik Kurulu, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığından kamu çalışanlarının listelerinin istenildiği, mazeret bildirip mazereti kabul edilenlerin yerine bizzat Başkanlıklarına müracaat ile görev alma talebinde bulunan kamu çalışanlarının kamu kimlik bilgileri de alınarak görevlendirildiği, diğer sandık kurulu başkan ve üyelerinin ise mülki idareden istenilen kamu çalışanları listesi ile müstakilen Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sağlık Grup Başkanlığı ile Bakırköy Adliyesi çalışanlarından oluştuğu,

bildirilmiştir.

Dosyada mevcut bilgi ve belgeler, yapılan ara kararları üzerine ilçe seçim kurullarından gönderilen cevap, tutanak ve eki bilgi/belgeler incelenmiş, SEÇSİS üzerinden gerekli kontroller yapılmıştır.

IV- SEÇİMİN NETİCESİNE MÜESSİR GÖRÜLMEYEN İDDİALARIN İNCELENMESİ;


  1- Oy sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasında usulsüzlükler olduğu, bu cümleden olarak; ilçe seçim kurullarına yaptıkları itiraz dilekçelerinde belirtilen sandıklarda Adalet ve Kalkınma Partisi lehine çıkan oyların, oy sayım ve döküm cetvelinde sandık sonuç tutanağına geçirilirken eksik yazıldığı ve bu hataların ilçe birleştirme tutanaklarına yansıdığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisinin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterildiği, bu durumun seçim neticesinde müessir bir hal teşkil ettiği,

2- Sandık sonuç tutanaklarının 298 sayılı Kanuna ve 138 sayılı Genelgeye aykırı olarak düzenlendiği, 298 sayılı Kanunun 105. maddesine göre, sandık kurulunca düzenlenecek sandık sonuç tutanakları, 101 ve 102. maddelerinde belirtildiği şekilde sebepler açıkça belirtilmek suretiyle düzenlenmek zorunda olunduğu, nitekim Kanun koyucunun bu hususları sıkı şekilde kurallara bağlaması ve ayrıntılı olarak düzenlemedeki amacının seçim sonuçlarının ve dolayısıyla seçmen iradesinin doğru ve her türlü kuşkudan uzak bir biçimde tespitini en sağlıklı şeklide sağlamak olduğu, oysa itiraza konu sandık sonuç tutanakları incelendiğinde oy pusulalarının geçersizlik ve hesaba katılmama sebeplerinin 101 ve 102. maddedeki açıklığı sağlamaktan çok uzak olduğu, birçok sandık sonuç tutanağında bu bilgilerin hiç yazılmadığı veya eksik yazıldığının görüldüğü, bu nedenle bu tür oy pusulalarının gerçek hukuki durumunun tespitinin yapılamadığı, bu durumun Kanun koyucunun amacıyla çeliştiği,

3- Adalet ve Kalkınma Partisine verilen ve geçerli sayılması gereken oylardan bir kısmının Adalet ve Kalkınma Partisine ait sütuna birden fazla “EVET” mührü basılmış olması, bir kısım zarfların açılması sırasında kazaen yırtılmış olması, bir kısmının hafif lekeli olması, bir kısmının ise oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührünün oy pusulasının diğer kısmına çıkması nedeniyle geçersiz sayıldığı,

4- İlçe seçim kurullarınca geçersiz oylar yönünden yeniden değerlendirmesi yapılan bazım seçim torbalarının içinde bulunması gereken geçersiz oy pusulalarının torba içerisinde bulunmadığı, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kuruluna bağlı 2324 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 8 geçersiz, 2325 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 8 geçersiz, 2326 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 14 oy pusulası, 2391 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 4 adet geçersiz oy pusulası olmak üzere 34 oy pusulasının kayıp olduğu, kayıp olan oy pusulaları Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulunca tutulan tutanakla tespit edildiği, bu durumun ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin denetlenebilirliğini ortadan kaldırdığı, seçim güvenliği açısından seçim sonuçlarını doğrudan etkilediği,

5- Oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayılarının arasında hatalar olduğu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında düzenlenen birleştirme tutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı ile seçimlerde kullanılan oy pusulası sayıları arasında ciddi bir farkın oluştuğunun görüldüğü, bu farkın oluşmasının sebebinin, sandık kurullarının gerek oy verme esnasında yaptığı hatalı işlemler gerekse de oy sayımı sonrasında usulsüz ve hatalı olarak düzenlenen tutanakların olduğu, 298 sayılı Kanunun 98 ve 100. maddelerine göre, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oyların toplamı, geçerli oy pusulalarının toplamına eşit olması gerektiği, geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısına eşit olması gerektiği, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul İlinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31.280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18.174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu, buna karşın 14.410 sandıkta ise rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığının görüldüğü,


  Oy kullanan seçmen sayısı ile oy pusulası toplamları eşit olmayan 12.410 sandıktaki sonuç tutanakları incelendiğinde; 10.418 sandıkta siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından eksik (16.505 oy pusulası) olduğunun görüldüğü, 1.992 sandıkta ise siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oyların toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından (8.811) fazla olduğu, bu durumun ise bir kısım seçmene fazla oy pusulası verilmesinden kaynaklanmış olabileceği,

6- Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanmaması gereken kamu hizmetinden yasaklı olanların 31 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oy kullandığı, olağanüstü hal kararnameleri ve sonradan kanunlaşan halleri ile kamu hizmetinden çıkarılan kişilerin aynı zamanda kamu hizmetinden yasaklandıkları, Anayasanın 67. maddesinin dördüncü fıkrası ve 298 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, kamu hizmetinden yasaklı olan 14.591 kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı, ayrıca kamu görevlisi sıfatını taşımamasına rağmen 6749 sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında kamu hizmetinden yasaklı olanların da olduğu, bu durumda olan 121 kişinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı, dolayısıyla kamu hizmetinden yasaklı hale getirilen kişilerin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmış oldukları ve seçim sonucunu doğrudan etkilediklerinin açık olduğu, (Bu hususun 23/04/2019 tarihli ara kararımız ile reddedildiği)

İddiaları seçimin sonucuna müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilmemiştir.

V- SEÇİMİN SONUCUNA MÜESSİR GÖRÜLEN OLAY VE HALLERE İLİŞKİN İNCELEME VE TESPİTLER

1- Sandık kurulu başkanlarının 298 sayılı Kanunun 22. maddesindeki emredici kurala aykırı biçimde oluşturulmasına ilişkin olarak yapılan incelemede:

Adalar İlçe Seçim Kurulunda;

1018 numaralı sandıkta G.E.Ç.

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulunda;

1389 numaralı sandıkta S.A.

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1081 numaralı sandıkta H.H.T., 1139 numaralı sandıkta S.B., 1165 numaralı sandıkta E.S., 1230 numaralı sandıkta S.B., 1239 numaralı sandıkta M.E.A., 1249 numaralı sandıkta S.Ö., 1270 numaralı sandıkta Y.Ş., 1271 numaralı sandıkta O.G., 1307 numaralı sandıkta T.U., 1359 numaralı sandıkta S.G., 1371 numaralı sandıkta H.S.,

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2012 numaralı sandıkta İ.A., 2018 numaralı sandıkta M.Y., 2217 numaralı sandıkta S.E., 2242 numaralı sandıkta N.A., 2043 numaralı sandıkta N.Y., 2132 numaralı sandıkta D.K., 2147 numaralı sandıkta S.Y., 2180 numaralı sandıkta O.K., 2314 numaralı sandıkta M.B., 2321 numaralı sandıkta S.Y.,

Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1322 numaralı sandıkta A.Ş., 1344 numaralı sandıkta M.Ş., 1348 numaralı sandıkta F.Ş.,

Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2085 numaralı sandıkta R.I., 2230 numaralı sandıkta E.K.,

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1303 numaralı sandıkta İ.K.,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2255 numaralı sandıkta D.K.,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulunda;

3063 numaralı sandıkta C.G., 3077 numaralı sandıkta G.Ş., 3190 numaralı sandıkta H.D.,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulunda;

4042 numaralı sandıkta H.A., 4226 numaralı sandıkta Ö.Y., 4260 numaralı sandıkta C.G., 4266 numaralı sandıkta E.Y.,

Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1004 numaralı sandıkta H.K., 1113 numaralı sandıkta H.E.,

Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2362 numaralı sandıkta Y.G.,

Bahçelievler 3. İlçe Seçim Kurulunda;

3140 numaralı sandıkta S.B., 3283 numaralı sandıkta E.G.,

Bakırköy İlçe Seçim Kurulunda;


  1097 numaralı sandıkta S.T., 1099 numaralı sandıkta A.A., 1115 numaralı sandıkta F.S., 1116 numaralı sandıkta K.A., 1117 numaralı sandıkta F.B., 1135 numaralı sandıkta F.D., 1139 numaralı sandıkta T.T., 1192 numaralı sandıkta H.E.G., 1193 numaralı sandıkta K.A., 1194 numaralı sandıkta Z.Y., 1195 numaralı sandıkta E.N.A., 1197 numaralı sandıkta E.U., 1216 numaralı sandıkta M.N.Y., 1223 numaralı sandıkta Ş.İ., 1314 numaralı sandıkta E.M., 1327 numaralı sandıkta C.K., 1328 numaralı sandıkta H.G., 1329 numaralı sandıkta K.E., 1331 numaralı sandıkta S.T., 1332 numaralı sandıkta A.V.D., 1333 numaralı sandıkta H.Ç., 1339 numaralı sandıkta M.G., 1340 numaralı sandıkta U.Ç., 1341 numaralı sandıkta H.K., 1342 numaralı sandıkta A.A., 1343 numaralı sandıkta İ.A.S., 1344 numaralı sandıkta M.Ç., 1345 numaralı sandıkta H.A., 1346 numaralı sandıkta Y.Ö., 1355 numaralı sandıkta F.M.G., 1356 numaralı sandıkta Y.E., 1359 numaralı sandıkta N.E.D., 1360 numaralı sandıkta P.K., 1372 numaralı sandıkta A.S., 1382 numaralı sandıkta B.K., 1423 numaralı sandıkta T.A., 1426 numaralı sandıkta E.B., 1427 numaralı sandıkta M.C., 1428 numaralı sandıkta A.Ö., 1429 numaralı sandıkta H.A., 1430 numaralı sandıkta G.B.G., 1438 numaralı sandıkta L.K., 1439 numaralı sandıkta B.G.Ç., 1440 numaralı sandıkta F.Y., 1447 numaralı sandıkta S.M., 1448 numaralı sandıkta P.Y.B., 1449 numaralı sandıkta Ö.Y.B., 1450 numaralı sandıkta İ.O., 1451 numaralı sandıkta N.A., 1452 numaralı sandıkta A.G., 1459 numaralı sandıkta A.S., 1464 numaralı sandıkta T.P., 1471 numaralı sandıkta S.Ç., 1472 numaralı sandıkta E.A., 1485 numaralı sandıkta M.E., 1486 numaralı sandıkta A.K., 1487 numaralı sandıkta S.D., 1488 numaralı sandıkta M.A., 1489 numaralı sandıkta F.K., 1490 numaralı sandıkta M.K., 1499 numaralı sandıkta A.S.,

Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulunda; 1112 numaralı sandıkta Ş.A., 1166 numaralı sandıkta İ.M.H., 1246 numaralı sandıkta M.C., 1255 numaralı sandıkta C.E.K.,

Başakşehir 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2018 numaralı sandıkta İ.B., 2045 numaralı sandıkta K.C., 2084 numaralı sandıkta M.B.K., 2157 numaralı sandıkta Ş.A., 2306 numaralı sandıkta Z.G., 2329 numaralı sandıkta A.U.,

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulunda;


  1009 numaralı sandıkta B.U., 1012 numaralı sandıkta S.Ç., 1017 numaralı sandıkta D.K.A., 1019 numaralı sandıkta M.S., 1020 numaralı sandıkta E.A., 1021 numaralı sandıkta G.A., 1023 numaralı sandıkta E.K., 1025 numaralı sandıkta R.A., 1034 numaralı sandıkta A.E.O.S., 1035 numaralı sandıkta S.B.Ç., 1050 numaralı sandıkta E.S., 1051 numaralı sandıkta U.A., 1056 numaralı sandıkta S.B.B., 1064 numaralı sandıkta H.K., 1065 numaralı sandıkta U.S.Ö., 1066 numaralı sandıkta C.P., 1077 numaralı sandıkta G.G.K., 1099 numaralı sandıkta Ö.E.A., 1112 numaralı sandıkta A.R.K., 1114 numaralı sandıkta C.A., 1117 numaralı sandıkta H.Y., 1118 numaralı sandıkta F.D.G., 1119 numaralı sandıkta F.A., 1120 numaralı sandıkta Y.G., 1121 numaralı sandıkta I.A.F., 1122 numaralı sandıkta V.Ç.K., 1127 numaralı sandıkta G.U., 1132 numaralı sandıkta N.T., 1140 numaralı sandıkta M.T.Ö., 1141 numaralı sandıkta H.B., 1151 numaralı sandıkta Y.D., 1152 numaralı sandıkta S.A., 1153 numaralı sandıkta Z.H., 1157 numaralı sandıkta H.G., 1158 numaralı sandıkta B.Ç., 1159 numaralı sandıkta M.K., 1167 numaralı sandıkta K.K.P., 1168 numaralı sandıkta A.K., 1169 numaralı sandıkta M.N.A., 1170 numaralı sandıkta E.Ş.Z.Ö., 1175 numaralı sandıkta G.G., 1201 numaralı sandıkta H.G., 1202 numaralı sandıkta N.Ö., 1215 numaralı sandıkta H.H.A., 1219 numaralı sandıkta C.Y., 1220 numaralı sandıkta M.G., 1222 numaralı sandıkta P.Ç., 1224 numaralı sandıkta D.D.K., 1226 numaralı sandıkta N.D., 1229 numaralı sandıkta V.H.Y., 1230 numaralı sandıkta Z.B.U., 1237 numaralı sandıkta F.E.M., 1238 numaralı sandıkta Ö.Y., 1239 numaralı sandıkta B.K., 1241 numaralı sandıkta E.M.M., 1244 numaralı sandıkta B.M., 1245 numaralı sandıkta S.L., 1249 numaralı sandıkta F.U., 1250 numaralı sandıkta G.T., 1253 numaralı sandıkta S.D., 1254 numaralı sandıkta Ö.S., 1255 numaralı sandıkta M.Ç., 1261 numaralı sandıkta A.Y., 1262 numaralı sandıkta E.E., 1264 numaralı sandıkta S.K., 1268 numaralı sandıkta E.Ö., 1286 numaralı sandıkta E.E., 1287 numaralı sandıkta G.U., 1288 numaralı sandıkta E.E., 1292 numaralı sandıkta C.S., 1301 numaralı sandıkta A.Ö.B., 1307 numaralı sandıkta U.Y., 1311 numaralı sandıkta Ö.B., 1312 numaralı sandıkta T.U., 1313 numaralı sandıkta M.K., 1314 numaralı sandıkta S.D.Y., 1315 numaralı sandıkta İ.S., 1318 numaralı sandıkta Ç.B., 1328 numaralı sandıkta Ş.Ö., 1331 numaralı sandıkta A.Y., 1336 numaralı sandıkta S.A., 1339 numaralı sandıkta S.D., 1340 numaralı sandıkta P.A., 1341 numaralı sandıkta A.S.S., 1344 numaralı sandıkta A.H., 1354 numaralı sandıkta S.T., 1362 numaralı sandıkta B.Ü., 1374 numaralı sandıkta S.T., 1376 numaralı sandıkta C.K., 1377 numaralı sandıkta A.I.T., 1378 numaralı sandıkta A.A.G., 1381 numaralı sandıkta S.Ş., 1383 numaralı sandıkta P.B.Y., 1389 numaralı sandıkta A.K., 1390 numaralı sandıkta B.H.Ö., 1391 numaralı sandıkta Ö.D., 1397 numaralı sandıkta B.S., 1403 numaralı sandıkta Z.İ., 1404 numaralı sandıkta B.T., 1405 numaralı sandıkta E.N., 1406 numaralı sandıkta H.O., 8801 numaralı sandıkta G.E.S.,

Beykoz İlçe Seçim Kurulunda;

1025 numaralı sandıkta N.K., 1053 numaralı sandıkta S.E., 1056 numaralı sandıkta A.Ö., 1073 numaralı sandıkta E.B., 1086 numaralı sandıkta B.C., 1090 numaralı sandıkta Ç.K., 1098 numaralı sandıkta S.B., 1115 numaralı sandıkta İ.T., 1135 numaralı sandıkta N.E., 1241 numaralı sandıkta R.Ş., 1246 numaralı sandıkta V.B., 1265 numaralı sandıkta K.D., 1321 numaralı sandıkta K.O., 1328 numaralı sandıkta R.D., 1365 numaralı sandıkta S.K., 1378 numaralı sandıkta O.T., 1389 numaralı sandıkta E.K., 1425 numaralı sandıkta İ.D., 1429 numaralı sandıkta H.K., 1434 numaralı sandıkta S.Y., 1515 numaralı sandıkta S.D.,

Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulunda;

1001 numaralı sandıkta C.A., 1028 numaralı sandıkta İ.D., 1036 numaralı sandıkta İ.A., 1041 numaralı sandıkta E.D., 1045 numaralı sandıkta M.S., 1048 numaralı sandıkta N.A., 1056 numaralı sandıkta O.A., 1074 numaralı sandıkta M.Ö., 1142 numaralı sandıkta Y.S.Ç., 1143 numaralı sandıkta C.T., 1146 numaralı sandıkta K.S., 1152 numaralı sandıkta G.D.B., 1163 numaralı sandıkta G.B., 1164 numaralı sandıkta Ş.G., 1192 numaralı sandıkta E.Ç., 1204 numaralı sandıkta F.A., 1216 numaralı sandıkta G.D.İ., 1251 numaralı sandıkta G.C., 1261 numaralı sandıkta S.U., 1334 numaralı sandıkta U.Ç.B., 1341 numaralı sandıkta M.E., 1347 numaralı sandıkta E.D., 1362 numaralı sandıkta N.Y., 1380 numaralı sandıkta H.Ö., 1382 numaralı sandıkta C.H., 1418 numaralı sandıkta G.B., 1487 numaralı sandıkta T.C.U., 1505 numaralı sandıkta B.K.O., 1507 numaralı sandıkta M.Y., 1513 numaralı sandıkta M.Ö., 1515 numaralı sandıkta H.Ç., 1517 numaralı sandıkta B.Y., 1524 numaralı sandıkta S.D., 1530 numaralı sandıkta A.Y., 1553 numaralı sandıkta F.A., 1554 numaralı sandıkta S.B., 1564 numaralı sandıkta M.D., 1566 numaralı sandıkta S.K., 1572 numaralı sandıkta S.D.M., 1575 numaralı sandıkta A.C.Y., 1577 numaralı sandıkta H.Ö., 1597 numaralı sandıkta M.Y., 1619 numaralı sandıkta O.K., 1633 numaralı sandıkta Y.M., 1637 numaralı sandıkta F.D., 1658 numaralı sandıkta F.A.,

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulunda;

1055 numaralı sandıkta A.B., 1066 numaralı sandıkta E.Ç., 1072 numaralı sandıkta B.K., 1077 numaralı sandıkta B.K., 1236 numaralı sandıkta A.G., 1237 numaralı sandıkta Z.A.U., 1092 numaralı sandıkta A.A., 1146 numaralı sandıkta U.İ.,

Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2011 numaralı sandıkta Ç.K., 2040 numaralı sandıkta A.R.Y., 2041 numaralı sandıkta S.K., 2171 numaralı sandıkta B.Ş., 2238 numaralı sandıkta F.Ç.,

Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulunda;

1075 numaralı sandıkta M.T., 1140 numaralı sandıkta D.A., 1205 numaralı sandıkta S.O., 1216 numaralı sandıkta N.K., 1265 numaralı sandıkta N.S.,

Çekmeköy İlçe Seçim Kurulunda;

1032 numaralı sandıkta T.S., 1040 numaralı sandıkta A.A., 1045 numaralı sandıkta U.Ş., 1060 numaralı sandıkta H.D., 1068 numaralı sandıkta M.D., 1071 numaralı sandıkta E.S., 1073 numaralı sandıkta V.T., 1078 numaralı sandıkta İ.M.T., 1079 numaralı sandıkta C.K., 1089 numaralı sandıkta P.Ö., 1107 numaralı sandıkta İ.Ö., 1113 numaralı sandıkta N.P., 1115 numaralı sandıkta S.G., 1133 numaralı sandıkta R.T., 1148 numaralı sandıkta M.Ç., 1161 numaralı sandıkta T.C., 1162 numaralı sandıkta C.S., 1163 numaralı sandıkta M.G., 1164 numaralı sandıkta D.D., 1166 numaralı sandıkta N.D., 1186 numaralı sandıkta S.S., 1235 numaralı sandıkta Ç.Y., 1239 numaralı sandıkta O.Ç., 1240 numaralı sandıkta A.D., 1265 numaralı sandıkta F.A., 1268 numaralı sandıkta H.B., 1286 numaralı sandıkta S.K., 1290 numaralı sandıkta H.K., 1293 numaralı sandıkta M.T., 1294 numaralı sandıkta N.Ş., 1303 numaralı sandıkta S.B.E., 1314 numaralı sandıkta H.S., 1331 numaralı sandıkta B.G., 1336 numaralı sandıkta Ö.U., 1339 numaralı sandıkta Y.A., 1344 numaralı sandıkta S.Ö., 1359 numaralı sandıkta E.D., 1406 numaralı sandıkta B.Ö., 1414 numaralı sandıkta D.K., 1418 numaralı sandıkta D.K., 1446 numaralı sandıkta E.G., 1463 numaralı sandıkta C.Ö., 1496 numaralı sandıkta E.E., 1499 numaralı sandıkta R.T., 1500 numaralı sandıkta Ş.Y., 1506 numaralı sandıkta S.K., 1507 numaralı sandıkta E.K.,

Esenler İlçe Seçim Kurulunda;

1363 numaralı sandıkta M.Ç., 1365 numaralı sandıkta D.U., 1005 numaralı sandıkta H.Ç., 1031 numaralı sandıkta H.A., 1051 numaralı sandıkta E.G., 1120 numaralı sandıkta S.K., 1125 numaralı sandıkta A.K., 1128 numaralı sandıkta S.D., 1151 numaralı sandıkta E.K., 1153 numaralı sandıkta Y.Y., 1168 numaralı sandıkta B.K., 1188 numaralı sandıkta B.S., 1194 numaralı sandıkta G.K., 1254 numaralı sandıkta N.E., 1287 numaralı sandıkta S.Ş., 1303 numaralı sandıkta A.S., 1322 numaralı sandıkta N.Ç., 1354 numaralı sandıkta A.A., 1386 numaralı sandıkta F.H., 1410 numaralı sandıkta E.B.,

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2009 numaralı sandıkta E.K., 2013 numaralı sandıkta A.A., 2103 numaralı sandıkta S.A., 2138 numaralı sandıkta K.S., 2159 numaralı sandıkta A.E., 2164 numaralı sandıkta Ş.Ç., 2185 numaralı sandıkta N.A., 2285 numaralı sandıkta A.B., 2290 numaralı sandıkta T.S., 2392 numaralı sandıkta S.E.,

Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1338 numaralı sandıkta H.K., 1551 numaralı sandıkta H.İ., 1781 numaralı sandıkta F.Ç.,

Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2202 numaralı sandıkta O.Y., 2208 numaralı sandıkta B.K., 2229 numaralı sandıkta L.Ü., 2250 numaralı sandıkta T.Ş., 2403 numaralı sandıkta Y.T., Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulunda; 1131 numaralı sandıkta H.Y., 1132 numaralı sandıkta K.Ş., 1135 numaralı sandıkta E.A., 1142 numaralı sandıkta G.U., 1144 numaralı sandıkta İ.K., 1145 numaralı sandıkta Z.Ş., 1146 numaralı sandıkta A.K., 1147 numaralı sandıkta E.G., 1151 numaralı sandıkta C.K., 1238 numaralı sandıkta A.S., 1254 numaralı sandıkta G.A., 1256 numaralı sandıkta İ.A., 1261 numaralı sandıkta T.A., 1264 numaralı sandıkta S.B., 1272 numaralı sandıkta M.S.M., 1320 numaralı sandıkta M.A.,

Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2066 numaralı sandıkta B.K., 2086 numaralı sandıkta D.T.T., 2094 numaralı sandıkta E.E., 2100 numaralı sandıkta A.D., 2102 numaralı sandıkta H.G., 2114 numaralı sandıkta G.A., 2115 numaralı sandıkta H.S., 2204 numaralı sandıkta M.S., 2212 numaralı sandıkta V.Y., 2216 numaralı sandıkta B.S., 2236 numaralı sandıkta H.Z., 2314 numaralı sandıkta B.A.,

Fatih 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1007 numaralı sandıkta F.Y., 1013 numaralı sandıkta F.D., 1019 numaralı sandıkta H.M.B., 1044 numaralı sandıkta H.Ö.D., 1114 numaralı sandıkta H.T., 1156 numaralı sandıkta G.Ö., 1217 numaralı sandıkta O.V., 1251 numaralı sandıkta O.A., 1253 numaralı sandıkta H.T., 1270 numaralı sandıkta U.K.,

Fatih 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2009 numaralı sandıkta M.D., 2010 numaralı sandıkta B.E., 2040 numaralı sandıkta S.A., 2107 numaralı sandıkta S.O., 2160 numaralı sandıkta M.K., 2182 numaralı sandıkta D.E., 2227 numaralı sandıkta A.S., 2231 numaralı sandıkta V.G., 2255 numaralı sandıkta F.M.S., 2264 numaralı sandıkta A.S., 2269 numaralı sandıkta D.B.T., 2279 numaralı sandıkta A.Y.,

Fatih 3. İlçe Seçim Kurulunda;

3018 numaralı sandıkta A.A., 3070 numaralı sandıkta Z.D., 3149 numaralı sandıkta C.K., 3164 numaralı sandıkta P.Y., 3189 numaralı sandıkta M.Ö., 3205 numaralı sandıkta N.B., 3210 numaralı sandıkta N.Ö., 8805 numaralı sandıkta Ö.A.,

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1216 numaralı sandıkta V.D., 1238 numaralı sandıkta B.Y., 1239 numaralı sandıkta H.B., 1282 numaralı sandıkta F.B., 1289 numaralı sandıkta G.H., 1291 numaralı sandıkta Y.T., 1303 numaralı sandıkta B.S.,

Gaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2020 numaralı sandıkta E.K.T., 2027 numaralı sandıkta H.S.K., 2030 numaralı sandıkta E.Ö., 2131 numaralı sandıkta M.P.Ü., 2132 numaralı sandıkta Ö.A., 2208 numaralı sandıkta A.D.K., 2229 numaralı sandıkta K.K.K., 2241 numaralı sandıkta A.U., 2251 numaralı sandıkta H.Ş., 2252 numaralı sandıkta F.D.M., 2236 numaralı sandıkta N.B., 2256 numaralı sandıkta S.A., 2268 numaralı sandıkta R.R., 2311 numaralı sandıkta S.N.Ş., 2313 numaralı sandıkta F.T.,

Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulunda;

3050 numaralı sandıkta A.E.T., 3173 numaralı sandıkta S.T., 3334 numaralı sandıkta E.E.,

Güngören 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2248 numaralı sandıkta F.Y.G., 2293 numaralı sandıkta E.I., 2184 numaralı sandıkta M.M.,

Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1279 numaralı sandıkta A.G., 1310 numaralı sandıkta A.A.,

Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2219 numaralı sandıkta E.G.,

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunda;

3253 numaralı sandıkta S.G., 3311 numaralı sandıkta İ.B.,

Kağıthane 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2183 numaralı sandıkta Y.Ç., 2192 numaralı sandıkta P.Ç., 2255 numaralı sandıkta H.İ.G.,

Kartal 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1256 numaralı sandıkta M.A.,

Küçükçekmece 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1145 numaralı sandıkta N.B., 1166 numaralı sandıkta M.A., 1233 numaralı sandıkta R.T.A., 1322 numaralı sandıkta R.A., 1323 numaralı sandıkta E.Y., 1326 numaralı sandıkta F.G., 1358 numaralı sandıkta E.P., 1522 numaralı sandıkta E.K.,

Küçükçekmece 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2212 numaralı sandıkta O.B., 2416 numaralı sandıkta E.K.,

Küçükçekmece 3. İlçe Seçim Kurulunda;

3291 numaralı sandıkta Z.T., 3330 numaralı sandıkta S.Ç.E., 3459 numaralı sandıkta K.M., 3477 numaralı sandıkta Ö.D., 3546 numaralı sandıkta U.B.,

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1155 numaralı sandıkta A.A.K., 1156 numaralı sandıkta E.K.,

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2015 numaralı sandıkta A.A., 2256 numaralı sandıkta L.Y., 2341 numaralı sandıkta T.K., 2354 numaralı sandıkta B.A., 2492 numaralı sandıkta H.O.O.,

Pendik 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2424 numaralı sandıkta B.E.,

Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1126 numaralı sandıkta T.Ç., 1144 numaralı sandıkta M.G., 1151 numaralı sandıkta Ş.Ö., 1178 numaralı sandıkta M.A., 1322 numaralı sandıkta Z.Ö.,

Sancaktepe 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2330 numaralı sandıkta S.O.,

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1005 numaralı sandıkta M.Z.Ö., 1012 numaralı sandıkta B.Y.K., 1013 numaralı sandıkta B.H., 1071 numaralı sandıkta İ.B., 1082 numaralı sandıkta F.D., 1084 numaralı sandıkta H.T., 1087 numaralı sandıkta A.S., 1098 numaralı sandıkta E.B., 1150 numaralı sandıkta Y.Y., 1163 numaralı sandıkta E.Ç., 1205 numaralı sandıkta İ.B.Y., 1210 numaralı sandıkta D.Y., 1211 numaralı sandıkta A.E.T., 1217 numaralı sandıkta Z.A., 1271 numaralı sandıkta F.D., 1274 numaralı sandıkta Y.B., 1306 numaralı sandıkta B.G., 1308 numaralı sandıkta M.A.Y., 1309 numaralı sandıkta T.A., 1319 numaralı sandıkta N.G., 1320 numaralı sandıkta H.D., 1321 numaralı sandıkta K.T., 1324 numaralı sandıkta D.K., 1337 numaralı sandıkta D.T.K., 1363 numaralı sandıkta Ü.Ş., 1364 numaralı sandıkta G.V., 1365 numaralı sandıkta E.K., 1366 numaralı sandıkta T.E., 1368 numaralı sandıkta A.U., 1073 numaralı sandıkta A.Y., 1105 numaralı sandıkta N.D., 1109 numaralı sandıkta T.T., 1138 numaralı sandıkta F.Y., 1140 numaralı sandıkta M.K., 1149 numaralı sandıkta U.F., 1172 numaralı sandıkta A.Y., 1201 numaralı sandıkta B.Ş., 1232 numaralı sandıkta H.E., 1241 numaralı sandıkta R.B., 1248 numaralı sandıkta A.D., 1260 numaralı sandıkta Ş.B., 1266 numaralı sandıkta M.B., 1283 numaralı sandıkta C.S., 1295 numaralı sandıkta L.B., 1296 numaralı sandıkta M.B., 1302 numaralı sandıkta E.Y., 1323 numaralı sandıkta İ.H.T., 1325 numaralı sandıkta Y.I., 1356 numaralı sandıkta Y.Ç., 1361 numaralı sandıkta A.Ö.,

Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2049 numaralı sandıkta C.D., 2067 numaralı sandıkta A.Ö., 2071 numaralı sandıkta Z.Ç., 2072 numaralı sandıkta C.T., 2079 numaralı sandıkta C.M., 2080 numaralı sandıkta C.A., 2082 numaralı sandıkta İ.A., 2087 numaralı sandıkta A.U., 2088 numaralı sandıkta C.G., 2117 numaralı sandıkta A.D., 2135 numaralı sandıkta B.K.G., 2136 numaralı sandıkta N.S., 2137 numaralı sandıkta B.K., 2153 numaralı sandıkta Ö.Ö., 2165 numaralı sandıkta B.Z.Y., 2170 numaralı sandıkta S.C.P., 2171 numaralı sandıkta A.A., 2173 numaralı sandıkta T.A., 2176 numaralı sandıkta P.A., 2214 numaralı sandıkta S.A., 2216 numaralı sandıkta E.N.Y., 2232 numaralı sandıkta F.Y., 2238 numaralı sandıkta M.T., 2254 numaralı sandıkta Ö.Y., 2267 numaralı sandıkta A.H., 2316 numaralı sandıkta Ç.S.O., 2317 numaralı sandıkta T.D., 2328 numaralı sandıkta M.N., 2356 numaralı sandıkta H.Y., 2002 numaralı sandıkta M.K., 2032 numaralı sandıkta N.T., 2054 numaralı sandıkta H.K., 2081 numaralı sandıkta Z.K., 2091 numaralı sandıkta S.D., 2107 numaralı sandıkta A.Y., 2112 numaralı sandıkta M.Ç., 2142 numaralı sandıkta G.G., 2145 numaralı sandıkta A.O.Ö., 2148 numaralı sandıkta Y.B., 2167 numaralı sandıkta D.K., 2190 numaralı sandıkta U.A., 2291 numaralı sandıkta A.H.A., 2296 numaralı sandıkta S.E., 2362 numaralı sandıkta M.H.D.,

Silivri İlçe Seçim Kurulunda;

1325 numaralı sandıkta Y.G.,

Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1024 numaralı sandıkta S.Ç., 1025 numaralı sandıkta İ.S., 1046 numaralı sandıkta H.S.E., 1231 numaralı sandıkta N.B., 1238 numaralı sandıkta Ö.T., 1273 numaralı sandıkta Ö.F., 1306 numaralı sandıkta C.S., 1308 numaralı sandıkta A.Y., 1309 numaralı sandıkta M.K.,

Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2059 numaralı sandıkta Ç.A., 2080 numaralı sandıkta T.A., 2221 numaralı sandıkta T.P.A.,

Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1027 numaralı sandıkta İ.S., 1156 numaralı sandıkta Y.P., 1249 numaralı sandıkta K.G., 1261 numaralı sandıkta K.Ü., 1269 numaralı sandıkta D.E., 1330 numaralı sandıkta O.G., 1372 numaralı sandıkta B.Ş., 1373 numaralı sandıkta S.Y., 1374 numaralı sandıkta S.T., 1375 numaralı sandıkta Y.G., 1409 numaralı sandıkta A.Ç., 1426 numaralı sandıkta S.T., 1462 numaralı sandıkta S.K., 1479 numaralı sandıkta C.B., 1480 numaralı sandıkta B.B., 1514 numaralı sandıkta S.O., 1536 numaralı sandıkta E.G.T., 1540 numaralı sandıkta Y.B., 1541 numaralı sandıkta G.B.,

Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2001 numaralı sandıkta E.T., 2004 numaralı sandıkta A.A., 2010 numaralı sandıkta B.K., 2014 numaralı sandıkta M.G., 2070 numaralı sandıkta N.K., 2085 numaralı sandıkta A.P., 2086 numaralı sandıkta M.Ş., 2087 numaralı sandıkta Ş.A., 2088 numaralı sandıkta U.E.E., 2092 numaralı sandıkta Z.T., 2141 numaralı sandıkta M.Y., 2153 numaralı sandıkta K.T., 2201 numaralı sandıkta H.H.Ş., 2204 numaralı sandıkta M.M.B., 2229 numaralı sandıkta A.Ç., 2230 numaralı sandıkta M.A., 2256 numaralı sandıkta Z.K., 2291 numaralı sandıkta G.K., 2292 numaralı sandıkta M.G., 2337 numaralı sandıkta M.Ö., 2339 numaralı sandıkta S.B., 2348 numaralı sandıkta Ş.Y., 2381 numaralı sandıkta B.M., 2385 numaralı sandıkta S.K., 2394 numaralı sandıkta G.M., 2397 numaralı sandıkta M.İ., 2414 numaralı sandıkta F.G., 2447 numaralı sandıkta S.Y., 2271 numaralı sandıkta M.B., 2406 numaralı sandıkta Ö.T., 2468 numaralı sandıkta H.A., 8806 numaralı sandıkta Y.B.G.,

Şişli 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1013 numaralı sandıkta K.G., 1023 numaralı sandıkta A.E., 1028 numaralı sandıkta K.V., 1058 numaralı sandıkta P.P., 1062 numaralı sandıkta A.O., 1066 numaralı sandıkta F.E., 1073 numaralı sandıkta H.T.B., 1077 numaralı sandıkta Y.Ç., 1080 numaralı sandıkta Ş.D., 1087 numaralı sandıkta B.B., 1089 numaralı sandıkta H.S., 1090 numaralı sandıkta E.K., 1095 numaralı sandıkta C.İ., 1100 numaralı sandıkta Ş.D., 1115 numaralı sandıkta O.A., 1120 numaralı sandıkta A.B.Ş., 1123 numaralı sandıkta S.H.Ş., 1128 numaralı sandıkta Ö.F.Y., 1138 numaralı sandıkta B.A., 1148 numaralı sandıkta E.B., 1185 numaralı sandıkta S.Y., 1188 numaralı sandıkta Ü.Ö., 1201 numaralı sandıkta D.T., 1206 numaralı sandıkta T.M., 1207 numaralı sandıkta P.S., 1236 numaralı sandıkta C.Y., 1255 numaralı sandıkta Ş.C., 1256 numaralı sandıkta D.K., 1261 numaralı sandıkta O.S., 1284 numaralı sandıkta E.Ç., 1300 numaralı sandıkta M.K.,

Şişli 2. İlçe Seçim Kurulunda;


  2007 numaralı sandıkta N.Ö., 2017 numaralı sandıkta S.J.B., 2018 numaralı sandıkta L.K., 2042 numaralı sandıkta M.G.S., 2045 numaralı sandıkta M.H., 2049 numaralı sandıkta C.G., 2050 numaralı sandıkta H.K., 2067 numaralı sandıkta R.S.Ç., 2072 numaralı sandıkta S.A., 2089 numaralı sandıkta F.K., 2090 numaralı sandıkta F.K., 2103 numaralı sandıkta S.A., 2106 numaralı sandıkta K.D., 2107 numaralı sandıkta S.Ş., 2109 numaralı sandıkta F.B., 2137 numaralı sandıkta H.A., 2138 numaralı sandıkta S.Ö., 2145 numaralı sandıkta E.İ., 2158 numaralı sandıkta D.K., 2160 numaralı sandıkta S.B., 2164 numaralı sandıkta O.C., 2169 numaralı sandıkta B.B., 2182 numaralı sandıkta S.K., 2183 numaralı sandıkta E.B., 2203 numaralı sandıkta K.Y., 2212 numaralı sandıkta Y.P., 2217 numaralı sandıkta E.T., 2218 numaralı sandıkta E.K., 2231 numaralı sandıkta K.D., 2239 numaralı sandıkta D.B.A., 2278 numaralı sandıkta S.Y., 2290 numaralı sandıkta B.İ., 2291 numaralı sandıkta H.E., 2292 numaralı sandıkta İ.T., 2293 numaralı sandıkta N.A., 2295 numaralı sandıkta H.C.E., 2301 numaralı sandıkta C.E.,

Tuzla İlçe Seçim Kurulunda;

1314 numaralı sandıkta T.T., 1313 numaralı sandıkta E.U., 1493 numaralı sandıkta S.K., 1494 numaralı sandıkta M.E.,

Ümraniye 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1052 numaralı sandıkta M.T.,

Ümraniye 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2002 numaralı sandıkta İ.K., 2244 numaralı sandıkta F.K.,

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1058 numaralı sandıkta F.A., 1293 numaralı sandıkta M.A., 2102 numaralı sandıkta T.A., 2125 numaralı sandıkta A.K., 2140 numaralı sandıkta R.A.,

Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2256 numaralı sandıkta O.D., 2267 numaralı sandıkta H.T., 2418 numaralı sandıkta S.D.,

Üsküdar 3. İlçe Seçim Kurulunda;

3139 numaralı sandıkta S.Ç., 3367 numaralı sandıkta T.D., 3375 numaralı sandıkta Ö.K.,

Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulunda;

1046 numaralı sandıkta M.M.A.,

olmak üzere 754 sandıkta kanuni zorunluluğa karşın sandık başkanı olarak görevlendirilenlerin bir kısmının emekli memur, bir kısmının özel hastane çalışanı, bir kısmının emekli öğretmen, bir kısmının özel eğitim kurumları öğretmeni, bir kısmının mali müşavir, bir kısmının şirket/sektör çalışanı, bir kısmının muhasebeci, bir kısmının kargo şirketi çalışanı, bir kısmının özel banka çalışanı, bir kısmının avukat ve hukuk bürosu çalışanı, bir kısmının sürücü kursu çalışanı, bir kısmının mühendis, bir kısmının çalışmadığı ve bir kısmının ise bireysel başvuru üzerine görevlendirildiği ve mesleklerinin belirtilmediği tespit edilmiştir.

2- Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin sandık kurulu başkan ve kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede:

Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulunda;

1060 numaralı sandık kurulu memur üyesi olarak görev yapan E. E.’nin 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı başlıklı listenin 34. sırasında,

Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2443 numaralı sandık kurulu memur üyesi olarak görev yapan C. M.’nin 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede,

Bakırköy İlçe Seçim Kurulunda;

1147 numaralı sandık kurulu başkanı olarak görev yapan A. K.’nın 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı listenin 12296. sırasında,

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2159 numaralı sandık kurulu başkanı olarak görev yapan A. E.’nin 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar başlıklı listenin 659. sırasında,

Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2229 numaralı sandık kurulu başkanı olarak görev yapan L. Ü.’nün 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Maliye Bakanlığı başlıklı listenin 28. sırasında,

Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulunda;

3271 numaralı sandık kurulu başkanı olarak görev yapan Z. Z. B.’nın 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (2) sayılı listenin 157. sırasında,

Sancaktepe 2. İlçe Seçim Kurulunda;

2206 numaralı sandık kurulu başkanı olarak görev yapan E. K.’nın 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar başlıklı listenin 665. sırasında,

2128 numaralı sandık kurulu başkanı olarak görev yapan H. İ.’nin 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar başlıklı listenin 85. sırasında,

Pendik 3. İlçe Seçim Kurulunda;

3186 numaralı sandık kurulu memur üyesi olarak görev yapan R.Ö.’nün 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Sağlık Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar başlıklı listenin 419. sırasında,

isimlerinin yer aldığı görülmüştür.

3- a) Sayım döküm cetveli boş olan sandıklara ilişkin olarak yapılan incelemede:

Ataşehir 1. İlçe 1340 numaralı sandığa ait, Beykoz İlçesinde 1312 numaralı sandığa ait, Beylikdüzü İlçesinde 1300 numaralı sandığa ait, Esenyurt 1. İlçe 1289 numaralı sandığa ait, Esenyurt 2. İlçe 2086 ve 2129 numaralı sandıklara ait, Gaziosmanpaşa 3. İlçe 3302 numaralı sandığa ait, Kadıköy 1. İlçe 1195 numaralı sandığa ait, Kartal 1. İlçe 1006 numaralı sandıklara ait, Sancaktepe 1. İlçe 1266 numaralı sandığa ait, Sarıyer 1. İlçe 1122 numaralı sandıklara ait, Şile İlçesinde 1001 numaralı sandığa ait, Zeytinburnu 1. İlçe 1040, 1043, 1044, 1057, 1114 ve 1212 numaralı sandıklarda,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait sayım döküm cetvellerinin boş olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sayım döküm cetveli düzenlenmeyen bu sandıklarda;

1- Ataşehir İlçesi, 1340 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

2- Beykoz İlçesi, 1312 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

3- Esenyurt İlçesi, 1289 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

4- Esenyurt İlçesi, 2086 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

5- Esenyurt İlçesi, 2129 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

6- Gaziosmanpaşa İlçesi, 3302 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

7- Kadıköy İlçesi, 1195 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

8- Kartal İlçesi, 1006 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

9- Sancaktepe İlçesi, 1266 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

10- Sarıyer İlçesi, 1122 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

11- Şile İlçesi, 1001 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

12- Zeytinburnu İlçesi, 1040 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

13- Zeytinburnu İlçesi, 1043 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

14- Zeytinburnu İlçesi, 1044 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

15- Zeytinburnu İlçesi, 1057 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

16- Zeytinburnu İlçesi, 1212 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

b) Sayım döküm cetveli imzasız olan sandıklara ilişkin olarak yapılan incelemede:

Adalar İlçesinde 1019 ve 1029 numaralı, Arnavutköy İlçesinde 1242, 1330, 1345 ve 1473 numaralı, Ataşehir 1. İlçe 1218, 1225, 1243 ve 1340 numaralı, Avcılar 2. İlçe 2232 numaralı, Bağcılar 1. İlçe 1008, 1069, 1247, 1259 ve 1277 numaralı, Bağcılar 3. İlçe 3129 numaralı, Bağcılar 4. İlçe 4002 ve 4269 numaralı, Bakırköy İlçesinde 1498 numaralı, Başakşehir 1. İlçe 1092 numaralı, Başakşehir 2. İlçe 2138 numaralı, Beşiktaş İlçesinde 1241 ve 1322 numaralı, Beykoz İlçesinde 1059 numaralı, Beylikdüzü İlçesinde 1300 ve 1376 numaralı, Esenler 1. İlçe 1405 numaralı, Esenler 2. İlçe 2146 numaralı, Esenyurt 1. İlçe 1289, 1526, 1568 ve 1608 numaralı, Esenyurt 2. İlçe 2129, 2444 ve 2503 numaralı, Fatih 1. İlçe 1119 numaralı, Gaziosmanpaşa 1. İlçe 1003, 1040, 1048, 1097, 1176, 1185 ve 1257 numaralı, Gaziosmanpaşa 2. İlçe 2024, 2139 ve 2175 numaralı, Gaziosmanpaşa 3. İlçe 3009, 3046, 3179 ve 3192 numaralı, Kadıköy 3. İlçe 3001 numaralı, Kağıthane 1. İlçe 1202 ve 1221 numaralı, Kağıthane 2. İlçe 2078 ve 2223 numaralı, Küçükçekmece 1. İlçe 1236, 1346, 1365 ve 1465 numaralı, Küçükçekmece 2. İlçe 2120 ve 2399 numaralı, Küçükçekmece 3. İlçe 3217, 3251, 3308, 3359, 3475, 3485 ve 3500 numaralı, Sancaktepe 1. İlçe 1001, 1025 ve 1156 numaralı, Sancaktepe 2. İlçe 2381 numaralı, Sarıyer 2. İlçe 2008 ve 2282 numaralı, Sultangazi 1. İlçe 1355 numaralı, Sultangazi 2. İlçe 2351 ve 2425 numaralı, Ümraniye 2. İlçe 2100 ve 2121 numaralı, Ümraniye 3. İlçe 3177, 3329 ve 3434 numaralı, Üsküdar 2. İlçe 2047 numaralı, Üsküdar 3. İlçe 3017 numaralı, Zeytinburnu 1. İlçe 1011, 1069, 1191, 1256 ve 1280 numaralı sandıklarda;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait sayım döküm cetvellerinin imzasız olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sayım döküm cetveli imzasız olan bu sandıklarda;

1- Kağıthane İlçesi, 1202 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

2- Kağıthane İlçesi, 1221 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

3- Küçükçekmece İlçesi, 1236 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

4- Küçükçekmece İlçesi, 1346 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

5- Küçükçekmece İlçesi, 2120 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

6- Küçükçekmece İlçesi, 2399 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

7- Küçükçekmece İlçesi, 3359 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

8- Küçükçekmece İlçesi, 3485 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

9- Küçükçekmece İlçesi, 3500 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

10- Sancaktepe İlçesi, 1001 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

11- Sancaktepe İlçesi, 1025 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

12- Sancaktepe İlçesi, 1156 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

13- Sultangazi İlçesi, 1355 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

14- Sultangazi İlçesi, 2351 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

15- Ümraniye İlçesi, 2121 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

16- Ümraniye İlçesi, 3434 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

17- Üsküdar İlçesi, 3017 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

18- Zeytinburnu İlçesi, 1069 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

19- Zeytinburnu İlçesi, 1191 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

20- Zeytinburnu İlçesi, 1256 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

21- Zeytinburnu İlçesi, 1280 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

22- Adalar İlçesi, 1029 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

23- Arnavutköy İlçesi, 1330 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

24- Arnavutköy İlçesi, 1345 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

25- Arnavutköy İlçesi, 1473 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

26- Ataşehir İlçesi, 1218 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

27- Ataşehir İlçesi, 1340 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

28- Bağcılar İlçesi, 1277 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

29- Bağcılar İlçesi, 3129 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

30- Bağcılar İlçesi, 4002 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

31- Bağcılar İlçesi, 4269 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

32- Bakırköy İlçesi, 1498 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

33- Başakşehir İlçesi, 1092 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

34- Başakşehir İlçesi, 2138 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

35- Beşiktaş İlçesi, 1322 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

36- Beykoz İlçesi, 1059 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

37- Beylikdüzü İlçesi, 1376 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

38- Esenler İlçesi, 2146 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

39- Esenyurt İlçesi, 1289 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

40- Esenyurt İlçesi, 1526 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

41- Esenyurt İlçesi, 2129 Nolu sandıkta ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

42- Esenyurt İlçesi, 2503 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

43- Gaziosmanpaşa İlçesi, 1003 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

44- Gaziosmanpaşa İlçesi, 1040 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

45- Gaziosmanpaşa İlçesi, 1048 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

46- Gaziosmanpaşa İlçesi, 1176 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

47- Gaziosmanpaşa İlçesi, 1185 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

48- Gaziosmanpaşa İlçesi, 1257 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

49- Gaziosmanpaşa İlçesi, 2024 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

50- Gaziosmanpaşa İlçesi, 3009 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

51- Gaziosmanpaşa İlçesi, 3192 Nolu sandıkta ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetveli düzenlenmiştir.

4- Yerine oy kullanılan ölü seçmenlerin, kısıtlıların ve cezaevinde bulunanların oy kullanmasına yönelik incelemede,

Adalar İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 6 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 180 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1174 nolu sandığın 102. sırasında oy kullanan A.K.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/03/2019 tarihli, 2019/475 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

2-1313 nolu sandığın 40. sırasında oy kullanan Y.D.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/02/2016 tarihli, 2016/167 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 1422 nolu sandığın 94. sırasında oy kullanan R.T.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/09/2007 tarihli, 2007/1249 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/10/2007 tarihinde kesinleştiği,

4- 1375 nolu sandığın 339. sırasında oy kullanan S.D.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/09/2013 tarihli, 2013/945 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/09/2013 tarihinde kesinleştiği,

5- 1348 nolu sandığın 167. sırasında oy kullanan B.E.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/10/2015 tarihli, 2015/1696 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/11/2015 tarihinde kesinleştiği,

6- 1516 nolu sandığın 128. sırasında oy kullanan T.Ü.’nün Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/07/2016 tarihli, 2016/867 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/07/2016 tarihinde kesinleştiği,

7- 1411 nolu sandığın 283. sırasında oy kullanan M.G.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/10/2016 tarihli, 2016/976 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/11/2016 tarihinde kesinleştiği,

8- 1295 nolu sandığın 53. sırasında oy kullanan B.S.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/11/2016 tarihli, 2016/2062 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/12/2016 tarihinde kesinleştiği,

9- 1247 nolu sandığın 275. sırasında oy kullanan E.K.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/11/2017 tarihli, 2017/1166 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/12/2017 tarihinde kesinleştiği,

10- 1334 nolu sandığın 100. sırasında oy kullanan M.C.Ç.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/01/2019 tarihli, 2019/33 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

11- 1292 nolu sandığın 328. sırasında oy kullanan C.T.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/01/2019 tarihli, 2019/31 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

12- 1423 nolu sandığın 125. sırasında oy kullanan F.M.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/02/2019 tarihli, 2019/185 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 21/03/2019 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 187 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1012 nolu sandığın 5. sırasında kayıtlı A.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1016 nolu sandığın 131. sırasında kayıtlı S.İ.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 1460 nolu sandığın 233. sırasında kayıtlı N.V.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

4- 1047 nolu sandığın 63. sırasında kayıtlı K.Ç.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

5- 1504 nolu sandığın 197. sırasında kayıtlı Y.N.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 103 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1051 nolu sandığın 172. sırasında kayıtlı M.G.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1464 nolu sandığın 278. sırasında kayıtlı Ç.E.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 610 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1316 nolu sandığın 313. sırasında oy kullanan İ.S.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/09/2008 tarihli, 2008/1144 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/09/2008 tarihinde kesinleştiği,

2- 1489 nolu sandığın 275. sırasında oy kullanan Ö.P.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/10/2008 tarihli, 2008/1364 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/05/2009 tarihinde kesinleştiği,

3- 1238 nolu sandığın 87. sırasında oy kullanan G.K.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/04/2009 tarihli, 2009/650 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/05/2009 tarihinde kesinleştiği,

4- 1338 nolu sandığın 108. sırasında oy kullanan V.T.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/10/2010 tarihli, 2014/773 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1157 nolu sandığın 93. sırasında oy kullanan N.Y.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/06/2014 tarihli, 2009/650 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/05/2009 tarihinde kesinleştiği,

6- 1112 nolu sandığın 25. sırasında oy kullanan M.B.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/10/2013 tarihli, 2013/1092 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

7- 1496 nolu sandığın 59. sırasında oy kullanan M.D.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/09/2015 tarihli, 2015/1424 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/09/2015 tarihinde kesinleştiği,

8- 1281 nolu sandığın 252. sırasında oy kullanan R.O.’nun Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/10/2016 tarihli, 2016/2007 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/12/2016 tarihinde kesinleştiği,

9- 1048 nolu sandığın 199. sırasında oy kullanan A.D.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/01/2019 tarihli, 2019/18 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

10- 1302 nolu sandığın 117. sırasında oy kullanan M.G.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/02/2019 tarihli, 2019/88 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

11- 1174 nolu sandığın 102. sırasında oy kullanan A.K.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/03/2019 tarihli, 2019/475 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2019 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 128 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1344 nolu sandığın 82. sırasında oy kullanan N.B.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/11/2018 tarihli, 2018/1344 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/01/2019 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 78 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-1130 nolu sandığın 297. sırasında kayıtlı K.D.’nin oy kullandığı (31/03/2019 tarihinde özel izinde olduğu),

2-1164 nolu sandığın 60. sırasında kayıtlı C.Ş.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 314 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1185 nolu sandığın 316. sırasında oy kullanan A.Ç.’nin Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/12/2012 tarihli, 2012/2523 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/03/2013 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 91 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 81 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2306 nolu sandığın 183. sırasında kayıtlı H.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 72 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 2203 nolu sandığın 125. sırasında kayıtlı H.K.’nin oy kullandığı (H.K.’nin 27/03/2019-03/04/2019 tarihleri arasında özel izinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 83 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1026 nolu sandığın 26. sırasında oy kullanan E.K.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/01/2016 tarihli, 2016/1 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

2- 1036 nolu sandığın 94. sırasında oy kullanan Ö.Ö.’nün Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/08/2014 tarihli, 2014/865 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/09/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 1074 nolu sandığın 231. sırasında oy kullanan Ü.A.’nın Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/12/2013 tarihli, 2013/1213 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 1153 nolu sandığın 64. sırasında oy kullanan Ö.D.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/07/2017 tarihli, 2017/543 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/09/2017 tarihinde kesinleştiği

5- 1182 nolu sandığın 220. sırasında oy kullanan M.A.’nın Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/05/2013 tarihli, 2013/1079 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1212 nolu sandığın 24. sırasında oy kullanan Ö.Y.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/09/2012 tarihli, 2012/1278 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/06/2015 tarihinde kesinleştiği,

7- 1239 nolu sandığın 164. sırasında oy kullanan S.K.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli, 2015/1064 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/11/2015 tarihinde kesinleştiği,

8- 1421 nolu sandığın 272. sırasında oy kullanan M.Ş.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/03/2018 tarihli, 2018/438 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

9- 1435 nolu sandığın 202. sırasında oy kullanan S.U.’nun Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/06/2018 tarihli, 2018/754 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/06/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 211 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1263 nolu sandığın 269. sırasında oy kullanan C.Y.’nin TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/11/2011 tarihinde kesinleştiği, 2- 1307 nolu sandığın 263. sırasında oy kullanan H.P.’nin Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/06/2015 tarihli, 2002/827 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/07/2015 tarihinde kesinleştiği,

3- 1076 nolu sandığın 255. sırasında oy kullanan E.Ş.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/12/2015 tarihli, 2015/1268 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

4- 1366 nolu sandığın 107. sırasında oy kullanan Ö.Ö.’nün Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli, 2018/124 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

5- 1328 nolu sandığın 122. sırasında oy kullanan N.İ.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/03/2018 tarihli, 2018/338 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 103 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-2119 nolu sandığın 42. sırasında oy kullanan Ş.C.’nin Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/03/2015 tarihli, 2015/190 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/04/2015 tarihinde kesinleştiği,

2-2305 nolu sandığın 103. sırasında oy kullanan S.K.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/11/2017 tarihli, 2017/955 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/01/2018 tarihinde kesinleştiği,

3-2006 nolu sandığın 87. sırasında oy kullanan A.C.’nin Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/01/2019 tarihli, 2019/33 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

4-2071 nolu sandığın 217. sırasında oy kullanan T.A.’nın Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/11/2018 tarihli, 201/171 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

5- 2282 nolu sandığın 286. sırasında oy kullanan D.O.’nun Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/06/2015 tarihli, 2009/1696 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/08/2015 tarihinde kesinleştiği,

6- 2021 nolu sandığın 178. sırasında oy kullanan Ö.Ç.’nin Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/09/2015 tarihli, 2003/1291 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

7- 2288 nolu sandığın 6. sırasında oy kullanan C.K.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/01/2016 tarihli, 2016/24 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

8- 2090 nolu sandığın 82. sırasında oy kullanan M.A.’nın Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/12/2015 tarihli, 2015/1369 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/02/2016 tarihinde kesinleştiği,

9- 2173 nolu sandığın 101. sırasında oy kullanan Y.A.’nın Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/04/2016 tarihli, 2016/374 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/05/2016 tarihinde kesinleştiği,

10- 2036 nolu sandığın 147. sırasında oy kullanan H.Ç.’nin Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/10/2016 tarihli, 1994/526 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 31/10/2016 tarihinde kesinleştiği,

11- 2035 nolu sandığın 325. sırasında oy kullanan F.G.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/11/2017 tarihli, 2017/842 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/11/2017 tarihinde kesinleştiği,

12- 2015 nolu sandığın 233. sırasında oy kullanan B.Ö.’nün Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/11/2017 tarihli, 2017/989 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/01/2018 tarihinde kesinleştiği,

13- 2325 nolu sandığın 197. sırasında oy kullanan Ö.P.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2018 tarihli, 2018/218 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

14- 2089 nolu sandığın 301. sırasında oy kullanan E.K.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/07/2018 tarihli, 2018/921 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/09/2018 tarihinde kesinleştiği,

15- 2333 nolu sandığın 171. sırasında oy kullanan S.Ç.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/10/2018 tarihli, 2018/1079 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/11/2018 tarihinde kesinleştiği,

16- 2194 nolu sandığın 22. sırasında oy kullanan N.Ç.’nin Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/01/2019 tarihli, 2019/57 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 210 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2333 nolu sandığın 41. sırasında oy kullanan B.Ç.’nin Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/12/2013 tarihli, 2013/1245 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/10/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 2288 nolu sandığın 58. sırasında oy kullanan L.E.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/12/2013 tarihli, 2013/1195 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 2223 nolu sandığın 205. sırasında oy kullanan C.G.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/02/2014 tarihli, 2014/164 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/03/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 2024 nolu sandığın 101. sırasında oy kullanan Ö.U.’nun Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/09/2015 tarihli, 2015/969 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/11/2015 tarihinde kesinleştiği,

5- 2010 nolu sandığın 126. sırasında oy kullanan A.D.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/11/2015 tarihli, 2015/1228 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

6- 2103 nolu sandığın 300. sırasında oy kullanan G.D.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/11/2017 tarihli, 2017/1015 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/01/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 66 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-1283 nolu sandığın 223. sırasında oy kullanan M.A.’nın Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/02/2018 tarihli, 2019/155 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 1161 nolu sandığın 100. sırasında oy kullanan S.H.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/12/2009 tarihli, 2009/3547 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/04/2010 tarihinde kesinleştiği,

3- 1057 nolu sandığın 301. sırasında oy kullanan S.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/04/2012 tarihli, 2012/715 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/05/2012 tarihinde kesinleştiği,

4- 1269 nolu sandığın 212. sırasında oy kullanan K.Ç.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/12/2013 tarihli, 2013/3087 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1126 nolu sandığın 56. sırasında oy kullanan M.Ö.’nün Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/05/2014 tarihli, 2014/1076 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1076 nolu sandığın 288. sırasında oy kullanan S.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2016 tarihli, 2016/342 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

7- 1168 nolu sandığın 301. sırasında oy kullanan B.Y.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/07/2018 tarihli, 2019/1291 sayılı kararı ile TMK’nun 405 diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 118 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1041 nolu sandığın 6. sırasında kayıtlı M.A.G.’nin oy kullandığı, diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 63 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1066 nolu sandığın 2. sırasında kayıtlı M.Ö.’nün kullandığı, diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 259 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1316 nolu sandığın 226. sırasında oy kullanan İ.B.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/02/2009 tarihli, 2009/218 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/02/2009 tarihinde kesinleştiği,

2- 1055 nolu sandığın 278. sırasında oy kullanan Y.O.’nun Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/04/2010 tarihli, 2010/1180 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/04/2010 tarihinde kesinleştiği,

3- 1200 nolu sandığın 145. sırasında oy kullanan S.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/05/2011 tarihli, 2011/1137 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/05/2011 tarihinde kesinleştiği,

4- 1230 nolu sandığın 265. sırasında oy kullanan İ.K.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/10/2012 tarihli, 2012/1981 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/10/2012 tarihinde kesinleştiği,

5- 1229 nolu sandığın 277. sırasında oy kullanan H.K.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/09/2013 tarihli, 2013/1932 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/10/2013 tarihinde kesinleştiği,

6- 1202 nolu sandığın 137. sırasında oy kullanan C.Y.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/12/2013 tarihli, 2013/2784 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

7- 1074 nolu sandığın 319. sırasında oy kullanan G.K.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/07/2014 tarihli, 2014/1604 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

8- 1170 nolu sandığın 98. sırasında oy kullanan R.K.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/02/2016 tarihli, 2016/507 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/03/2016 tarihinde kesinleştiği,

9- 1130 nolu sandığın 110. sırasında oy kullanan O.O.’nun Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/01/2018 tarihli, 2018/235 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/02/2018 tarihinde kesinleştiği,

10- 1049 nolu sandığın 51. sırasında oy kullanan M.A.G.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/05/2018 tarihli, 2018/1079 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 84 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-2317 nolu sandığın 319. sırasında oy kullanan F.Ş.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/12/2015 tarihli, 2018/1331 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

2- 2344 nolu sandığın 281. sırasında oy kullanan M.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/05/2012 tarihli, 2012/2142 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/06/2013 tarihinde kesinleştiği,

3- 2129 nolu sandığın 222. sırasında oy kullanan E.B.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/05/2014 tarihli, 2014/1087 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 2054 nolu sandığın 11. sırasında oy kullanan B.S.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2018 tarihli, 2018/279 sayılı kararı ile TMK’nun 406. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 132 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-2094 nolu sandığın 63. sırasında kayıtlı M.S.’nin oy kullandığı (29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 2119 nolu sandığın 24. sırasında kayıtlı B.Ş.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3-2195 nolu sandığın 23. sırasında kayıtlı T.S.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

4- 2197 nolu sandığın 207. sırasında kayıtlı A.Ç.’nin oy kullandığı (5 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

5- 2246 nolu sandığın 144. sırasında kayıtlı A.Ş.Y.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

6- 2270 nolu sandığın 41. sırasında kayıtlı H.K.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 299 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2001 nolu sandığın 163. sırasında oy kullanan Ö.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/10/2009 tarihli, 2009/2975 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/11/2009 tarihinde kesinleştiği,

2- 2077 nolu sandığın 110. sırasında oy kullanan S.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/05/2010 tarihli, 2010/1542 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/07/2010 tarihinde kesinleştiği,

3- 2079 nolu sandığın 206. sırasında oy kullanan E.R.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/07/2011 tarihli, 2011/1803 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/08/2011 tarihinde kesinleştiği,

4- 2318 nolu sandığın 142. sırasında oy kullanan B.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/03/2013 tarihli, 2013/446 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/04/2013 tarihinde kesinleştiği,

5- 2319 nolu sandığın 172. sırasında oy kullanan A.İ.B.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/03/2013 tarihli, 2013/544 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/05/2013 tarihinde kesinleştiği,

6- 2215 nolu sandığın 157. sırasında oy kullanan A.M.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/10/2013 tarihli, 2013/2125 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/12/2013 tarihinde kesinleştiği,

7- 2157 nolu sandığın 322. sırasında oy kullanan Ö.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/11/2013 tarihli, 2013/2515 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/12/2013 tarihinde kesinleştiği,

8- 2094 nolu sandığın 146. sırasında oy kullanan O.B.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/04/2016 tarihli, 2016/1155 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/04/2016 tarihinde kesinleştiği,

9- 2196 nolu sandığın 236. sırasında oy kullanan A.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/12/2012 tarihli, 2012/2682 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/06/2016 tarihinde kesinleştiği,

10- 2081 nolu sandığın 323. sırasında oy kullanan S.F.Ç.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/05/2018 tarihli, 2018/945 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 31/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 114 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3256 nolu sandığın 264. sırasında oy kullanan A.H.K.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/10/2015 tarihli, 2015/2048 sayılı kararı ile TMK’nun 405.maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/11/2015 tarihinde kesinleştiği,

2- 3261 nolu sandığın 83. sırasında oy kullanan E.M.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/03/2011 tarihli, 2011/866 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/04/2011 tarihinde kesinleştiği,

3- 3382 nolu sandığın 291. sırasında oy kullanan N.K.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/03/2016 tarihli, 2016/1050 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/06/2016 tarihinde kesinleştiği,

4- 3238 nolu sandığın 328. sırasında oy kullanan M.Y.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/09/2013 tarihli, 2013/1988 sayılı kararı ile 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/07/2016 tarihinde kesinleştiği,

5- 3264 nolu sandığın 93. sırasında oy kullanan H.Y.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/04/2016 tarihli, 2016/1157 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/05/2017 tarihinde kesinleştiği,

6- 3198 nolu sandığın 184. sırasında oy kullanan S.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/03/2017 tarihli, 2017/1046 sayılı kararı ile TMK’nun 406. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/05/2017 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 160 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 3129 nolu sandığın 237. sırasında kayıtlı A.S’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 343 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3292 nolu sandığın 136. sırasında oy kullanan M.S.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/11/2008 tarihli, 2008/2181 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/12/2008 tarihinde kesinleştiği,

2- 3269 nolu sandığın 286. sırasında oy kullanan F.H.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/10/2009 tarihli, 2009/185 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/02/2009 tarihinde kesinleştiği,

3- 3317 nolu sandığın 308. sırasında oy kullanan Z.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/04/2010 tarihli, 2010/1195 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/05/2010 tarihinde kesinleştiği,

4- 3290 nolu sandığın 333. sırasında oy kullanan A.B.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/05/2010 tarihli, 2010/1540 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/06/2010 tarihinde kesinleştiği,

5- 3290 nolu sandığın 337. sırasında oy kullanan Y.B.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/05/2010 tarihli, 2010/1540 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/06/2010 tarihinde kesinleştiği,

6- 3012 nolu sandığın 70. sırasında oy kullanan M.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/11/2010 tarihli, 2010/2915 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/11/2010 tarihinde kesinleştiği,

7- 3293 nolu sandığın 175. sırasında oy kullanan A.S.Y.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/05/2011 tarihli, 2011/1331 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/07/2011 tarihinde kesinleştiği,

8- 3264 nolu sandığın 53. sırasında oy kullanan H.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/12/2011 tarihli, 2011/2887 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/12/2011 tarihinde kesinleştiği,

9- 3340 nolu sandığın 330. sırasında oy kullanan G.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/06/2012 tarihli, 2012/1229 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/07/2012 tarihinde kesinleştiği,

10- 3340 nolu sandığın 38. sırasında oy kullanan V.C.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/11/2012 tarihli, 2012/2334 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/11/2012 tarihinde kesinleştiği,

11- 3172 nolu sandığın 223. sırasında oy kullanan G.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/11/2012 tarihli, 2012/2310 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

12- 3025 nolu sandığın 265. sırasında oy kullanan S.Ş.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/11/2012 tarihli, 2012/2323 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

13- 3359 nolu sandığın 195. sırasında oy kullanan İ.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/02/2013 tarihli, 2013/360 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/03/2013 tarihinde kesinleştiği,

14- 3001 nolu sandığın 1. sırasında oy kullanan F.Ö.’nün Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/10/2013 tarihli, 2013/2123 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

15- 3090 nolu sandığın 65. sırasında oy kullanan M.T.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/02/2014 tarihli, 2014/469 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

16- 3361 nolu sandığın 250. sırasında oy kullanan C.N.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/05/2014 tarihli, 2014/1121 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

17- 3403 nolu sandığın 12. sırasında oy kullanan İ.K.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/01/2014 tarihli, 2014/177 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/05/2015 tarihinde kesinleştiği,

18- 3246 nolu sandığın 44. sırasında oy kullanan A.Ç.T.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/03/2016 tarihli, 2016/789 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/04/2016 tarihinde kesinleştiği,

19- 3274 nolu sandığın 285. sırasında oy kullanan E.T.’nin Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/12/2017 tarihli, 2017/2293 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/02/2018 tarihinde kesinleştiği,

20- 3174 nolu sandığın 267. sırasında oy kullanan S.K.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/11/2013 tarihli, 2013/2063 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

21- 3365 nolu sandığın 45. sırasında oy kullanan M.S.Ç.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/05/2018 tarihli, 2018/1000 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/06/2018 tarihinde kesinleştiği,

22- 3129 nolu sandığın 200. sırasında oy kullanan S.Y.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/02/2011 tarihli, 2011/238 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/06/2018 tarihinde kesinleştiği,

23- 3287 nolu sandığın 296. sırasında oy kullanan Ş.G.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/07/2018 tarihli, 2018/1281 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/08/2018 tarihinde kesinleştiği,

24- 3074 nolu sandığın 41. sırasında oy kullanan Z.O.’nun Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/07/2018 tarihli, 2018/1285 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 116 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 4191 nolu sandığın 161. sırasında oy kullanan Ç.T.’nin Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/02/2019 tarihli, 2019/256 sayılı kararı ile TMK’nun 405.maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 4366 nolu sandığın 132. sırasında oy kullanan E.T.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/01/2018 tarihli, 2018/144 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/02/2018 tarihinde kesinleştiği,

3- 4022 nolu sandığın 243. sırasında oy kullanan E.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/10/2013 tarihli, 2013/2261 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/11/2013 tarihinde kesinleştiği,

4- 4334 nolu sandığın 25. sırasında oy kullanan E.H.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/11/2015 tarihli, 2015/3946 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/11/2015 tarihinde kesinleştiği,

5- 4377 nolu sandığın 285. sırasında oy kullanan İ.Ö.’nün Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/03/2018 tarihli, 2018/646 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/04/2018 tarihinde kesinleştiği.

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 166 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 4258 nolu sandığın 44. sırasında kayıtlı A.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 310 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 4060 nolu sandığın 170. sırasında oy kullanan E.I.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/07/2012 tarihli, 2012/1461 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/08/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 4097 nolu sandığın 253. sırasında oy kullanan M.K.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2019 tarihli, 2019/229 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 4152 nolu sandığın 256. sırasında oy kullanan M.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/05/2014 tarihli, 2014/1088 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 4164 nolu sandığın 294. sırasında oy kullanan K.Y.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/03/2010 tarihli, 2010/709 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/06/2012 tarihinde kesinleştiği,

5- 4176 nolu sandığın 154. sırasında oy kullanan İ.M.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/03/2018 tarihli, 2018/578 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/04/2018 tarihinde kesinleştiği,

6- 4275 nolu sandığın 286. sırasında oy kullanan K.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/04/2010 tarihli, 2010/1230 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/05/2010 tarihinde kesinleştiği,

7- 4316 nolu sandığın 34. sırasında oy kullanan İ.Ü.’nün Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/10/2013 tarihli, 2013/2127 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 31/03/2015 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 139 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-1281 nolu sandığın 113. sırasında oy kullanan R.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/01/2018 tarihli, 2018/187 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 1060 nolu sandığın 238. sırasında oy kullanan S.K.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/07/2014 tarihli, 2014/1667 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/10/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 1084 nolu sandığın 125. sırasında oy kullanan C.K.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/10/2011 tarihli, 2011/2559 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/10/2011 tarihinde kesinleştiği,

4- 1208 nolu sandığın 319. sırasında oy kullanan N.K.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/01/2011 tarihli, 2011/132 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/02/2011 tarihinde kesinleştiği,

5- 1230 nolu sandığın 232. sırasında oy kullanan N.F.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/06/2014 tarihli, 2014/1329 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/08/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1269 nolu sandığın 186. sırasında oy kullanan İ.S.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/06/2018 tarihli, 2018/1122 sayılı karar ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/07/2018 tarihinde kesinleştiği,

7- 1272 nolu sandığın 130. sırasında oy kullanan H.Ç.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/06/2014 tarihli, 2014/1335 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

8- 1318 nolu sandığın 11. sırasında oy kullanan C.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/12/2012 tarihli, 2012/2499 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/01/2013 tarihinde kesinleştiği,

9- 1335 nolu sandığın 37. sırasında oy kullanan S.Ç.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/09/2018 tarihli, 2018/1475 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/11/2018 tarihinde kesinleştiği,

10- 1292 nolu sandığın 69. sırasında oy kullanan A.O.’nun Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/09/2018 tarihli, 2018/1547 sayılı kararı ile TMK’nun 406. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/09/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 114 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1088 nolu sandığın 200. sırasında kayıtlı Ş.M.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 60 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1245 nolu sandığın 127. sırasında kayıtlı Ü.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 296 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1231 nolu sandığın 309. sırasında oy kullanan S.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/09/2011 tarihli, 2011/2221 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/10/2011 tarihinde kesinleştiği,

2- 1333 nolu sandığın 326. sırasında oy kullanan S.S.O.’nun Bakırköy 3. Sulh ukuk Mahkemesinin 01/03/2012 tarihli, 2012/403 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/04/2012 tarihinde kesinleştiği,

3- 1409 nolu sandığın 318. sırasında oy kullanan E.E.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/04/2012 tarihli, 2012/653 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/04/2012 tarihinde kesinleştiği,

4- 1024 nolu sandığın 159. sırasında oy kullanan A.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/04/2012 tarihli, 2012/716 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/05/2012 tarihinde kesinleştiği,

5- 1334 nolu sandığın 42. sırasında oy kullanan H.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2013 tarihli, 2013/204 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/02/2013 tarihinde kesinleştiği,

6- 1071 nolu sandığın 155. sırasında oy kullanan S.P.'nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/03/2014 tarihli, 2014/773 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/05/2014 tarihinde kesinleştiği,

7- 1151 nolu sandığın 212. sırasında oy kullanan M.H.E.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/11/2013 tarihli, 2013/2313 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/07/2018 tarihinde kesinleştiği,

Dğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 147 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2047 nolu sandığın 269. sırasında oy kullanan B.G.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/10/2015 tarihli, 2018/3095 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/12/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 2001 nolu sandığın 187. sırasında oy kullanan İ.Ş.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/05/2013 tarihli, 2013/1127 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/06/2013 tarihinde kesinleştiği,

3- 2171 nolu sandığın 314. sırasında oy kullanan A.H.A.’nın Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/05/2018 tarihli, 2018/1094 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/07/2018 tarihinde kesinleştiği,

4- 2300 nolu sandığın 143. sırasında oy kullanan H.D.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/12/2016 tarihli, 2016/4685 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/02/2017 tarihinde kesinleştiği,

5- 2352 nolu sandığın 77. sırasında oy kullanan İ.Y.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/05/2016 tarihli, 2016/1557 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/06/2016 tarihinde kesinleştiği,

6- 2395 nolu sandığın 36. sırasında oy kullanan S.M.U.’nun Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/12/2018 tarihli, 2018/1183 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

7- 2395 nolu sandığın 132. sırasında oy kullanan C.K.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/08/2010 tarihli 2010/2085 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/10/2010 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 2147 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 2147 nolu sandığın 241. sırasında kayıtlı Ö.Ö.’nün oy kullandığı (Ö.Ö’nün 29/03/2019-05/04/2019 tarihleri arasında özel izinli olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 403 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2300 nolu sandığın 30. sırasında oy kullanan G.K.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/06/2012 tarihli, 2012/1290 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/07/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 2250 nolu sandığın 210. sırasında oy kullanan B.Ö.’nün Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/12/2013 tarihli, 2013/296 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/03/2013 tarihinde kesinleştiği,

3- 2235 nolu sandığın 311. sırasında oy kullanan A.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/09/2013 tarihli, 2013/2015 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/10/2013 tarihinde kesinleştiği,

4- 2423 nolu sandığın 226. sırasında oy kullanan S.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/03/2014 tarihli, 2014/700 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 2099 nolu sandığın 195. sırasında oy kullanan F.Ö.’nün Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/04/2014 tarihli, 2014/974 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 2223 nolu sandığın 204. sırasında oy kullanan Y.B.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/05/2014 tarihli, 2014/1094 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

7- 2236 nolu sandığın 48. sırasında oy kullanan E.Y.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2014 tarihli, 2014/335 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/12/2014 tarihinde kesinleştiği,

8- 2164 nolu sandığın 149. sırasında oy kullanan S.B.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/02/2018 tarihli, 2018/310 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bahçelievler 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 128 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3042 nolu sandığın 283. sırasında oy kullanan Y.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/10/2011 tarihli, 2011/2412 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/10/2011 tarihinde kesinleştiği,

2- 3092 nolu sandığın 198. sırasında oy kullanan N.S.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/06/2012 tarihli, 2012/1380 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/01/2013 tarihinde kesinleştiği,

3- 3099 nolu sandığın 325. sırasında oy kullanan S.T.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/04/2012 tarihli, 2012/801 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/05/2012 tarihinde kesinleştiği,

4- 3166 nolu sandığın 303. sırasında oy kullanan Y.K.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/03/2012 tarihli, 2012/413 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/04/2012 tarihinde kesinleştiği,

5- 3280 nolu sandığın 297. sırasında oy kullanan D.A.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/10/2011 tarihli, 2011/2511 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/11/2011 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 139 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-3033 nolu sandığın 133. sırasında kayıtlı M.S.A.’nın oy kullandığı (M.S.A.’nın 29/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumundan tahliye edildiği,),

2- 3089 nolu sandığın 222. sırasında kayıtlı A.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 77 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-3293 nolu sandığın 222. sırasında kayıtlı E.Y.’nin oy kullandığı (28/03/201902/04/2019 tarihleri arasında izinde olduğu),

2- 3344 nolu sandığın 1. sırasında kayıtlı K.A.B.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu)

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 337 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3144 nolu sandığın 182. sırasında oy kullanan A.İ.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/10/2010 tarihli, 2010/2803 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/11/2010 tarihinde kesinleştiği,

2- 3268 nolu sandığın 329. sırasında oy kullanan N.K.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/12/2010 tarihli, 2010/3375 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/01/2011 tarihinde kesinleştiği,

3- 3272 nolu sandığın 240. sırasında oy kullanan R.G.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/11/2012 tarihli, 2012/2319 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bakırköy İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 116 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1093 nolu sandığın 185. sırasında oy kullanan B.Y.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/04/2013 tarihli, 2013/796 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/05/2013 tarihinde kesinleştiği,

2- 1495 nolu sandığın 125. sırasında oy kullanan N.Z.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/11/2015 tarihli, 2015/3235 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/12/2015 tarihinde kesinleştiği,

3- 1366 nolu sandığın 286. sırasında oy kullanan M.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/06/2008 tarihli, 2008/1337 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/05/2016 tarihinde kesinleştiği,

4- 1407 nolu sandığın 209. sırasında oy kullanan N.Ç.’nin Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/12/2018 tarihli, 2018/1189 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

5- 1139 nolu sandığın 27. sırasında oy kullanan A.G.’nin Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/02/2019 tarihli, 2019/227 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 104 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1133 nolu sandığın 253. sırasında kayıtlı A.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 201 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1198 nolu sandığın 315. sırasında oy kullanan B.S.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/02/2014 tarihli, 2014/474 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 1357 nolu sandığın 77. sırasında oy kullanan E.U.’nun Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/11/2013 tarihli, 2013/1193 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

3- 1470 nolu sandığın 96. sırasında oy kullanan H.Ö.’nün Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/04/2011 tarihli, 2011/1001 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/12/2011 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 35 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-1001 nolu sandığın 15. sırasında oy kullanan M.E.K.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/01/2012 tarihli, 2012/39 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/03/2015 tarihinde kesinleştiği,

2- 1330 nolu sandığın 292. sırasında oy kullanan U.G.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/10/2018 tarihli, 2018/1126 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 1380 nolu sandığın 234. sırasında oy kullanan F.Y.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/11/2015 tarihli, 2015/1259 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 124 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-1064 nolu sandığın 105. sırasında kayıtlı M.S.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1281 nolu sandığın 46. sırasında kayıtlı A.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 35 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1379 nolu sandığın 123. sırasında kayıtlı Ş.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 159 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1187 nolu sandığın 160. sırasında oy kullanan B.Y.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/04/2018 tarihli, 2018/531 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 1272 nolu sandığın 190. sırasında oy kullanan İ.İ.’nin Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/02/2013 tarihli, 2013/261 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/09/2016 tarihinde kesinleştiği,

3- 1342 nolu sandığın 4. sırasında oy kullanan S.G.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/06/2018 tarihli, 2018/715 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/07/2018 tarihinde kesinleştiği,

4- 1392 nolu sandığın 137. sırasında oy kullanan M.F.K.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2018 tarihli, 2018/224 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

5- 1397 nolu sandığın 34. sırasında oy kullanan S.C.’nin Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/10/2011 tarihli, 2011/1526 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/11/2011 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Başakşehir 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 51 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2223 nolu sandığın 267. sırasında oy kullanan A.M.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/01/2019 tarihli, 2019/169 sayılı kararı ile TMK’nun 405.maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 2301 nolu sandığın 340. sırasında oy kullanan S.D.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/01/2019 tarihli, 2019/159 sayılı kararı ile TMK’nun 405.maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 2085 nolu sandığın 250. sırasında oy kullanan M.C.S.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/02/2019 tarihli, 2019/245 sayılı kararı ile TMK’nun 405.maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

4- 2109 nolu sandığın 228. sırasında oy kullanan E.T.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/02/2016 tarihli, 2016/107 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/03/2016 tarihinde kesinleştiği,

5- 2250 nolu sandığın 93. sırasında oy kullanan H.Ü.’nün Küçükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/12/2018 tarihli, 2018/1169 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

6- 2285 nolu sandığın 166. sırasında oy kullanan Y.K.’nin Küçükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/01/2019 tarihli, 2019/128 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 132 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-2264 nolu sandığın 314. sırasında kayıtlı F.K.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 2306 nolu sandığın 241. sırasında kayıtlı N.Ö.’nün oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 39 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1085 nolu sandığın 74. sırasında oy kullanan H.Y.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/06/2014 tarihli, 2014/953 sayılı kararı ile TMK’nun 406. maddesi ile kısıtlandığı, 09/07/2014 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 214 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1040 nolu sandığın 98. sırasında oy kullanan E.S.’nin İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/09/2014 tarihli, 2014/1027 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/11/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 1073 nolu sandığın 1. sırasında oy kullanan B.N.B.’nin İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/11/2012 tarihli, 2012/1123 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

3- 1183 nolu sandığın 334. sırasında oy kullanan D.D.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/07/2012 tarihli, 2012/1029 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/07/2012 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 45 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2159 nolu sandığın 112. sırasında oy kullanan A.A.’nın İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/04/2012 tarihli, 2012/538 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 29/05/2012 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 44 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 2215 nolu sandığın 269. sırasında kayıtlı C.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 245 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2132 nolu sandığın 306. sırasında oy kullanan A.T.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/02/2012 tarihli, 2012/189 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/04/2012 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 63 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-1352 nolu sandığın 202. sırasında oy kullanan R.C.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/10/1998 tarihli, 1998/525 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/10/1998 tarihinde kesinleştiği,

2- 1166 nolu sandığın 92. sırasında oy kullanan M.A.B.’nin İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/03/2013 tarihli, 2013/292 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/06/2013 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 83 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1320 nolu sandığın 185. sırasında Ö.Ö.’nün oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 16 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1239 nolu sandığın 119. sırasında kayıtlı S.Y.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Beykoz İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 122 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1173 nolu sandığın 1. sırasında oy kullanan A.T.’nin Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/11/2018 tarihli, 2018/1535 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

2-1088 nolu sandığın 75. sırasında oy kullanan E.Ç.’nin Beykoz 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/02/2019 tarihli, 2019/158 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

3-1416 nolu sandığın 18. sırasında oy kullanan E.K.’nin Beykoz 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/02/2019 tarihli, 2019/160 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

4-1391 nolu sandığın 296. sırasında oy kullanan R.Ö.’nün Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/11/2018 tarihli, 2018/1494 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

5-1025 nolu sandığın 244. sırasında oy kullanan İ.C.’nin Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/03/2002 tarihli, 2002/181 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/04/2002 tarihinde kesinleştiği,

6- 1175 nolu sandığın 78. sırasında oy kullanan A.A.’nın Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/06/2011 tarihli, 2011/804 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/06/2011 tarihinde kesinleştiği,

7- 1237 nolu sandığın 178. sırasında oy kullanan K.A.’nın Beykoz 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/02/2019 tarihli, 2019/157 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı,

8- 1359 nolu sandığın 28. sırasında oy kullanan Z.E.’nin Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/05/2010 tarihli, 2010/634 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

9- 1408 nolu sandığın 100. sırasında oy kullanan H.I.’nın Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/01/1994 tarihli, 1994/20 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/01/1994 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 137 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-1084 nolu sandığın 10. sırasında kayıtlı S.Ş.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1538 nolu sandığın 164. sırasında kayıtlı D.Y.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 76 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1252 nolu sandığın 176. sırasında kayıtlı G.Ç.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 117 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1125 nolu sandığın 86. sırasında oy kullanan G.P.’nin Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/06/2016 tarihli, 2016/704 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/08/2016 tarihinde kesinleştiği,

2- 1450 nolu sandığın 163. sırasında oy kullanan F.K.’nin Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/11/2018 tarihli, 2018/1437 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/12/2018 tarihinde kesinleştiği,

3- 1455 nolu sandığın 135. sırasında oy kullanan İ.Y.’nin Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/12/2018 tarihli, 2018/1351 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 31/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

4- 1424 nolu sandığın 308. sırasında oy kullanan S.B.’nin Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/01/2010 tarihli, 2010/61 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/03/2010 tarihinde kesinleştiği,

5- 1128 nolu sandığın 193. sırasında oy kullanan M.L.’nin Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/12/2013 tarihli, 2013/1005 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1074 nolu sandığın 319. sırasında oy kullanan S.Ö.’nün Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/07/2002 tarihli, 2002/654 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

7- 1485 nolu sandığın 307. sırasında oy kullanan K.K.’nın Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/03/2019 tarihli, 2019/389 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 183 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1-1105 nolu sandığın 326. sırasında kayıtlı T.K.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 1410 nolu sandığın 322. sırasında kayıtlı E.S.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 1549 nolu sandığın 11. sırasında kayıtlı C.L.Ş.’nin oy kullandığı (13 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 79 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1177 nolu sandığın 37. sırasında kayıtlı E.D.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 251 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1125 nolu sandığın 86. sırasında oy kullanan G.P.’nin Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/06/2016 tarihli, 2016/704 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/03/2019 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 81 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1065 nolu sandığın 220. sırasında oy kullanan S.G.’nin İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/02/2013 tarihli, 2013/420 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/05/2013 tarihinde kesinleştiği,

2- 1069 nolu sandığın 98. sırasında oy kullanan Ş.T.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/07/2013 tarihli, 2013/1046 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/08/2013 tarihinde kesinleştiği,

3- 1246 nolu sandığın 263. sırasında oy kullanan B.K.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/03/2014 tarihli, 2014/239 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

4-1125 nolu sandığın 10. sırasında oy kullanan M.D.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/03/2014 tarihli, 2014/230 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/03/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1175 nolu sandığın 40. sırasında oy kullanan Ş.B.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/03/2017 tarihli, 2017/335 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/05/2017 tarihinde kesinleştiği,

6- 1132 nolu sandığın 69. sırasında oy kullanan İ.D.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/11/2017 tarihli, 2017/1144 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/12/2017 tarihinde kesinleştiği,

7- 1055 nolu sandığın 202. sırasında oy kullanan A.A.’nın Beyoğlu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/03/2015 tarihli, 2015/403 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/12/2018 tarihinde kesinleştiği.

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 194 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden,

1-1071 nolu sandığın 101. sırasında kayıtlı M.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1250 nolu sandığın 141. sırasında kayıtlı B.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 115 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1246 nolu sandığın 36. sırasında kayıtlı F.B.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 79 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2012 nolu sandığın 340. sırasında oy kullanan M.B.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/03/2015 tarihli, 2015/317 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/03/2015 tarihinde kesinleştiği,

2- 2037 nolu sandığın 331. sırasında oy kullanan H.D.’in İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/05/2018 tarihli, 2018/542 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/10/2018 tarihinde kesinleştiği,

3- 2178 nolu sandığın 38. sırasında oy kullanan F.G.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/05/2014 tarihli, 2014/828 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/10/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 2178 nolu sandığın 341. sırasında oy kullanan M.B.’nin İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/04/2013 tarihli, 2013/485 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/12/2013 tarihinde kesinleştiği,

5- 2221 nolu sandığın 117. sırasında oy kullanan K.K.’nin İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/10/2016 tarihli, 2016/856 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/11/2016 tarihinde kesinleştiği,

6- 2224 nolu sandığın 258. sırasında oy kullanan D.K.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/04/2014 tarihli, 2014/745 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 90 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2030 nolu sandığın 213. sırasında kayıtlı M.G.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 184 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2140 nolu sandığın 91. sırasında oy kullanan M.Ç.’nin Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/06/2004 tarihli, 2004/978 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/06/2004 tarihinde kesinleştiği,

2- 2035 nolu sandığın 181. sırasında oy kullanan S.K.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/12/2016 tarihli, 2016/935 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/01/2017 tarihinde kesinleştiği,

3- 2018 nolu sandığın 73. sırasında oy kullanan F.B.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/04/2017 tarihli, 2017/406 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/05/2017 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 134 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1048 nolu sandığın 77. sırasında oy kullanan C.Y.’nin Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/03/2016 tarihli, 2016/250 sayılı kararı ile TMK’nun 405.maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 1183 nolu sandığın 1. sırasında oy kullanan B.E.A.’nın Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/02/2019 tarihli, 2019/155 sayılı kararı ile TMK’nun 405.maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 1426 nolu sandığın 199. sırasında oy kullanan N.T.’nin Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/01/2019 tarihli, 2019/26 sayılı kararı ile TMK’nun 405.maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

4- 1282 nolu sandığın 22. sırasında oy kullanan C.D.’nin Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/05/2011 tarihli, 2011/610 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/06/2011 tarihinde kesinleştiği,

5- 1112 nolu sandığın 217. sırasında oy kullanan A.A.’nın Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/12/2017 tarihli, 2017/1139 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/01/2018 tarihinde kesinleştiği,

6- 1481 nolu sandığın 138. sırasında oy kullanan M.M.’nin Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/02/2019 tarihli, 2019/131 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 93 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1109 nolu sandığın 12. sırasında kayıtlı B.Ç.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Çatalca İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 52 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1038 nolu sandığın 230. sırasında oy kullanan B.A.’nın Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/01/2019 tarihli, 2019/51 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/04/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 1012 nolu sandığın 8. sırasında oy kullanan H.K.’nın Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli, 2013/824 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 1013 nolu sandığın 202. sırasında oy kullanan K.D.’nin Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/01/2013 tarihli, 2013/12 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/03/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 1020 nolu sandığın 130. sırasında oy kullanan F.Ö.’nün Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/04/2014 tarihli, 2014/336 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1034 nolu sandığın 124. sırasında oy kullanan A.R.B.’nin Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/11/2013 tarihli, 2013/801 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1104 nolu sandığın 13. sırasında oy kullanan E.U.’nun Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/09/2013 tarihli, 2013/624 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 13 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1136 nolu sandığın 13. sırasında kayıtlı E.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 88 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1031 nolu sandığın 127. sırasında oy kullanan H.D.’nin Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/09/2012 tarihli, 2012/597 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/10/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 1128 nolu sandığın 306. sırasında oy kullanan S.T.’nin Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2013 tarihli, 2013/126 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/04/2013 tarihinde kesinleştiği,

3- 1173 nolu sandığın 22. sırasında oy kullanan A.G.’nin Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/07/2013 tarihli, 2013/454 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/09/2013 tarihinde kesinleştiği,

4- 1069 nolu sandığın 171. sırasında oy kullanan G.Ç.’nin Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/12/2013 tarihli, 2013/868 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1173 nolu sandığın 23. sırasında oy kullanan B.G.’nin Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/06/2015 tarihli, 2015/517 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/11/2015 tarihinde kesinleştiği,

6- 1158 nolu sandığın 307. sırasında oy kullanan E.A.’nın Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/04/2016 tarihli, 2016/185 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/05/2016 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 111 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1024 nolu sandığın 8. sırasında oy kullanan L.M.’nin Kangal Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/10/2004 tarihli, 2004/165 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 01/12/2018 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 129 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1010 nolu sandığın 123. sırasında kayıtlı F.Y.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 1379 nolu sandığın 97. sırasında kayıtlı R.Y.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 1466 nolu sandığın 119. sırasında kayıtlı H.O.’nun oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 135 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1353 nolu sandığın 217. sırasında oy kullanan E.S.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/02/2018 tarihli, 2018/218 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 1158 nolu sandığın 152. sırasında oy kullanan D.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/04/2018 tarihli, 2018/705 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/04/2018 tarihinde kesinleştiği,

3- 1068 nolu sandığın 221. sırasında oy kullanan E.C.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/10/2012 tarihli, 2012/2120 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/11/2012 tarihinde kesinleştiği,

4- 1007 nolu sandığın 176. sırasında oy kullanan H.K.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/06/2014 tarihli, 2014/1537 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1227 nolu sandığın 157. sırasında oy kullanan A.K.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/01/2014 tarihli, 2014/111 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/08/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1309 nolu sandığın 341. sırasında oy kullanan B.C.Ö.’nün Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/10/2013 tarihli, 2013/1903 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/11/2014 tarihinde kesinleştiği,

7- 1242 nolu sandığın 338. sırasında oy kullanan O.Ç.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/07/2014 tarihli, 2014/1747 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

8- 1243 nolu sandığın 106. sırasında oy kullanan A.Y.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/03/2017 tarihli 2017/1827 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/06/2017 tarihinde kesinleştiği,

9- 1112 nolu sandığın 50. sırasında oy kullanan E.Y.’nin Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/05/2018 tarihli, 2018/1013 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/07/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 167 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2451 nolu sandığın 126. sırasında oy kullanan H.B.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/06/2010 tarihli, 2010/1391 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/12/2010 tarihinde kesinleştiği,

2- 2323 nolu sandığın 163. sırasında oy kullanan M.A.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/01/2014 tarihli, 2014/189 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 2340 nolu sandığın 206. sırasında oy kullanan M.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/01/2014 tarihli, 2014/183 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 2468 nolu sandığın 15. sırasında oy kullanan Ç.P.’nin Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/02/2016 tarihli, 2016/528 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/03/2016 tarihinde kesinleştiği,

5- 2260 nolu sandığın 100. sırasında oy kullanan M.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/06/2018 tarihli, 2018/1028 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/07/2018 tarihinde kesinleştiği,

6- 2413 nolu sandığın 214. sırasında oy kullanan M.Y.’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/09/2014 tarihli, 2014/1873 sayılı kararı ile TMK’nun 406. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/01/2018 tarihinde kesinleştiği,

7- 2129 nolu sandığın 60. sırasında oy kullanan G.K.’nın Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/06/2016 tarihli, 2013/104 sayılı kararı ile TMK’nun 405.maddesi ile kısıtlandığı, kararının 27/06/2016 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 189 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2043 nolu sandığın 204. sırasında kayıtlı Ç.C.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 2112 nolu sandığın 222. sırasında kayıtlı M.H.B.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

3- 2123 nolu sandığın 210. sırasında kayıtlı A.Y.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

4- 2192 nolu sandığın 3. sırasında kayıtlı A.Y.S.’nin oy kullandığı (27 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

5- 2335 nolu sandığın 155. sırasında kayıtlı İ.Y.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

6- 2466 nolu sandığın 133. sırasında kayıtlı U.S.’nin oy kullandığı (29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 136 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2257 nolu sandığın 101. sırasında kayıtlı F.T.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 2452 nolu sandığın 91. sırasında kayıtlı A.E.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 2452 nolu sandığın 227. sırasında kayıtlı F.M.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 395 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2435 nolu sandığın 253. sırasında oy kullanan R.Ş.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/12/2008 tarihli, 2008/2487 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/02/2009 tarihinde kesinleştiği,

2- 2105 nolu sandığın 244. sırasında oy kullanan M.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/09/2010 tarihli, 2010/2363 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/11/2010 tarihinde kesinleştiği,

3- 2455 nolu sandığın 45. sırasında oy kullanan G.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/12/2010 tarihli, 2010/3383 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/01/2011 tarihinde kesinleştiği,

4- 2278 nolu sandığın 197. sırasında oy kullanan A.Y.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/03/2011 tarihli, 2011/694 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/01/2011 tarihinde kesinleştiği,

5- 2112 nolu sandığın 15. sırasında oy kullanan K.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/06/2012 tarihli, 2012/1390 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/08/2012 tarihinde kesinleştiği,

6- 2178 nolu sandığın 172. sırasında oy kullanan M.K.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/09/2012 tarihli, 2012/1869 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/10/2012 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

1- 1419 nolu sandığın 11. sırasında oy kullanan S.U.’nun Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/03/2017 tarihli, 2017/246 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 1238 nolu sandığın 235. sırasında oy kullanan O.B.’nin Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/12/2018 tarihli, 2018/1560 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 1662 nolu sandığın 221. sırasında oy kullanan İ.A.’nın Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2019 tarihli, 2019/99 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

4- 1214 nolu sandığın 169. sırasında oy kullanan M.T.’nin Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2019 tarihli, 2019/101 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

5- 1672 nolu sandığın 34. sırasında oy kullanan E.B.’nin Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/02/2019 tarihli, 2019/319 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

6- 1295 nolu sandığın 288. sırasında oy kullanan M.A.’nın Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/02/2019 tarihli, 2019/336 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

7-1393 nolu sandığın 5. sırasında oy kullanan R.Ç.’nin Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/03/2019 tarihli, 2019/449 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/04/2019 tarihinde kesinleştiği,

8-1362 nolu sandığın 134. sırasında oy kullanan S.Y.’nin Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/10/2018 tarihli, 2018/1091 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 31/10/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı

c) 471 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1266 nolu sandığın 326. sırasında kayıtlı S.Ö.’nün oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 1291 nolu sandığın 17. sırasında kayıtlı İ.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 1544 nolu sandığın 122. sırasında kayıtlı M.Y.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

4- 1611 nolu sandığın 157. sırasında kayıtlı İ.T.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

5- 1742 nolu sandığın 168. sırasında kayıtlı M.C.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 224 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 382 nolu sandığın 97. sırasında kayıtlı E.B.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1565 nolu sandığın 131. sırasında kayıtlı C.Ö.’nün oy kullandığı (30 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 574 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1114 nolu sandığın 222. sırasında oy kullanan F.Ö.’nün Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/062011 tarihli, 2011/382 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/07/2011 tarihinde kesinleştiği,

2- 1196 nolu sandığın 244. sırasında oy kullanan A.B.’nin Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/05/2011 tarihli, 2011/328 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/07/2011 tarihinde kesinleştiği,

3- 1831 nolu sandığın 182. sırasında oy kullanan S.Y.’nin Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/01/2012 tarihli, 2012/11 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/01/2012 tarihinde kesinleştiği,

4- 1196 nolu sandığın 142. sırasında oy kullanan B.C.’nin Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/06/2013 tarihli, 2013/924 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/07/2013 tarihinde kesinleştiği,

5- 1672 nolu sandığın 45. sırasında oy kullanan D.A.’nın Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/09/2001 tarihli, 2001/938 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/12/2017 tarihinde kesinleştiği,

6- 1238 nolu sandığın 235. sırasında oy kullanan O.B.’nin Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/12/2018 tarihli, 2018/1560 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

7- 1728 nolu sandığın 244. sırasında oy kullanan A.B.’nin Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2019 tarihli, 2019/180 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

8- 1295 nolu sandığın 288. sırasında oy kullanan M.A.’nın Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/02/2019 tarihli, 2019/336 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 196 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2634 nolu sandığın 280. sırasında oy kullanan D.K.’nin Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/05/2011 tarihli, 2011/343 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/07/2011 tarihinde kesinleştiği,

2- 2429 nolu sandığın 298. sırasında oy kullanan Ö.S.’nin Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/10/2013 tarihli, 2013/914 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/12/2013 tarihinde kesinleştiği,

3- 2324 nolu sandığın 62. sırasında oy kullanan F.Ö.’nün Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/12/2010 tarihli, 2010/3821 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/12/2013 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Öldüğü bildirilen 20 seçmenin yerine oy kullanıldığı iddia edildiği, bildirilen seçmenlerden; 2257 nolu sandığın 186. sırasında kayıtlı C.E.’nin yerine oy kullanıldığı,

c) 354 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2382 nolu sandığın 86. sırasında kayıtlı E.Ö.’nün oy kullandığı (27 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 188 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2258 nolu sandığın 122. sırasında kayıtlı E.İ.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 2711 nolu sandığın 292. sırasında kayıtlı A.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 94 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1093 nolu sandığın 85. sırasında oy kullanan C.Y.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2019 tarihli, 2019/207 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 1204 nolu sandığın 206. sırasında oy kullanan S.Ö.’nün İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/03/2014 tarihli, 2014/461 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 1011 nolu sandığın 204. sırasında oy kullanan Z.M.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/03/2014 tarihli, 2014/461 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 1107 nolu sandığın 22. sırasında oy kullanan G.Ü.’nün İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/09/2014 tarihli, 2014/1149 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/10/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1228 nolu sandığın 176. sırasında oy kullanan O.E.P.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/11/2014 tarihli, 2014/1215 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/12/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1276 nolu sandığın 293. sırasında oy kullanan Y.H.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/02/2015 tarihli, 2015/142 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/03/2015 tarihinde kesinleştiği,

7- 1276 nolu sandığın 294. sırasında oy kullanan Y.H.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/02/2015 tarihli, 2015/142 sayılı karar ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/03/2015 tarihinde kesinleştiği,

8- 1101 nolu sandığın 252. sırasında oy kullanan H.T.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/09/2017 tarihli, 2017/917 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/11/2017 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 112 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1139 nolu sandığın 161. sırasında kayıtlı S.S.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 1304 nolu sandığın 49. sırasında kayıtlı A.O.K.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 69 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2013 nolu sandığın 317. sırasında oy kullanan T.Ş.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/07/2018 tarihli, 2018/744 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/08/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 2143 nolu sandığın 212. sırasında oy kullanan Y.E.A.’nın İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/10/2018 tarihli, 2018/651 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/12/2018 tarihinde kesinleştiği,

3- 2150 nolu sandığın 122. sırasında oy kullanan E.Y.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/02/2015 tarihli, 2015/145 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/03/2015 tarihinde kesinleştiği,

4- 2283 nolu sandığın 146. sırasında oy kullanan Y.Ç.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/12/2012 tarihli, 2012/1656 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/12/2013 tarihinde kesinleştiği,

5- 2302 nolu sandığın 337. sırasında oy kullanan A.U.’nun İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/01/2014 tarihli, 2014/31 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 115 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2264 nolu sandığın 68. sırasında kayıtlı G.K.’nin oy kullandığı (29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 2286 nolu sandığın 126. sırasında kayıtlı İ.P.’nin oy kullandığı (4 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 221 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2261 nolu sandığın 265. sırasında oy kullanan V.T.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/03/2014 tarihli, 2014/273 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 2415 nolu sandığın 23. sırasında oy kullanan S.O.T.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/05/2014 tarihli, 2014/615 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 2041 nolu sandığın 39. sırasında oy kullanan S.T.’nin İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/05/2013 tarihli, 2013/1010 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/09/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 2084 nolu sandığın 230. sırasında oy kullanan E.K.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/09/2014 tarihli, 2014/992 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/10/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 2354 nolu sandığın 240. sırasında oy kullanan E.Ç.’nin İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/02/2019 tarihli, 2019/227 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 82 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1118 nolu sandığın 257. sırasında oy kullanan S.Ö.’nün İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/01/2019 tarihli, 2019/68 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 1003 nolu sandığın 280. sırasında oy kullanan E.S.K.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/02/2007 tarihli, 2007/107 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/04/2007 tarihinde kesinleştiği,

3- 1003 nolu sandığın 281. sırasında oy kullanan E K.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/02/2007 tarihli, 2007/107 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/04/2007 tarihinde kesinleştiği,

4- 1066 nolu sandığın 82. sırasında oy kullanan A.Ö.’nün Beyoğlu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/06/2011 tarihli, 2011/462 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/06/2011 tarihinde kesinleştiği,

5- 1130 nolu sandığın 88. sırasında oy kullanan E.E.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/05/2015 tarihli, 2015/793 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/10/2015 tarihinde kesinleştiği,

6- 1068 nolu sandığın 152. sırasında oy kullanan H.Ö.’nün İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/10/2015 tarihli, 2015/873 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/11/2015 tarihinde kesinleştiği,

7- 1246 nolu sandığın 348. sırasında oy kullanan M.S.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/05/2013 tarihli, 2013/761 sayılı kararı ile TMK’nun 406. maddesi ile kesinleştiği, kararın 30/09/2013 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 112 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1254 nolu sandığın 67. sırasında kayıtlı R.C.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 95 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1127 nolu sandığın 21. sırasında kayıtlı V.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1210 nolu sandığın 187. sırasında kayıtlı M.K.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 224 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1076 nolu sandığın 129. sırasında oy kullanan A.U’nun İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/03/2014 tarihli, 2014/213 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/05/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 1095 nolu sandığın 272. sırasında oy kullanan E.Ö’nün İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/06/2014 tarihli, 2014/736 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 1224 nolu sandığın 60. sırasında oy kullanan E.D.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/11/2014 tarihli, 2014/1289 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/12/2014 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 81 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2111 nolu sandığın 11. sırasında oy kullanan S.A’nın İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/01/2019 tarihli, 2019/32 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 2097 nolu sandığın 139. sırasında oy kullanan A.B.’nin İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/12/2013 tarihli, 2013/1901 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 2137 nolu sandığın 259. sırasında oy kullanan N.B.’nin İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/07/2014 tarihli, 2014/625 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/08/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 2003 nolu sandığın 96. sırasında oy kullanan O.B.’nin İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/03/2014 tarihli, 2014/195 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/11/2015 tarihinde kesinleştiği,

5- 2255 nolu sandığın 61. sırasında oy kullanan A.Ö.’nün İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2014 tarihli, 2014/49 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/12/2015 tarihinde kesinleştiği,

6- 2222 nolu sandığın 314. sırasında oy kullanan S.K.’nın İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/06/2017 tarihli, 2017/648 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/06/2017 tarihinde kesinleştiği,

7- 2095 nolu sandığın 149. sırasında oy kullanan Z.T.G.’nin Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/05/2008 tarihli, 2008/604 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 52 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen vgve isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2007 nolu sandığın 55. sırasında kayıtlı R.Ö.’nün oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 2200 nolu sandığın 38. sırasında kayıtlı H.H.D.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 209 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2111 nolu sandığın 11. sırasında oy kullanan S.A.’nın İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/01/2019 tarihli, 2019/32 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 2186 nolu sandığın 247. sırasında oy kullanan M.G.’nin İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/12/2013 tarihli, 2013/1436 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 2139 nolu sandığın 81. sırasında oy kullanan K.T.B.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/04/2014 tarihli, 2014/816 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/09/2014 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 75 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3225 nolu sandığın 330. sırasında oy kullanan C.E.’nin Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/11/2010 tarihli, 2010/3429 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/04/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 3016 nolu sandığın 54. sırasında oy kullanan A.B.’nin İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/06/2018 tarihli, 2018/711 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/07/218 tarihinde kesinleştiği,

3- 3157 nolu sandığın 230. sırasında oy kullanan K.B.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/01/2019 tarihili, 2019/84 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

4- 3021 nolu sandığın 245. sırasında oy kullanan N.K.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/08/2014 tarihli, 2014/871 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/09/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 3092 nolu sandığın 257. sırasında oy kullanan O.Ç.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/07/2013 tarihli, 2013/1007 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/07/2013 tarihinde kesinleştiği,

6- 3252 nolu sandığın 107. sırasında oy kullanan F.Ç.’nin Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/05/2004 tarihli, 2004/656 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/06/2004 tarihinde kesinleştiği,

7- 3252 nolu sandığın 109. sırasında oy kullanan U.Ç.’nin Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/05/2004 tarihli, 2004/656 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/06/2004 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 112 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 3205 nolu sandığın 36. sırasında kayıtlı M.S.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 217 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3275 nolu sandığın 294. sırasında oy kullanan D.D.’nin Aydın 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/01/2013 tarihli, 2013/25 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/08/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 3052 nolu sandığın 148. sırasında oy kullanan Y.B.’nin İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/04/2019 tarihli, 2014/301 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/05/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 3012 nolu sandığın 144. sırasında oy kullanan Ö.B.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/04/2018 tarihli, 2018/384 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/06/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 101 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1172 nolu sandığın 217. sırasında oy kullanan B.Ç.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/05/2018 tarihli, 2018/522 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 21/05/2018 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Gaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 89 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2333 nolu sandığın 156. sırasında oy kullanan M.S.T.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/07/2015 tarihli, 2015/1186 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/07/2015 tarihinde kesinleştiği,

2- 2232 nolu sandığın 154. sırasında oy kullanan A.B.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/05/2015 tarihli, 2015/1016 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/06/2016 tarihinde kesinleştiği,

3- 2074 nolu sandığın 320. sırasında oy kullanan K.I.’nın Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/04/2017 tarihli, 2017/409 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/05/2017 tarihinde kesinleştiği,

4- 2141 nolu sandığın 328. sırasında oy kullanan H.S.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/10/2017 tarihli, 2017/558 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/02/2018 tarihinde kesinleştiği,

5- 2231 nolu sandığın 216. sırasında oy kullanan F.D.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/07/2018 tarihli, 2018/521 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/07/2018 tarihinde kesinleştiği,

6- 2261 nolu sandığın 175. sırasında oy kullanan M.A.’nın Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/10/2018 tarihli, 2018/914 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı. kararın 11/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 52 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen seçmenlerden; 2052 nolu sandığın 226. sırasında kayıtlı E.K’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 196 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2047 nolu sandığın 60. sırasında oy kullanan Ş.D.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/03/2011 tarihli, 2011/897 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/09/2011 tarihinde kesinleştiği,

2- 2253 nolu sandığın 40. sırasında oy kullanan Y.E.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/08/2015 tarihli, 2015/1353 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/09/2015 tarihinde kesinleştiği,

3- 2162 nolu sandığın 291. sırasında oy kullanan Y.K.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/11/2017 tarihli, 2017/1172 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/12/2017 tarihinde kesinleştiği,

4- 2166 nolu sandığın 251. sırasında oy kullanan E.A.’nın Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/04/2016 tarihli, 2016/524 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 92 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3334 nolu sandığın 157. sırasında oy kullanan Ö.Ö.’nün Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/04/2015 tarihli, 2015/804 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/05/2015 tarihinde kesinleştiği,

2- 3146 nolu sandığın 25. sırasında oy kullanan R.K.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/08/2015 tarihli, 2015/1376 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/09/2015 tarihinde kesinleştiği,

3- 3177 nolu sandığın 166. sırasında oy kullanan G.D.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/01/2019 tarihli, 2019/184 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 152 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3015 nolu sandığın 69. sırasında kayıtlı H.S.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 3064 nolu sandığın 23. sırasında kayıtlı M.D.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 215 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3109 nolu sandığın 77. sırasında oy kullanan T.E.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/04/2016 tarihli, 2016/524 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 3201 nolu sandığın 325. sırasında oy kullanan Ö.P.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/11/2012 tarihli, 2012/1770 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

3- 3292 nolu sandığın 264. sırasında oy kullanan İ.A.’nın Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/04/2018tarihli, 2018/200 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Güngören 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 62 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1232 nolu sandığın 209. sırasında oy kullanan P.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/11/2011 tarihli, 2011/2735 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/12/2016 tarihinde kesinleştiği,

2- 1047 nolu sandığın 157. sırasında oy kullanan F.U.’nun Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/01/2019 tarihli, 2019/34 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 43 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1262 nolu sandığın 23. sırasında kayıtlı U.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Güngören 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 79 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2125 nolu sandığın 295. sırasında oy kullanan İ.İ.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/11/2008 tarihli, 2008/2250 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/12/2008 tarihinde kesinleştiği,

2- 2172 nolu sandığın 187. sırasında oy kullanan M.A.’nın Bakırköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/12/2018 tarihli, 2018/1220 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 2231 nolu sandığın 88. sırasında oy kullanan D.A.’nın Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/04/2008 tarihli, 2008/647 sayılı kararı ile TMK’nun 405. Maddesi (Medeni Kanun 352. madde) ile kısıtlandığı, 16/05/2008 tarihinde kesinleştiği,

4- 2238 nolu sandığın 74. sırasında oy kullanan A.K.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/12/2019 tarihli, 2018/1848 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/12/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 60 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 2113 nolu sandığın 291. sırasında kayıtlı Y.T.’nin oy kullandığı (26/03/2019-02/04/2019 tarihleri arasında özel izinli olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 234 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2019 nolu sandığın 10. sırasında oy kullanan M.B.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/06/2014 tarihli, 2014/1452 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 2025 nolu sandığın 303. sırasında oy kullanan R.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/10/2014 tarihli, 2014/2016 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/11/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 2126 nolu sandığın 205. sırasında oy kullanan N.E.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/04/2009 tarihli, 2009/1105 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/02/2018 tarihinde kesinleştiği,

4- 2190 nolu sandığın 175. sırasında oy kullanan F.G.P.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/02/2015 tarihli, 2015/281 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/02/2018 tarihinde kesinleştiği,

5- 2229 nolu sandığın 279. sırasında oy kullanan S.M.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/05/2012 tarihli, 2012/954 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

6- 2289 nolu sandığın 203. sırasında oy kullanan N.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/03/2011 tarihli, 2011/551 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/03/2011 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 75 Kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 79 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2286 nolu sandığın 122. sırasında oy kullanan N.Ç.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/10/2013 tarihli, 2019/926 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/04/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 2053 nolu sandığın 180. sırasında oy kullanan N.K.’nin İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/01/2019 tarihli, 2019/29 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü bildirilen 20 seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2081 nolu sandığın 282. sırasında kayıtlı M.K.’nin yerine oy kullanıldığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 77 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 103 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1070 nolu sandığın 29. sırasında oy kullanan O.K.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/03/2017 tarihli, 2017/236 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 19/04/2017 tarihinde kesinleştiği,

2- 1056 nolu sandığın 294. sırasında oy kullanan F.K.’nın İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/902 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/12/2017 tarihinde kesinleştiği,

3- 1189 nolu sandığın 32. sırasında oy kullanan M.A.’nın İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/88 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 186 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1047 nolu sandığın 332. sırasında kayıtlı H.U.’nun oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 60 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1282 nolu sandığın 142. sırasında kayıtlı S.Ç.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1486 nolu sandığın 54. sırasında kayıtlı S.U.’nun oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 274 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1484 nolu sandığın 159. sırasında oy kullanan O.A.G.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/859 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/01/2009 tarihinde kesinleştiği,

2- 1120 nolu sandığın 158. sırasında oy kullanan U.E.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/182 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/04/2012 tarihinde kesinleştiği,

3- 1316 nolu sandığın 286. sırasında oy kullanan R.G.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/240 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/05/2013 tarihinde kesinleştiği,

4- 1246 nolu sandığın 84. sırasında oy kullanan O.E’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/859 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/06/2013 tarihinde kesinleştiği,

5- 1411 nolu sandığın 304. sırasında oy kullanan V.T.’nin İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/180 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1166 nolu sandığın 85. sırasında oy kullanan E.Ç.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/92 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/02/2017 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Kağıthane 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 104 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2361 nolu sandığın 146. sırasında oy kullanan N.A.’nın İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/04/2014 tarihli, 2014/373 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 2350 nolu sandığın 14. sırasında oy kullanan K.F.Ö.’nün İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/08/2014 tarihli, 2014/1067 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 05/09/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 2430 nolu sandığın 46. sırasında oy kullanan S.K.’nin İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/248 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/03/2016 tarihinde kesinleştiği,

4- 2297 nolu sandığın 23. sırasında oy kullanan M.C.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/856 sayılı kararı ile 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/10/2017 tarihinde kesinleştiği,

5- 2236 nolu sandığın 39. sırasında oy kullanan E.R.T.’nin İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/275 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

6- 2265 nolu sandığın 22. sırasında oy kullanan Ş.Ş.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/405 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 1/04/2019 tarihinde kesinleştiği,

7- 2390 nolu sandığın 180. sırasında oy kullanan C.A.’nın İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/501 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 78 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2235 nolu sandığın 103. sırasında kayıtlı A.T.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 2363 nolu sandığın 325. sırasında kayıtlı O.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 218 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2062 nolu sandığın 235. sırasında oy kullanan A.A.’nın Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/338 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/04/2010 tarihinde kesinleştiği,

2- 2046 nolu sandığın 330. sırasında oy kullanan C.K.’nin Şişli 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/772 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/09/2010 tarihinde kesinleştiği,

3- 2406 nolu sandığın 339. sırasında oy kullanan T.T.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1658 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

4- 2150 nolu sandığın 78. sırasında oy kullanan A.Ö.’nün İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin, 2014/746 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 2336 nolu sandığın 282. sırasında oy kullanan G.E.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/1037 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 2233 nolu sandığın 139. sırasında oy kullanan M.A.’nın İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/1137 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/12/2015 tarihinde kesinleştiği,

7- 2357 nolu sandığın 313. sırasında oy kullanan B.K.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/652 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/06/2017 tarihinde kesinleştiği,

8- 2173 nolu sandığın 160. sırasında oy kullanan A.C.K.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/192 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/02/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Kartal 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 136 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1470 nolu sandığın 49. sırasında oy kullanan H.C.K.’nin Develi Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/03/2019 tarihli, 2019/201 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 1367 nolu sandığın 117. sırasında oy kullanan H.A.’nın İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/01/2014 tarihli, 2014/92 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 1032 nolu sandığın 310. sırasında oy kullanan A.Y.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2014 tarihli, 2014/171 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/03/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 1366 nolu sandığın 12. sırasında oy kullanan N.B.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/03/2014 tarihli, 2014/309 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1393 nolu sandığın 251. sırasında oy kullanan A.S.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/10/2016 tarihli, 2016/1223 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/12/2016 tarihinde kesinleştiği,

6- 1211 nolu sandığın 59. sırasında oy kullanan Z.G.’nin İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/02/2017 tarihli, 2017/128 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/04/2017 tarihinde kesinleştiği,

7- 1400 nolu sandığın 298. sırasında oy kullanan D.K.’nın İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2019 tarihli, 2019/210 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 70 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1140 nolu sandığın 306. sırasında kayıtlı A.G.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1490 nolu sandığın 71. sırasında kayıtlı Y.D.’nin oy kullandığı (28/03/201904/04/2019 tarihleri arasında izinli olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı

f) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü 401 seçmenlerden kısıtlı olduğu halde oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1490 nolu sandığın 87. sırasında oy kullanan M.T.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/10/2016 tarihli, 2016/1023 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/11/2016 tarihinde kesinleştiği,

2- 1211 nolu sandığın 59. sırasında oy kullanan Z.G.’nin İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/02/2017 tarihli, 2017/128 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/04/2017 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 135 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2430 nolu sandığın 69. sırasında oy kullanan R.Y.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/12/2013 tarihli, 2013/1182 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 2300 nolu sandığın 51. sırasında oy kullanan A.H.’nin İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/04/2015 tarihli, 2015/597 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/06/2015 tarihinde kesinleştiği,

3- 2411 nolu sandığın 155. sırasında oy kullanan F.B.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/03/2016 tarihli, 2016/300 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/05/2016 tarihinde kesinleştiği,

4- 2294 nolu sandığın 66. sırasında oy kullanan S.Ç.’nin İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/09/2016 tarihli, 2016/1098 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/11/2016 tarihinde kesinleştiği,

5- 2071 nolu sandığın 23. sırasında oy kullanan H.C.’nin İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2019 tarihli, 2019/211 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

6- 2182 nolu sandığın 342. sırasında oy kullanan A.G.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/11/2018 tarihli, 2018/1511 sayılı kararı ile kısıtlandığı, kararın 28/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 146 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2017 nolu sandığın 86. sırasında kayıtlı E.K.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 2498 nolu sandığın 117. sırasında kayıtlı B.B.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 67 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 2514 nolu sandığın 169. sırasında kayıtlı M.K.G.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu ve 27/03/2019-03/04/2019 tarihleri arasında izinli olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı

f) 434 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2408 nolu sandığın 230. sırasında oy kullanan A.U.’nun İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/03/2018 tarihli, 2018/290 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/05/2018 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Küçükçekmece 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 111 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1- 1310 nolu sandığın 133. sırasında oy kullanan M.Ö.’nün Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/08/2017 tarihli, 2017/688 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 1387 nolu sandığın 237. sırasında oy kullanan A.E.’nin Küçükçkmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/02/2018 tarihli, 2018/99 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/03/ tarihinde kesinleştiği,

3- 1025 nolu sandığın 119. sırasında oy kullanan A.K.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/10/2013 tarihli, 2013/891 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/12/2013 tarihinde kesinleştiği,

4- 1228 nolu sandığın 126. sırasında oy kullanan M.Ö.’nün Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/12/2013 tarihli, 2013/1449 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1339 nolu sandığın 274. sırasında oy kullanan Ş.K.’nın Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/03/2014 tarihli, 2014/281 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1183 nolu sandığın 291. sırasında oy kullanan M.Ö.’nün Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/10/2014 tarihli, 2014/1032 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 28/11/2014 tarihinde kesinleştiği,

7- 1149 nolu sandığın 82. sırasında oy kullanan M.N.K.’nın Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/01/2015 tarihli, 2015/44 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/04/2015 tarihinde kesinleştiği,

8- 1272 nolu sandığın 103. sırasında oy kullanan E.Ş.’nin Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/12/2015 tarihli, 2004/1190 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/12/2015 tarihinde kesinleştiği,

9- 1115 nolu sandığın 225. sırasında oy kullanan Ş.Y.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/11/2015 tarihli, 2015/1267 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/12/2015 tarihinde kesinleştiği,

10- 1213 nolu sandığın 90. sırasında oy kullanan Z.D.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/12/2015 tarihli, 2015/1305 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

11- 1487 nolu sandığın 81. sırasında oy kullanan Y.G.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/09/2018 tarihli, 2018/977 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/10/2018 tarihinde kesinleştiği,

12- 1204 nolu sandığın 123. sırasında oy kullanan S.Y.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/02/2019 tarihli, 2019/303 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 179 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1249 nolu sandığın 177. sırasında kayıtlı Ö.G.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1444 nolu sandığın 118. sırasında kayıtlı E.K.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 119 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1350 nolu sandığın 208. sırasında kayıtlı K.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1359 nolu sandığın 330. sırasında kayıtlı S.D.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 320 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1086 nolu sandığın 250. sırasında oy kullanan R.Ş.’nin Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/02/2015 tarihli, 2015/652 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/02/2015 tarihinde kesinleştiği,

2- 1505 nolu sandığın 255. sırasında oy kullanan E.Ö.’nün Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/05/2017 tarihli, 2009/1698 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/06/2017 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Küçükçekmece 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 82 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2392 nolu sandığın 46. sırasında oy kullanan Y.O.’nun Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/08/2014 tarihli, 2010/479 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/09/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 2177 nolu sandığın 89. sırasında oy kullanan E.Ş.’nin Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/07/2014 tarihli, 2014/749 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/11/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 2477 nolu sandığın 43. sırasında oy kullanan A.Y.’nin Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/08/2015 tarihli, 2004/1003 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/11/2015 tarihinde kesinleştiği,

4- 2165 nolu sandığın 127. sırasında oy kullanan C.Ö.’nün Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/05/2018 tarihli, 2018/560 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 31/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

5- 2165 nolu sandığın 128. sırasında oy kullanan C.Ö.’nün Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/05/2018 tarihli, 2018/560 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 31/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

6- 2419 nolu sandığın 19. sırasında oy kullanan N.Ç.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/10/2018 tarihli, 2018/1050 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/11/2018 tarihinde kesinleştiği,

7- 2091 nolu sandığın 148. sırasında oy kullanan E.A.’nın Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/03/2017 tarihli, 2017/200 sayılı kararı ile TMK’nun 406. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/04/2017 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 120 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2093 nolu sandığın 247. sırasında kayıtlı B.P.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 2119 nolu sandığın 211. sırasında kayıtlı E.Ş.’nin oy kullandığı (27 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

3- 2235 nolu sandığın 243. sırasında kayıtlı T.C.A.’nın oy kullandığı (29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 299 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2433 nolu sandığın 82. sırasında oy kullanan R.K.’nın Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/09/2011 tarihli, 2011/1374 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/02/2019 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Küçükçekmece 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 80 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3311 nolu sandığın 285. sırasında oy kullanan A.Z.’nin Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli, 2013/1124 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 3508 nolu sandığın 27. sırasında oy kullanan R.Ö.’nün Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/12/2013 tarihli, 2013/1207 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

3- 3351 nolu sandığın 174. sırasında oy kullanan R.B.’nin Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/01/2016 tarihli, 2016/46 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/02/2016 tarihinde kesinleştiği,

4- 3290 nolu sandığın 186. sırasında oy kullanan R.K.’nın Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/03/2018 tarihli, 2018/335 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/04/2018 tarihinde kesinleştiği,

5- 3538 nolu sandığın 35. sırasında oy kullanan B.B.’nin Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/11/2018 tarihli, 2018/1208 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

6- 3195 nolu sandığın 32. sırasında oy kullanan M.K’nın Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/11/2018 tarihli 2018/1296 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

7- 3378 nolu sandığın 317. sırasında oy kullanan Z.Ö’nün Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/09/2018 tarihli, 2018/929 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/03/2019 tarihinde kısıtlandığı,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 185 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3082 nolu sandığın 59. sırasında kayıtlı K.K.’nin oy kullandığı (29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 3402 nolu sandığın 151. sırasında kayıtlı Ş.S.’nin oy kullandığı (13 Şubat 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 238 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3259 nolu sandığın 348. sırasında oy kullanan F.K.’nın Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/11/2015 tarihli, 2015/1261 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/01/2016 tarihinde kesinleştiği,

2- 3446 nolu sandığın 253. sırasında oy kullanan H.A.’nın Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/03/2018 tarihli, 2018/434 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/08/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 173 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1306 nolu sandığın 117. sırasında oy kullanan S.K.’nın Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/01/2013 tarihli, 2013/17 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/01/2013 tarihinde kesinleştiği,

2- 1248 nolu sandığın 161. sırasında oy kullanan H.M.’nin Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/10/2018 tarihli, 2018/1255 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/11/2018 tarihinde kesinleştiği,

3- 1442 nolu sandığın 174. sırasında oy kullanan K.K.’nın İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/11/2013 tarihli, 2013/1012 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 1404 nolu sandığın 250. sırasında oy kullanan A.E.A.’nın İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/04/2014 tarihli, 2014/414 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/05/2014 tarihinde kesinleştiği,

5-1094 nolu sandığın 238. sırasında oy kullanan İ.M.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/07/2014 tarihli, 2014/773 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/09/2014 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 169 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2031 nolu sandığın 23. sırasında oy kullanan A.F.’nin Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/10/2018 tarihli, 2018/1145 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 09/11/2018 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 353 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2394 nolu sandığın 129. sırasında oy kullanan G.K.’nin Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/07/2007 tarihli, 2007/910 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/08/2007 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Pendik 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 161 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1235 nolu sandığın 22. sırasında oy kullanan M.T.’nin Pendik 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/09/2015 tarihli, 2012/1039 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/10/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 1164 nolu sandığın 327. sırasında oy kullanan C.E.’nin İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/10/2018 tarihli, 2018/1164 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/11/2018 tarihinde kesinleştiği,

3- 1326 nolu sandığın 334. sırasında oy kullanan H.Y.’nin İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/11/2018 tarihli, 2018/1422 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

4- 1417 nolu sandığın 307. sırasında oy kullanan N.K.’nın İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/02/2019 tarihli, 2019/283 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 155 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1093 nolu sandığın 44. sırasında kayıtlı Ş.M.’nin oy kullandığı (29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 356 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1330 nolu sandığın 122. sırasında oy kullanan E.A.’nın İstanbul Anadolu 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/11/2011 tarihli, 2011/1508 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/12/2016 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Pendik 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 138 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2047 nolu sandığın 265. sırasında oy kullanan R.G.’nin Pendik 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/06/2012 tarihli, 2012/745 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/07/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 2277 nolu sandığın 6. sırasında oy kullanan D.Y.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2019 tarihli, 2019/198 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 92 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 2403 nolu sandığın 345. sırasında kayıtlı F.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 448 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2479 nolu sandığın 184. sırasında oy kullanan D.Ç.’nin İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/08/2018 tarihli, 2018/866 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 31/08/2018 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 195 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3228 nolu sandığın 294. sırasında oy kullanan T.O.’nun Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/1404 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/12/2006 tarihinde kesinleştiği,

2- 3054 nolu sandığın 258. sırasında oy kullanan S.A.’nın Pendik Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/1169 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/02/2012 tarihinde kesinleştiği,

3- 3477 nolu sandığın 300. sırasında oy kullanan S.A.’nın İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/1565 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/12/2014 tarihinde kesinleştiği,

4- 3220 nolu sandığın 2. sırasında oy kullanan H.B.’nin İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/589 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/06/2018 tarihinde kesinleştiği,

5- 3017 nolu sandığın 205. sırasında oy kullanan H.K.’nın İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/1585 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

6- 3351 nolu sandığın 174. sırasında oy kullanan M.Y.’nin İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/29 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

7- 3084 nolu sandığın 258. sırasında oy kullanan M.U.’nun İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/1420 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 93 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3076 nolu sandığın 270. sırasında kayıtlı S.F.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 3195 nolu sandığın 152. sırasında kayıtlı H.C.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 379 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3035 nolu sandığın 131. sırasında oy kullanan R.T.’nin Pendik 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/11/2012 tarihli, 2012/1252 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 3244 nolu sandığın 50. sırasında oy kullanan A.T.’nin Pendik 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/01/2012 tarihli, 2003/1177 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/02/2012 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 97 Kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 351 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1136 nolu sandığın 64. sırasında oy kullanan T.A.’nın İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/10/2019 tarihli, 2019/78 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/02/2019 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Sancaktepe 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 102 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2270 nolu sandığın 28. sırasında oy kullanan E.K.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/10/2017 tarihli, 2017/1267 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/11/2017 tarihinde kesinleştiği,

2- 2129 nolu sandığın 221. sırasında oy kullanan H.Ş.’nin İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/01/2019 tarihli, 2019/81 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 2185 nolu sandığın 154. sırasında oy kullanan S.Ş.’nin İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/02/2019 tarihli, 2019/271 sayılı kararı 19/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 59 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1266 nolu sandığın 42. sırasında kayıtlı S.K.’nın oy kullandığı (29/03/2019-05/04/2019 tarihleri arasında özel izinde olduğu), diğerlerinin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 75 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1299 nolu sandığın 128. sırasında oy kullanan Y.E.’nin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli, 2017/203 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/09/2017 tarihinde kesinleştiği,

2- 1092 nolu sandığın 204. Sırasında oy kullanan R.K.B.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/11/2018 tarihli, 2018/1089 sayılı kararı ile TMK’nun 406. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/12/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 90 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1114 nolu sandığın 225. sırasında kayıtlı E.Y.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 1114 nolu sandığın 255. sırasında kayıtlı M.A.’nın oy kullandığı (29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

3- 1374 nolu sandığın 200. sırasında kayıtlı M.Ç.’nin oy kullandığı (27 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 95 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2141 nolu sandığın 69. sırasında oy kullanan H.G.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/04/2014 tarihli, 2014/427 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/05/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 2329 nolu sandığın 236. Sırasında oy kullanan H.İ.T.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/08/2014 tarihli, 2014/1064 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/10/2014 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 84 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2298 nolu sandığın 295. sırasında kayıtlı B.T.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 2342 nolu sandığın 104. sırasında kayıtlı N.B.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 44 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2042 nolu sandığın 269. sırasında kayıtlı M.A.’nın oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 2152 nolu sandığın 123. sırasında kayıtlı S.C.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 2160 nolu sandığın 336. sırasında kayıtlı Y.B.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 217 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2123 nolu sandığın 34. sırasında oy kullanan A.Ç.'nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/09/2012 tarihli, 2012/1203 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/10/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 2142 nolu sandığın 107. sırasında oy kullanan S.K.’nın İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/04/2017 tarihli, 2017/454 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/05/2017 tarihinde kesinleştiği,

3- 2338 nolu sandığın 116. sırasında oy kullanan U.E.Ö.’nün İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/03/2017 tarihli, 2017/344 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/04/2017 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Silivri İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 137 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1187 nolu sandığın 162. sırasında oy kullanan M.O.’nun Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/06/2013 tarihli, 2013/436 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/09/2013 tarihinde kesinleştiği,

2- 1246 nolu sandığın 284. sırasında oy kullanan S.O.’nun Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/05/2007 tarihli, 2007/441 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 328 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1024 nolu sandığın 47. sırasında oy kullanan S.K.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 69 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1191 nolu sandığın 95. sırasında kayıtlı G.E.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1272 nolu sandığın 141. sırasında kayıtlı İ.O.’nun oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 1285 nolu sandığın 167. sırasında kayıtlı B.Ö.’nün oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 376 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1055 nolu sandığın 58. sırasında oy kullanan S.U.’nun Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/03/2007 tarihli, 2007/256 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/11/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 1187 nolu sandığın 161. sırasında oy kullanan O.D.’nin Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/06/2013 tarihli, 2013/437 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/09/2013 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 115 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1258 nolu sandığın 234. sırasında oy kullanan Y.B.’nin Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2002 tarihli, 2002/133 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 15/01/2018 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 64 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1003 nolu sandığın 38. sırasında kayıtlı Y.B.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1214 nolu sandığın 249. sırasında kayıtlı S.E.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 487 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1150 nolu sandığın 1. sırasında oy kullanan A.Y.’nin Sultanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/11/2012 tarihli, 2012/635 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 1010 nolu sandığın 150. sırasında oy kullanan B.Ç.’nin Sultanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/10/2012 tarihli, 2012/548 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

3- 1313 nolu sandığın 217. sırasında oy kullanan N.Ö.’nün Sultanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/10/2012 tarihli, 2012/559 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

4- 1277 nolu sandığın 86. sırasında oy kullanan S.A.’nın Sultanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/08/2012 tarihli, 2012/391 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/09/2012 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Sultanbeyli 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 97 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2235 nolu sandığın 271. sırasında oy kullanan S.N.’nin Sultanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/08/2012 tarihli, 2012/395 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/09/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 2025 nolu sandığın 245. sırasında oy kullanan T.K.’nın İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/11/2018 tarihli, 2018/1303 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 318 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2236 nolu sandığın 29. sırasında oy kullanan U.B.’nin Sultanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/06/2012 tarihli, 2012/294 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/07/2012 tarihinde kesinleştiği,

2- 2157 nolu sandığın 70. sırasında oy kullanan G.U.’nun Sultanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/10/2012 tarihli, 2012/565 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/12/2012 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 221 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1290 nolu sandığın 11. sırasında oy kullanan N.A.’nın Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/11/2014 tarihli, 2014/1154 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kesinleştiği, kararın 10/01/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 1006 nolu sandığın 231. sırasında oy kullanan R.S.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/05/2012 tarihli, 2012/894 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/06/2012 tarihinde kesinleştiği,

3- 1011 nolu sandığın 28. sırasında oy kullanan M.A.’nın Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/12/2018 tarihli, 2018/1077 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

4- 1056 nolu sandığın 194. sırasında oy kullanan Ş.T.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/01/2019 tarihli, 2019/181 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

5- 1096 nolu sandığın 182. sırasında oy kullanan M.Ç.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/11/2016 tarihli, 2016/1033 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/12/2016 tarihinde kesinleştiği,

6- 1108 nolu sandığın 39. sırasında oy kullanan N.B.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/03/2018 tarihli, 2018/323 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 30/04/2018 tarihinde kesinleştiği,

7- 1116 nolu sandığın 82. sırasında oy kullanan G.D.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/12/2010 tarihli, 2011/248 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/04/2011 tarihinde kesinleştiği,

8- 1214 nolu sandığın 86. sırasında oy kullanan M.Y.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/08/2010 tarihli, 2010/1628 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/09/2010 tarihinde kesinleştiği,

9- 1214 nolu sandığın 116. sırasında oy kullanan C.V.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/04/2011 tarihli, 2011/519 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/05/2011 tarihinde kesinleştiği,

10- 1225 nolu sandığın 148. sırasında oy kullanan R.S.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/02/2006 tarihli, 2006/158 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/02/2006 tarihinde kesinleştiği,

11- 1230 nolu sandığın 223. sırasında oy kullanan V.A.’nın Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/02/2016 tarihli, 2016/165 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/01/2018 tarihinde kesinleştiği,

12- 1235 nolu sandığın 71. sırasında oy kullanan A.K.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/09/2015 tarihli, 2015/1474 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 15/10/2015 tarihinde kesinleştiği,

13- 1239 nolu sandığın 189. sırasında oy kullanan H.K.’nın Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/02/2019 tarihli, 2019/142 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

14- 1277 nolu sandığın 333. sırasında oy kullanan A.T.Ö.’nün Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/11/2017 tarihli, 2017/1163 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/12/2017 tarihinde kesinleştiği,

15- 1283 nolu sandığın 52. sırasında oy kullanan H.A.’nın Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/12/2017 tarihli, 2017/1259 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/01/2018 tarihinde kesinleştiği,

16- 1292 nolu sandığın 283. sırasında oy kullanan S.S.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/11/2018 tarihli, 2018/1186 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

17- 1301 nolu sandığın 283. sırasında oy kullanan M.Y.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/12/2016 tarihli, 2016/1198 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/02/2017 tarihinde kesinleştiği,

18- 1345 nolu sandığın 164. sırasında oy kullanan H.D.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/10/2016 tarihli, 2016/2020 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/12/2016 tarihinde kesinleştiği,

19- 1378 nolu sandığın 263. sırasında oy kullanan S.A.’nın Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/01/2019 tarihli, 2019/180 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 05/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

20- 1385 nolu sandığın 235. sırasında oy kullanan M.Y.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/11/2013 tarihli, 2013/1310 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/12/2013 tarihinde kesinleştiği,

21- 1389 nolu sandığın 162. sırasında oy kullanan M.N.A.’nın Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2019 tarihli, 2019/273 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

22- 1494 nolu sandığın 194. sırasında oy kullanan F.Y.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/04/2014 tarihli, 2014/625 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/05/2014 tarihinde kesinleştiği,

23- 1009 nolu sandığın 272. sırasında oy kullanan İ.D.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/10/2015 tarihli, 2015/1565 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 30/10/2015 tarihinde kesinleştiği,

24- 1264 nolu sandığın 324. sırasında oy kullanan D.F.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/04/2001 tarihli, 2001/724 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/05/2001 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 284 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1019 nolu sandığın 118. sırasında kayıtlı S.G.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 1193 nolu sandığın 61. sırasında kayıtlı A.T.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 1313 nolu sandığın 1. sırasında kayıtlı E.M.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

4- 1435 nolu sandığın 8. sırasında kayıtlı S.İ.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 380 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1425 nolu sandığın 80. sırasında oy kullanan E.Y.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/12/2017 tarihli, 2017/249 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/01/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 1470 nolu sandığın 263. sırasında oy kullanan A.Ş.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/01/2019 tarihli, 2018/979 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 1138 nolu sandığın 181. sırasında oy kullanan M.Y.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/04/2011 tarihli, 2011/145 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/10/2011 tarihinde kesinleştiği,

4- 1393 nolu sandığın 172. sırasında oy kullanan H.D.’nin Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/06/2008 tarihli, 2008/784 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 23/06/2008 tarihinde kesinleştiği,

5- 1124 nolu sandığın 246. sırasında oy kullanan Ö.Ö.’nün Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/04/2012 tarihli, 2012/711 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/08/2012 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 139 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2042 nolu sandığın 33. sırasında oy kullanan S.D.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/06/2011 tarihli, 2011/734 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/07/2011 tarihinde kesinleştiği,

2- 2373 nolu sandığın 334. sırasında oy kullanan B.M.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/12/2011 tarihli, 2011/1399 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/01/2012 tarihinde kesinleştiği,

3- 2423 nolu sandığın 19. sırasında oy kullanan H.Y.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/01/2012 tarihli, 2012/64 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/02/2012 tarihinde kesinleştiği,

4- 2020 nolu sandığın 39. sırasında oy kullanan H.K.’nın Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/07/2013 tarihli, 2013/853 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/09/2013 tarihinde kesinleştiği,

5- 2043 nolu sandığın 75. sırasında oy kullanan V.B.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/01/2014 tarihli, 2014/183 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/02/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 2026 nolu sandığın 266. sırasında oy kullanan A.G.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/03/2015 tarihli, 2015/474 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/04/2015 tarihinde kesinleştiği,

7- 2368 nolu sandığın 147. sırasında oy kullanan E.D.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/07/2015 tarihli, 2015/1276 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/09/2015 tarihinde kesinleştiği,

8- 2271 nolu sandığın 6. sırasında oy kullanan C.E.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/12/2018 tarihli, 2018/1430 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

9- 2147 nolu sandığın 311. sırasında oy kullanan E.K.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/01/2019 tarihli, 2019/58 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/02/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü olduğu bildirilen 20 seçmenin yerine oy kullanıldığı iddia edildiği, bildirilen seçmenlerden; 2097 nolu sandığın 137. sırasında kayıtlı F.B.’nin yerine oy kullanıldığı,

c) 173 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2028 nolu sandığın 114. sırasında oy kullanan Ü.P.’nin oy kullandığı ( 29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 2035 nolu sandığın 342. sırasında oy kullanan A.Ö.’nün oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 2207 nolu sandığın 337. sırasında oy kullanan B.E.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

4- 2255 nolu sandığın 350. sırasında oy kullanan A.S.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

5- 2357 nolu sandığın 195. sırasında oy kullanan E.A.’nın oy kullandığı (29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 78 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2016 nolu sandığın 10. sırasında kayıtlı N.Y.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 340 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2230 nolu sandığın 246. sırasında oy kullanan T.Ö.’nün Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/04/2010 tarihli, 2010/768 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/06/2010 tarihinde kesinleştiği,

2- 2352 nolu sandığın 99. sırasında oy kullanan D.K.’nın Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/04/2010 tarihli, 2010/612 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/06/2010 tarihinde kesinleştiği,

3- 2400 nolu sandığın 326. sırasında oy kullanan S.Ü.’nün Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/08/2010 tarihli, 2010/1659 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/09/2010 tarihinde kesinleştiği,

4- 2210 nolu sandığın 338. sırasında oy kullanan Ü.Y.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/07/2012 tarihli, 2012/782 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/05/2012 tarihinde kesinleştiği,

5- 2277 nolu sandığın 126. sırasında oy kullanan H.K.’nın Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/05/2007 tarihli, 2007/730 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/02/2015 tarihinde kesinleştiği,

6- 2138 nolu sandığın 59. sırasında oy kullanan B.Ç.’nin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/01/2011 tarihli, 2011/4 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 18/12/2015 tarihinde kesinleştiği,

7- 2456 nolu sandığın 9. sırasında oy kullanan U.Y.’nin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/03/2018 tarihli, 2018/324 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/04/2018 tarihinde kesinleştiği,

8- 2224 nolu sandığın 345. sırasında oy kullanan K.Y.’nın Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/11/2018 tarihli, 2018/1250 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Şile İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 21 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1013 nolu sandığın 26. sırasında oy kullanan T.İ.’nin Şile Sulh Mahkemesinin 05/12/2014 tarihli, 2014/667 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/12/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 1094 nolu sandığın 7. sırasında oy kullanan S.U.’nun Şile Sulh Mahkemesinin 19/01/2015 tarihli, 2015/18 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/01/2015 tarihinde kesinleştiği,

3- 1095 nolu sandığın 177. sırasında oy kullanan H.M.A.’nın Şile Sulh Mahkemesinin 16/02/2015 tarihli, 2015/62 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/02/2015 tarihinde kesinleştiği,

4- 1067 nolu sandığın 174. sırasında oy kullanan A.G.’nin Şile Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/03/2017 tarihli, 2017/249 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/04/2017 tarihinde kesinleştiği,

5- 1056 nolu sandığın 285. sırasında oy kullanan Z.E.’nin Şile Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/12/2014 tarihli, 2014/321 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kesinleştiği, kararın 09/12/2014 tarihinde kesinleştiği,

6- 1097 nolu sandığın 110. sırasında oy kullanan Ş.A.B.’nin Şile Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/07/2015 tarihli, 2015/364 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 21/07/2015 tarihinde kesinleştiği,

7- 1091 nolu sandığın 21. sırasında oy kullanan P.D.’nin Şile Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/02/2019 tarihli, 2019/101 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 08/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 55 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1007 nolu sandığın 21. sırasında oy kullanan Z.Y.’nin Şile Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/12/2013 tarihli, 2013/622 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 1038 nolu sandığın 269. sırasında oy kullanan K.A.’nın Ümraniye Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/12/2012 tarihli, 2012/1733 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/01/2013 tarihinde kesinleştiği,

3- 1054 nolu sandığın 41. sırasında oy kullanan A.Y.A.’nın Şile Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/04/2014 tarihli, 2014/207 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/04/2014 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 64 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1156 nolu sandığın 296. sırasında oy kullanan E.Ö.’nün İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/01/2019 tarihli, 2019/37 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/04/2019 tarihinde kesinleştiği,

2- 1158 nolu sandığın 177. sırasında oy kullanan B.Ş.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/12/2018 tarihli, 2018/1303 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 1061 nolu sandığın 5. sırasında oy kullanan F.H.’nin İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/01/2018 tarihli, 2018/68 sayılı kararı ile TMK’nun 406. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 27/02/2018 tarihinde kesinleştiği,

4- 1141 nolu sandığın 117. sırasında oy kullanan H.K.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/03/2013 tarihli, 2013/264 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/03/2013 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 59 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1268 nolu sandığın 175. sırasında oy kullanan A.M.Ş.’nin İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/04/2014 tarihli, 2014/343 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 1093 nolu sandığın 201. sırasında oy kullanan B.A.’nın İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/04/2014 tarihli, 2014/747 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/07/2014 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Şişli 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 68 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2289 nolu sandığın 268. sırasında oy kullanan M.E.’nin İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/10/2015 tarihli, 2015/1010 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 02/12/2015 tarihinde kesinleştiği,diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 138 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2105 nolu sandığın 17. sırasında kayıtlı T.Ş.’nin oy kullandığı (8 Şubat 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 2277 nolu sandığın 133. sırasında kayıtlı T.P.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 73 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2224 nolu sandığın 51. sırasında kayıtlı M.S.İ.’nin oy kullandığı ( 31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 192 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2148 nolu sandığın 157. sırasında oy kullanan T.Ö.’nün İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/10/2014 tarihli, 2014/1064 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/01/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 2264 nolu sandığın 255. sırasında oy kullanan Ş.T.’nin İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/04/1994 tarihli, 1994/419 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/05/1994 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Tuzla İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 124 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1423 nolu sandığın 226. sırasında oy kullanan Z.A.’nın Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/09/2013 tarihli, 2013/745 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 13/11/2013 tarihinde kesinleştiği,

2- 1283 nolu sandığın 70. sırasında oy kullanan E.T.’nin Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/10/2017 tarihli, 2017/1331 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/11/2017 tarihinde kesinleştiği,

3- 1267 nolu sandığın 322. sırasında oy kullanan N.K.’nin Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/12/2018 tarihli, 2018/1668 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

4- 1026 nolu sandığın 181. sırasında oy kullanan V.A.’nın Gönen Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/04/2014 tarihli, 2014/260 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 17/10/2014 tarihinde kesinleştiği,

5- 1380 nolu sandığın 271. sırasında oy kullanan H.Y.’nin İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/12/2018 tarihli, 2018/1621 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 19/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

6- 1477 nolu sandığın 30. sırasında oy kullanan B.M.’nin Pendik Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/03/1997 tarihli, 1997/211 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/04/1997 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 115 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1249 nolu sandığın 321. sırasında kayıtlı İ.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 1281 nolu sandığın 331. sırasında kayıtlı H.C.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 84 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 1165 nolu sandığın 259. sırasında kayıtlı M.E.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 503 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1060 nolu sandığın 209. sırasında oy kullanan B.K.’nın Tuzla Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/05/2008 tarihli, 2008/321 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/06/2008 tarihinde kesinleştiği,

2- 1399 nolu sandığın 141. sırasında oy kullanan M.K.'nın Tuzla Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/02/2009 tarihli, 2009/56 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 09/04/2009 tarihinde kesinleştiği,

3- 1478 nolu sandığın 20. sırasında oy kullanan H.T.’nin Tuzla Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/04/2009 tarihli, 2009/221 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/05/2009 tarihinde kesinleştiği,

4- 1210 nolu sandığın 127. sırasında oy kullanan M.E.K.’nın Pendik 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/11/2012 tarihli, 2012/1250 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 16/11/2012 tarihinde kesinleştiği,

5- 1485 nolu sandığın 6. sırasında oy kullanan U.S.’nin İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/02/2015 tarihli, 2015/202 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/03/2015 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Ümraniye 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 113 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1249 nolu sandığın 241. sırasında oy kullanan F.T.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/10/2015 tarihli, 2015/983 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 19/11/2015 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 141 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1285 nolu sandığın 123. sırasında kayıtlı A.A.E.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Ümraniye 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 127 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2364 nolu sandığın 296. sırasında oy kullanan H.Ç.’nin Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli, 2018/104 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, 21/03/2018 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü olduğu ve yerine oy kullanıldığı iddia edilen 13 seçmenden; 2051 nolu sandığın 165. sırasında kayıtlı S.Ü.’nün yerine oy kullanıldığı,

c) 117 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2390 nolu sandığın 37. sırasında kayıtlı A.Ç.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 66 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2084 nolu sandığın 116. sırasında kayıtlı T.T.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 2181 nolu sandığın 129. sırasında kayıtlı Y.Z.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 2393 nolu sandığın 310. sırasında kayıtlı O.Ö.’nün oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 114 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3247 nolu sandığın 65. sırasında oy kullanan Z.G.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/05/2014 tarihli, 2014/623 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 25/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

2- 3036 nolu sandığın 238. sırasında oy kullanan Z.U.’nun Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/07/2007 tarihli, 2007/800 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/08/2007 tarihinde kesinleştiği,

3- 3193 nolu sandığın 63. sırasında oy kullanan H.Ö.G.’nin Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/06/2008 tarihli, 2016/588 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/03/2016 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü olduğu ve yerine oy kullanıldığı bildirilen 13 seçmenden; 3455 nolu sandığın 55. sırasında kayıtlı S.B.’nin yerine oy kullanıldığı,

c) 135 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3440 nolu sandığın 291. sırasında kayıtlı Y.Y.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),

2- 3264 nolu sandığın 63. sırasında kayıtlı F.G.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 37 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden; 3455 nolu sandığın 98. sırasında kayıtlı M.D.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerden oy kullandığı iddia edilmiş ise de, ismi bildirilen seçmenin oy kullanmadığı,

f) 342 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 3267 nolu sandığın 252. sırasında oy kullanan C.Ç.’nin İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/01/2016 tarihli, 2016/1276 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/11/2016 tarihinde kesinleştiği,

2- 3093 nolu sandığın 139. sırasında oy kullanan Ş.T.’nin Ümraniye 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/05/2008 tarihli, 2008/483 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 02/07/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 113 Kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 75 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1060 nolu sandığın 37. sırasında kayıtlı N.S.’nin oy kullandığı (29 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği),diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 245 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1216 nolu sandığın 93. sırasında oy kullanan A.U.’nun Üsküdar 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/06/2008 tarihli, 2008/418 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/11/2008 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 151 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) 37 kasıtlı suçtan hükümlünün kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilen isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2184 nolu sandığın 103. sırasında kayıtlı Y.D.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 2241 nolu sandığın 42. sırasında kayıtlı Ş.Y.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 2337 nolu sandığın 50. sırasında kayıtlı O.U.İ.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 339 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 2348 nolu sandığın 205. sırasında oy kullanan S.R.’nin İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/01/2019 tarihli, 2019/105 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 29/03/2019 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Üsküdar 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 116 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 3275 nolu sandığın 88. sırasında oy kullanan A.Ç.’nin İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2019 tarihli, 2019/204 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 28/03/2019 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 111 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 3067 nolu sandığın 183. sırasında kayıtlı E.E.’nin oy kullandığı (28 Mart 2019 tarihi itibariyle tahliye edildiği), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Zeytinburnu 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 87 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 1042 nolu sandığın 239. sırasında oy kullanan S.Ö.’nün Bakırköy 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2018 tarihli, 2019/267 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/03/2018 tarihinde kesinleştiği,

2- 1076 nolu sandığın 228. sırasında oy kullanan S.B.’nin Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/12/2018 tarihli, 2018/1945 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/01/2019 tarihinde kesinleştiği,

3- 1084 nolu sandığın 137. sırasında oy kullanan A.M.Ö.’nün Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/12/2008 tarihli, 2008/2345 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 12/03/2009 tarihinde kesinleştiği,

4- 1021 nolu sandığın 60. sırasında oy kullanan K.B.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/09/2009 tarihli, 2009/2710 sayılı karar ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/10/2009 tarihinde kesinleştiği,

5- 1145 nolu sandığın 227. sırasında oy kullanan S.B.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/12/2010 tarihli, 2010/3287 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 04/01/2011 tarihinde kesinleştiği,

6- 1180 nolu sandığın 136. sırasında oy kullanan S.B.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/05/2013 tarihli, 2013/1077 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 07/06/2013 tarihinde kesinleştiği,

7- 1065 nolu sandığın 73. sırasında oy kullanan T.İ.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/06/2014 tarihli, 2014/1393 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/06/2014 tarihinde kesinleştiği,

8- 1162 nolu sandığın 122. sırasında oy kullanan V.Ö.’nün Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/06/2014 tarihli, 2014/1415 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 06/08/2014 tarihinde kesinleştiği,

9- 1208 nolu sandığın 201. sırasında oy kullanan C.A.’nın Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/09/2014 tarihli, 2014/2104 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/12/2014 tarihinde kesinleştiği,

10- 1253 nolu sandığın 80. sırasında oy kullanan F.T.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/04/2014 tarihli, 2014/827 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 24/05/2015 tarihinde kesinleştiği,

11- 1231 nolu sandığın 40. sırasında oy kullanan E.D.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/09/2015 tarihli, 2015/3099 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 01/10/2015 tarihinde kesinleştiği,

12- 1153 nolu sandığın 26. sırasında oy kullanan A.I.’nın Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/04/2016 tarihli, 2016/1269 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 11/05/2018 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü olduğu ve yerine oy kullanıldığı iddia edilen 13 seçmenlerden; 1042 nolu sandığın 226. sırasında kayıtlı K.K.’nın yerine oy kullanıldığı,

c) 105 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1104 nolu sandığın 214. sırasında kayıtlı H.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu), diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) 252 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden; 1118 nolu sandığın 310. sırasında oy kullanan T.Y.S.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/10/2011 tarihli, 2011/2545 sayılı kararıyla TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 10/11/2011 tarihinde kesinleştiği, diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

Zeytinburnu 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından ara kararlarımıza cevaben gönderilen tutanağın incelenmesinden;

a) 74 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2197 nolu sandığın 187. sırasında oy kullanan A.C.’nin Zeytinburnu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2000/1083 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 03/01/2001 tarihinde kesinleştiği,

2- 2078 nolu sandığın 174. sırasında oy kullanan Y.Ç.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/809 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 26/12/2011 tarihinde kesinleştiği,

3- 2167 nolu sandığın 223. sırasında oy kullanan E.S.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/809 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 14/05/2013 tarihinde kesinleştiği,

4- 2261 nolu sandığın 147. sırasında oy kullanan U.G.’nin Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/2936 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 22/03/2016 tarihinde kesinleştiği,

5- 2238 nolu sandığın 21. sırasında oy kullanan E.Ş.’nin Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/1530 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 31/10/2018 tarihinde kesinleştiği,

6- 2006 nolu sandığın 69. sırasında oy kullanan A.K.’nin Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/1285 sayılı kararı ile TMK’nun 405. maddesi ile kısıtlandığı, kararın 20/03/2019 tarihinde kesinleştiği,

Diğer isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

b) Ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) 102 tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edildiği, isimleri bildirilen seçmenlerden;

1- 2088 nolu sandığın 201. sırasında kayıtlı M.Ç.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

2- 2090 nolu sandığın 56. sırasında kayıtlı D.K.’nin oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

3- 2168 nolu sandığın 334. sırasında kayıtlı O.A.’nın oy kullandığı (31 Mart 2019 tarihi itibariyle cezaevinde olduğu),

Diğer isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

d) Kasıtlı suçtan hükümlülerin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlerden kısıtlı olanların oy kullandığı iddia edilmiş ise de, isimleri bildirilen seçmenlere ilişkin TMK’nun 405 ve 406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararlarının bulunmadığı,

anlaşılmıştır.

VI – DEĞERLENDİRME

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Seçimlerin genel yönetim ve denetimi” başlıklı 79. maddesinde,“Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun “Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır” başlıklı 14. maddesinde,

“...

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak,


  9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak,

...”

298 sayılı Kanunun “İl seçim kurulu ve başkanlarının şikâyet üzerine verecekleri kararlarla, sair kararlarına ve tutanaklara itiraz ve olağanüstü itiraz” başlıklı 130. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında da, “ Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.

Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır. .

298 sayılı Kanunun “İtiraz üzerine verilecek karar” başlıklı 113. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında “Yüksek Seçim Kurulu, seçimin sonunda verilecek tutanaklara karşı yapılan itirazların incelenmesinde, tam sayısı ile toplanır.

Diğer hususlarda kurulun mürettep adedinin çoğunluğu ile toplanabilir. Her iki halde de salt çoğunlukla karar verir.

şeklinde hükümlere yer verilmiştir.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, Yüksek Seçim Kurulunun seçilme yeterliliğine ilişkin tam kanunsuzluk halleri hariç olmak üzere, ancak süresi içinde olağan veya olağanüstü itiraz yoluyla önüne gelen itirazları inceleyebilme yetkisi bulunmaktadır. Diğer yargı mercileri gibi Yüksek Seçim Kurulunun da seçilme yeterliliğine ilişkin tam kanunsuzluk halleri hariç olmak üzere, süresinde itiraz yoluyla önüne gelmeyen bir konuda re’sen karar vermesi mümkün değildir. Bu itibarla inceleme olağanüstü itiraz konuları ile sınırlı olarak yapılmıştır.

İtiraz konusu ise, Adalet ve Kalkınma Partisinin süresinde başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin seçim iş ve işlemleri nedeniyle olağanüstü itiraz yoluyla iptaline ilişkindir.

Yine yukarıda yer verilen 298 sayılı Kanunun 130. maddesi hükmü uyarınca olağanüstü itirazın ancak seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılması mümkündür. Olağanüstü itirazın kabul edilebilmesi, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir. Keza, seçimin neticesine müessir bir olay veya halin varlığı saptandığında alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmeyecektir.

Olağanüstü itiraz konusundaki bu genel açıklamadan sonra itiraz konularının incelenmesine geçildiğinde;

298 sayılı Kanunun, “Sandık kurulu başkanının seçimi” başlıklı 22. maddesinin 13/03/2018 tarihindeki değişiklikten önceki metninde yer alan,

İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenler.

Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri de, ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenecek süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nitelikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belirlenen süre içinde liste vermeyen parti temsilcisi, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir.

Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre partilere üye olamayacak kimseler ile köy muhtarları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu başkanı olamazlar.

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder.şeklindeki düzenleme 13/3/2018 tarihli 7102 sayılı Kanunun 3. maddesi ile “Sandık kurulu başkanının belirlenmesi” başlığı ile“ İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.” şeklinde değiştirilmiştir.

13/3/2018 tarihli 7102 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, sandık kurulu başkanının, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi alınarak bunlar arasından belirlenmesi ilkesi benimsenmiş ve sandık kurulu başkanları yönünden istisnai başkaca bir hükme yer verilmemiştir.

Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının mülki idare amiri tarafından bildirilen kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur. Kanun koyucunun getirdiği bu yeni düzenlemenin sandık kurullarının oluşturulması sırasında ilçe seçim kurulları tarafından uygulanma ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından itirazlar aşamasında dikkate alınma zorunluluğu bulunmaktadır.

Hukuk sistemimizde kurulların nasıl oluşturulacağı kendi özel kanunlarında düzenlenmiştir. Bu oluşuma aykırı olarak kurulda bulunmaması gereken bir kişinin kurulda yer alması halinde, itiraz veya dava üzerine kurul kararlarının şekil yönünden geçersiz olacağı, esasa girilmeden iptal edileceği tartışılmaz bir uygulamadır. Danıştay’ın konuya ilişkin tüm içtihatlarında bir kurulun (Disiplin kurulu, sınav komisyonu, tez jürisi, doçentlik jürisi, vb.) kanun veya yönetmeliğe aykırı şekilde oluşturulması halinde, hukuka aykırı oluşturulan bu kurulların yapmış olduğu işlemlere karşı açılan davalarda işin esasına girilmeksizin şekil yönünden yapılan işlemlerin iptaline karar verilmektedir.

Seçim hukuku esasen bir şekil hukukudur. Seçim hukukunda kanun hükümlerine sıkı sıkıya bağlılık esastır. Özellikle seçimle ilgili kurulların oluşumunda kanunun emredici hükümlerine uyulması seçim hukukunun temel ilkelerinden birisidir.

Sandık kurulu başkanlarının; oy verme araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim almak ve zamanında sandık yerinde bulundurmak (298/68), sandık çevresinde düzeni sağlamak (298/82/1), oy kullanma ile ilgili tüm işlemleri yönetmek (298/70 ila 94), sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek, (298/95 ila 105), kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna, siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile seçilecek en az iki üye ile birlikte götürülüp teslimini sağlamak (298/107-1), oy verme işleri hakkında ileri sürülecek şikâyet ve itirazları incelemek ve karara bağlamak, kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak (298/71-3-4), sandık kurulu tutanak defteri ile gerekli diğer tutanakları düzenlemek ve altını imzalamak, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemler ve sandıkla ilgili kararları vermek, sandık kurullarının kararları, oyların sayımı ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine yapılan itirazları ilçe seçim kuruluna göndermek (298/128-3) gibi seçim iş ve işlemlerinin yönetilmesine dair geniş görev ve yetkileri bulunmaktadır.

Sandık kurulu başkanlarının yukarıda sayılan görev ve yetkileri incelendiğinde, oy verme düzeninin sağlanması, oy verme işlemleri, seçim sonucunun belirlenmesi gibi seçim sonucuna müessir işlemleri yaptıkları görülmektedir.

İstanbul İli genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimi 31.186 sandıkta yapılmıştır. Bu sandıklarda bir başkan, bir kamu görevlisi asıl üye, bir de kamu görevlisi yedek üye belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre, İstanbul İli genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için toplamda 93.558 kamu görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır.

İstanbul İlinde, 12.259’u adliye personeli, 108.472’si Devlet okullarındaki kadrolu öğretmenler olmak üzere sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220.000 kamu görevlisi bulunmaktadır.

Bu rakamlar incelendiğinde görüleceği üzere, İstanbul İlinde sandık kurulu başkanlığı için ihtiyaç duyulan kamu görevlisinin yaklaşık yedi katı sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan kamu görevlisi bulunmaktadır. Bu itibarla 298 sayılı Kanunun 22. maddesine ilçe seçim kurullarınca uyulmamış olmasının hukuken kabul edilebilir bir sebebi bulunmamaktadır. Zira, sandık kurulu kamu görevlisi asıl ve yedek üyesinin belirlenmesinde de, Kanunun 22. maddesindeki esaslara uyulması gerektiği aynı Kanunun 23. maddesinde emredilmiş olup, bu maddenin son fıkrasında, üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksiklerin, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulmasına cevaz verilmişken, sandık kurulu başkanlarının belirlenmesini düzenleyen Kanunun 22. maddesinde başkanların belirlenmesi aşamasında buna izin verilmemiştir. Bu bakımdan, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayanlardan belirlenmesini izah etmeye çalışan bazı ilçe seçim kurullarının Kanunun 23. maddesinin son fıkrasını referans göstermelerine itibar edilmemiştir.


  Bütün bu açıklamalar uyarınca, sandık kurulu başkanının mülki amir tarafından bildirilen kamu görevlileri listesinden seçilmesi yasal zorunluluktur. Bu zorunluluğa ilçe seçim kurullarınca makul ve hukuki bir gerekçe ileri sürülmeksizin uyulmamış olması ve bu suretle kanunla getirilen sandık kurulu başkanının belirlenmesine dair şekil şartlarının ihlali,seçimin güvenilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, kanuna aykırı şekilde oluşturulan sandık kurullarının oluşumuna karşı 2 Mart 2019 tarihine kadar itiraz edilmediği ve bu listelerin kesinleştiği ileri sürülmekte ise de, sandık kurullarının kamu görevlisi olması gereken başkan ve üyelerinin listesinin talepte bulunmalarına karşın, siyasi partilere verilmediği dikkate alındığında, siyasi partiler bu konudaki itiraz haklarını etkili bir şekilde kullanamamışlardır. Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurullarının oluşturulması ve diğer seçim işlemleri konularında genel düzenlemeler yapmaktadır. Kanun hükmünün kaymakamlıklar ve ilçe seçim kurulları tarafından yerine getirilecek olması nedeniyle sandık kurullarının oluşumu sırasında, bu konudaki usul ve esasların belirlenmesi dışında oluşum süreci ile ilgili bir görevi bulunmamaktadır. Keza, Yüksek Seçim Kurulunun 139 sayılı Genelgesinin “Sandık kurulu başkanının belirlenmesi”başlıklı 9. maddesinde, “İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin (298 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılanlar hariç) listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. (İlçe seçim kurulu başkanı mülki idare amiri tarafından gönderilen listede yer almayan diğer kamu kurumlarındaki kamu görevlilerini re’sen istemeli ve listeye eklemelidir.) İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder. (298/22).” düzenlemesiyle sandık kurulu başkanının belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar tespit edilmiştir. Bu çerçevede sandık kurullarının oluşum sürecindeki görev, kanun gereği ilçe seçim kurullarına ait bulunmaktadır. İlçe seçim kurullarının bu görevlerini kanuna ve genelgelere uygun olarak yerine getirmedikleri, olağanüstü itiraz üzerine yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkmıştır.

Yukarıda yer verilen 298 sayılı Kanunun 130. maddesi hükmü uyarınca, seçimin neticesine müessir bir halin varlığı saptandığında alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmeyecektir.

Yine sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesini sıkı kurallara bağlayan 7102 sayılı Kanun değişikliğinin 13/03/2018 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, Yüksek Seçim Kurulunun önceki kararlarına aykırı karar verildiğinden söz edilmesine de hukuken imkan bulunmamaktadır.

13/03/2018 tarihindeki kanun değişikliğinden sonra Türkiye’de iki seçim yapılmıştır. Bunlardan ilki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimidir. Bu seçim sonucunda sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlendiği yolunda bir itiraz intikal etmediğinden, Kurulumuzca bu konuda bir değerlendirme yapılmamıştır.

Anılan kanun değişikliğinden sonra Türkiye’deki ikinci seçim ise 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimidir. Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesine ilişkin itirazlar da ilk kez bu seçimde Kurulumuzun önüne gelmiştir. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulunun daha önceden bu konuda vermiş olduğu emsal oluşturacak bir içtihadı bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili olabilecek 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine ilişkin bazı kararların incelenmesinden;

Kurulumuzun İyi Parti Bursa İl Başkanı tarafından yapılan itiraz üzerine Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesine ilişkin olarak verdiği 20/04/2019 tarih ve 2019/3469 sayılı karara ait dosyanın incelenmesinde, İyi Parti tarafından yapılan başvurunun belirlenen sandık kurulu başkanlarının belediyede çalışan kamu görevlilerinden olduğu, bu hususun belediye seçiminde tarafsızlık ilkesine aykırı olacağından tam kanunsuzluk nedeniyle seçimin iptalini gerektirdiği iddiasına dayandırıldığı, yapılan incelemede belirtilen şahısların belediyede görev yapan kamu görevlileri (şube müdürü ve şef) oldukları anlaşıldığından tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar verildiği görülmektedir. Yukarıda kısaca özetlenen dosyada sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi oldukları açıktır ve sandık kurulu görevlendirmelerinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Her ne kadar ilgili kararın gerekçesinde sandık kurullarının 2 Mart 2019 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş ise de, iddialar doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda, sandık kurulu başkanlarının belirlenmesinde tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Diğer bir ifadeyle yukarıdaki dosyadaki itirazın şekli ve görevlendirilenlerin niteliği dikkate alındığında emsal teşkil etmediği görülmektedir.

Yine Kurulumuzun H. D. isimli şahsın itirazı üzerine verdiği Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Karavelet Mahallesi muhtarlığına ilişkin olarak 14/04/2019 tarih ve 2019/2760 sayılı karara ait dosyanın incelenmesinde, muhtarlık seçiminde ihtiyar heyeti üyeliği adaylarının aynı zamanda sandık kurulu görevlisi olduklarından bahisle ve 298 sayılı Kanunun 26. maddesindeki adayların sandık kurulu üyesi olamayacakları hükmünden hareketle itiraz edildiği, ancak muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde adaylık usulü olmadığından, 26. madde kapsamına girmeyen bu kişinin sandık kurulu başkanı olmayıp, Saadet Partisi sandık kurulu üyesi olduğu, seçim sonuçlarına nasıl etki ettiğine dair somut bir tespit olmadığı gerekçesiyle karar verildiği görülmektedir.

Bu konuda incelenmesi gereken diğer bir dosya da Mardin İli, Yeşilli İlçesi Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgilidir. Kurulumuzun 2019/3093 sayılı kararına konu bu dosyanın incelemesinde, Mardin Saadet Partisi İl Başkanı tarafından verilen 17.4.2019 tarihli olağanüstü itiraz dilekçesinde; yedi sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı, bir başkan ve iki sandık kurulu üyesinin de başkan adayının akrabaları olmasının tarafsızlığı zedelediği, bu konuda ilçe ve il seçim kurullarına zamanında itiraz ettikleri belirtilerek, bir kez de olağanüstü itiraz olarak incelenerek seçimin iptali talep edilmiştir. Yeşilli İlçe Seçim Kurulunun 2019/17 sayılı kararında bu kişilerin Yeşilli ilçesindeki kamu kurumlarında çalışan kişiler olduğuna karar verilerek siyasi partinin itirazı reddedilmiş, İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz da 2019/54 sayılı karar ile reddedilmiştir. Olağanüstü itirazla aynı konu YSK gündemine getirilmiş, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi oldukları anlaşıldığından 298 sayılı Kanunun 130. maddesine göre seçimin iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir.


  Sandık kurullarının oluşumuna ilişkin bu süreçte Yüksek Seçim Kurulunun itirazen incelediği bir diğer dosya da, Kurulumuzun 11/04/2019 tarih ve 2019/2420 sayılı kararına konu Bursa Yıldırım dosyasıdır. Bu dosyada, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 3100 numaralı sandıkta sandık kurulunun 3 kişiden oluşmasına yönelik bir itiraz yapılmış, Yıldırım İlçe Seçim Kurulunca verilen 2019/23 sayılı kararla, sandık kurulu başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması, sonuç tutanaklarının iptaline yönelik itirazın reddine karar verilmiş, Bursa İl Seçim Kurulunun 2019/56 sayılı kararı ile de, sandık kurulunun sabah 08.00 de sandık bölgesinde kimse bulunmadığından 3 kişiden oluşturulduğu belirtilerek itiraz esasa müessir olmadığından itirazın reddine karar verilmiş, bu karara karşı yapılan itiraz da, Bursa İl Seçim Kurulu kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle ve(İki parti arasındaki oy farkı 67.484 olup, itiraz tek sandığa ilişkin olduğundan) sonuca müessir olmadığı görülerek Kurulumuzun 2019/2420 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Öte yandan benzer bir dosyada, Kurulumuzun 15/04/2019 tarih ve 2019/2786 sayılı kararına konu dosyadır. Bu dosyada, Konya İli, Karatay İlçesi, Ağsaklı Mahallesine ilişkin muhtarlık seçiminde 1002 nolu sandıkta Konya İl Seçim Kurulunca yapılan incelemede, sandık sonuç tutanağında sadece iki imza bulunduğundan bahisle sandık kurulu görevinin yapılması ve sonuçların doğru alınması hakkında şüphe uyandığı, alınan sonuçların geçerlilik açısından zaafiyet oluşturduğu, seçimlerin bu şekilde yapılmasının doğru olmayacağı gerekçesiyleseçimin iptali ile yenilenmesine karar verildiği, bu karara karşı yapılan itirazın ise, bu hususun sonuca müessir olduğu görülerek, il seçim kurulu kararı kesin olduğundan Kurulumuzca reddedildiği görülmektedir. Bu olayda sandık kurulunun 298 sayılı Kanunun 21. ve 73. maddesindeki bir başkan ve üç üye olan toplanma nisabının altında toplanması sandık sonuçlarının geçersizliğini doğurmuş, sandık seçmen sayısının seçime etkili olması nedeniyle seçimin yenilenmesini gerektirmiştir.

Yukarıda yer verilen kararlardan da anlaşılacağı üzere sandık kurullarının oluşturulması yanında sandık kurullarının toplanma yeter sayısında da kanunun getirdiği hükümlere aykırılık hali, bu sandıklardaki seçmen sayısının seçim sonucunu değiştirecek sayıda olması halinde seçimin iptaline yol açmaktadır.

298 Sayılı Kanunda sandık kurullarının oluşumu ve karar alma sayıları bir takım kurallara bağlanmış olup, bu kuralların ihlal edilmesi de yapılan işlemlerin geçersizliği sonucunu doğurmaktadır. Eğer bu geçersizlik seçimin sonucunu etkileyecek sayıda ise seçimin iptali söz konusu olmaktadır.

Yine 298 sayılı Kanunun “Sandık kurulu üyelikleri” başlıklı 23. Maddesinin, 6 fıkrasının 13/03/2018 tarihindeki değişiklikten önceki metninde yer alan, “ Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar ki; bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bulunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda yazılan hükümlerin sandık kurullarına üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır.şeklindeki düzenleme 13/3/2018 tarihli, 7102 sayılı Kanunun 4. Maddesi ileİlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler.şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı kanunun 23. maddesinin 7. fıkra ve devamında da,

Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenin yerine, öncelikle, gelmeyen üyenin yedeği alınır.

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır.

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur.”hükümleri yer almaktadır.

Kanunun bu maddesinin incelenmesinde, sandık kurulunun bir asıl, bir yedek üyesinin yine 22. maddede belirtilen mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilçede görev yapan tüm kamu görevlileri listesinden başkan olarak belirlenmeyenler arasından tespit edilmesi ilkesi benimsenmiş ve sandık kurulunun kamu görevlisi üyeleri yönünden maddenin son fıkrasında istisnai bir hükme yer verilmiştir. Bu istisnanın uygulanabilmesinin ön şartı ise, kamu görevlisi üyelerin yukarıda belirtildiği şekilde doldurulmasının mümkün olmaması halidir.

İstanbul İli genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için toplamda 93.558 kamu görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul İlinde, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220.000 kamu görevlisi bulunmaktadır. Bu itibarla 2333 Sandıkta sandık kurulu üyeliklerinin belirlenmesinde Kanunun asıl hükmü olan kamu görevlileri arasından belirlenmesi ilkesi gözardı edilerek, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasındaki istisna hükmünün uygulanmasına bir gerekçe bulunmamakla birlikte, kanunda böyle bir istisnanın mevcut olması dikkate alındığında bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olay ve hal kapsamında değerlendirilmemiştir.

Tüm bu tespitler ve hukuki durum karşısında, İstanbul İli genelinde;

754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yukarıda yer verilen yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilememiştir.

Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden, 6’sı sandık kurulu başkanı, 3’ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Sandık kurulu başkanlarının geniş yetki ve görevleri, seçimin güvenilirliğini sağlamak için getirilen şekil şartlarına uyulmaması ve siyasi partilerle sandık kurulu başkanları listelerinin paylaşılmaması suretiyle siyasi partilerin etkili bir itiraz yolu kullanamadıkları dikkate alındığında; Sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlendiği 754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısının, 212.276 ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Adayı arasındaki oy farkının 13.729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür.

Öte yandan; Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı seçimine Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimine Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bu dosyadaki itiraz konularına benzer ve sandık kurulu başkanlarının belirlenmesindeki kanuna aykırılık nedenleriyle olağanüstü itirazlarda bulunulmuştur. Bu cümleden olarak;


  Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazın incelenmesi neticesinde; Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde seçim çevresi, Büyükçekmece İlçesi belediye sınırları olup bu seçim çevresindeki toplam 5 sandık kurulunda, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının görev yapması, bu 5 sandıkta toplam 1.468 seçmenin oy kullanması, seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi adayı ile itiraz eden ikinci sıradaki Adalet ve Kalkınma Partisi adayı arasındaki 4.133 adet oy farkı itibariyle, 5 sandıktaki kanuna aykırı oluşum, bu sandıklarda oy kullanan seçmen sayısı gözönüne alınarak seçim sonucuna müessir bir olay ve hal olarak değerlendirilmemiş, Kurulumuzun 6/5/2019 tarih ve 4221 sayılı kararı ile seçimin iptaline ilişkin olağanüstü itirazın reddine karar verilmiştir.

Maltepe Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazın incelenmesi neticesinde; Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde seçim çevresi, Maltepe İlçesi belediye sınırları olup, bu seçim çevresindeki toplam 6 sandık kurulunda kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının görev yapması, bu 6 sandıkta toplam 1.793 seçmenin oy kullanması, seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi adayı ile itiraz eden ikinci sıradaki Milliyetçi Hareket Partisi adayı arasındaki 29.404 adet oy farkı itibariyle, sandıklardaki kanuna aykırı oluşum, bu 6 sandıkda oy kullanan seçmen sayısı gözönüne alınarak seçim sonucuna müessir bir olay ve hal olarak değerlendirilmemiş, Kurulumuzun 6.5.2019 tarih ve 4220 sayılı kararı ile seçimin iptaline ilişkin olağanüstü itirazın reddine karar verilmiştir.

Öte yandan;

298 sayılı Kanunun “Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü” başlıklı 100. maddesinin 8 ve devamı fıkralarında, “ Mahalli idare organları seçimlerinde;

a) Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık,

b) Diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık,

seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır.

Aynı zarf içinde birden fazla oy kullanılan seçimlerde, oy zarfı içinden eksik oy pusulası çıkmış ise eksik çıkan oyların hangi seçim türüne ait olduğu ve sayısı ile içinden hiç oy pusulası çıkmayan boş zarf sayısı toplamı, zarfların açılması bittikten sonra tespit edilip sandık sonuç tutanağına işlenir.

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı ve herhangi bir itiraza uğramadan geçerli sayılan her oy, okunmasını müteakiben, görevli üyeler tarafından, aynı anda sayım ve döküm cetvelinde o siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılmış bulunan sütundaki rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenir. Bu işlemin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, sandık kurulu başkanı tarafından sürekli denetlenir.

Okunan geçerli oy pusulaları ve zarfları, görevli üye tarafından, masa üzerinde düzenli biçimde yerleştirilir ve muhafaza edilir.

İttifak alanı içerisinde, “EVET” mührünün;

a) Bir siyasi partiye ayrılan alana,

b) Hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne,

c) İttifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana,

basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenir. Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine “EVET” mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenir.

Geçersiz sayılan veya geçerli olmasına rağmen hesaba katılmaması gereken oy pusulaları ile geçerli olup olmadığı veya hesaba katılıp katılmaması yönünden tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sayım ve döküm cetveline işlenmeksizin ayrılır ve sandık kurulu başkanı tarafından muhafaza altına alınır.

Bütün zarfların açılıp okunması bittikten sonra; itiraz edilmeksizin geçerli sayılan ve her iki sayım ve döküm cetveline işlenen oy sayıları, her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak oyları sütununda işaretlenmiş son rakamlar karşılaştırılarak, her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak aldığı geçerli oy sayısının iki cetvelde de aynı olup olmadığı, başkan tarafından kontrol edilir. Oy sayıları aynı ise, her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak aldığı geçerli oylar toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, o seçim türüne ait sandık kurulunca düzenlenecek özel tutanağa yazı ve rakamla işlenir.

Siyasi partilerin, bağımsız adayların ve ittifakların ortak aldıkları ve kendi hanelerine işlenmiş geçerli oy sayılarını gösterir rakamların her iki sayım ve döküm cetvelinde de aynı olmaması halinde ikinci sayım yapılır. İkinci sayımda, geçerli tüm oy pusulaları yeniden, tek tek okunarak, boş ve yazısız ayrı iki sayım ve döküm cetveline işlenir. Bu cetvellerdeki oy sayıları aynı ise, her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak aldığı geçerli oylar toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, o seçim türüne ait sandık kurulunca düzenlenecek özel tutanağa yazı ve rakamla işlenir.

İkinci sayımda kullanılan sayım ve döküm cetvelinde yer alan oy sayıları da aynı çıkmazsa, yukarıda belirtilen usûle göre üçüncü sayım yapılır ve kurulun varsa siyasi partili olmayan, yoksa başkan tarafından belirlenecek üyesi tarafından tek sayım ve döküm cetveline işlenmek suretiyle, sonucuna göre işlem yapılır. Birden fazla sayım yapılan hallerde, bu sayımlarda kullanılan sayım ve döküm cetvellerinin üzerine, hangi sayıma ait olduğu büyük harflerle yazılır ve tüm cetveller muhafaza edilir.

Açılan sandığa ait son geçerli zarf açılıp içindeki oy pusulası okunduktan sonra, sandık başkanı tarafından o sandığa ait açılmayan geçerli zarf olup olmadığı kontrol edilir ve açılan zarfların sayısı ile sandıktan çıkan ve tutanağa işlenmiş olan geçerli zarf sayısı karşılaştırılır ve sonuç, tutanak defterine işlenir.

Geçerli oyların sayım ve döküm cetvellerine işlenmesinden sonra, hesaba katılıp katılmaması veya geçerli sayılıp sayılmaması yönünden tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sandık kurulunca ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar, tutanak defterine yazıldıktan sonra mühürlenip imzalanır.

Sandık kurulu kararı ile geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulaları, sayım ve döküm cetvelinde ait olduğu siyasi parti, bağımsız aday veya ittifakın ortak oyu için ayrılmış bulunan sütuna işlenir. Bu şekilde geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı, o seçim türüne ait özel tutanakta ilgili yere işlenir.

Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları, ayrı ayrı paket yapılarak bağlanır ve paketin üzeri mühürlenerek, sayısı yazılır ve saklanır. Bu oy pusulaları yakılmaz, yırtılmaz ve yok edilemez. Bunların sayısı, o seçim türüne ait özel tutanakta ilgili yere işlenir.

Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, sayım ve döküm cetvelinde siyasi partilerin, bağımsız adayların ve ittifakların ortak aldığı oyların toplam sayısı, kendi sütununun altına rakamla ve yazı ile yazılır.

Sayım ve döküm cetvelinde, siyasi partilerin, bağımsız adayların ve ittifakların ortak aldığı oylar, orada bulunanlara, başkan tarafından yüksek sesle ilan edilir.

Bu ilandan sonra, sayım ve döküm cetvelindeki sonuçlar, sandık sonuç tutanağına işlenir. Bu bilgilerin doğruluğu, sandık başkanı tarafından sayım ve döküm cetveli sonuçları ile karşılaştırıldıktan sonra, sandık sonuç tutanağı, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Bütün bu işlemler, tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Parti müşahitleri, sayım masası başında yer alabilir ve oy pusulalarını görebilirler. Ancak, parti müşahitlerinin sayısı beşten fazla ise, hazır bulunanlar arasından başkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle, sandık başında kalacak beş parti müşahidi her biri ayrı partiden olmak üzere tespit edilir. Diğer müşahitlerle bağımsız aday müşahitleri için sayım işlemini yakından takip edebilecekleri bir yer ayrılır.” Hükmü yer almıştır.

298 sayılı Kanunun “ Sandık sonuç tutanağının düzenlenmesi ve ilanı” başlıklı 105. Maddesinin birinci fıkrasında da, “ Sandık kurulu, her seçim türü için ayrı hazırlanmış sandık sonuç tutanağını, iki nüsha olarak, sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım ve döküm cetveli sonucuna göre düzenler. Bu tutanakların ait olduğu bölümüne, her seçim türüne ilişkin bilgiler eksiksiz olarak işlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık kurulu mührü ile mühürlenir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen kanun hükümleri uyarınca bir seçimin sayım ve döküm sonucunun sağlıklı olarak alınabilmesi, kanuna uygun olarak sayım ve döküm yapılması ile bu sayım ve dökümün sayım döküm cetvellerine işlenmesi ile mümkün olabilmektedir.

Yine yukarıda yer verilen kanun hükümleri uyarınca sandık sonucunu tespit eden sandık sonuç tutanağı da, ancak sayım döküm cetveli sonucuna göre düzenlenebilir. Usülüne uygun olarak düzenlenmeyen bir sayım döküm cetveli olmadan parti veya adayların aldığı oyların doğru tespit edildiğinden ve sandık sonuç tutanağına parti veya adayın aldığı oyların doğru olarak geçirilmiş olduğundan bahsedilemez.

Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan olan sayım döküm cetvelleri, bu önemleri uyarınca ilçe seçim kurullarınca sandık sonuç tutanağı ile birlikte teslim alınmakta ve taranarak, gerekli kontrolleri yapabilmeleri için siyasi partilerle de sisteme tarandığı anda paylaşılmaktadır.

İstanbul İli genelinde;


  Yukarıda dökümü gösterildiği şekilde, 18 adet sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadığı, 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının bulunmadığı görülmüştür. Sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde olan 108 adet sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30.281 dir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, izah edilemeyecek şekilde büyükşehir belediye başkanlığı için sayım ve döküm cetvelinin düzenlenmediği 18 sandığın 16 sında, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetvelinin düzenlendiği 90 sandığın 41’inde ilçe belediye başkanlığı için sayım ve döküm cetvelinin düzenlendiği, 90 sandığın 47’sinde ise ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetvelinin düzenlendiği görülmektedir.

Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir.

Ayrıca ara kararımız uyarınca itiraz dilekçesi ve ekleri üzerinde ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemeler sonucunda 377 adet kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu şekilde oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür.

Tüm bu nedenlerle sonuca etkili sayıdaki sandıkta, sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirilmesi ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması hususu ile bir bütün olarak değerlendirilen yukarıda izah edilen diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüş, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin yenilenmesine,

2- İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen mazbatanın iptaline,

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına,

4- Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

5- Karar örneğinin;

a) İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına,

b) İstanbul’daki tüm ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

c) Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığına,

gönderilmesine,

6) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

06/05/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi


Başkan
Sadi GÜVEN
(M)
Başkanvekili
Erhan ÇİFTÇİ
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Nakiddin BUĞDAY


Üye
Muharrem AKKAYA
Üye
Cengiz TOPAKTAŞ
(M)
Üye
Kürşat HAMURCU
(M)
Üye
İlhan HANAĞASI


Üye
Yunus AYKIN
(M)
Üye
Refik EĞRİ
Üye
Faruk KAYMAK
- KARŞI OY -

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan YAVUZ Kurulumuz Başkanlığına verdiği 16/04/2019 - 20/04/2019 ve 22/04/2019 tarihli dilekçelerinde;

31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul İlinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesi ile İstanbul İl Seçim Kurulunca düzenlenerek verilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin mazbatanın iptalini talep etmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin neticesine müessir olaylar ve haller olarak;

- Bazı sandıklarda; oy pusulasının zarftan çıkmadığı, geçersiz oy pusulalarının torbada bulunmadığı,

- Oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin olarak usulsüzlükler olduğu,

5.388 adet mühürsüz,

694 adet imzasız,

214 adet boş,

498 adet eksik,

919 adet rakam belirtilmemiş,

1135 adet sayısı eksik oy sayım döküm cetveli olduğunu,

- Oy sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasındaki usulsüzlükler (oy kaydırmaları) olduğunu,

- Sandık sonuç tutanaklarının 298 sayılı Kanuna ve Yüksek Seçim Kurulunun 138 sayılı Genelgesine aykırı şekilde düzenlendiğini,

geçersiz zarf sayısı ve geçersizlik sebebinin, eksik pusula çıkmış ise hangi seçim türüne ait olduğunun, boş zarf sayısının, itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulası toplamının, geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebinin, hesaba katılmayan oy pusulası sayısı ve şikayetlerle ilgili kararların neler olduğunun yazılmadığını belirterek çeşitli ilçe seçim kurullarına ait örnek olarak 50 sandık numarası bildirmiştir.

- Geçersiz oyların yeniden sayılması sırasında 4 torbada toplam 14 oy pusulası ile 20 geçersiz oy pusulasının çıkmadığını, kayıp olduğunu, - Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanmaması ve seçmen olmaması gereken kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların yerine oy kullanıldığını, bu kapsamda;

2.732 adet oy kullanan kısıtlı seçmen,

1.229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmen,

10.290 adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmen,

5.287 adet İstanbul seçmen listesinde kayıtlı hükümlü seçmen,

236 adet İstanbul’da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmen,

kayıtlı olduğunun tespit edildiğini, bu oyların toplam 19.774 olup sonucu etkilediğini,

- Büyükçekmece İlçesinde usulsüz kaydedilen seçmen olup kamu binaları, tır parkları ve boş arsaların mesken gibi gösterildiğini,

- 298 sayılı Kanunun 8/1 maddesi gereği kısıtlıların seçmen olamayacağını, 21.782 kişinin zihinsel engelli olup kısıtlı olduğunu, bunların 424 kişisinin mahkeme kararı ile kısıtlı olduğunu;

- Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanmaması gereken kamu hizmetinden yasaklı olanların oy kullandığını, 6749 sayılı Olağan Üstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair Kanunun 4/2 fıkrasında “Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler “bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler…” hükmüne yer verildiğini, Danıştay Sekizinci Dairesinin Esas 2017/5427 Karar 2017/7088 sayılı kararında “olayda 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda yer verilen hükümde, ekli listede emekli personel hakkında kamu hizmetinden yasaklanma kararı verildiği ve bu durumda olup, mahalli idare organlarındaki üyeliklere seçilenlerin seçilme yeterliliğini kaybetmiş olduğu açıktır” denildiğini, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulunun 21/02/2018 tarih 2018/580 Esas, 2018/522 Karar sayılı kararında KHK ile ihraç edilen kişi ile ilgili kamu haklarından yasaklı olması nedeniyle meclis üyeliğinden düşürülmesi istemiyle ilgili seçilme yeterliliğini kaybedip kaybetmediğine ilişkin incelemenin Danıştayca yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdiğini, KHK ile ihraç edilen 14.591 kişinin 298 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında oy kullandığını ve sonucu etkilediğini,

- Sandık kurullarının oluşturulmasına dair 298 sayılı Kanuna açık aykırılık ve usulsüzlük olduğunu, mülki idare amiri tarafından ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesi dışına çıkılarak, yerleşim yeri adresi ve görevi dışına çıkılarak görevlendirme yapıldığını, kamu görevlisi sıfatı taşımayan kişilerden atama yapıldığını, kamu görevlisi olsa bile görev verilemeyecek kişilerin listeye eklendiğini, bu kapsamda;

31.280 sandık başkanının 6.539’unun kamu görevlisi olmayanlar arasından,

31.280 sandık kurulu memur üyesinin 13.084’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından atandığını,

bunların içinde “hademe, hizmetli, aşçı, garson, şoför, bahçıvan, hemşire” olduğunu,

Sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulması nedeniyle bazı olumsuzluklar oluştuğunu bunların;

- Oy verme esnasında seçmene telkinde bulunma,

- Seçmene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulasını eksik veya fazla verme,

- Oy sayımında partiler arasında kaydırma ve yanlış işlemler yapma,

- Oy sayım ve döküm cetvellerinin torba içinde bulunmama durumları olup her iki aday arasındaki oy farkı gözönüne alındığında tam kanunsuzluk olduğu, kasten veya organize yapılan bu usulsüzlüklerin seçimin neticesine müessir olaylar ve haller kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilerek yenilenmesine ve İstanbul İl Seçim Kurulunca düzenlenerek verilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin mazbatanın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Talep, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oluştuğu ileri sürülen seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar nedeniyle seçimin iptali ve yenilenmesi ile mazbatanın iptaline ilişkindir.

Yüksek Seçim Kurulunca;

- Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından verilen 16/04/2019, 20/04/2019 ve 22/04/2019 tarihli dilekçeler birlikte değerlendirilerek karar verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu T.C. Anayasası 79, 298 sayılı Kanunun 113/3 ve 7062 sayılı Kanunun 4/3 maddesi gereğince 11 kişiden oluşan üye tam sayısı ile yaptığı toplantı sonunda;

06/05/2019 tarih, 2019/4219 sayılı kararıyla;

a) Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca Kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ile yenilenmesine,

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline,

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına,

oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulumuz Adalet ve Kalkınma Partisince kısa karara gerekçe yapılan hal dışında gösterilen olay ve halleri seçimin neticesine müessir olarak kabul etmemiş olup bu kabul Yüksek Seçim Kurulunun istikrar kazanmış içtihatlarına da uygundur.

Sandık kurullarının Kanuna aykırı oluşturulması nedeniyle seçimin iptali kararına ise katılmak mümkün olmamıştır.

Yaptırılan inceleme neticesinde; bazı sandıkların sayım döküm cetvellerinin mühürsüz, bazılarının mühürlü, bazılarının da bir sahifesinin mühürlü, bir sahifesinin mühürsüz olduğu görülmüştür. 101 sayım döküm cetvelinin dolu ancak imzasız olduğu anlaşılmıştır. 214 adet sayım döküm cetvelinin boş olduğu ileri sürülmüş ise de 22 sandığa ait sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 4 ayrı türde oy kullanılan aynı sandıkların 19’unda ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimine ait sayım döküm cetvelinin bulunduğu, tamamının sandık sonuç tutanaklarının olduğu, Adalet ve Kalkınma Partisi Temsilcisinin bu sandıklarda görev yaptığı anlaşılmıştır.

Bazı sayım döküm cetvelinde döküm neticesinin rakamla yazılmadığı, bazılarında kurul üyelerinin bazılarının imzasının eksik olduğu ve 40 sandıkta sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağa aktarılırken hata yapıldığı görülmüştür.

298 sayılı Kanunun 100. maddesinde zarfların açılması, oyların sayım ve dökümünün nasıl yapılacağı belirlenmiş olup bu işlemlerde bir takım eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir.

Ancak 298 sayılı Kanunun 105. maddesinde

“Sandık kurulu, her seçim türü için ayrı hazırlanmış sandık sonuç tutanağını, iki nüsha olarak, sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım ve döküm cetveli sonucuna göre düzenler. Bu tutanakların ait olduğu bölümüne, her seçim türüne ilişkin bilgiler eksiksiz olarak işlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık kurulu mührü ile mühürlenir.

Yukarıdaki fıkra gereğince işlenmesi gereken bilgiler şunlardır:

1. Sandığın bulunduğu ilin, ilçenin ve seçim bölgesinin adı ile sandığın numarası.

2. Oy vermenin yapıldığı tarih ve gün.

3. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde bulunanlar önünde açılış saat ve dakikası ile şayet sandık saat 17.00'den sonra açılmış ise bunun sebebi.

4. Oy verme saati bitiminde sırada bekleyen ve oy kullandırılan seçmen sayısı.

5. İlçe seçim kurulundan teslim alınan toplam zarf sayısı ile kullanılmayarak artan zarf sayısı.

6. İlçe seçim kurulundan teslim alınan toplam oy pusulası sayısı ile kullanılmayarak artan oy pusulası sayısı.

7. Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı.

8. Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmayan ancak bu Kanun gereği o sandıkta oy kullanan seçmen sayısı.

9. Oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı.

10. Sandıktan çıkan zarf sayısı.

11. Geçerli zarf sayısı.

12. Geçersiz zarf sayısı ve geçersizlik sebebi.

13. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise, eşitliği sağlamak amacıyla yakılan zarf sayısı.

14. Belediye seçimlerinde, oy zarfı içinden eksik oy pusulası çıkmış ise eksik çıkan oyların hangi seçim türüne ait olduğu ve sayısı.

15. İçinden hiç oy pusulası çıkmayan boş zarf sayısı.

16. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı.

17. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulası toplamı.

18. Geçerli oy pusulalarının toplamı.

19. Geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi.

20. Hesaba katılmayan oy pusulası sayısı ve hesaba katılmama sebebi.

21. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulası toplamı.

22. Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları toplam geçerli oylar ile ittifakların her birinin aldığı toplam geçerli ortak oyların yazı ve rakamla belirtilecek sayısı.

23. Oylama iş ve işlemlerine ve oyların sayım ve dökümüne dair yapılan şikâyetlerle bunlara ait kararların nelerden ibaret bulundukları.

24. Birden fazla sayım ve döküm yapılmış ise sayısı.

25. Sayım ve döküm sonucunun başkan tarafından orada hazır bulunanlara ilan edildiği.

Sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, sandık kurulu tarafından sandığın konulduğu bina veya yapıda herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu tutanaklar oy verme gününden itibaren bir hafta süreyle asılı kalır.

Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir. Bu tutanaklar, talep halinde öncelikle sandık kurulunun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. Ancak bu halde, o partinin müşahidine ayrıca tutanak verilmez. Müşahitlere verilecek sandık sonuç tutanakları, çok yapraklı kopyalı suret biçiminde hazırlanır. Sandık sonuç tutanağı verilen müşahit ve sandık kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile temsilcisi oldukları siyasi partinin adı veya bağımsız adayın adı ve soyadı sandık kurulu tutanak defterine yazıldıktan sonra tutanağın teslim alındığına dair imzaları alınır.

Sandık kuruluna, her seçim türü için oy pusulasındaki siyasi parti ve bağımsız aday sayısından beş fazla sayıda sandık sonuç tutanağı verilir. Bu tutanakların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir”hükmü mevcuttur.

Bu sandıkların tamamına yakınında Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte diğer partili üyeler görev yapmış ve sandık sonuç tutanaklarını imzalamıştır. Bu eksiklikler sonradan ilgililerince tamamlanabilecek bir noksanlıktır. Önemli olan sandık sonuç tutanağının sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını müteakip ilçe ve il birleştirme tutanaklarına ve dolayısıyla SEÇSİS sistemine doğru aktarılmasıdır.

İmzasız 101 sayım döküm cetvelinin tamamında başkan ve memur üye ile birlikte Ak Parti ve üç sandık hariç CHP tüm sandıklara üye vermiş olup hatta Adalet ve Kalkınma Partisi 145, Cumhuriyet Halk Partisi 120 olmak üzere bazı sandıklarda 1’den fazla üye ile temsil edilmişlerdir.

Ayrıca imzasız sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları uyumlu olup seçim iptal nedeni olabilecek bir uyumsuzluk görülmemiştir.

Sayım döküm cetveli olmayan 22 sandıkta görev yapan sandık kurulu üyeleri aynı sandıklarda diğer seçim türüne ait 19 sandığın sayım döküm cetvellerini ve 22 sandığın sandık sonuç tutanağını doldurduğuna ve tutanak defterine bir itiraz yapılmadığına göre siyasi partilerin müşahitlerinin ve oy verme yerinde hazır bulunanların huzurunda oy sayım ve döküm işleminin yapılmış olması karşısında sayım ve dökümün sandık başında denetlendiğinin ve buna göre sandık sonuç tutanağının tanzim edildiğinin kabulü gerekmekle bu eksiklikler tüm Kurulca iptal nedeni olarak görülmemiştir.

Maddi hatalarla ve kaydırmalarla ilgili usulsüzlükler giderilerek, SEÇSİS’e işlendiğinden iptal nedeni kabul edilmemiştir.

Sandık sonuç tutanağındaki geçersiz oyların geçersizlik nedenlerinin yazılı olmayışı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik 39 İlçede geçersiz oylar yeniden sayıldığından iptal nedeni olarak görülmemiştir.

İstanbul Büyükçekmece İlçesinde hayali bina oluşturarak, kamu binalarını, tır parklarını, boş arsaları mesken gibi göstererek usulsüz seçmen kaydı yapıldığı ve bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ileri sürülmüş ise de, kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki yolsuzluklara ve 298 sayılı Kanunun 130. maddesinin 1. fıkrasının 6. bendindeki hükme dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemeyeceğinden (YSK 2004/436, 2014/3119)


  Ayrıca 298 sayılı Kanuna ilişkin yolsuzluk yapan şahıslar aleyhine ilgili mercilerce takibat yapılması, dava açılması suçların takibi yönünden doğal olup, bu bağlamda yürütülen ceza davaları ile verilen ceza mahkumiyetleri seçimin iptalini gerektirmeyeceğinden (YSK 2005/539) seçmen listelerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimin iptali talebi kabul edilmemiştir.

İki aday arasındaki oy farkı 13.729 olup 2.732 oy kullanan kısıtlı seçmen, 1.229 adet ölü yerine oy kullanan seçmen, 10.290 hem cezaevi listesi hemde ikametgahı seçmen listesinde kayıtlı olup oy kullanan seçmen, 5.287 adet İstanbul seçmen listesinde kayıtlı hükümlü seçmen, 236 yerleşim yeri cezaevi olan seçmen, 21.358 zihinsel engelli seçmen, ek 5.315 kısıtlı seçmenin oy kullandığı ileri sürülmüş ise de bu nedenlere dayalı usulsüz oy kullanıldığı tespit edilen kişi sayısı 706 olup sonuca etkili görülmemiştir, iptal nedeni sayılmamıştır.

Kamu Hizmetinden yasaklıların oy kullanmasıyla ilgili olarak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili seçiminde aday gösterilen İbrahim Özden KABOĞLU’nun milletvekili seçilme yeterliliği bulunmadığı 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin Ek 1 sayılı listesi ile Marmara Üniversitesindeki memuriyet görevinden ihraç edildiği, kamu hizmetinden yasaklı olduğundan milletvekili adaylığının iptal edilmesi istenilmiş olup yapılan değerlendirme sonucunda, Yüksek Seçim Kurulunun 28/05/2018 tarihli, 2018/613 sayılı kararında;

Resmî Gazete’nin 07/02/2018 tarihli, 29972 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 686 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) “Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlıklı 1. maddesinin (2). fıkrasında; “Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler …” düzenlemesi yer almaktadır.

686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan “kamu hizmetinde istihdam edilemezler” kuralı, Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden çıkarılanların idarenin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin görülmesinde çalıştırılamayacakları anlamına gelmekte olup, milletvekillerinin idarenin yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetini gören memur ve diğer görevliler kapsamında değerlendirilemeyeceği tartışmasızdır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Anayasanın 76., 2839 sayılı Kanunun 11. maddesindeki, kamu hizmetlerinden kısıtlılık halinin mahkeme kararına dayanması gerektiği, ilgili hakkında kısıtlılığa ilişkin herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (2). fıkrasındaki düzenlemenin de milletvekilliğini kapsamadığı anlaşılmakla, itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir.” demek suretiyle kapsamı belirlemiş ve düzenlenmenin milletvekilliğini kapsamadığını oy birliği ile tespit etmiştir.

Seçilme hakkı olan kişi için seçme hakkı olmadığı söylenemez. Kaldı ki Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin tamamında oy kullanmış olup Adalet ve Kalkınma Partisinin bu itirazı iki sayın üyemizin muhalefeti ile ve çoğunluk kararı ile iptal nedeni olarak değerlendirilmemiştir.

Buraya kadar zikredilen hususlar Kurulumuzca seçim sonucuna müessir kabul edilmemiştir.

Sayın çoğunluk ilçe seçim kurullarınca bir kısım sandık kurullarının, Kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeni ile seçimin iptaliyle yenilenmesine kararı vermiş olup katılmak mümkün olmamıştır.

Kurulda 212 sandık ve ilave 41 sandık üzerinde yapılan değerlendirmede, ilçe seçim kurullarınca bildirilen listeye göre 222 sandık kurulu başkanının özel şirket çalışanlarından görevlendirildiği ve bunun sonuca etkili olduğu çoğunluk tarafından benimsenmiştir. Gerekçe olarak da sandık kurulu başkanlarının belirlenme usulünün 298 sayılı Kanunun 22. maddesinde tespit edildiği “ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekmek suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler” hükmüne aykırı oluşturulduğu, bunun kanuna aykırı olup sandıkta usulsüzlüklere neden olduğu ve seçim sonucunu etkilediği gerekçesine dayanmıştır.

298 sayılı Kanunun 22. maddesi tüm kamu görevlilerinin listesinin mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresi esas alınmak suretiyle ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderileceğini ve İlçe Seçim Kurulu Başkanının sandık kurulu başkanlarını bu kamu görevlileri arasından ad çekme ile tespit edeceğini hüküm altına almıştır.

İlçe seçim kurulu başkanı bu şekilde gelen listelerden ad çekme işlemlerini 298 sayılı Kanunun 23/8 fıkrası uyarınca ilçe seçim kurulu huzurunda yapmak zorundadır. İlçe seçim kurullarının tümünde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin üyesi görev yapmaktadır.

Yasa koyucu sandık kurulu başkanlarının usulsüz atanmalarını tam kanunsuzluk nedenine dayalı mutlak iptal sebebi saymamıştır. Yüksek Seçim Kurulu da kararlarında tam kanunsuzluk nedeniyle iptal sebebi saymamıştır. 298 sayılı Kanunun 119. maddesinde “sandık kurullarının teşkiline dair, ilçe seçim kurulu veya başkanı tarafından yapılan işlemlerin düzeltilmesi için, bu işlemlerin neticesinden itibaren en geç iki gün içinde şikayet yoluyla düzeltilmesi istenebilir.

Şikayetin reddine dair olan kararlara karşı bildirilmesinden veya tebliğinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunur. İl seçim kurulları, iki gün içinde kesin karar verirler.

Bu şikayetin yapılmamış olması sandık kurulunun teşekkülüne karşı itiraza engel değildir.

Ancak, bu itirazın teşekkülünden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna yapılması şarttır.

İl seçim kurulunun vereceği karar kesindir.” hükmü getirilmiştir.

212 adet sandık kurulu başkanının yasaya aykırı şekilde görevlendirildiğinde şüphe yoktur. Sandık kurullarının yasada öngörülen şekilde atanmaması halinde yapılacak işlem Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2018 tarihli 2018/1105 sayılı kararıyla kabul edilen seçim takvimine göre 02 Mart 2019 tarihinde sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlamasının son günü şeklinde düzenleme ile belirlenmiştir.


  Yüksek Seçim Kurulu Mustafakemalpaşa İlçesinde sandık kurulu başkanının “belediyede çalışan müdür ve müdür yardımcılarından oluştuğu bu durumun tam kanunsuzluk hali olduğu ve bu sandıklarda seçim iptali söz konusu olduğu halde seçim sonuçlarının değişeceğini belirterek seçimin iptali ile yenilenmesi” iddiası üzerine sandık kurulu başkanının çalıştığı kurumun niteliği ile ilgili değerlendirmeye girmeden sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazın Yüksek Seçim Kurulunun 2018/1105 sayılı seçim takvimine göre 02 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar vermiştir.

Kurullarda görev alamayacak olanların belirlendiği 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde “idare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ve adaylar bu kanunda gösterilen kurullara seçilemezler” hükmü mevcuttur.

29 Mart 2009 günü Akdağmadeni Oluközü Beldesinde yapılan Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği seçimlerinde 1058 ve 1061 nolu sandıklarda görev yapan iki kişinin seçime katılan partiden aday gösterildiği gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine Yozgat İl Seçim Kurulu, Akdağmadeni İlçe Seçim Kurulunun red kararını kaldırarak 02/04/2009 tarih 2009/37 sayılı kararı ile sandık kurulunun 298 sayılı Kanunun 26. maddesine aykırı oluşturulduğu gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir.

Yozgat İl Seçim Kurulunun 02/04/2009 tarihli 2009/37 sayılı kararına yapılan itiraz üzerine Kurulumuz 03/04/2009 tarih 2009/640 sayılı kararla itirazı 298 sayılı Kanunun 119. maddesi gereğince değerlendirilerek, Yozgat İl Seçim Kurulunun seçimlerin yenilenmesine dair kararını “sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez gerekçesi ile Yozgat İl Seçim Kurulunun 02/04/2009 tarihli 2009/37 sayılı kararının kaldırılmasına karar vermiştir.

27/04/2009 tarih 2009/1616 sayılı kararda;

Adıyaman İli Merkez İlçesi Yaylakonak beldesi Merkez Mahallesinde kurulan 2028 ve 2029 nolu sandıklarda görev yapan Z.G ile H.D’nin aynı zamanda Belediye Meclis üyeliğine aday oldukları, ancak aday olan kişilerin 298 sayılı Kanunun 26. maddesine göre aday olmaları nedeniyle kurullarda görev alamayacaklarından seçimlerin yenilenmesi talep edilmiştir.

Yüksek Kurul “Kurulumuzca dosyadaki belgelerin incelenmesinden, her ne kadar 298 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesi uyarınca aday olanların kurullarda yer alması mümkün değil ise de bu aykırılığın seçimin iptaline neden olabilmesi için neticeye müessir olduğunun kanıtlanması gerektiği” gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir.

Kurulumuz 10/04/2004 tarih 2004/1093 sayılı kararında Mahalli İdareler Genel Seçiminde Artvin Merkez İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinde seçime katılan partinin İl Genel Meclisi adayının sandıkta görev alması nedeniyle seçimin iptali talebini 298 sayılı Kanunun 119. maddesindeki düzenlemeyi yazdıktan sonra “Olayda, sandık kurulunun teşkiline dair yasal süre içinde İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulmadığından bu süreden sonra yapılan itirazın reddi gerekmektedir” gerekçesiyle itirazın reddine karar vermiştir.

Sandık kurullarının oluşmasında usulsüzlük yapıldığından bahisle Tunceli Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali talebini de 03/04/2004 tarih 2004/932 sayılı kararla aynı gerekçe ile reddetmiştir.

298 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince bir başkan 6 asıl ve 6 yedek üyeden kurulan sandık kurullarında 298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili seçiminde, o ilçede en çok oy almış olan beş siyasi parti üyesi de görev almaktadır.

31 Mart 2019 günü İstanbul’da 39 ilçede 31.186 sandıkta seçim yapılmıştır. Bu sandıklara Adalet ve Kalkınma Partisi 45.023, Cumhuriyet Halk Partisi 37.009, Milliyetçi Hareket Partisi 1.502, Saadet Partisi 8.925, Halkların Demokratik Partisi 9.357 olmak üzere diğer siyasi partilerle birlikte 106.384 partili üye görev yapmıştır.

Dosyadaki belgelere göre; kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750 tanesinde Adalet ve Kalkınma Partili üye görev yapmış olup bu sandıklara 1.104 üye vermekle 354 sandıkta iki üye ile temsil edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı sandıkların 3 tanesine üye vermemiş, 28 üye göreve gelmemiş, diğer 723 sandıkta üyesi görev yapmıştır. Aynı sandıklara toplamda 979 üye veren Cumhuriyet Halk Partisinin de 256 sandıkta iki üyesi görev yapmıştır. Bu sandıklarda ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti, Demokratik Sol Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Partili ve Vatan Partili üyeler de görev yapmıştır.

Sayım döküm cetvelinin olmadığı 22 sandıkta ise başkan hariç Ak Parti 36, Cumhuriyet Halk Partisi 33, Halkların Demokratik Partisi 12, Saadet Partisi 12, İyi Parti 1, seçmen 5 üye ve 22 memur üye görev yapmıştır. Bazı partilerin bir sandıkta ikişer üyesi görev yapmıştır.

31 Mart 2019 günü İstanbul’da yapılan seçimde; 2018 yılında değişen 298 sayılı Yasanın 22. maddesine aykırı sandık kurulu başkan ve üyesinin görevlendirildiği şüphesizdir. 2004 ve 2009 yılında Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen kararlar emsal olmaz denilebilir ise de kararlar verildiği tarihte yürürlükte bulunan yasadaki sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenme usulüne aykırılık haline ilişkin olmakla 298 sayılı Kanunun değişik 22. maddesine aykırılıktan farklı değildir.

Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez.

298 sayılı Kanunun 21 ve 23. maddeleri gereği 5 kişisi siyasi parti temsilcisi olup 7 kişiden oluşan sandık kurulunda siyasi partili üyelerle birlikte görev yapan usulsüz atanmış sandık kurulu başkanının 31 Mart 2019 günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin maddi hatalar giderilip geçersiz oyların tamamının yeniden sayılması karşısında tek başına seçimin neticesine tesir ettiğine ilişkin seçimin iptalini gerektirir tespit olmadığından sayın çoğunluğun seçimin iptali ile yenilenmesine ilişkin kararına katılınamamıştır.

Başkan
Sadi GÜVEN

- KARŞI OY -

31/03/2019 tarihinde yapılan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, olağanüstü itiraz yoluyla iptalinin istenilmesi üzerine, Kurulumuz seçimin iptaline ve 23/06/2019 tarihinde yenilenmesine oy çokluğuyla karar vermiştir.

Kurulumuzun çoğunluk görüşü; sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlilerinden belirlenmemiş olması, diğer bir deyişle 298 sayılı Kanunun 22 ve 23. maddelerine uygun bir şekilde sandık kurulu oluşturulmadığı gerekçesine dayanmaktadır.

Kurulumuz çoğunluğunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali yönünde verdiği bu karara katılmam mümkün değildir şöyle ki;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 21. maddesi; “Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır.”

298 sayılı kanunun sandık başkanının belirlenmesi başlıklı 22. maddesi; “İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.”

298 sayılı kanunun sandık kurulu üyelikleri başlıklı 23. maddesi; “Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir:

İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır.

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık kurulu üyesi olur.

İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler.

Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenin yerine, öncelikle, gelmeyen üyenin yedeği alınır.

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır.

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur.”

298 sayılı Kanunun adaylar ve müşahitleri başlıklı 25. maddesi; “Sandık başı işlemlerini takibetmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilirler.”

298 sayılı Kanunun kurullarda görev alamayacaklar başlıklı 26. maddesi; “İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler.

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler.”

298 sayılı Kanunun 130/2 maddesi; “Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.”

şeklindedir.

Öncelikle, sandık kurulunun kamu görevlisi olması gereken sandık başkanı ve bir üyesinin kanunda belirtilen usule göre belirlenmemiş olmasının mutlak ve başlı başına bir iptal nedeni olup olmadığı tartışılmalıdır. Sandık başkanı ve bir üyenin kanunda belirtilen usule göre belirlenmemiş olmasının mutlak ve başlı başına bir iptal nedeni olmadığını belirtmeliyim. Seçimin iptali ile ilgili yapılacak değerlendirmede, bu konudaki kanun maddelerinin bir bütün olarak ele alınması ve yorumlanması zorunluluğu vardır. Kamu görevlisi olması gereken sandık başkanı ve bir üyenin kanundaki usule uyulmadan belirlenmesi halinde bunun 298 sayılı Kanunun 130/2 maddesine göre tek başına seçimin neticesine müessir olup olmadığına bakılacaktır. Nitekim itiraz nedeniyle yapılan araştırmada, seçim sonuçlarının bir parti lehine değiştirilmesi için örgütlü bir şekilde hareket edildiği tespit edilememiştir. Sandık kurullarının oluşturulması sırasında yapılmaması gereken ancak zaman zaman ve değişik tarihlerdeki seçimlerde de yapılan ihlaller yapılmıştır.


  Bu konu değerlendirilirken Yüksek Seçim Kurulunun değişik zamanlarda vermiş olduğu kararlara da bakmak gerekmektedir. Yüksek Seçim Kurulu değişik zamanlarda verdiği istikrar kazanan kararlarda, sandık kurullarının oluşumundaki ihlallerin tek başına sandık sonuçlarının geçerli sayılmamasına neden olamayacağını belirtmiştir. Bu konuda çok sayıda örnek karar bulunmaktadır. Yüksek Seçim Kurulunun 18/11/1970 ve 370 sayılı kararında; “Sandık kurullarının 298 sayılı Yasanın 23 üncü maddesine uygun adette aza ile kurulmadığı ve noksan üyeliklerin seçme yeterliliğini haiz kimseler tarafından dahi doldurulmamış olduğu seçim kurulunun ..... numaralı sandıklarda iddiaya uygun şekilde tutanakların bir başkan ve iki aza tarafından imza edilmiş olduğunun tespiti ile kısmen sübut bulmuş ise de sandık kurullarının teşekkül tarzı seçim sonuçlarına etkili değildir. Kaldı ki bu tarz kuruluşun seçim sonucunu ve bilhassa itinalının hukukunu herhangi bir şekilde ihlal ettiği iddia ve belgelendirilmiş değildir. Bu yoldaki itirazın da iddianın seçim sonucuna etkili olmaması ve belgesizlik nedeniyle reddi gerekir.” denilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun 27/04/2009 tarih ve 1616 sayılı kararında “298 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi uyarınca aday olanların kurullarda yer alması mümkün değil ise de bu aykırılığın seçimin iptaline neden olabilmesi için neticeye müessir olduğunun kanıtlanması gerektiği, muterizlerin bu hususa ilişkin somut kanıt sunmadıkları anlaşıldığından 2028 ve 2029 no’lu sandıklarda sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanuna ve Yüksek Seçim Kurulu genelgelerine aykırı bir işlem yapıldığına ilişkin somut delil ve gerekçe gösterilmediğinden,” denilmek suretiyle itirazın reddine karar verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun 14/04/2019 tarih ve 2760 sayılı kararında “Erzurum ili Pasinler ilçesi Karavelet mahallesi 1043 no’lu sandık kurulunda üye olarak görev yapan aza adaylarının seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair somut tespit bulunmadığından Erzurum İl Seçim Kurulunun 06/04/2019 tarihli, 2019/54 sayılı kararının kaldırılmasına,” denilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun 31/01/1974 tarih ve 664 sayılı kararında “Kurulumuzun 8.8.1972 günlü ve 14270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.07.1972 günlü ve 235 sayılı kararında öngörüldüğü üzere sandık kurullarında görev almaları mümkün bulunmayan kimselere görev verilmiş olması nedenine dayanılarak bir seçimin iptal edilebilmesi için kanuna aykırı bu davranışın seçim sonuçlarına etki yaptığının gerçekleşmiş bulunması şarttır. İtiraz dilekçesinde bu yolda bir gerekçe olmadığı gibi, durumu belirten bir belge de bulunmamaktadır. O halde, yersiz bulunan itirazın reddine karar verilmelidir.” denilmiştir. Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulunun buna benzer çok sayıda kararı vardır ve hepsini tek tek buraya yazmak mümkün değildir. Yüksek Kurulumuzun en son verilen bu karara kadar sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi ataması nedeniyle iptal ettiği bir seçim bulunmamaktadır.

298 sayılı Kanunun 21, 22 ve 23. maddelerini göz önüne aldığımızda sandık kurulunun bir başkan altı asıl ve altı yedek üyeden oluşacağı, bir başkan, bir asıl ve bir yedek üyenin mülki idare amiri tarafından bildirilen kamu görevlileri listesinden belirlenmesi gerektiği açıktır. Kural, sandık başkanı, bir asıl ve bir yedek üyenin mülki idare amiri tarafından bildirilen listeden seçilmesi olmakla birlikte, bunun istisnalarına da kanunda yer verilmiştir. 298 sayılı Kanunun 22/2 ve 23/son maddeleri istisnaları göstermiştir. Sandık başkanlarının kamu görevlilerinden belirlenmesi asıl olmakla birlikte, 298 sayılı kanunun 22/2 maddesinde kamu görevlileri dışında belirlenmesi doğrultusunda bir istisnaya yer verilmiş olması, yine sandık kurulunun bir asıl ve bir yedek üyesinin kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olmakla birlikte 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince eksik üyeliklerin sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayanlardan doldurulması hususları gözetildiğinde, sandık başkanı ve üyelerin kamu görevlilerinden alınmaması başlı başına ve mutlak bir iptal nedeni olmayacaktır.


  298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince sandık kuruluna siyasi partiler tarafından bildirilen üyeler ve 298 sayılı Kanunun 25. maddesine göre sandık başı işlemlerini takip etmek üzere görevlendirilen müşahitler, siyasi partilerin birer temsilcisi olarak hareket etmektedirler. Gerek siyasi partili sandık kurulu üyelerinin gerekse siyasi partili müşahitlerin sandık başında bulunmaları, sandık kurulu üyelerinin salt çoğunlukla alınan karara katılmayarak alınacak karara muhalefet şerhi düşmeleri, müşahitlerin sandık başı iş ve işlemlerine itiraz haklarının bulunması, kısacası sandık başı iş ve işlemlerini denetlemelerinin seçimin sonucuna sıhhat kazandıracağı açıktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve seçimin yenilenmesi için itiraz eden partinin sandık kurulu üyelerinden ve müşahitlerinden sandık başında hiç bir itiraz gelmemiş olmasının seçimin sıhhatine zarar verilmediğini gösterdiği açıktır. Sandıklarda yapılan sayımlar sırasında, sayım döküm işlemlerini engellememek kaydıyla vatandaşların da sayımı izlemesi mümkündür. Gizli oy açık sayım ilkesine göre yapılan seçimde, sandık kurulunda partili üyelerin görevli olarak bulunup karar alma sürecine katıldığı, itiraza yetkili partili müşahitlerin sandıklarda bulunduğu, vatandaşlarında oy sayım ve dökümünü izlediği koşullarda oyların herhangi bir parti lehine değiştirildiğini söylemek mümkün değildir. Böyle bir durum ancak bütün sandık görevlilerinin ve müşahitlerin bu konuda anlaşmaları ile mümkün olabilir ki, itiraz eden dahi böyle bir iddia ileri sürmemiştir.

Sandık kurullarının oluşumuna, 26/12/2018 tarih ve 1128 sayılı kararla kabul edilen, Resmi Gazetede yayımlanan, 139 sayılı genelgemizin 13. maddesinde belirtilen esaslar ve sürelerde itiraz edilmeksizin, sandık kurulları tarafından oyların sayım ve döküm işleminden ve sonuçların ortaya çıkmasından sonra itiraz edilmesi ve sandık kurullarının teşekkülü ile ilgili yapılan araştırmada örgütlü bir şekilde hareket edildiğinin de tespit edilememiş olması nedeniyle, sandık kurullarının usulsüz olarak teşkil edildiği iddiasına dayalı olarak artık seçimin iptaline karar verilmesi doğru değildir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyların sandık kurullarınca sayılmasından sonra, tüm sandıklarda yeniden sayım yapılması için Adalet ve Kalkınma Partisi ilgili ilçe ve İstanbul İl Seçim Kuruluna itirazlar yapmıştır. İlçe ve il seçim kurullarına yapılan itirazlardan sonra da Kurulumuza yeniden sayıma karar verilmesi için itiraz dosyaları gelmiştir. Kurulumuzca, 298 sayılı kanunun 112. maddesi gereğince gerekçesi ve delili olmayan itirazların incelenmemesi ve talebin en başta reddine karar verilmesi gerekirken, Kurulumuz benim yeniden sayım yapılmasına muhalif olduğum 05/04/2019 tarih ve 1880 sayılı kararda olduğu gibi, verdiği çok sayıda karar sonucunda İstanbul genelinde tüm sandıklarda geçersiz oylar, bir kısım sandıklarda ise tüm oyların yeniden sayılmasını sağlamıştır. Bu oyların yeniden sayımı sonucunda da her zaman yapılabilen maddi ve olağan hataların dışında bir hataya rastlanmamış ve maddi hatalar ile geçerli sayılması gerekirken geçersiz sayılan oylar nedeniyle yapılan sayım hataları düzeltilmiştir. Yeniden sayım ilçe seçim kurullarının nezaretinde yapılmış olup, oy pusulaları bir kez daha elden geçirilmiştir. Sandık kurullarınca sandık başlarında yapılan sayım sonuçları ilçe seçim kurullarınca yapılan yeniden sayımlar sonucunda bir kez daha meşruiyet kazanmıştır. İki kez yapılan sayım sonuçlarının tanınmaması ve sırf sandık kurulunun oluşumundan hareket edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verilmesi kabul edilemez bir durumdur.

298 sayılı Kanunun 26/1 maddesinde sayılan, sandık kurullarında görev alamayacağı belirtilen kişilerin sandık kurulunda görev almaları da tek başına sandık sonuçlarının sıhhatine halel getirmez. Burada da yine 298 sayılı Kanunun 130/2 maddesine göre sandık sonucunun neticesine tesir eden bir hal olup olmadığına bakılır. Aynı şekilde 298 sayılı kanunun 26/2 maddesi gereğince siyasi partilere üye olamayacaklar siyasi partilerce sandık kuruluna üye olarak bildirildiğinde ve sandık kurullarında görev yaptıklarında, bu kişilerin sandık sonucuna tesir edip etmediklerine bakılır. Esasen siyasi partilerin 298 sayılı Kanunun 26/2 maddesi gereğince sandık kurulunda görev alamayacak üye ve müşahit görevlendirip görevlendirmedikleri doğrultusunda yapılacak bir araştırmada, siyasi partilerin sandık kurulunda üye ve müşahit olamayacakları bildirip bildirmediklerinin tespiti mümkündür. Ancak başlı başına iptal nedeni olamayacak bu hal nedeniyle bugüne kadar bu yönde bir araştırmaya da gerek görülmemiştir.


  Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel'in “16/04/2017 günü yapılmakta olan halk oylamasında bazı sandıklarda oy pusulalarının veya oy zarflarının ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü ile mühürlenmediği, seçmenin hiç bir kusuru olmadan bunun gerçekleştiği, seçmenin iradesinin tam bir şekilde sandığa yansıması için söz konusu oy pusulalarının ve zarfların geçerli olması yönünde karar verilmesine dair müracaatı üzerine, Kurulumuz mühürsüz oy pusulalarının ve mühürsüz zarfların geçerli sayılmasına 16/04/2017 gün ve 560 sayı ile karar vermiş olup bu kararda;

“Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler ile koruma altına alınan temel bir hakkın kullanılması sırasında uyulması gereken kurallara aykırı davranılması halinde, somut olayla ilgili olarak yapılacak olan değerlendirmede; hakkın özünün korunması ve normun yorumunun, gerçekleşmesi beklenilen amaçla uyumlu olması gerekir.

Asıl olan temel bir hakkın korunması olup, hakkın kullanılmasına ilişkin belirlenen usul kuralları hakkın güvenli bir şekilde kullanılmasını temin eden araç niteliğindedir. Bireye tanınan hakkın güvenli şekilde kullanıldığının tespit edildiği hallerde, hakkın kullanılmasının korunmasına yönelik bir araç olan usul hükümlerinden birine aykırılığın, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması mümkün değildir.

298 sayılı Kanunun, seçim süreci ve oy verme gününe ilişkin yukarıda yer alan hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, seçimlerin güven içinde yapılması, seçmen iradesinin tam olarak belirmesi açısından aşamalı ve birden fazla kontrol mekanizması öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Seçim güvenliğinin tek bir usul işlemine bağlanmadığı, aksine birden çok mekanizmayla bu güvenliğin temininin amaçlandığı görülmektedir. Nitekim, seçimlerde kullanılan oy pusulası ve zarfların sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından ve filigranlı olarak üretileceği, zarfların üzerinde Yüksek Seçim Kurulu logosunun yer alacağı, zarfların ve oy pusulalarının mühürlü paketlerle ilçe seçim kurullarına ulaştırılacağı, zarfların önce ilçe seçim kurulu mührü ile mühürleneceği, yine oy pusulası ve zarflarının yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde oluşturulan sandık kurullarına mühürlü paket olarak teslim edileceği, paketlerin, beşi siyasi parti temsilcilerinden oluşan yedi kişilik sandık kurulunun huzurunda ve birlikte açılacağı, bu kurulca teslim alınan oy pusulası ve zarflarının sayısının tespitine ilişkin tutanak düzenleneceği, oy pusulalarının ve zarflarının sandık kurulunca mühürleneceği, oy verme işleminin belirlenen saatte bitmesinden sonra kullanılmayan oy pusulası ve zarflarının sayılarak tespitinin yapılacağı, sandıktaki oy zarflarının sayısının belirleneceği, kullanılan oy zarfları ile oy kullanan seçmen sayısı ve artan zarf sayısının sayılarak sağlamasının yapılacağı, tüm bu işlemler bittikten sonra oy sayım işlemine geçileceği, oy sayımının, parti müşahitleri ve vatandaşların izlemesine olanak sağlayacak şekilde gerçekleştirileceği, sayım işlemleri tamamlandıktan sonra sandık kurulunca ıslak imzalı olarak tutanağa bağlanacağı, tutanak örneğinin sandık kurulunun siyasi partili üyelerine ve talep halinde sandık kurulunda temsil edilmeyen diğer siyasi parti müşahitlerine de verileceği ayrıntılı olarak düzenlenerek seçim güvenliği, birden çok yöntemle denetlenerek teminat altına alınmıştır.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşmekte olan oy verme işlemleri sırasında, münferit de olsa bazı sandıklarda, Yüksek Seçim Kurulunca gönderilen ve sahte olarak benzerlerinin üretilmesinin engellenmesi amacıyla sandık kurullarına filigranlı olarak teslim edilen oy zarfları ve pusulalarının sandık kurullarınca mühürlenmeden seçmenlere verildiği, kullanılan oy zarfları ve pusulalarının Yüksek Seçim Kurulunca gönderilen filigranlı oy pusulası ve zarfları olduğu, oy pusulası ve zarflarının mühürlenmemesinin sandık kurulunun ihmali veya hatasından kaynaklandığı, bu sorunun yaşandığı sandıkların bağlı olduğu bazı ilçe seçim kurulları tarafından Kurulumuza şifahi olarak iletilmiştir.

Münferit de olsa bazı sandık kurullarının 298 sayılı Kanunun 77. maddesinin dördüncü fıkrasındaki görevini yapmaması, netice itibariyle yukarıda özetlenen usule uygun olarak sandık kurullarına ulaştırılan oy pusulası ve zarf kullanılmak suretiyle gerçekleşen oylamada, seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen Anayasal hakkını kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır.

Oy kullanma işleminin; oy güvenliğini sağlamaya yönelik ve sahte oy kullanılmasını engellemek amacıyla getirilen kontrol mekanizmalarına uygun olarak, Yüksek Seçim Kurulunca üretildiğinden kuşku bulunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde, sandık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir. Aksine bir uygulama, bu hakkı korumak için getirilen ve araç niteliğinde olan usul kurallarından sadece birinin ihlalinin, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde uygulanması sonucunu doğurur ki; bu sonuç, beklenilen amaca aykırıdır.” denilmiştir.

Kararda görüldüğü üzere, Yüksek Kurulumuz sandık kurullarınca mühürlenmeyen oy pusulalarının ve zarfların geçersiz olduğu kanunun açık hükmüne ve bu konudaki genelgesindeki düzenlemeye rağmen, daha seçim sonuçları ortaya çıkmadan, önüne bu konu ilgili somut bir dosya gelmeden, asıl olanın seçmen iradesi ve oy kullanma hakkı olduğunu ve hakkın özünün korunması gerektiğini belirterek mühürsüz oy pusulalarının ve mühürsüz zarfların geçerli sayılması gerektiğini söylemiş, şimdi ise sonuçlar birden fazla aşamadan geçerek ortaya çıktıktan sonra, üstelikte kanuna uygun olmayan şekilde oluşturulan sandık kurullarının yaptığı işlemlerin yok sayılması gerektiğine dair kanuni bir düzenleme de bulunmamasına rağmen, oy sayım ve döküm işlemlerini yok sayarak, seçimin iptali ve yenilenmesi kararı ile seçmenlerin iradesini yok saymıştır.

Seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Seçmenler Anayasa gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez. Nitekim yukarıda bahsi geçen 16/04/2017 tarihli kararla ilgili verilen dilekçede de; sandık kurulundakilerin mühür vurmamalarının seçmenin kusuru olmadan gerçekleştiği, seçmenin iradesinin tam bir şekilde sandığa yansıması için söz konusu oy pusulalarının ve zarfların geçerli olması gerektiği doğrultusundadır.

Çoğunluk görüşü olarak, sayım döküm cetvelleri ve tutanaklardaki usulsüzlüklerin de bir iptal sebebi olduğu belirtilerek gerekçeli karar oluşturulmuş ise de; yapılan müzakereler sırasında bu durum bir iptal sebebi olarak belirlenmemiş olup, bu nedenle de kısa karara seçimin iptal sebebi olarak sadece sandık kurullarının kurulmasındaki usulsüzlükler derç edilmiştir. İptal sebebi olarak belirlenmediği kısa karardan da anlaşılan bir konuda, karşı oy gerekçesi yazmaya gerek görülmemiştir.

Yukarıda belirtmiş olduğum gerekçelerle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sandık kurullarının oluşumundaki kanuna aykırılıklar nedeniyle iptaline ve 23/06/2019 tarihinde yenilenmesine dair 06/05/2019 gün ve 4219 sayılı karardaki Kurulumuzun çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Üye
Cengiz TOPAKTAŞ

- KARŞI OY -

İtiraz edenin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 112 ve 130 uncu maddelerine aykırı olarak itiraz dilekçelerinde iddialarını ispata yönelik, somut, açık ve doğrudan ulaşılabilir kanıtlarını bildirmemesi; sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların seçim takvimi içerisinde tamamlandıktan sonra 2 Mart 2019 tarihinde kesinleştirilmiş olması; bazı sandık kurullarında sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması halinde bu durumun seçim sonuçlarına ne şekilde etki yaptığının somut ve açık olarak ortaya konulmaması karşısında, bu hususların seçimin iptaline gerekçe olamayacağından, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimin iptali ve yenilenmesine karar veren çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Çoğunluk görüşüne katılmama gerekçelerim, üç ana başlık altında aşağıda açıklanmıştır.

Buna göre ;

I-Seçim yasaları ve Yüksek Seçim Kurulu kararları ile seçim hukukuna egemen olan usul ve esaslar belirlenmiştir. Seçim hukuku, süreler ve itirazlar konusunda sıkı kurallar belirlemiştir. Seçimin sağlıklı ve hızla sürdürülüp sonuçlanabilmesi, seçim kurullarına güvensizlik oluşmaması, işlemlerin askıda bırakılmaması amacıyla disipliner hükümler vazetmiştir. Bu nedenledir ki, süreler bir, iki, üç gibi çok kısa olarak belirlenmiş hatta çoğu kez itiraz süresi sonu saat olarak öngörülmüştür. Yapılacak itirazlarda, itiraz edenin gerekçe ve delillerini dilekçelerine ekleme yükümlülüğü getirilmiş, bu husus dilekçenin geçerlilik şartı kabul edilmiş ve kanıtları araştırma ve toparlamakla seçim kurullarını görevli kılmamıştır.

Yüksek Seçim Kurulunun 09/04/2014 tarihli ve 1199,1200, 07/02/2009 tarihli ve 99, 10/02/2009 tarihli ve 130, 29/04/1999 tarihli ve 1004, 21/10/1975 tarihli ve 471 sayılı kararları dahil bir çok kararında yerleşik olarak içtihat ettiği üzere, seçim yasaları kanıtları araştırma ve toparlamakla seçim kurullarını görevli kılmamış, itiraz edeni somut delil ve gerekçe göstermekle yükümlü tutmuştur. Bu düzenleme olağan itirazların şeklini düzenleyen 298 sayılı Kanunun 112 nci maddesinde yer almış, olağanüstü itirazları düzenleyen aynı Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da tekrar edilmiş, itirazın olağanüstü olması nedeniyle daha sıkı bir kurala bağlanmıştır. Bu düzenlemelere göre; itiraz dilekçelerinde, gerekçelerin açıkça gösterilmesi ve ileri sürülen yolsuzlukların, seçim sonuçlarını nasıl etkilediği somut, belgelere dayalı ve hukukî sebepleri gösterilmek suretiyle açıklanmalıdır. Bu husus dilekçenin geçerlilik şartıdır. Tahmine dayanan itiraz sebeplerini kapsayan dilekçe, geçerlilik şartlarından yoksun bir dilekçe niteliğindedir. Kanun, delillerin gösterilmesi ve belgelerin bağlanması görevini itirazcıya yüklemiş, seçim kurullarını ve bu arada Yüksek Seçim Kurulunu bu nitelikte belgeleri toplamakla yükümlü kılmamıştır.

Yine, 298 sayılı Kanunun 112/5 ve 130/3 üncü maddelerinde, itirazlarda, delillerin gösterilmesi ve belgelerin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır, hükmü bulunmakta ise de madde bütün olarak değerlendirildiğinde, genel kuraldan ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır. İtiraz eden, delillerin hangi resmi makamda bulunduğunu somut, açık ve doğrudan ulaşılabilir şekilde bildirmesi gerekmektedir. Seçim kurullarının, itiraz edenin tahmini iddialarını ispata yarar şekilde, soyut ve açık olmayan taleplerle ilgili resmî makamlardan itirazcı adına delil toplama görevi bulunmamaktadır.

Nitekim, Yüksek Seçim Kurulu 20/04/2009 tarihli ve 1378 sayılı kararında, engelli olduğu ileri sürülen kişilerin hangi sandıkta oy kullandığı ve haklarında Türk Medenî Kanunun 405 ve 406 ncı maddeleri uyarınca kısıtlılık kararı bulunduğuna ilişkin somut kanıt ve belgelerin itiraz dilekçesine eklenmemiş olması, yine 16/06/1990 tarihli ve 191 sayılı kararında, silah altında bulunan bir kişiye oy kullandırıldığı iddiası hakkında delil ibraz edilmemesi nedeniyle bu istemlerin incelenemeyeceğine hükmetmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu 09/04/2014 tarihli ve 1199-1200 sayılı kararlarında, “Sandık başında seçimi siyasi partilerin yaptığının kabulü gerekir. Yedi kişilik sandık kurulunun beş üyesi siyasi partilerin bildirdiği isimlerden oluşmaktadır. Başka bir anlatımla, sandık kurulu başkanının, sandık kurulunun siyasi partili üyesinin huzurunda bu denli yanlı davranmaya cesaret edemeyeceği değerlendirilmektedir.298 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin ikinci fıkrasında delil ve gerekçe göstermeyenlerin itirazlarının incelenmeyeceği öngörülmüştür. Seçim hukukunda disiplin ön plânda tutulduğundan, itirazlarda resen araştırma prensibi geçerli kabul edilmemiş, itirazlarda delil ve gerekçe gösterilmesi veya delilin hangi resmî makamlarda bulunduğunun bildirilmesi istenilmiştir. Bir anlamda yapılacak itiraz ve şikâyetlerde ciddiyet ve sorumluluk aranmıştır. Öyle ki, anılan Kanunda itirazlarda sadece gün belirtilmesi ile yetinilmemiş, saat (298 sayılı Kanun md. 128, 130) olarak da gösterilmesi yoluna gidilmiştir. Delil ve gerekçe gösterilmeyen itirazların incelenmesi usulünün benimsenmiş olması halinde seçimlerin kesinleştirilmesi uzun süreye yayılabileceğinden, bu sürecin uzaması durumunda seçimi yöneten kurullara karşı güvensizlik oluşması kaçınılmaz olacaktır. İtiraz ve şikâyetlerde delil ve gerekçe gösterilmesi kanunî bir zorunluluk olduğundan, hak arama hürriyetine müdahale olarak değerlendirilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır” saptaması ile delil ve gerekçe gösterilmeyen soyut itirazlarının incelenemeyeceğini belirtmiştir.

Öncelikli olarak,298 sayılı Kanunun 112 ve 130 uncu maddeleri ve yerleşik Kurul kararları uyarınca itiraz edenin, itiraz dilekçesinde iddialarını ispata yarar şekilde, somut, açık ve doğrudan ulaşılabilir kanıtlarını bildirmesi gerekirken, Yüksek Seçim Kurulunun 23/04/2019 tarihli ve 267383 Muh. numaralı ara kararı ile itiraz eden adına resen araştırma yaparak delil toplama görevi üstlenmesi, yasal düzenlemelere ve seçim hukukunun temel prensiplerine uygun düşmemiştir.

II-Seçimin düzen içerisinde yürütülmesini teminen, her seçim türüne ilişkin olarak seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla seçim takvimi hazırlanır. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 8 inci maddesinde seçim takviminin başlangıcı olarak, 1 Ocak tarihi belirlenmiştir.

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen mahallî idareler seçimlerinin önceden plânlanarak düzen içinde yürütülmesi, seçimle ilgili iş ve işlemlerin hangi sürelerde yapılması gerektiğinin belirlenmesi, bu nedenle de seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce yapılması gereken yasal işlemlerin bir takvime bağlanması gerekmektedir. Kanunlar, oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içerisinde seçim kurullarına, siyasi partilere, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelere tabi olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımıştır. Bu ilkelerden hareketle, Yüksek Seçim Kurulu 13/12/2018 tarihli ve 1105 sayılı kararı ile Seçim Takvimi kabul ederek yayımlamıştır. Bu takvimde belirtilen süre ve koşullara uygun olarak oy verme gününden önce, seçmen kütükleri, sandık kurullarının teşkili, aday listeleri kesinleştirilmiştir.


  Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarihli, 2018/1128 sayılı kararı ile kabul edilen 139 sayılı Genelgenin 13 üncü maddesinde; “Sandık kurullarının teşkiline dair şikâyet, ilçe seçim kurulu veya başkanı tarafından yapılan işlemlerin düzeltilmesi için bu işlemlerin neticesinden itibaren bu kurullara veya başkanlarına sözlü olarak veya dilekçeyle iki gün içinde (26-27 Şubat 2019 tarihleri arasında) 298 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinde gösterilenler tarafından yapılır. Şikâyetin reddine dair kararlara karşı, 1 Mart 2019 Cuma günü il seçim kuruluna itiraz olunur. İl seçim kurulu 2 Mart 2019 Cumartesi günü kararını kesin olarak verir. Bu şikâyetin yapılmamış olması sandık kurulunun teşekkülüne karşı itiraza engel olmamakla birlikte, itirazın sandık kurulunun teşekkülünden itibaren yukarıda belirtilen sürede yapılması şarttır (298/119).” hükmü yer almaktadır. Buna göre 298 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri uyarınca oluşturulan sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazlar, seçim takvimi içerisinde tamamlandıktan sonra 2 Mart 2019 tarihinde kesinleştirilmiştir.

Sandık kurulunun teşkiline ilişkin yapılan itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, 20/04/2019 tarihli ve 3469 sayılı kararında, “Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2018 tarihli ve 2018/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine” karar vererek sandık kurulunun teşkiline ilişkin itirazların seçim takvimi sürecinde kesin olarak karara bağlanacağına hükmetmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu 10/04/2004 tarihli ve 1093, 03/04/2009 tarihli ve 640, 05/02/1974 tarihli ve 739, 18/11/1970 tarihli ve 307 sayılı kararları dahil bir çok kararında, sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra, bu kuruluşa karşı yapılacak itirazların, seçimden sonra o seçimin iptali için bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemeyeceğini belirtmiştir.

298 sayılı Kanunun 22/son maddesinde, sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üyenin, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin kurula başkanlık edeceği, aynı Kanunun 23/son maddesinde kamu görevlisi dahil sandık kurulu üyeliklerinde eksiklik bulunması halinde ise ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, sandık kurulu başkanının ve üyenin kamu görevlisi olmaması, tek başına seçimin iptalini gerektirmemektedir.

298 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca hiçbir şekilde kurullarda görev alamayacak olanların dahi kurullarda görev alması halinde, bu aykırılığın seçimin iptaline neden olabilmesi için mutlaka neticeye müessir olduğunun kanıtlanması gerektiği Yüksek Seçim Kurulunun istikrar kazanmış kararları ile ortaya konulmuştur.

Yüksek Seçim Kurulunun 03/04/2009 tarihli ve 640 sayılı, 27/04/2009 tarihli ve 1616, 14/04/2019 tarihli ve 2760 sayılı kararlarında, 298 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine aykırı olarak belediye meclisi veya ihtiyar heyeti üyeliğine aday olan kişinin aynı zamanda sandık kurulunda görev almasını seçimin iptali için tek başına yeterli görmemiş, bu hususun mutlaka neticeye müessir olduğunun somut olarak kanıtlanması gerektiğini belirtmiştir.


  298 sayılı Kanunun 21 inci maddesindeki düzenleme uyarınca sandık kurulu, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. Aynı Kanunun 73 üncü maddesi gereğince sandık kurulunun, bir başkan ve üç üye olmak üzere dört kişi ile toplanması asgarî toplanma koşuludur. Yüksek Kurul 11/04/2019 tarihli ve 2420 sayılı kararında, bir başkan ve iki üye olmak üzere toplam üç kişi ile görev yapan sandık kurulunun, işlemlerine herhangi bir itiraz ya da şikayetin vuku bulmaması nedeniyle, bu kurulca düzenlenen sandık sonuç tutanağını geçerli kabul etmiştir. Buradaki yasaya aykırılık, seçimin iptali sebebi olarak kabul edilmemiş, oy kullanan seçmen iradesi üstün tutulmuştur.

Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun 02/12/2000 tarihli ve 718 sayılı, 17/06/1995 tarihli ve 206 sayılı kararlarında da, 298 sayılı Kanunun ya da Türk Ceza Kanununun ilgili ceza maddelerini ihlal edenler hakkında, soruşturma yapılması, dava açılması suçların takibi yönünden doğal bir süreç olup verilip kesinleşen mahkumiyet kararlarının bile seçimin iptalini gerektirmeyeceği belirtilmiştir.

Bazı sandıklarda sayım döküm cetveli (çetele) tanzim edilmeden ya da imzalanmadan sandık sonuç tutanağı tanzim edildiği iddia edilmiş ise de, bu hususun seçim sonuçlarına etki yaptığının açık olarak ortaya konulmamış olması halinde tek başına seçimin iptaline neden olamayacağı da yerleşik Yüksek Seçim Kurulu kararları ile sabittir. Nitekim, Yüksek Kurul 20/04/2009 tarihli ve 1378 sayılı kararında, sandık sonuç tutanaklarına partili üyeler dahil sandık kurulunda herhangi bir itirazın olmadığı, dilekçe sahibi parti temsilcilerinin de itirazî kayıt olmaksızın tutanakları imzaladıkları, sandık sonuç tutanağının gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğine ilişkin somut bir kanıtın da sunulmadığı gerekçesi ile bu yöndeki itirazı reddetmiştir.

Gerçekten de, sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağı aynı sandık kurulu üyelerince birlikte tazim edilip imza altına alınmakta ve aynı anda düzenlenmektedir. Sandık sonuç tutanakları, sandık kurulu üyelerinin tamamı tarafından ıslak imzalı olarak birlikte tanzim edilmektedir. Bir örneği sandık kurulunda görevli siyasi parti temsilcilerine verilmekte, ayrıca tüm vatandaşların bilgisine ulaşması açısından o yerde asılarak ilân edilmektedir. Sayım döküm cetveli tanzim edilmeyen ya da imzalanmayan sandıklarda, sandık kurulunun tamamının imza altına aldığı sandık sonuç tutanakları mevcuttur. Bu anlamda SEÇSİS’e girilmemiş hiçbir sandık sonuç tutanağı bulunmamaktadır. Siyasi parti temsilcisi sandık kurulu üyeleri dahil oy sayım döküm işlerini takip eden müşahit ya da vatandaşlar, sayım döküm cetveli tanzim edilmeden ya da imzalanmadan düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına itiraz etmemişlerdir. Kaldı ki, vaki bir itiraz üzerine seçimden sonra sayım döküm cetveli düzenlenmeyen sandıktaki oy pusulalarının tekrar sayılarak bu eksikliğin her zaman giderilmesi de mümkündür.

Yüksek Seçim Kurulunun 02/04/2019 tarihli ve 1795 sayılı kararında da, ihtiyar heyeti adayları için tutulmayan sandık sayım döküm cetvelinin, sonradan sandık kurulu üyelerince tamamlatılması gerektiği belirtilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun 31/01/1974 tarihli ve 664, 05/02/1974 tarihli ve 739,18/11/1970 tarihli ve 307, 09/04/2014 tarihli ve 1199,1200 sayılı kararlarında belirtildiği üzere; sandık kurullarında görev almaları mümkün bulunmayan kimselere görev verilmiş olması nedenine dayanılarak bir seçimin iptal edilebilmesi için, kanuna aykırı bu davranışın seçim sonuçlarına etki yaptığının mutlaka açık ve net olarak ortaya konulması şarttır. İtiraz dilekçelerinde bu yolda bir gerekçe olmadığı gibi, bu hususun seçim sonuçlarına nasıl etki yaptığı da açık, net, somut belge ve kanıtlarla ortaya konulmamıştır. Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının, parti temsilcisi olan beş sandık kurulu üyesinin bilgisi ve onayı dışında hangi eylem ve işlemiyle, seçimin dürüstlüğü ve objektifliğine müdahale ettiğine ilişkin somut iddia ve itiraz bulunmamaktadır. Tahmini ve farazî gerekçelerle, seçmen iradesi yok sayılarak salt sandık kurulu başkanın kamu görevlisi olmaması nedeniyle seçimin iptaline karar verilmesinde hukukî uyarlık bulunmamaktadır.

III-Yüksek Seçim Kurulunun 01/04/1984 tarihli ve 272, 02/04/1994 tarihli ve 334, 08/04/1994 tarihli ve 680, 03/04/2004 tarihli ve 935, 16/04/2017 tarihli ve 560, 16/04/2017 tarihli ve 573 sayılı kararları dahil bir çok kararı ile yerleşik olarak kabul ettiği üzere,Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan hallerde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile seçmene kullandırılan oyların geçerli olduğunun kabulü gerektiği belirtilmiştir. Yüksek Kurul, burada sandık seçmen listesinde yazılı herkesin oy kullanma hakkı bulunduğunu, Anayasanın 67 ve 90/5 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 1 No.lu Protokolün 3 üncü maddesi birlikte değerlendirildiğinde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesi gerektiğini kabul ederek, seçmen iradesine üstünlük tanımıştır.

Gerçekten de, serbest ve demokratik seçim hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 No.lu Protokolün 3 üncü maddesi ile güvence altına alınmıştır.

Ek 1 Protokol 3 üncü madde, sadece milletvekili seçimine ilişkin seçme hakkını düzenlemekle birlikte özü itibariyle serbest seçim hakkını önemsemekte ve koruma altına almaktadır. Zira söz konusu hak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre “gerçekten demokratik siyasal bir rejimin temel ilkelerinden biridir”. Mahkeme “aktif” ve “pasif” seçim hakkı, yani seçime oy kullanarak katılma hakkı ile seçimlerde aday olma hakkı arasında ayrıma gitmektedir. “Pasif” seçim hakları, oy kullanarak katılma hakkı olan “aktif” haklara göre daha az korunmaktadır. Oy kullanma hakkı, kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardandır. Bu nedenle, öğretide oy kullanma hakkı “katılma hakkı” olarak kabul edilmektedir.

Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve seçim mevzuatı hükümleriyle koruma altına alınan temel bir hakkın kullanılması sırasında uyulması gereken kurallara aykırı davranılması halinde, somut olayla ilgili olarak yapılacak olan değerlendirmede; hakkın özünün korunması ve normun yorumunun, gerçekleşmesi beklenilen amaçla uyumlu olması gerekir.

Asıl olan temel bir hakkın korunması olup, hakkın kullanılmasına ilişkin belirlenen usul kuralları hakkın güvenli bir şekilde kullanılmasını temin eden araç niteliğindedir. Bireye tanınan hakkın güvenli şekilde kullanıldığının tespit edildiği hallerde, hakkın kullanılmasının korunmasına yönelik bir araç olan usul hükümlerinden birine aykırılığın, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması mümkün değildir.

31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapılan mahalli idareler seçiminde, sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı bazı sandıklar dahil tüm sandıklarda, itiraz edenin de içinde bulunduğu siyasi partilerce belirlenen beş parti temsilcisi üye, sandık kurulu üyesi olarak görev almıştır. Bundan ayrı olarak siyasi partiler, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere müşahitler de görevlendirmektedir. Bu nedenledir ki, sandık başında seçimi siyasi partilerin yaptığı kabul edilir. Oy verme işlemleri, oyların sayımı ve dökümü, buna ilişkin tutanakların tanzimi, beşi siyasi parti temsilcisi olan yedi kişilik sandık kurulu tarafından birlikte gerçekleştirilmektedir.

Özgür iradesi ile seçme hakını kullanan seçmenden, sandık kurulu başkanı ve üyelerini denetleme görevi beklenemez. Bu sorumluluk seçimi yöneten idarelere aittir. Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması, seçmene yüklenecek bir kusur değildir. Bu nedenle, bu sandıklarda oy kullanan seçmenin oyunu geçersiz kabul ederek iradesinin yok sayılması, Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve seçim mevzuatı ile güvence altına alınan en temel yurttaşlık haklarından olan seçme hakkının özüne müdahale anlamı taşır.

Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda, sandık başı işlemlerine, itiraz edenin temsilcisi olan siyasi partili üye dahil hiçbir kimsenin itirazı vuku bulmamıştır. Sandık kurulunca tutulan tutanaklar, hiçbir itirazî kayıt ileri sürülmeksizin birlikte imza altına alınmıştır. Bu sandıklarda kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının, seçmenin oyunu yönlendirdiği, değiştirdiği veya etkilediği yönünde aynı sandık kurulunda görevli olan beş siyasi partili sandık kurulu üyesinin herhangi bir şikayeti veya itirazı olmamıştır.

Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda, oy kullanan seçmenin oyunun, hangi neden ve gerekçeyle geçersiz sayılması gerektiğine ilişkin itiraz eden tarafından hiçbir somut kanıt ve belge sunulmamıştır. Seçim hukukuna egemen olan serbest, genel oy, eşit, tek dereceli, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerinin hangisinin kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı tarafından ihlal edildiği, hiçbir şekilde ortaya konulmamıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, seçimin sonucuna ne şekilde etki ettiği hususunda somut hiç bir kanıt ve belge sunulmaksızın sadece sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda kullanılan oyların tamamının geçersiz sayılarak 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul ilinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimin iptali ve yenilenmesine karar veren çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Üye
Kürşat HAMURCU

- KARŞI OY -

Adalet ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan YAVUZ tarafından Kurulumuz Başkanlığına verilen 16/04/2019, 20/04/2019 ve 22/04/2019 tarihli dilekçelerde; 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin, Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesinde müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesinin istenilmesi üzerine, Kurulca;31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin yenilenmesine, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen mazbatanın iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Anayasanın “Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları” başlıklı 67. Maddesinin birinci fıkrasında vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasının katılma hakkına sahip oldukları, ikinci fıkrasında ise, seçimlerin ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılacağı kuralı bulunmaktadır.

“Seçimlerin genel yönetim ve denetimi başlıklı 79. Maddesinin birinci fıkrasında, seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağı ikinci fıkrasında da, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevinin Yüksek Seçim Kurulunca yerine getirileceği kuralına yer verilmiştir.

“İl seçim kurulu ve başkanlarının şikayet üzerine verecekleri kararlarla, sair kararlarına ve tutanaklara itiraz ve olağanüstü itiraz” başlıklı 130. maddesinin üçüncü fıkrasında olağanüstü itirazın seçimin neticesine müessir haller ve olaylar sebebiyle seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip kurullara yapılacağı, dördüncü fıkrasında; olağanüstü itiraz dilekçesinde, ihbar ve iddia olunan olayların mahiyetinin ve talebin gerekçesinin, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin itiraz dilekçesine bağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Demokrasilerde gerçekleşmiş ve sonucu alınmış bir seçimin iptal edilmesi en son başvurulacak olağanüstü ve istisnai bir tedbirdir. Bu nedenle seçimin iptali istemiyle yapılan itirazlar hakkında karar verme yetkisine sahip kurulların, gerçekleştiği iddia olunan olayların mahiyetini, gösterilen delilleri, belgeleri ve hukuki sebepleri bir arada değerlendirmesi, seçimin düzen ve dürüstlük içinde yapılıp yapılmadığını, Anayasanın 67. maddesinde sayılan esaslara uyulup uyulmadığını irdelemesi, iddia edilen hususların seçimin sonucuna tesir edip etmediğini tespit etmesi tüm bunları yaparken Anayasa ile teminat altına alınan seçme ve seçilme hakkının özünü zedelememesi gerekmektedir.

Yüksek Seçim Kurulunun hem seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde yapılmasını sağlama görevi, hem de seçimlerden sonra yapılan yolsuzluk, itiraz ve şikayetleri kesin karara bağlayarak seçim sonucunu tescil etme görevi bulunmaktadır.


  Yukarıda belirtilen ilke ve esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle öncelikle bazı sandık kurulu başkanlarının ilçe seçim kurullarınca kamu görevlisi olmayan kişilerden belirlenmesinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için tek başına, yeter sebep olup olmadığının, bilahare de bu itirazın hangi hallerde seçim sonucuna müessir görüleceğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 24. maddesinde;

“Sandık kurulları Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen tarihte kurulur.

Bu kurulların asıl ve yedek üyeleri, her seçim çevresinin yerel özellikleri gözönüne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde göreve başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışmaya devam ederler…” kuralı,

“Sandık kurulu başkanının belirlenmesi” başlıklı 22. maddesinde;

“İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder…”

“Sandık kurulu üyelikleri” başlıklı 23. maddesinin sondan ikinci fıkrasında;

“Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır”

“Kurullarda görev alamayacak olanlar” başlıklı 26. maddesinde;

“İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler.

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler.” Kuralı,

“Kimlerin itiraz edebileceği” başlıklı 110. maddesinde;

“Bu kanunda gösterilen kurulların veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekilleri itiraz edebilirler.” Kuralı

“Sandık kurullarına ait itiraz ve şikayet” başlıklı 119. maddesinde ise;

“Sandık kurullarının teşkiline dair, ilçe seçim kurulu veya başkanı tarafından yapılan işlemlerin düzeltilmesi için, bu işlemlerin neticesinden itibaren en geç iki gün içinde şikayet yoliyle düzeltilmesi istenebilir.

Şikayetin reddine dair olan kararlara karşı, bildirilmesinden veya tebliğinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunur. İl seçim kurulları, iki gün içinde kesin karar verirler.

Bu şikayetin yapılmamış olması sandık kurulunun teşekkülüne karşı itiraza engel değildir.

Ancak, bu itirazın teşekkülünden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna yapılması şarttır.

İl seçim kurulunun vereceği karar kesindir.”

Kuralı yer almaktadır.

Yukarıdaki Kanun hükümlerinden, sandık kurullarının Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen tarihte kurulacağı, sandık kurulu başkanlarının Mülki amir tarafından gönderilen listede yer alan kamu görevlileri arasından ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme suretiyle belirleneceği, ad çekme işleminin ilçe seçim kurulu huzurunda yapılacağı, bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkanının seçim günü göreve gelmemesi halinde kamu görevlileri arasından belirlenen üyenin, bu üyenin de bulunmaması durumunda sandık kurulunun siyasi partiler tarafından belirlenen 5 üyesinden en yaşlı olanının kurula başkanlık edeceği, sandık kurulunun teşkiline dair Kanunun 22. ve 23. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin 110. maddesinde sayılan itiraz hakkı olanlar tarafından şikayet ve itiraz yoluyla en geç iki gün içinde düzeltilmesinin istenebileceği, itirazın il seçim kuruluna yapılması gerektiği ve il seçim kurulunun itiraz üzerine vereceği kararın kesin olduğu anlaşılmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanarak ilan edilen 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde uygulanacak seçim takvimine göre tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul İlçe Seçim Kurullarında da 26/02/2019 tarihinde sandık kurullarının teşkilinin yapıldığı, şikayet ve itiraz için süreler öngörüldüğü, il seçim kurulunun itirazlar hakkında kesin olarak karar verme süresinin son günü olan 2 Mart 2019 tarihinde de kesinleştirildiği görülmektedir.

Olağanüstü itiraz dilekçesi ve ekleri incelendiğinde itiraz eden parti tarafından İstanbul İlinde sandık kurullarının teşkili işlemlerine karşı seçim takviminde belirtilen süreler içinde şikayet ve itiraz yolunun kullanılmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan ilçe seçim kurulu üyelikleri 298 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca belirlenmekte olup, anılan maddedeki koşulları taşıması nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisinin İstanbul İlçe Seçim Kurullarının tamamında bir asıl ve bir yedek üyesi bulunmaktadır. Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemlerinin, ilçe seçim kurulu huzurunda yapıldığı gözönüne alındığında itiraz eden partinin sandık kurulunun teşkilinden habersiz olduğu söylenemez. Kaldı ki kura işleminin yapılmadığı, ya da sandık kurullarında görev alan kişilerle ilgili kendilerine bilgi verilmediği iddia edilse dahi, bu işlemlerin yapılmamış olmasına karşı da süresi içinde şikayet ve itiraz yolu açık olduğundan, bu sürelerin geçirilmesinden ve seçimin sonuçlanmasından sonra seçimin iptal sebebi olarak ileri sürülemez.

Genel kabul gören anlayışa göre seçim hukuku usul hukuku olarak nitelendirilmektedir. Kısa süre içerisinde seçimlerin yapılması ve kesinleştirilmesi gerektiğinden, seçim sürecinde yapılacak işlemler ve bu işlemlere karşı yapılacak itirazlar gün ve hatta saatlerle sınırlandırılmakta, bu süreler geçtikten sonra Kanunda belirtilen istisnalar dışında kesinleştirilmiş işlemlere dayalı olarak bir sonraki aşamaya geçilmektedir. Seçmen listelerinin kesinleştirilmesi, adaylıkların kesinleştirilmesi ve sandık kurullarının teşkili bunlara örnektir. Aksi taktirde her aşamada bir önceki sürecin tartışmaya açılması, seçimin sonuçlandırılmasını imkansız hale getireceği gibi seçmenlerin seçimlere duyduğu güveni de sarsacaktır.

İdari işlemlerin kesinliği ilkesi ve bu işlemlerdeki şekil sakatlığının hukuki sonuçlarının irdelenmesi:

Esasen kural olarak idari işlemler kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemlerdir. Ancak Kanunun işlemin kesinleşmesi için itiraz sürecinin tüketilmesini öngördüğü durumlarda, kesinleşme için ya öngörülen sürede itiraz edilmemesi ya da yapılan itirazın yetkili merciler tarafından reddedilmesi gereklidir. İdari işlem kesinleştikten sonra kesin ve yürütülmesi zorunlu hale gelir ve hukuka uygunluk karinesinden faydalanır. Uygulanması sonucu ortaya çıkan hukuki sonuçlar da hukuken meşrudur. İşlemin uygulanması ve hukuki sonuçlarının doğmasından sonra Kanunun öngördüğü bir yol kullanılarak “şekil yönünden sakat” olduğu iddiasıyla itiraza konu edilmesi ve doğurduğu hukuki sonuçların ortadan kaldırılmasının istenilmesi durumunda sakatlığın sonuçlara esaslı şekilde etkili olup olmadığına bakmak gerekir. Şekil sakatlığının, işlemin doğurduğu hukuki sonuçlara esaslı bir etkisinin olmadığının ve bu sakatlığın idarenin kusurundan kaynaklandığının tespiti halinde işlemin uygulanmasına bağlı olarak ortaya çıkan hukuki sonuçların da korunması gerekir. Dolayısıyla her şekil sakatlığı, idari işlemin ve hukuki sonuçlarının ortadan kaldırılması sonucunu doğurmaz.

298 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca ilçe seçim kurulu başkanının yaptığı sandık kurulu başkanlarını belirleme işlemi idari nitelikli işlem niteliğindedir.

Dolayısıyla itiraz dilekçesinde; bu belirleme işleminin seçimin sonucuna esaslı bir etkide bulunduğu kanıtlanamadığı takdirde birçok işlemin uygulanması ile beliren seçim sonucunun, tek bir işlemdeki şekil sakatlığı nedeniyle ortadan kaldırılması hukuka aykırıdır.

Sandık Kurulu Başkanının kamu görevlisi olmasının seçimlerin tarafsızlık içinde yapılmasının teminatı olduğu iddiasına gelince;

298 sayılı Kanunun “Sandık kurulu başkanının belirlenmesi” başlıklı 22. Maddesinin 13/03/2018 tarihli 7102 sayılı Kanunun 3. maddesi ile değişiklik yapılmadan önceki halinegöre, sandık kurulu başkanlarının; ilçe seçim kurulu başkanının, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur-yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenleyeceği, kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her birinin de birer liste düzenleyerek başkanlığa vereceği, bu şekilde düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında ad çekilerek belirleneceği şeklinde iken, anılan maddede değişiklik yapılarak tamamının kamu görevlileri arasından belirlenmesi öngörülmüştür.

Kanun koyucunun, sandık kurulu başkanının, belirleme aşamasında kamu görevlisi olmasını benimsediği, ancak maddenin devamında bu şekilde belirlenen başkanın ve memur üyenin oy verme günü göreve gelmemesi halinde siyasi partilerin bildirdiği beş üyeden en yaşlı olanın kurula başkanlık edeceğini öngörmekle de, kamu görevlisi olmasını mutlak bir koşul olarak görmediği anlaşılmaktadır.

Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmasının seçimlerin tarafsızlık içinde yapılmasının teminatı olduğu iddiasının kabulü halinde Kanunun önceki haline göre kamu görevlisi olmayan başkanların görev aldığı tüm seçimlerin bu teminattan yoksun gerçekleştirildiği ve tarafsızlık ve dürüstlük ilkesinin sadece kamu görevlilerine has bir özellik olduğu gibi bir sonuç çıkar ki, kanun koyucunun böyle bir amaç ve düşünce ile hareket ettiği düşünülemez. Bu nedenledir ki, kanun koyucunun, seçim günü işlemlerinin düzen içinde yapılması konusunda kamu görevlisi başkanın belirli bir yeterliliğe sahip olabileceği amaç ve düşüncesiyle bu değişikliği yaptığının kabulü zorunludur.

Kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmesinin seçimin sonucuna müessir olduğu iddiasına gelince;

Kurulumuzun 28/12/2018 tarihli, 2018/1129 sayılı kararına ekliSandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 138 Sayılı Genelge’nin;

“Oy verme gününde sandık kurulunun toplanma zamanı ve hemen yapacağı işler” başlıklı 24. maddesinde;

“…

Sandık kurulu; and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işini bitirdikten sonra hazır bulunanlar önünde ilçe seçim kurulu başkanlığından teslim aldığı ve filigranlı kâğıttan üretilmiş, üzeri numaralanıp mühürlenerek paketlenmiş birleşik oy pusulası paketini açıp, tümünü sayar; birleşik oy pusulalarının her birinin arkasını sandık kurulu mührü ile mühürler ve birleşik oy pusulalarının sayısı ile her birinin arkasının sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir.

Sandık kurulu ilçe seçim kurulundan teslim alınan filigranlı kâğıttan üretilmiş ve ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan sarı renkte bastırılmış olan oy zarflarını sayar, her zarfın üzerine sandık kurulu mührünü basar ve zarfların sayısı ile her birinin ön yüzünün sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir.

…”

Anılan Genelgenin sandık kurullarının görev ve yetkilerinin düzenlendiği 6. maddesinde;

“…

ç) Görev yaptığı sandığın seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da, başka bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, bina sorumlularına, görevli olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ilçe seçim kurulundan aldıkları (seçmen oldukları ve hangi seçimde oy kullanabileceklerini gösteren) belgelere istinaden oy kullandırmak, oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazmak, imzalarını almak ve belgeleri ilçe seçim kuruluna teslimetmek,

d) Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek,

e) Hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulaları, sandık kurulunca düzenlenen tutanaklar, sayım ve dökümde kullanılıp alt tarafı kurulca imza edilen sayım cetvelleri, hesaba katılmayan, geçerli sayılmayan veya itiraza uğrayan oy pusulaları ve hesaba katılmayan zarflar, tutanak defteri, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler halinde kurulun mührü ile mühürlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından imzalanıp bir torbaya konularak, kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna, sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslimini sağlamak (Kurulun diğer üyeleri ile müşahitler de isterlerse ve taşıtta yer varsa veya taşıt kendileri tarafından sağlanmak suretiyle katılabilirler.) (298/107-1-2),

f) Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek şikâyet ve itirazları incelemek ve karara bağlamak, kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak (298/71-3-4),

g) Sandık kurulu tutanak defteri ile gerekli diğer tutanakları düzenlemek ve altını imzalamak,

ğ) Oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemler ve sandıkla ilgili kararları vermek,

h) Sandık kurullarının kararları, oyların sayımı ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine yapılan itirazları ilçe seçim kuruluna göndermek (298/128-3),

ı) Bütün seçim türleri için tek tutanak defteri kullanmak,

i) Kanunlarla ve Yüksek Seçim Kurulu genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak (298/71-6).”

şeklinde sayılmıştır.

“Sandık kurulu başkanının öncelikle yapacağı işler” başlıklı 7. maddesinde;

“Sandık kurulu başkanı; il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde oy verme gününden önceki Cuma günü ilçe seçim kurulu başkanından, il ve ilçe merkezlerinde ise, oy verme günü saat 05.00’te bina sorumlusu veya bina sorumlusu bulunmayan yerlerde ilçe seçim kurulu başkanından veya görevli geçici ilçe seçim kurulu başkanından aşağıda yazılı oy verme araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim almak ve zamanında sandık yerinde bulundurmak zorundadır (298/68).

Sandık kurulu başkanınca;

a) Görevli olduğu sandık için ağzı mühürlü kese içine konulmuş numaralı sandık kurulu mührü ve iki adet "TERCİH" veya "EVET" yazılı mührü,

b) Kapalı oy verme yerleri sayısına eşit miktarda siyasi parti adaylarını ve varsa bağımsız adayları gösteren listeler (Örnek: 73, Örnek: 74, Örnek: 75),

c) Kapalı oy verme yerine asılacak Örnek: 19 sayılı “Açıklama Levhası”,

ç) Kapalı oy verme yerine asılacak Örnek: 20 sayılı “Uyarı Levhası”,

d) Oy verme kabini ve oy sandığı (Ayrıca, birleştirme yapılan muhtarlık var ise o muhtarlıkların sandıklarına yapıştırılacak muhtarlığın ismi yazılı levhaları ve karışıklığa meydan vermemek için bu sandıklarda oy kullanacak seçmenlerin oyunu kullanacağı karton kabinleri),

e) Belediye başkanlığı (büyükşehir belediye başkanlığı dâhil), belediye meclisi üyelikleri, il genel meclisi üyelikleri seçimleri için ayrı ayrı olmak üzere, üstü il seçim kurulu tarafından numaralanıp mühürlenmiş ve sandık seçmen sayısının % 15'i kadar fazla sayıda hazırlanmış olan birleşik oy pusulası paketleri (2972/18-h),

f) Mahalle ve köy seçimlerinde kullanılmak üzere yeteri kadar boş beyaz kâğıt,

g) Filigranlı kâğıttan üretilmiş ve ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi bulunan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan (SARI) renkli oy zarflarına ait paketi (298/78),

ğ) Oy sandıklarının önüne yapıştırılacak sandık numarasını gösterir levha,

h) Istampa, ıstampa mürekkebi, mühür mumu ve sicim ile sayfaları ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş tutanak defteri, sayım cetvelleri ve tutanak kâğıtları, tükenmez kalem,


  ı) Her sayfası ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlü ve sonu onaylı olan tek imza sütunlu iki nüsha sandık kurulunca kullanılacak sandık seçmen listesi (Örnek: 2) ve ceza infaz kurumlarında kurulan sandıklar için ise ilçe seçim kurulu başkanınca her sayfası mühürlü ve sonu onaylı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listesi (Örnek: 2/A),

i) Sahiplerine verilememiş olan seçmen bilgi kâğıtları (Örnek: 6),

j) Sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösterir 3 (üç) adet 138 sayılı Genelge (Genelgelerden bir adedi başkana, bir adedi kursa katılan memur üyeye verilir; bir adedi de yedek olarak torbaya konulur.),

k) Sandık kurulu başkan ve üyelerinin, bina sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu başkan ve üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin hangi seçimde oy kullanma haklarının bulunduğuna dair belgeler (Örnek: 142) ve diğer gerekli araçlar (298/94),

l) Her seçim için oy pusulasındaki siyasi parti ve bağımsız aday sayısından beş fazla sayıda sandık sonuç tutanağı (298/105),

m) İmza cetveli

ilçe seçim kurulundan, bina sorumlusundan veya muhafaza edildiği yerden temin edilir.

Yukarıda sayılan araç ve gereçleri teslim alan sandık kurulu başkanı, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından daha önce kendisine adı bildirilen bina sorumlusu ile haberleşerek sandığın götürüleceği gün ve oy verme günü binada hazır bulunmasını ister (298/74).”

“Oy verme” başlıklı 31. maddesinde;

“A) Oy vermeden önceki işler;

Sandık kurulu önüne alınan seçmen, oyunu kullanmadan önce kimlik belgesini ve varsa seçmen bilgi kâğıdını başkana verir ve kimliğini ispat eder.

Sandık kurulu başkanı, oy verme işlemini izlemek üzere kurul üyeleri arasında iş bölümü yaparak ayrı ayrı görevlendirir. Üyelerden biri, seçmenin oy verme işlemini takip ederek karışıklığa meydan verilmemesini ve seçmenin oyunu sandığa atmasını ve kendilerinin önünde bulunan oy pusulaları ile oy zarflarının kaybolmamasını sağlar. Diğer bir üye ise sandık seçmen listesinin imza bölümünü takip ederek sandık önüne alınan seçmenin sandık seçmen listesinden adını bulur.

B)Oy verme işlemi;

“…Başkan, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile birleşik oy pusulalarını, hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkalarının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterdikten sonra “TERCİH” veya “EVET” mührünü seçmene vererek kapalı oy verme yerini gösterir….” denildikten sonra oyu nasıl kullanacağı hususunda seçmenin bilgilendirilmesine ilişkin görevlerine yer verilmiştir.

138 sayılı Genelgenin sandık kurulu başkanının görev ve yetkilerine ilişkin maddelerinin birlikte incelenmesinden;

Sandık kurulu başkanının tek başına yapabileceği işlerin, sandık alanında düzenin sağlanması, sandık kurulu üyeleri arasında işbölümü yapılması ve seçmenlere nasıl oy kullanacağı hususunda bilgi verilmesi ile sınırlı, idari nitelikli işler olduğu; oy verme öncesi, oy verme süresi, sayım döküm ve tasnif aşamasındaki seçimin güvenliğine ve sonucuna müessir olabilecek tüm iş ve işlemlerin ise, yedi kişilik sandık kurulu tarafından alındığı ve birlikte tutanağa geçirildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanlarının görev yaptığı sandıklarda kullanılan oyların geçersiz sayılması ve bu nedenle geçersiz sayılan oyların toplamının seçim sonucuna tesir etmesi durumunda seçimin iptal edilebilmesi için, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanlarının her birinin, oy verme gününde yaptıkları işlemlerde yanlı davrandıkları, seçmenin iradesine etki ettikleri, Kanun ve Genelge hükümlerine aykırı işlem yaptıkları, gizli oy açık sayım ilkesine uymayan tutum ve davranışlar sergilediklerinin somut delil ve gerekçelerle kanıtlanması gerekmektedir.

298 sayılı Kanunun “İKİNCİ KESİM” altında yer alan ve şikayetin ‘Tarifi ve mercii’ başlıklı 116. maddesinde;

‘Şikayet, kütüklerin düzenlenmesi ile görevli ilçe seçim kurulu başkanlariyle, kütüklerin düzenlenmesine memur edilen sair kimselerin ve il, ilçe seçim kurullariyle sandık kurullarının veya kurullar başkanlarının bu kanunun verdiği yetkilere dayanarak yaptıkları işlemlere ve aldıkları tedbirlere ve bunlara benzer sair muamelelerine veya herhangi bir kimsenin bu kanunun koyduğu yasak hükümlerine aykırı hareketlerine karşı bu işlemlerin, tedbirlerin sair muamelelerin düzeltilmesi, veyahut kanunun koyduğu yasaklara uymayanların, bu hareketlerinin önlenmesi maksadiyle yapılan müracaatlardır. Şikayet bu kurullara veya başkanlarına veya sair görevlilere sözlü veya yazı ile 110 uncu maddede gösterilenler tarafından yapılır.’ Kuralı,

“İtirazın şekli” başlıklı 112. maddesinde;

“İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bastırılır.

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır.

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki halde de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, itiraz yapana alındı belgesi verilir. İtirazlar seçim kurulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı bulunamazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır. Savcı yapılan itirazın kaydını işleyerek hemen seçim kurulu başkanına gönderir.

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir yazı ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz edebileceklerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildirilir. Parti adına itiraz edeceklerden kimlik aranmaz.

İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili seçim kurulu temin eder.

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lazımdır.” Kuralı,

“İl seçim kurulu ve başkanlarının şikayet üzerine verecekleri kararlarla, sair kararlarına ve tutanaklara itiraz ve olağanüstü itiraz” başlıklı 130. maddesinin olağanüstü itirazı düzenleyen dördüncü fıkrasında;

“Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır.” Kuralı,

Aynı maddenin son fıkrasında ise;

“Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur.”

Kuralı bulunmaktadır.

112. maddede; gerekçesi belirtilmeyen ve delilleri gösterilmeyen itirazların incelenmeyeceği, 130. maddede ise, itiraz eden tarafından ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyan edilmesi, delillerin gösterilmesi ve belgelerin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi gerektiği, aksi halde bu koşulu taşımayan dilekçelerin reddolunacağı belirtilmekle, “ispat yükü” itiraz edene yüklenmiştir.

Olağanüstü itiraz dilekçesinin eki belgeler arasında kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanları hakkında; oy verme günü kanunun verdiği yetkilere dayanarak yaptıkları işlemler, aldıkları tedbirler ve kanunun koyduğu yasaklara aykırı davranışları nedeniyle sözlü ya da yazılı bir başvuruda bulunulduğuna veya 112. madde uyarınca seçim kurullarına itiraz edildiğine ilişkin bir belge sunulmadığı gibi, itiraz dilekçesinde de sandık numarası ve isim belirtilmek suretiyle somut bir olayın mahiyetinden bahsedilmemiştir.

Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanlarının oy verme günü yaptıkları işlemlerde ve aldıkları tedbirlerde 298 sayılı Kanuna ve Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan Genelgelere aykırı davrandıkları, şüpheli tutum ve davranış sergilediklerine ilişkin delil ve gerekçe gösterilmediğinden, kesinleşmiş sandık kurulu oluşumuna dayalı olarak yapılan itirazın reddi gerekmektedir.

Nitekim Yüksek Seçim Kurulu, geçmiş seçimlerde benzer sebeplerle yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlarda benzer gerekçelerle seçimlerin iptali talebini reddetmiştir.

Örneğin; Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığınca 29 Mart 2009 Pazar günü Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi Oluközü Beldesinde yapılan Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinde 1058 ve 1061 nolu sandıklarda görev yapan iki kişinin aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisinden Oluközü Beldesi Belediye Meclis Üyesi adayı olduğundan bahisle yapılan itirazın reddine dair Akdağmadeni İlçe Seçim Kurulu kararının,sandık kurulunun 298 sayılı Kanunun 26. maddesine aykırı oluşturulduğu gerekçesiyle kaldırılmasına ve seçimlerin yenilenmesine ilişkin Yozgat İl Seçim Kurulu kararını itiraz üzerine inceleyen Yüksek Seçim Kurulu “Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez.

Bu nedenle, 29 Mart 2009 Pazar günü Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi Oluközü Beldesinde yapılan Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinin iptaline ilişkin olarak Yozgat İl Seçim Kurulunca verilen 02/04/2009 tarih ve 2009/37 sayılı kararın kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.”gerekçesiyle 29 Mart 2009 Pazar günü Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi Oluközü Beldesinde yapılan Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinin iptaline ilişkin Yozgat İl Seçim Kurulunca verilen 02/04/2009 tarih ve 2009/37 sayılı kararın kaldırılmasına karar vermiştir (03/04/2009 tarih ve 640 sayılı YSK kararı).


  Yine benzer şekilde, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma GÜRKAN tarafından 29 Mart 2009 tarihinde Adıyaman İli Merkez İlçesi Yaylakonak Beldesi Merkez mahallesinde kurulan 2028 ve 2029 nolu sandıklarda, sandık kurulu üyesi olarak görev yapan Zeynel GALAN ve Hüseyin POLATDEMİR’in aynı zamanda belediye meclis üyeliğine aday oldukları, ancak aday olan kişiler 298 sayılı Kanunun 26. maddesine göre sandık kurulunda görev alamayacaklarından, 2028 ve 2029 nolu sandıktan çıkan oyların geçersiz sayılması ve seçimlerin yenilenmesine karar verilmesinin istenilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu tarafından “…Adıyaman 2. Merkez İlçe Seçim Kurulunun 31/03/2009 tarihli, 2009/211 sayılı kararında; 2028 ve 2029 nolu sandık kurulu tutanak defterlerinin incelenmesi sonucunda herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldığından itirazın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Kurulumuzca, dosyadaki belgelerin incelenmesinden, her ne kadar 298 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi uyarınca aday olanların kurullarda yer alması mümkün değil ise de bu aykırılığın seçimin iptaline neden olabilmesi için neticeye müessir olduğunun kanıtlanması gerektiği, muterizlerin bu hususa ilişkin somut kanıt sunmadıkları anlaşıldığından ve 2028 ve 2029 nolu sandıklarda sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanuna ve Yüksek Seçim Kurulu genelgelerine aykırı bir işlem yapıldığına ilişkin somut delil ve gerekçe gösterilmediğinden, Adıyaman Merkez İlçe Seçim Kurulunun 31/03/2009 tarihli, 2009/211 sayılı kararı usul ve yasaya uygun olduğundan, yapılan itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir.”gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir(27/04/2009 tarih ve 1616 sayılı YSK kararı).

Yüksek Seçim Kurulunca; Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Zeki ALÇIN tarafından Ankara genelinde Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin oyların yeniden sayılarak ilanına karar verilmesi istemiyle yaptıkları itirazın reddine dair Ankara İl Seçim Kurulunun 2014/76 sayılı kararının iptali ile Ankara İlinde tüm sandıklar için yeniden sayım döküm işlemi yapılmasının istenilmesi üzerine verilen kararda“…Dilekçede, somut bir sandık numarası, olay ve somut bir delil gösterilmeden sandık kurulu başkanlarının yanlı tutumlarda bulundukları belirtildiğinden, sandık kurullarının oluşumunun gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır…”denildikten sonra, sandık kurullarının oluşumu ve oy verme işleminin tamamlanmasından sandık sonuç tutanaklarının işlenmesine kadar olan süreçteki denetim mekanizmaları açıklanmış ve devamında “…Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, sandık başında seçimi siyasi partilerin yaptığının kabulü gerekir. Yedi kişilik sandık kurulunun beş üyesi siyasi partilerin bildirdiği isimlerden oluşmaktadır. Başka bir anlatımla, sandık kurulu başkanının, sandık kurulunun siyasi partili üyesinin huzurunda bu denli yanlı davranmaya cesaret edemeyeceği değerlendirilmektedir.

298 sayılı Kanun’un 112. maddesinin ikinci fıkrasında delil ve gerekçe göstermeyenlerin itirazlarının incelenmeyeceği öngörülmüştür. Seçim hukukunda disiplin ön plânda tutulduğundan, itirazlarda resen araştırma prensibi geçerli kabul edilmemiş, itirazlarda delil ve gerekçe gösterilmesi veya delilin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi istenilmiştir. Bir anlamda yapılacak itiraz ve şikâyetlerde ciddiyet ve sorumluluk aranmıştır. Öyle ki, anılan Kanun’da itirazlarda sadece gün belirtilmesi ile yetinilmemiş, saat (298 sayılı Kanun md. 128, 130) olarak da gösterilmesi yoluna gidilmiştir. Delil ve gerekçe gösterilmeyen itirazların da incelenmesi usulünün benimsenmiş olması halinde seçimlerin kesinleştirilmesi uzun süreye yayılabileceğinden, bu sürecin uzaması durumunda seçimi yöneten kurullara karşı güvensizlik oluşması kaçınılmaz olacaktır. İtiraz ve şikâyetlerde delil ve gerekçe gösterilmesi kanuni bir zorunluluk olduğundan, hak arama hürriyetine müdahale olarak değerlendirilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Bu durumda, Ankara İl Seçim Kurulunun 2014/76 sayılı kararına yapılan itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.gerekçesiyle itiraz reddedilmiştir(09/04/2014 tarih ve 1199 sayılı YSK kararı).

Kararın Hukuki Güvenlik ilkesine aykırılığı sorunu

Anayasanın 2. maddesinde ifade edilen hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi "belirliliktir”. Bu ilkeye göre, her türlü yasal ve idari düzenlemeler ile yargı kararlarının kişiler ve kurumlar yönünden açık, net, anlaşılır ve ulaşılabilir olması gereklidir. "Belirlilik" ilkesi, aynı zamanda "hukuki güvenlik" ilkesi ile ilintili olup, kişilerin eylem ve işlemlerinin hukuki sonuçlarını, önceden öngörebilmesini sağlar.

Hukuki Güvenlik ilkesi yalnızca yasama ve yürütme değil, yargı yerlerince de gözetilmesi gereken bir ilkedir.

Genel ve soyut nitelikteki Kanun hükümlerinin anlamı, çoğu zaman somut olaylara uygulandığında ortaya çıkar. Bu sebepledir ki yargı yerlerince benzer olaylarda Kanun hükmünün aynı şekilde yorumlanması ve uygulanması yargı kararlarını “öngörülebilir” kılar.

Yargı kararlarının öngörülebilir olması maddi ve hukuki yönden benzer olan ihtilaflarda verilen kararların da benzer olması anlamına gelir.Yüksek Seçim Kurulu yıllar itibariyle “sürekli” ve “tutarlı” bir şekilde seçimlerden önce tesis edilip kesinleşen sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin, seçimlerden sonra seçim iptal sebebi olarak ileri sürülemeyeceğine, bu işlemlerin seçim sonucuna müessir sayılabilmesi için sandık kurulunda görev alması mümkün olmadığı halde görev yapan kişilerin oy verme günü kanun ve genelgelere aykırı işlemler yaptığının delil ve gerekçeleriyle kanıtlanması gerektiğine ilişkin kararlar vermiştir.

Erzurum İli Pasinler İlçesi Karavelet Mahallesinde yapılan seçimlerde muhtar adayı B.Ç. nin kendisinin ve aza listesinde yer alan dört kişinin sandık kurulunda partili üye olarak görevlendirildiği, sandık kurulu başkanı veya herhangi biri tarafından sandıktan kaldırılması gerektiği yönünde uyarılmadığı iddiasıyla muhtarlık seçiminin iptal edilmesi istemiyle yapılan itirazın Pasinler İlçe Seçim Kurulunca reddedildiği, bu karara karşı Erzurum İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz kabul edilerek 06/04/2019 tarihli, 2019/54 sayılı karar ile ihtiyar heyeti adaylarının sandık kurulunda yer alamayacağı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmiştir.

Anılan karara itiraz edilmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından “Erzurum İli Pasinler İlçesi Karavelet Mahallesi 1043 nolu sandık kurulunda üye olarak görev yapan aza adaylarının seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair somut tespit bulunmadığından Erzurum İl Seçim Kurulunun 06/04/2019 tarihli, 2019/54 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.” gerekçesiyle tam kanunsuzluk nedeniyle itirazın kabulüne ve Erzurum İl Seçim Kurulunun 06/04/2019 tarihli, 2019/54 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir (14/04/2019 tarihli, 2760 sayılı YSK kararı).

Yüksek Seçim Kurulu bu kararda 7 kişilik sandık kurulunun 5’inin seçimi kazanan muhtar adayı ve azalardan oluşmasını tek başına seçimin sonucuna müessir hal olarak kabul etmemiş, Kurulda yer alan bu kişilerin “seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair somut tespit” bulunması koşulunu aramıştır.


  İyi Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Mustafakemalpaşa İlçesinde yapılan seçimde 1009, 1082, 1086, 1093 ve 1182 numaralı sandıklarda görevli olan sandık kurulu başkanlarının, aynı zamanda belediyede çalışan müdür ve müdür yardımcısı olmaları nedeniyle tarafsız olamayacakları öne sürülerek, bu durumun tam kanunsuzluk hali olduğu iddiası ile yapılan itiraz üzerine; Yüksek Seçim Kurulu tarafından “Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2018 tarih ve 2018/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine,” karar verilmiştir (20/04/2019 tarihli, 3469 sayılı YSK kararı).

Yüksek Seçim Kurulu belediye seçimlerinde sandık kurulu başkanlarının, belediyede çalışan müdür ve müdür yardımcılarından belirlenmesinin seçimin sonucuna müessir olduğu iddiasıyla anılan sandıklarda yapılan seçimin tam kanunsuzluk hali nedeniyle iptal edilmesi yönündeki talebi; işin esasına girerek sandık kurulu başkanlarının tarafsız olup olamayacakları yönünden bir değerlendirme yaparak karar vermek yerine, kesinleşen işlemlerin seçimlerden sonra seçim iptal sebebi olarak ileri sürülemeyeceği anlamına gelen ve yıllar itibariyle verdiği kararlarla tutarlı bir şekilde “sandık kurullarının kuruluşunun 2 Mart 2019 tarihinde kesinleştiği” gerekçesiyle reddetmiştir.

Yargı mercilerinin istikrar kazanmış içtihatlarını değiştirdiği hallerde bu değişikliği izah eden bir kanun değişikliği yapılmış olması beklenir. Somut olaya bakıldığında 298 sayılı Kanunda “Kanuna aykırı şekilde teşkil edilen sandıklarda kullanılan oylar her koşulda geçersizdir” şeklinde bir kanun değişikliği olmadığına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali talebinin “öngörülebilirlik” ilkesi gereği de reddi gerekmektedir.

İlçe Seçim Kurullarının ihmal ve kusuru nedeniyle seçmenin oyunun geçersiz sayılıp sayılamayacağı sorunu:

Esasen Yüksek Seçim Kurulu zaman içinde “sürekli” ve birbiriyle “tutarlı” şekilde verdiği kararlarla bu hususa açıklık getirmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunca verilen 01/04/1984 tarihli ve 272 sayılı kararda;

“…Gerçekten 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 103/4. maddesi uyarınca, arkasında sandık kurulu başkanlığının mühürü bulunmayan birleşik oy pusulaları muteber değildir. Kurulumuzun bu seçimler dolayısıyla kabul ederek bastırıp gönderdiği 138 numaralı Genelgesinin 47/3. maddesinde de aynı esas tekrarlanmıştır. Kanun koyucunun bu esası benimsemesindeki gayesinin, seçimlerde kullanılacak oy pusulasının dışarıdan temin edilip atılmasını ve böylece seçime hile karıştırılmasını önlemek olduğu kuşkusuzdur

Görüldüğü üzere oy pusulalarının dışarıdan temin edildiği yolunda bir iddia yoktur. Olay tamamen, bu konuda eğitilmediği anlaşılan sandık kurulunun hatasından kaynaklanmaktadır. Seçmen, kendisine sandık kurulunca verilen oy pusulalarını alarak oyunu kullanmıştır. 298 sayılı Kanunun 103/4. maddesi gayesine uygun olarak yorumlandığında, bu sandıkta kullanılan bahse konu seçimlere ait oy pusulalarının geçersiz sayılması, olayımız bakımından, seçmenin iradesini ve hakkı şekle mahkûm edecek sonuçlara götürür. Açıklanan hukuki ve maddi olgular nedeniyle itiraz kabul edilmesi ve 35 No.lu bahse konu sandıktaki sonuçların da nazara alınarak seçim sonuçlarının belirlenmesine karar verilmelidir…” denilmiştir.

Keza Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan hallerde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesi gerektiğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 16/04/2017 tarihli ve 2017/560 sayılı kararının, Kanun ve Genelge hükümlerine açıkça aykırı olduğundan bahisle 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasının olağanüstü itiraz yoluyla iptal edilmesi istemiyle yapılan başvuru üzerine verdiği 19/04/2017 tarih ve 573 sayılı kararı ile yıllar itibariyle verdiği kararlarla uyumlu şekilde;

“…Münferit de olsa bazı sandık kurullarının 298 sayılı Kanunun 77. maddesinin dördüncü fıkrasındaki görevini yapmaması, netice itibariyle yukarıda özetlenen usule uygun olarak sandık kurullarına ulaştırılan oy pusulası ve zarf kullanılmak suretiyle gerçekleşen oylamada, seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen Anayasal hakkını kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır.

Oy kullanma işleminin; seçim güvenliğini sağlamaya yönelik ve sahte oy kullanılmasını engellemek amacıyla getirilen kontrol mekanizmalarına uygun olarak, Yüksek Seçim Kurulunca üretildiğinden kuşku bulunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde, sandık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir. Aksine bir uygulama, bu hakkı korumak için getirilen ve araç niteliğinde olan usul kurallarından sadece birinin ihlalinin, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde uygulanması sonucunu doğurur ki; bu sonuç, beklenilen amaca aykırıdır.

Bu nedenledir ki, Yüksek Seçim Kurulunca geçmiş yıllarda istikrarlı olarak, Yüksek Kurul tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan hallerde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile seçmene kullandırılan oyların geçerli olduğu kabul edilmiştir.

Sandık seçmen listesinde yazılı herkesin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Anayasanın 67 ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 1 No.lu Protokolün 3. maddesi serbest seçim hakkı bakımından birlikte değerlendirildiğinde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesi anılan Kanun ve Genelge hükümlerinin amacına aykırılık oluşturmamaktadır” gerekçesiyle itirazın reddine karar vermiştir.

Kaldı ki 298 sayılı Kanunun 101. maddesinde “Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçerli değildir.” kuralı olmasına karşın, anılan Kanunun hiçbir maddesinde “Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının görev yaptığı sandıklarda kullanılan oylar geçersizdir” şeklinde bir kural yoktur. Ayrıca sandık kurulu başkanının belirlenmesi işlemi şikayet ve itiraz yoluyla denetlenebilen bir işlemdir.

Bu itibarla, kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptıkları sandıklarda, 5 üyesi siyasi partiler tarafından belirlenen 7 kişiden oluşan sandık kurullarınca, oy verme günü işlemleri Kanun ve Genelgelere uygun şekilde yapılmış, seçmen özgür iradesi ile oyunu kullanmış, gizli oy açık sayım ilkesine uyulmuş, sayım döküm ve tasnif işlemleri adaylar, müşahitler ve vatandaşların huzurunda şeffaf ve dürüst şekilde yapılmış, sandık sonuç tutanağı düzenlenmiş ve bu tutanaklar ilçe birleştirme tutanaklarına girilmiş, Ak Partili üyenin de görev yaptığı bu sandıklarda sayılan hususların yerine getirilmediğine ilişkin her hangi bir şikayet ve itirazda bulunulmamış ise, seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen, ilçe seçim kurulu başkanının kusur ve ihmaliyle sandık kurulu başkanının kanuna aykırı belirlenmiş olması nedeniyle Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan seçme hakkının özünü ortadan kaldıracak şekilde o sandıklarda kullanılan oyların geçersiz sayılması hukuken mümkün olmadığından olağanüstü itirazın bu sebeple de reddi gerekmektedir.

Suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin kısım yönünden:


  Öncelikle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde İstanbul İlindeki 31.186 sandıkta görev yapan sandık kurulu başkanının 754’ünün Kamu görevlisi olmayan kişilerden belirlenmesi Kanun hükmüne aykırı olmakla birlikte, yukarıda açıkladığım gerekçelerle bu aykırılık seçim sonucuna müessir değildir.

Kurulumuzca verilen 23/04/2019 tarihli ara kararına gelen cevapların değerlendirilmesinden; 754 kişiden 532’sinin özel okullarda öğretmenlik yaptığı, Mülki amirler tarafından yerleşim yeri adresi esasına göre bildirilen sayının yeterli olmaması, ilk belirlemeden sonra mazeret bildirenler nedeniyle meydana gelen boşalmaların seçim takvimi gereği hızlıca doldurulması zorunluluğunun bulunması ve personelin 2018 yılında yapılan Kanun değişikliğini içselleştirmemiş olması gibi nedenlerle İstanbul İlindeki 76 ilçe seçim kurulundan 65’inde benzer hatanın yapıldığı anlaşılmaktadır.

İdari işlemlere karşı açılan iptal davalarında işlemin kanuna aykırı bulunarak iptal edildiği her durumda işlemi tesis eden kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmamaktadır.

Kaldı ki; 298 sayılı Kanun hükümlerine göre seçim suçlarına ilişkin soruşturmalar genel hükümlere göre doğrudan Cumhuriyet savcılarınca yapılmaktadır.

Bu gerekçelerle kararın, suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin kısmına katılmıyorum.

Kısa kararda yer verilmeyen ancak, gerekçeli kararda seçimin iptal sebebi olarak gösterilen hususlara gelince:

Usul yönünden:

Yüksek Seçim Kurulunun 6 Mayıs 2019 tarihinde yapılan toplantısında itiraz eden Adalet ve Kalkınma Partisinin seçimin iptali için ileri sürdüğü sebeplerden sandık kurulu başkanlarının 298 sayılı Kanunun 22. maddesine aykırı olarak belirlendiği ve bu durumun da seçim sonuçlarına müessir olduğu iddiası dışındaki sebepler kabul edilmemiştir. Toplantı dağılmadan hazırlanıp anında açıklanan kısa kararda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin, sandık kurullarının Kanuna aykırı oluşturulduğu ve bunun da seçim sonuçlarına müessir olduğu gerekçesiyle iptal edildiği ilan edilmiştir.

Kısa karar hüküm niteliğinde olup, gerekçeli kararın hükümle uyumlu olması gerekir. Gerekçeli karar, açıklanan hükmün gerekçelerinin gösterilmesinden ibaret olup, gerekçeli kararda hükmün dayandığı sebepten farklı sebeplere dayanılması, ilan edilen hükmün hem muhalif kalan üyeler hem de ilgililer tarafından denetlenmesini zorlaştırır.

Hal böyle olmasına karşın, gerekçeli kararda, sayım döküm cetvellerine ilişkin eksiklikler ile kısıtlı seçmenlerin oy kullanması, ölü, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin yerine oy kullanılması, seçimin sonucuna müessir olmamakla birlikte usulsüzlük olarak değerlendirilip, seçimin iptal edilmesine ilişkin gerekçeler arasında yer verildiği görülmekle, gerekçeli kararın yazılmasından sonra muttali olduğum bu hususlara ilişkin de görüş belirtmek gerekmiştir.

18 sandıkta sayım döküm cetveli bulunmadığı hususu hakkında:

Sayım döküm cetveli bulunmayan 18 sandık ile ilgili kesin olan tek maddi gerçeklik bu cetvellerin ilçe seçim kuruluna teslim edilmediğidir. 18 sandıkta hiç cetvel düzenlenmediğinin kesin olarak ileri sürülebilmesi için ya sandık kurulu üyeleri çağrılarak beyanlarının alınmış olması veya sandık kurulu üyeleri müşahit ve hazır bulunan vatandaşlar tarafından cetvel düzenlenmediği için yapılmış olan itirazların tutanağa geçirilmesi suretiyle tespit edilmiş olması, ya da ilçe seçim kuruluna bu sebeple itiraz edilmiş olması gerekir.


  Sayım döküm cetveli tutulmadan parti ve adayların aldıkları oyların sağlıklı tespiti yapılamayacağından İstanbul gibi metropol bir şehirde yapılan bir seçimde bu durumun ihmal edilmiş olması hayatın olağan akışına uygun değildir. Üstelik bu tür eksiklikler ilk defa İstanbul seçimlerinde karşılaşılan bir durum değildir. Sayım döküm sırasında tutulan cetvellerin sandık mahallinde unutulması veya genellikle de yeterli sayıda sandık sonuç tutanağı düzenlenmediği için müşahitler tarafından tutanak yerine sayım döküm cetvelinin alınması nedeniyle bu eksikliğin meydana geldiği seçim yönetimi tarafından bilinen bir gerçektir.

298 sayılı Kanunun “DÖRDÜNCÜ KESİM” “Oyların sayımı ve dökümü” başlığı altında yer alan ve 95. maddeden başlayıp 106. maddeye kadar devam eden, 11 madde bir arada değerlendirildiğinde; anılan maddeler uyarınca yapılan tüm işlemlerin 105. maddede düzenlenen Sandık Sonuç Tutanağının elde edilmesine ilişkin hazırlık işlemleri olduğu görülmektedir. Bir sandıkta yapılan seçimin sonucunu gösteren nihai belge Sandık Sonuç Tutanağıdır. Sandığın bulunduğu bina ve yapıda herkesin görebileceği yere asılan, o seçim bölgesinde seçime katılan siyasi partilerin ve bağımsız adayların müşahitlerine ve talep etmeleri halinde sandık kurulunun partili üyelerine verilen ve Kanunun 108. maddesi uyarınca ilçe seçim kurullarınca birleştirme tutanaklarına işlenen tutanak, Sandık Sonuç Tutanağıdır.

Sayım döküm cetveli ise, siyasi partiler veya adaylar tarafından, aldıkları oyların sandık sonuç tutanağına eksik geçirildiği, hiç geçirilmediği veya kaydırma yapıldığı iddiasıyla itiraz edilmesi halinde başvurulacak belge niteliğindedir. Bu sebeplerle itiraz edilmesi durumunda, sayım döküm cetvelleri esas alınarak gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanaklarının uyumlu olması durumunda imza veya mühür noksanlığı önem arz etmemektedir.

Sayım döküm cetvellerinin mevcut olmadığı durumlarda ise, itiraz edilen seçim kurullarınca kimi zaman oy torbaları açılarak geçerli geçersiz değerlendirmesi yapılmaksızın partilerin veya adayların aldıkları geçerli oylar sayılmakta, sandık sonuç tutanağından farklı bir sonuç çıkması durumunda denetim tutanağı düzenlenmekte ve bu tutanak sandık sonuç tutanağı yerine geçmektedir. Kimi zaman da sayım döküm cetveli mevcut olmasa bile sandık sonuç tutanağının oybirliği ile imzalandığı hallerde, sayım döküm cetvelini düzenleyecek olan kurul ile sandık sonuç tutanağını düzenleyen kurulun aynı olması nedeniyle sandık sonuç tutanağına itibar edilerek yeniden sayım yapılmaksızın itirazlar reddedilmektedir.

Nitekim, Yüksek Seçim Kurulunca; Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin 4040, 4078, 4280, 4302, 4320, 4332, 4344, 4358 ve 4359 no’lu sandıkların cetvellerinin torbalarda bulunmaması nedeniyle torbaların açılarak oyların yeniden sayılması istemi üzerine Seyhan 4. İlçe Seçim Kurulunca “…4078, 4280, 4302, 4320, 4332, 4344, 4358 ve 4369 sayılı sandıklara ait cetveller bulunamamış ise de, itiraz eden parti yetkililerinin de imzalarının yer aldığı Örnek: 54/1 sayılı tutanaklarda herhangi bir itirazın yer almadığı, bunun yanında itiraz edenlerce bu tutanak verilerinin yanlış olduğu, kendilerine verilen sandık tutanakları ile çeliştiği yönünde somut bir iddia ve kanıt getirilmediğinden bu tutanaklardaki oyların esas alınmasında bir usulsüzlük görülmemiş ve bu yöne ilişkin itirazların da reddine karar verilmek gerekmiştir.” şeklindeki kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Adana İl Seçim Kurulu kararı yerinde bulunarak muterizlerin tüm taleplerinin reddine karar vermiştir (20/04/2009 tarih ve 2009/1378 sayılı YSK kararı).

Sayım döküm cetvelinin yokluğu sandık sonuç tutanağına itiraz edilmediği sürece önem arz etmemekte, itiraz edildiği durumlarda ise gerektiğinde oy torbası açılmak suretiyle bu eksiklik kısa sürede giderilerek sandık sonuç tutanağı denetlenebilmektedir.


  Nitekim, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 02/04/2019 tarihli, E. 232343 sayılı yazıda; 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Maltepe İlçesine ait 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarının mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeleri sandık tutanakları incelendiğinde, bir kısım sandık kurulunda ihtiyar heyeti adayları için sayım, döküm cetveli tutulmadığından sandık kurulu sonuç tutanağının ihtiyar heyeti üyeleri kısmının tamamen boş olduğu belirtilerek, ilgili sandıklar için ne tür işlem yapılacağı hususunda görüş istenilmesi üzerine “Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; ihtiyar heyeti adayları için sayım döküm cetveli tutmayan sandık kurulu üyelerini çağırıp tamamlatılması gerektiğine karar verilmesi gerekmiştir.” gerekçesiyle bu eksikliğin sandık kurulu üyeleri çağrılıp tamamlatılması gerektiğine karar verilmiştir (02/04/2019 tarih ve 1725 sayılı YSK Kararı).

90 adet sandıkta sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu üyelerinin imzasının bulunmadığı hususuna gelince:

Söz konusu 90 sandığın sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm cetvellerinin karşılaştırılması sonucunda, 86 sandıkta partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayılarının sayım döküm cetvellerindeki oy sayıları ile aynı olduğu, sadece 4 sandığın birinde yalnızca AkParti’nin oylarının 1 oy fazla (Bağcılar 4002 nolu sandık), iki sandıkta 2 oy fazla (Fatih 1119 numaralı sandık ve Adalar 1029 numaralı sandık),bir sandıkta da 4 oy fazla (Bağcılar 1069 numaralı sandık) yazıldığı, diğer partilerin ve bağımsız adayların oy sayılarının ise sayım döküm cetvellerindeki sayılarla aynı olduğu görülmektedir. Bu tespite göre, anılan sandıklarda sayım döküm cetvellerinin tutulduğu, oyların tespitinin yapıldığı ve sandık sonuç tutanaklarına geçirildiği, ancak aynı zaman diliminde bir arada bulunan ve sandık sonuç tutanağını itiraz şerhi koymaksızın imzalayarak hep birlikte sandık sonucunu teyit ve doğruluğunu taahhüt eden sandık kurulu üyelerinin, sayım döküm cetvellerini imzalamayı ihmal ettiği anlaşılmaktadır.

Gerekçeli kararda “…Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir” denilmektedir.

298 sayılı Kanunun130. maddesinde olağanüstü itirazlar “seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar” olarak tanımlanmaktadır. Bu itibarla, sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik tek başına seçim sonucuna müessir değil ise bu sebebe dayalı yapılan itirazın olağanüstü itiraz kapsamında incelenemeyeceği gerekçesiyle reddedilmesi; bu sebebe dayalı itirazın, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilebilmesi için ise, anılan eksikliklerin tamamının ya da ekseriyetinin sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlendiği sandıklarda meydana geldiğinin ortaya konulması zorunludur.

Oysa, başkanının kanuna aykırı belirlendiği tespit edilen 754 sandığın sadece 2 tanesinde (Beşiktaş 1034, 1241 numaralı sandıklar) sayım döküm cetvellerinde eksiklik bulunmaktadır. Bu iki sandıkta, sayım döküm cetveli düzenlenmekle birlikte sandık kurulu üyelerince imzalanmadığı görülmektedir.

Ölen seçmenin yerine 6 kişinin,tutuklu ve hükümlülerin yerine de 99 kişinin oy kullandığı iddiasına gelince:


  Kurulumuzca verilen 23/04/2019 tarihli ara kararı uyarınca yapılan araştırma sonuçlarının incelenmesinden; sandık seçmen listesinde yer alan; 6 ölen seçmen yerine, 41 ceza infaz ve tutukevinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen yerine, 58 ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü seçmen yerine toplamda 105 seçmen yerine oy kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu oyların her biri farklı yerlerdeki 105 ayrı sandıkta kullanıldığı görülmektedir. Bu durum olağan olmamakla birlikte, sandık başına oy vermek için gelen seçmenin oyunu kullandıktan sonra seçmen listesinde adının karşısına imzasının alınması sırasında imzanın bir alt veya bir üst satıra sehven atılmış olmasından kaynaklanması kuvvetle muhtemeldir. Diğer bir husus, oy kullandığı işaretlenen ölü, hükümlü, tutuklu seçmenler ile kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanları eşleşmesi yapıldığında 754 sandığın sadece 3 tanesinde tutuklu, hükümlü ve ölü seçmen yerine toplamda her birinde 1 oy olmak üzere 3 oy kullanılmış görüldüğü anlaşılmıştır (Başakşehir 2306, Beşiktaş 1239 ve Fatih 3205 numaralı sandıklar).

İstanbul İlindeki oy kullanan seçmen sayısının 8.865.072 olduğu göz önüne alındığında seksenbeşbindebir oranına tekabül eden ve seçim sonucuna tesir etmeyen bu sayıdan hareketle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını söylemek mümkün değildir.

601 Kısıtlı Seçmenin Oy Kullandığı İddiasına gelince:

298 sayılı Kanunun 8. maddesinde kısıtlı olanların seçmen olamayacakları, anılan Kanunun 33. maddesinde ise, kısıtlı olan seçmenlerin seçmen kütüğünden çıkartılacağı düzenlenmiş, yine Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 tarihli, 2018/1134 sayılı karar eki 140/I sayılı Güncelleştirme Genelgesi uyarınca da 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgilerin, Adalet Bakanlığından alınarak, bu kişilerin kayıtlarının dondurulacağı ve bu şekilde oluşan muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılacağı düzenlenmiş, askı süresi içerisinde de kısıtlı olduğu bilgisi ilgili mahkemelerden ulaşan kısıtlıların seçmen kayıtları dondurulmuştur.

Askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listeleri itiraz sürelerinin bitmesi ve itiraz üzerine verilen kararların kütüğe işlenmesinden sonra elde edilen kütükten sandık bölgesi askı listeleri oluşturulmuştur.

Sandık bölgesi askı listelerinin dökümleri alınmadan önce Güncelleştirme Genelgesinin 14. maddesi uyarınca da 23 Mart 2019 Cumartesi günü, Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre kısıtlı olan seçmenler (4721 sayılı Kanunun 405 ve 406. maddelerine göre), hakkında Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine “oy kullanamaz” şerhi düşülmüştür.

Haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgilerin, kararı veren mahkemelerce UYAP sistemine girilmemesi nedeniyle Adalet Bakanlığınca gönderilen listelerde ismi yer almayanların sandık seçmen listesinde oy kullanabilir durumda görülmeleri nedeniyle seçim kurullarına yüklenebilecek bir kusur yoktur.

Kaldı ki, kısıtlı olanların oy kullandıklarının seçimden sonra tespit edilmesi ve oy kullanan kısıtlı seçmen sayısının seçim sonucuna tesir etmesi halinde bu husus Yüksek Seçim Kurulunca her zaman dikkate alınmaktadır.

İstanbul İlinin toplam seçmen sayısının 10.560.963 olduğu gözönüne alındığında 601 kısıtlı seçmenin oy kullanmış olmasının seçimin iptalini gerektirecek bir usulsüzlük olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Gerçekleştiği iddia edilen olaylar ve ileri sürülen hukuki sebepler, itiraz dilekçesi ve ekleri ile Kurulumuzca verilen ara kararı uyarınca toplanan bilgi ve belgelere göre seçimin sonucuna müessir olmadığından, itirazın reddi gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen karara katılmıyorum.

Üye
Yunus AYKIN