Vikikaynak:Hızlı silme

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Vikikaynak Silme politikası'nın amacı, Vikikaynak'taki her türlü silme işleminin amacını ve silme prosedürünün kurallarını belirlemek ve belirtmektir.

Genel[değiştir]

Bu kriterler, tüm isim alanları için geçerlidir.

G1. Hiçbir anlam içermeyen içerikli sayfalar silinebilir. 
Örneğin: “nafnşew359cşs.ndc30” veya “traa laa laaa”. Buna: Vandalizm, kısa veya kaynaksız içerik, kötü yazım, partizan nutuklar, imkansız teoriler ve kötü bir tercümeye sahip içerikler dâhil değildir.
G2. Deneme yapılmış sayfalar silinebilir.
Örneğin: “Gerçekten bir sayfada değişiklik yapabilir miyim?!” '''Kalın yazı'''[[Dosya:]]
G3. Vandalizm yapılmış sayfalar silinebilir.
Ad değiştirme vandalizmi sonucu oluşan yönlendirme sayfaları da buna dâhildir.
G4. Daha önce silinmiş içeriğin büyük ölçüde aynısına sahip sayfalar silinebilir.
SAS tartışması sonucunda veya hızlı silme ile silinen herhangi bir sayfayla büyük ölçüde benzerlik taşıyan herhangi bir isimdeki sayfalar, SAS kararı emsal kabul edilerek silinebilir. Tekrar silinmeden önce, hizmetlinin, içeriğin büyük ölçüde aynı olduğundan ve aynı konuda yeni bir madde olmadığından emin olması gerekmektedir.
G6. Kullanıcının isteğiyle silinebilir.
Eğer bir sayfayı oluşturan kişi, yazdığı sayfa başka hiçbir kişi tarafından değişikliğe uğramamışsa ve/veya kullanıcı tarafından yanlışlıkla açılmışsa, sayfanın silinmesini isteyebilir. Bu istek sebebiyle söz konusu sayfa silinir.
G7. Silinen sayfaların tartışma sayfaları da silinebilir.
Eğer sayfanın niçin silindiğine dair bir tartışma içermiyorsa hızlı silme ile silinebilir.
G8. Temizlik amacıyla silinebilir.
Tartışma yaratmayacak bakım ve temizlik işlemleri, sayfa geçmişlerini birleştirme, bir isim değişikliği işlemini geri alma ve sadece tek bir maddeye bağlantı veren bir anlam ayrımı sayfasını silme amacıyla sayfalar silinebilir.
G9. Telif hakkı ihlali oluşturan sayfalar silinebilir.
Telif hakları saklı bir kaynaktan alındığı kesin olarak belirlenen ya da bu konuda ciddi şüpheler bulunan her türlü içerik için hızlı silme işlemi uygulanabilir. Eğer telif hakkı ihlali taşıyan içerik küçük bir kısımsa veya sayfanın belirli bir kısmına eklenmişse, sayfanın hızlı sil ile silinmesinden ziyade ilgili kısımların çıkarılması tavsiye edilebilir.
G10. Saldırı içeren sayfalar ve dosyalar silinebilir.
Saldırı, hakaret dışında bir amaca hizmet etmeyen içeriğe sahip sayfa ve dosyalar (örneğin "... bir salaktır" benzeri bir içerik barındıran bir madde) silinebilir. Herhangi bir şahsa, topluluğa, kuruma ya da fikre yoğun biçimde saldırı niteliği taşıyan ve geri alınacak tarafsız bir sürümü bulunmayan sayfalar buna dâhildir. Parodi amaçlı resim veya medya bu kapsama girmez.
G11. Yoğun reklam içeren sayfalar silinebilir.
Yalnızca bir şirketin, ürünün, grubun veya hizmetin reklamını yapan ve ansiklopedik olabilmesi için baştan yazılması gereken sayfalar silinebilir. Unutmayınız ki herhangi bir madde, konusu sırf bir şirket, ürün, grup veya hizmeti içeriyor diye bu kriterin uygulanabileceği bir durum yaratmaz: Yoğun şekilde reklam içeren bir maddenin uygunsuz içerik de barındırması gerekmektedir. Eğer herhangi bir madde daha önce silinme prosedürüne dâhil edilmiş, fakat sonuç olarak silinmemiş ise, bu kriter ile hızlı silinmesi mümkün değildir.
G12. İçeriği geliştirmeye yönelik olmayan tartışma sayfaları silinebilir.
Tartışma sayfası tamamen bu tür yorumlardan oluşmadıkça silme işlemi yapılamaz. Geliştirme amaçlı yorumlar mevcutsa sayfa silinmez, sadece ilgisiz yorumlar çıkartılır.


Maddeler[değiştir]

Bu kriterler, Vikikaynak'ı oluşturan maddeler için geçerlidir.

M1. Çok az bilgi taşıyan ya da hiç bilgi taşımayan kısa içerikli sayfalar silinebilir.
Örneğin: “Fabrikası olan garip bir adamdı.” Maddenin taslak madde kriterlerini sağlayan, bütünsel anlatımlı bir içeriğe sahip olması durumunda, madde yetersiz içerik gerekçesiyle silinemez.
M2. Bir başka Wikimedia projesinde mevcut olan, yabancı dildeki maddeler silinebilir.
Eğer madde yabancı dilde olmasına rağmen bir başka Wikimedia projesinde bulunmuyorsa, {{Türkçe değil}} şablonu konur, madde silinmez.
M3. İçeriğe sahip olmayan maddeler silinebilir.
İçerik olarak sadece dış bağlantı, Göz at, Ayrıca bakınız, şablon veya başlığın tekrarını içeren maddeler.
M4. Başka bir Wikimedia projesine aktarılmış maddeler silinebilir.
Başka bir Wikimedia projesine aktarıma dair şablonlardan birini içeren veya silmeye aday olduktan sonra, oylama ile başka bir projeye aktarılmasına karar verilen ve aktarılan maddeler, işlem başarıyla yapıldıktan ve maddenin yazarı aktarımdan haberdar edildikten sonra silinebilir.
M6. Kayda değer olmayan kurgusal veya gerçek kişi, grup, kurum, ürün, eser veya internet içerikleri ile ilgili sayfalar silinebilir.
Genel olarak kayda değerlik ana yönergesi ve alt-yönergelerinin sunduğu kıstaslara bariz bir şekilde uymayan maddeler için bu kural kullanılabilir. Bununla birlikte dikkatli bir şekilde kullanılmalı; kayda değerlik kıstasları ile uyumsuzluğun bariz olmadığı, tartışmalı olduğu durumlarda hızlı silme uygulanmamalıdır. Bunun yerine kayda değerlik tartışması açılabilir veya kayda değerlik sorunu nedeniyle {{kopyala:Bekletmeli sil}} şablonu konulabilir.
M8. Düzen ve ansiklopediklik açısından uygunsuz maddeler, aşağıda belirtilen kriterlere uyuyorsa silinebilir.
Eğer bir madde,
  • Çalışma var şablonu barındırmıyorsa, ve,
  • İçeriğinin büyük bir kısmında viki işaret dili kodu bulundurmuyorsa, ve,
  • Taraflı veya yanlış bir içerik barındırıyorsa veya içeriğinin en az % 30'luk kısmı Türkçe dışındaki bir dilde ise,
hızlı sil ile silinebilir. Bununla birlikte, eğer madde kayıtlı bir kullanıcı tarafından yaratılmışsa, silme işleminden önce veya sonra, kullanıcı ilgili Hızlı Silme kriterinden haberdar edilmelidir. IP numarasıyla katılan anonim bir kullanıcı tarafından yaratılmışsa, maddenin ilgili yazarına haber verilmesine gerek yoktur.


Yönlendirmeler[değiştir]

Bu kriterler, tüm isim alanlarında geçerlidir ve yönlendirme sayfalarını konu alır.

Y1. Var olmayan sayfalara olan yönlendirmeler silinebilir.
Eğer mümkünse söz konusu yönlendirme, uygun ve var olan bir başka maddeye yönlendirilmeli, yoksa hızlı sil ile silinebilir.
Y2. Büyük bir yazım hatası içeren veya uygunluk açısından hatalı oluşturulmuş yönlendirmeler silinebilir.
Eğer söz konusu yazım hatası sıklıkla yapılan bir hataysa yönlendirmenin kalmasında sakınca yoktur.
Y3. Farklı isim alanları arasındaki yönlendirmeler silinebilir.
Örn: Vikikaynak->Şablon, Şablon->Madde, Madde->Kullanıcı. VK ve KAT gibi kısayol kısaltmaları bu kapsama dâhil değildir.


Dosyalar[değiştir]

D1. Çift kopya dosyalardan birisi silinebilir.
Dosya, Vikikaynak'de veya Wikimedia Commons'ta hâli hazırda bulunan bir dosyanın aynısı/kopyası ise, dosya formatı aynı, çözünürlüğü ise aynı veya daha düşükse, bu kopya silinir. Commons üzerinden yüklenen dosyaların Vikikaynak üzerinde açılan sayfaları, dosyalar seçkin statüsüne sahip değilse silinebilir.
D2. Bozuk, boş veya taşınmış dosyalar silinebilir.
D3. Uygunsuz lisanslı dosyalar silinebilir.
Adil kullanım politikası dâhilinde kullanılabilecekler hariç "sadece ticari olmayan kullanıma açık", "izne tabi" veya "resmin değiştirilmesi sınırlandırılmış" dosyalar Vikikaynak'ın telif politikaları açısından uygunsuzdur.
D4. Lisans ve kaynak bilgisi eksik olan dosyalar silinebilir.
Yüklenen her dosyanın lisans ve kaynak bilgisi olmalıdır. Lisansı veya kaynağı belirtilmemiş dosyalar, belirsizliği işaretlendikten sonra, 7 gün içinde netliğe kavuşmadığı takdirde silinir. Lisansı belirsiz olan dosyalar için Şablon:Tls, kaynağı olmayan dosyalar için {{kopyala:Kaynaksız dosya}} şablonlarını kullanınız.
D5. Kullanılmayan adil kullanım dosyaları silinebilir.
Serbest bir lisans veya kamu malı kapsamında olmayan telif hakkı saklı (adil kullanım vb.) dosyalar, herhangi bir maddede kullanılmadığı takdirde işaretlendikten 7 gün sonra silinebilir. Bu dosyalar için Şablon:Tls şablonunu kullanınız.
D6. Adil kullanımı hatalı belirtilmiş dosyalar silinebilir.
Yanlış adil kullanım etiketine sahip (herhangi bir maskot resmi için {{Logo}} etiketi gibi) dosyalar ile içerikte kullanımı adil kullanım politikasına uymayan dosyalar, yükleyen kullanıcıya haber verildikten 48 saat sonra silinebilir.
D7. Kullanımı gerekçelendirilmemiş dosyalar silinebilir.
1 Ekim 2008 tarihinden sonra yüklenen özgür olmayan dosyalar adil kullanıma giriyor olmasına rağmen kullanım gerekçelendirilmesi yapılmamışsa, işaretlendikten bir hafta sonra silinirler. Bu dosyalar için Şablon:Tls şablonunu kullanabilirsiniz.
D8. Herhangi bir sayfada kullanılmayan ansiklopedik açıdan değersiz dosyalar silinebilir.
Özgür lisanslı olmalarına rağmen ansiklopedik değer taşımayan ve (kullanıcı sayfaları da dâhil olmak üzere) herhangi bir sayfada kullanılmayan her türlü dosya silinebilir. Eğer dosyanın ansiklopedik değeri tartışmalıysa hızlı sil ile silinemez.
D9. Kullanışsız dosyalar silinebilir.
Resim, video ve ses dosyaları dışında kalan dosyalar (Örn: .doc, .pdf veya .xls dosyaları) herhangi bir maddede kullanılmıyor ve ansiklopedik kullanımı olmadığı düşünülüyorsa silinebilirler.
D10. SVG ya da diğer vektörel dosyalar silinebilir.
SVG gibi vektörel dosyalar VK:AKP#SVG ve diğer vektörel formatlar gereği eğer serbest kullanıma izin vermiyorlarsa silinebilirler.
D11. Şüpheli dosyalar silinebilir.
Şüpheli olarak işaretlenmiş bir dosya bir telif inceleme elemanı tarafından incelendikten sonra, sonuçsuz etiketiyle etiketlenirse, görüntünün durumunun netleştirilmesi için 7 gün beklenilir. Eğer 7 gün sonunda herhangi bir ek bilgi veya kanıt gelmezse, görüntü silinebilir.
D12. Tanımlanamayan dosyalar silinebilir.
Bir görüntü herhangi bir tanım bilgisi içermiyorsa ve görüntünün kendisinden de konusu ve tanımı net olarak belli olmuyorsa, Şablon:Tls etiketi ile işaretlenir. Eğer bu etiket eklendikten sonra 7 gün içerisinde gerekli tanım bilgisi eklenmezse, görüntü silinebilir.
D13. İçeriği kaynaklandırılmamış dosyalar silinebilir.
Bir görüntü içeriği kaynaksız bir grafikse (basit grafikler hariç) Şablon:Tls etiketi ile etiketlenir. Etiket eklendikten sonra 7 gün içerisinde gerekli kaynak bilgisi verilmezse, görüntü silinebilir.


Kategoriler[değiştir]

K1. Boş kategoriler silinebilir.
En azından 4 gün süresince sayfa veya alt kategori içermeyen, tek içeriği üst kategoriye bağlantı olan kategoriler hızlı silme ile silinebilir. Eğer söz konusu kategori silmeye aday ise, hızlı silme uygulanamaz.
Kategorinin bir kategori tartışması sonucunda silinmesine karar verilmesi durumunda o kategori hızlı silinebilir.
K2. İsmi düzeltilen kategoriler silinebilir.
Yeniden adlandırılıp, içeriği boşaltılmış hızlı silinebilecek kategoriler için örnekler:
  • Yazım hatası düzeltmeleri: Kitpalar -> Kitaplar.
  • Büyük harf düzeltmeleri: orta Dünya karakterleri -> Orta Dünya karakterleri
  • Tekil kelimelerin çoğul yapılması: Roman -> Romanlar
  • Ülke ismi kısaltmalarının açılması: ABD -> Amerika Birleşik Devletleri
  • İsmin kategori tartışması sonucu düzeltilmesi: Kategori:Nazi karşıtı hareketleri
K3. Şablon kategorileri silinebilir.
Şablon silindikten veya kategorileri değiştirildikten sonra kalan kategoriler.


Kullanıcı sayfaları[değiştir]

KS2. Var olmayan kullanıcıların kullanıcı sayfaları silinebilir.
Oturum açmamış olan anonim kullanıcıların tartışma sayfaları, yazılmış mesajlar geçerli olmadığı zaman silinir. Böylece aynı IP numarasıyla değişiklik yapan yeni anonim kullanıcıların aklı karışmaz.
KS3. Adil kullanım galerileri silinebilir.
Kullanıcı alanlarında bulunan ve çoğunlukla adil kullanım kaynaklı resimler barındıran galeriler silinebilir.


Şablonlar[değiştir]

Ş1. Bölücü ve kışkırtıcı şablonlar silinebilir.
Ş2. Kullanılmayan şablonlar silinebilir.
"kopyala:" komutuyla kullanılması gereken şablonlar da kullanılmayan şablonlar arasında listelenebileceği için, bu tür şablonlar sadece ihtiyaç duyulmaması durumunda silinmelidir.


Portaller[değiştir]

P1. Madde kriterlerine uymayan portal sayfaları silinebilir.
P2. Sadece Taslak hâlinde bulunan bir maddeye dayanan veya portalın başlığı altında gösterilmeye uygun, konuyu detaylandıran, taslaklar hariç en az üç maddeye sahip olmayan portaller silinebilir.
P3. Taslak portallar silinebilir