Vâ-diger Târîh Berâ-yı Çeşme-i Şehzâde Sultân Süleymân Der-Üsküdar

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Çeşmesâr-ı ma’delet şevketlü Sultân Ahmedin
Nasb-ı aynı a’zam-ı şehzâdegân-ı ekremi

Menba’-ı rüşd ü zekâ Sultân Süleymân kim müdâm
Celb içün şâhenşeh-i dehre du’â-yı âlemi

Verziş-i hayr eyleyüp âbâ vü ecdâdı gibi
Yapdı bu nev-çeşme-i hâlet-fezâ-yı muhkemi

Şimdi bu nev çeşme-i mâ’ül-hayât-ı sâfdan
Rûh-ı İskender n’ola eylerse kesb-i hürremi

Hem şeh-i dehrin hem ol şehzâde-i âzâdenin
Lutf-i Hakk olsun hemîşe yâr-ı gâr ü hemdemi

Gelse bir leb-teşne Rahmî lûle dir târîh için
Al için Sultân Süleymân itdi icrâ zemzemi 1141 (1728-29)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.