Toptaşı Askeri Rüşdiyesi Kitabesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
“Mekteb-i Rüşdiyye-i Askeriyye”
“Hazret-i Abdülaziz Hân ma’arif-pîşenin / Mülkün istikbâlini te’mîndir emniyyesi
Onun için açtı yer yer muntazam rüşdiyyeler / Ne Stanbul ve ne Bağdad kaldı ne Suriyesi
Nakd-i vakti sarf edip gel cem’-i zâd-ı dâniş et / Harc-ı âlemdir ucuzdur şimdi vezni kıyyesi
Hâme-i tâz-ı vatan Hüsnî dedi târihine / Feyz ü ilmin menba’dır askerî rüşdiyyesi”
“sene 1292 ketebe Aziz”

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.