Terkîb-i Bend (Onbeşinci Bend)

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Yûf hârına dehrin gül ü gül-zarına hem yûf
Ağyârîna yûf yâr-ı cefa-kârina hem yûf

Bir ayş ki mevkuuf ola keyfiyyet-i hamre
Ayyâşına yûf hamrine yûf hammârına hem yûf

Çün ehl-i vücûdun yeri sahrâ-yi ademdir
Yûf kaafile vü kaafile-sâlârına hem yûf

Zi-kıymet olunca nidelim câh ü celâli
Yûf anı satan dûna haridârına hem yûf

Alemde ki bengiler ola vâkıf-ı esrâr
Seyranîna yûf anların esrârına hem yûf

Arif kim ola müdbir ü nâdân ola mukbil
İkbaline yûf âlemin idbârına hem yûf

Çerh-i feleğin sa'dine vü nahsine lâ'net
Kevkeblerinin sâbit ü seyyârına hem yûf

Çün oldu harâm ehl-i Hak'a dünyî vü ukbâ
Cehdeyle ne ukbâ ola hâtırda ne dünyâ