Terkîb-i Bend (Dördüncü Bend)

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayın dır
Dün mektebe vardı bugün üstad olayın dir

Meyhânede ister yıkılub olmaya virân
Bi-çâre harâbâtda âbâd olayın dir

Elden komasun gül gibi câm-i meyi bir dem
Her kim ki bu gam-hânede dil-şâd olayın dir

Bir serv-kadin bende-i efgendesi olsun
Âlemde o kim gussadan âzâd olayın dir

Ömrün geçürüb kûh-i belâda dil-i şeydâ
Behrem-zen-i hengâme-i Ferhâd olayın dir

Vasl istemeyüb hecr ile hoş geçtiği bu kim
Miskin gam-i cânâneye mu'tâd olayın dir

Gezdi yürüdü bulmadı bir eğlenecek yer
Min ba'd yine âzim-i Bağdad olayın dir

Bağdad sadefdir güheri dürr-i Necef'dir
Yanında anın dürr ü güher seng u hazefdir