TBMM'nin 10 Haziran 1993 tarihli Kıbrıs deklarasyonu

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs'la ilgili New York'ta Birleşmiş Milletler aracılığında yapılan görüşmelerin sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesine yardımcı olmak üzere şu hususların dünya kamuoyuna açıklanmasında fayda görmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs Türk halkının 30 yıldan beri temel özgürlüklerini, güvenliğini ve eşitliğini koruma yönünde sürdürdüğü hak ve hukuk mücadelesini desteklemektedir.

Kıbrıs'ta, 1974 öncesinin karanlık dönemine yeniden dönülmemesi esastır. Kalıcı bir barışın temini için, iki toplumun eşitliği esasına dayalı bir çözüm gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs Türk halkının, Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın liderliğinde yürüttüğü barışçı çabaları takdirle karşılamaktadır. Kıbrıs'ta kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme, ancak iki tarafın hür ve serbest iradesiyle varılabileceğine inanmaktadır. Bu çerçevede ulusumuz, Kıbrıs Türk Halkının razı olmayacağı bir çözümü kabul etmeyecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs'ta barışın sürekli kılınması ve Kıbrıs Türk halkının refah ve güvenliğinin temini açısından, Türkiye'nin, tarihi ve garantörlük haklarından doğan ahdi vecibelerini yerine getirmeye ve bu yolda kendisine düşen her türlü sorumluluğu sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eder.

Bu bakımdan

1. Kıbrıs'ta, her bakımdan eşit haklara sahip, iki eşit toplumun varlığı esas alınarak müzakereler yapılmalıdır.

2. Kıbrıs konusu bir bütün olarak ele alınmalı ve iki toplumun temsilcileri arasında yapılacak müzakerelerle çözüme kavuşturulmalıdır.

3. İki toplumun temsilcileri arasında görüşülüp paraf edilen hususlar, her iki toplumun tasvibinden sonra kesinlik kazanmalıdır. Esasen, bu üç prensip, Kıbrıs'la ilgili müzakerelerde şimdiye kadar Türkiye'nin de savunduğu, Birleşmiş Milletlerin de kabul etmiş olduğu prensipler olmak itibariyle sağlıklı çözümü sağlayabilecek niteliktedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu prensipleri bir tarafa bırakması, Kıbrıs'ta kalıcı bir barışın sağlanmasına katkıda bulunmaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapılan müzakerelerin her türlü baskı dcnemelerinden uzak bir ortamda geçmesini, kalıcı bir uzlaşmanın vazgeçilmez koşulu görmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin vazgeçemeyeceği bu prcnsipler, müzakerelere esas teşkil etmediği takirde, görüşmelerin devamında bir yarar olmayacağı düşüncesinde olduğunu saygıyla açıklar.