Târîh-i Çeşme-i Hadîce Sultân Der-Üsküdâr

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Âsmân-mertebe Sultân Ahmed
Heft iklîmde oldur hâkân

Üsküdârı edüp ihyâ lutfu
Âb-ı şîrîn ile kıldı reyyân

Kırk çeşme gibi bu şehri hele
Eyledi çeşmeleri âbâdân

Ol şehin duhter-i vâlâ-güheri
Kıldı bu ayn-ı dil-ârâyı revân

Eyleye Hazret-i Bârî müzdâd
Ol şehin şevket ü şânın her an

Bî-bedel dedi bu târîhi Nedîm
Çeşme-i pâk-i Hadîce Sultân 1141 (1728-29)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.