TÜBİTAK'ın Danıştay Saldırısı Güvenlik Kamera Kayıtları Raporu

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ NAİP HAKİMLİĞİ'NE
BİLİRKİŞİ RAPORU

Bilirkişiliği olarak tarafımızdan istenen hususlar

Mahkemece tarafıma verilen hardisklerin incelenerek, söz konusu harddisklerin Danıştay binasında kullanılan orijinal harddiskler olup olmadığı ve içerisinde silinmiş veri olup olmadığı, kayıtların orijinal olup olmadığı ve içerisinde silinmiş veri olup olmadığının tespiti tarafımızdan istenilmiştir.

Bilirkişimizce yapılan değerlendirme sonucu elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir.

Değerlendirme

1. Teslim alınan WMAJ96544993 ve WMAJ97196969 seri numaralı harddiskler ve DVD içeriklerinin incelenmiştir. WMAJ96544993 seri numaralı harddisk işletim sistemini, WMAJ96544993 seri numaralı harddisk ise tutulan dataları içermektedir.

2. Data içeren harddiskte erişim ve imajın alınması sırasında herhangi bir zorlukla karşılaşılmamıştır.

Söz konusu harddiskte herhangi bir arıza bulgusuna rastlanmamıştır.

3. Yapılan incelemeler sonucunda, WMAJ96544993 seri numaralı harddiskte silinmiş dosyalar olduğunun tespit edilmiştir.

Silinmiş dosyaların isimleri ve silinme tarihleri Ek-A'da tespit edilmiştir.

Bu dosyaların önemli bir kısmı geri döndürülemez şekilde silinmiş olup, söz konusu dosyaların sadece isimlerine erişilmiştir.

Silinmiş dosyaların çok büyük bir bölümünün 16 Mayıs 2006 tarihinde saat 19:47-19:50 tarihleri arasında silindiği ve bu silinmenin geri döndürülemez şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.

Tablo-1'de gün bazlı silinmiş ve geri döndürülemeyen dosyaların sayısı, silinmiş ve geri döndürülen dosyaların sayısı ile firma tarafından teslim edilen DVD'de söz konusu gün ile ilgili verilen dosya sayılarının dağılımı yer almaktadır.

Geri döndürülebilen dosyalar ise, ekteki DVD'de geri döndürülmüş hali ile yer almaktadır.

4. Harddiskin içerisinde silinmiş olarak bulunan ve bir kısmı geri döndürülebilmiş olan dosyalar arasında Danıştay'daki kamera sisteminin kurulduğu tarih olan 23 Aralık 2005 tarihinden önce kayıt edildiği anlaşılan dosyaların da bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda Danıştay binasına kurulan kamera sisteminde kullanılan harddiskin daha önce başka bir yerde de kullanılması veya firmadan istenen orijinal harddiskin verilmeyip, başka bir harddiskin üzerine ilgili dosyaların kopyalanması ve daha sonra üzerinde silme işlemi yapılmış olması ihtimalleri bulunmaktadır. Bu sebeple bu harddiskin orijinal olup olmadığı sorusu net olarak cevaplandırılamamıştır.

5. Tablo1'de ise harddisk içerisinde tepit edilen dosyaların sayısı ile DVD içerisinde yer alan dosyaların sayılarını dağılımı verilmiştir. Verilen DVD içerisindeki dosya sayılarının dağılımı incelendiğinde, söz konusu dosya sayılarının çok az olduğu gözlemlenmektedir. Bir kamera yaklaşık olarak 40'a yakın dosya üretmektedir. Firma tarafından teslim edilen DVD'de gün başına her kamerada yer alan dosya sayısı 6'dır. Bu durumda her güne ait dosyaların büyük bölümünün DVD'de yer almadığı sonucuna varılmıştır

6. Harddiskin, 16.05.2006'da Danıştay'dan firma tarafından geri alındığı tutanaklarda ifade edilmiştir. Verilen DVD içerisinde bu tarihten sonraki tarihler olan 22.05.2006 ve 06.06.2006 günlerinde ait de kayıtlar bulunmuştur.

22.05.2006 tarihli kayıtların nasıl oluşturulduğu konusunda kanaata ulaşılmamıştır. Bu tarihli kayıtlarda bir büro içerisinde kişilerin çalışması ile ilgili görüntüler mevcuttur.

Firma tarafından iletilen DVD'deki dosyaların 06.06.2006 tarihinde oluşturulduğu ya da kopyalandığı gözlemlenmiştir. Bu tarih ile ilgili DVD'de kamera kayıtları mevcuttur, ama bu kayıtlar içerisinde görüntü bulunmamaktadır. Dolayısıyla firma tarafından o tarihte harddiskle bir işlem yapıldığı sonucuna varılmıştır.

7. Tablo 2'de firma tarafından gönderilen DVD içerisindeki dosyaların çekildiği kameralara göre tarih bazlı dağılımı söz konusudur. Her satırda o tarihe ait dosyaların sayısı, her sütunda ise kameranın numarasına göre dağılımı verilmiştir. Örneğin 15_04_2006 satırı 1(1) numaralı kamera ile çekilmiş bir dosyanın DVD'de yer aldığını ifade etmektedir. 15.05.2006 ve 16.05.2006 tarihli günler dışında her güne ait kamera için en az bir kayıt olduğu

8. Tablo 2'de gözlemlenmektedir. 11.05.2006 tarihi ile ilgili kayıtlar vardır ama içerisinde görüntü bulunmamaktadır.. 15.05.2006 tarihli gün için 1(1), 4(4), 5(5), 8(8) nolu kameralara ait herhangi bir dosya yer almamaktadır. ayrıca bu tarihlere ait olan kayıtlar içerisinde de bir görüntü mevcut değildir. Danıştay binasında 8 kamera bulunmaktadır. Kameraların pozisyonları hakkında aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

  • 1(1) nolu kameranın giriş ve araç parkını gören kamera olduğu,
  • 2(2) nolu kameranın yukarı katlardaki bir ara bölmeyi gösterdiği,
  • 3(3) nolu kameranın binanın arkasını ve arayolu gösteren kamera olduğu,
  • 4(4) nolu kameranın servis araçlarının bulunduğu alanı gösteren kamera olduğu,
  • 5(5) nolu kameranın insanların gelip geçtiği araçların parkettiği yeri gösterdiği,
  • 6(6) nolu kameranın görüntü alanının büyük bir çoğunluğunun servis araçlarını gösterdiği, sadece sağ üst köşede ise uzaktan insanların geçiş yaptığı alanı gözetlediği,
  • 7(7) nolu kameranın nizamiye kapısını gördüğü, insanların hareketlerinin ve parketmiş araçları gözlediği, ancak giriş kapısının görünmediği alanı gözetlediği,
  • 8(8) nolu kameranın bina girişini gösterdiği, binaya giren kişilerin X-ray cihazından geçerek girişte polisle muhatap oldukları ve müracaat olduğu varsayılan yere uğradıkları ve bina içerisine girdikleri alanı gözetleyen kamera olduğu anlaşılmıştır.

9. DVD içerisinde 16.05.2006 tarihine ait "Camera_2(2)-D16_05_2006-T-15_19_18q.rvf", "Camera_3(3)-D-16_05_2006-T-15_19_45u.rvf", "Camera_6(6)-D-16_05_2006-T-15_19_19r.rvf", "Camera_7(7)-D-16_05_2006-T-15_19_30s.rvf", isimli dosyalarla aynı isimli dosyalar harddiskte geri getirilemeyecek şekilde silinmiş olarak de bulunmuştur. Harddiskteki aynı tarihe aynı zamana ve aynı kameraya ait silinmiş dosyalar ile DVD'de verilen dosyalar arasındaki ilişkilerin ortaya konması ile ilgili çalışmalar, tarafımca alınan imajlar üzerinde devam edecektir. Tarafıma verilen süre dolmuş olduğundan söz konusu çalışma sonlandırılamamış olup ek bir rapor halinde çalışma bittiğinde naip hakimliğimize sunulacaktır.

Tarafıma verilen harddiskler ve DVD, bilirkişi raporu ile birlikte sunulmuştur.

Gereği saygı ile arz olunur. 12.10.2010

Teknik Bilirkişi
Hayretdin Bahşi


13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ NAİP HAKİMLİĞİ'NE
BİLİRKİŞİ RAPORU

Bilirkişiliği olarak tarafımızdan istenen hususlar

Mahkemeye 12.01.2010 tarihinde tarafımca teslim edilen bilirkişi raporunda incelemeye konu olan harddisk ile firma tarafından verilen DVD'nin içeriklerinin karşılaştırılması ve harddiskte silinmiş olarak bulunan bazı dosyalarla aynı tarihe, aynı zamana ve aynı kameraya ait firma tarafından verilen DVD'de dosyalar bulunması konularında ek çalışma yapılacağı ifade edilmiştir. Bu çalışmanın sonucu aşağıda verilmiştir.

Bilirkişiliğimizce yapılan değerlendirme sonucu elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir.

Değerlendirme

1. Harddiskte silinmemiş olarak bulunan bazı dosyaların firma tarafından verilen DVD'de yer almadığı tespit edilmiştir. Söz konusu dosyaların listesi aşağıdadır.

Camera_1(1)-D-06_06_2006-T-11_53_15l.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_09_01b.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_29_07o.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_49_12x.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-11_09_17g.rvf
Camera_1(1)-D-06_06_2006-T-11_53_15m.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_09_01c.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_29_07q.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_49_13j.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_09_17h.rvf
Camera_1(1)-D-20_06_2006-T-05_23_27a.rvf
Camera_1(1)-D-06_06_2006-T-11_53_11j.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_09_01d.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_29_07m.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_49_12u.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-11_09_17d.rvf
Camera_1(1)-D-06_06_2006-T-11_53_15n.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_09_01e.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_29_07p.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_49_12v.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-11_09_17f.rvf
Camera_1(1)-D-06_06_2006-T-11_53_18o.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_09_01f.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_29_02l.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_49_07s.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-11_09_11b.rvf
Camera_1(1)-D-06_06_2006-T-11_53_18p.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_09_01g.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_29_02k.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_49_07t.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-11_09_11c.rvf
Camera_1(1)-D-06_06_2006-T-11_53_12k.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_09_01h.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_29_07n.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_49_12w.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-11_09_17e.rvf
Camera_1(1)-D-06_06_2006-T-11_53_18q.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-11_09_01i.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-11_29_02j.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-10_49_07r.rvf
Camera_1(1)-D-07_06_2006-T-11_09_11a.rvf

Harddiskte olup da DVD'de olmayan yukarıdaki dosyalar incelendiğinde:

  • DVD'nin oluşturulduğu tarih olan 06.06.2006 tarihinin yanında 07.06.2006 tarihinde de harddiskin bir bilgisayara takılarak kamera sisteminin görüntü almadan çalıştırılmış olabileceği düşünülmektedir.
  • 06.06.2006 ve 07.06.2006 tarihli dosyaların yanında "Camera_2(2)-D-20_04_2006-T-05_23_27a.rvf" isimli dosya DVD'de yer almamaktadır.