Sultan I. Ahmed Han Çeşmesi kitabesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hazret-i Pâdişeh-i rûy-ı zemîn
 Ya’nî Hân Ahmed-i Mahmûd-simât

Eyledi bendesi bir çeşme binâ
Hak budur suyu hemân âb-ı hayât

Murg-ı-dili her ne kadar geldi ise
İçüben suyun anın buldu hayât

Nice merzâya şu’â buldu suyu
Her içen sıhhat ile buldu necât

Nûş iden Pâdişehe didi du’â
Dü cihânda bula ‘âlî derecât

Didi çün Dâî anın târîhini
İçene sıhhat ola âb-ı hayât 1023 (1614)


Hazret-i Sultân Ahmed Hân ol zıll-i celîl
Eyledi bu çeşmeyi bunda misâl-i selsebîl

Hayra mâ’il lutfı çok ‘âlî himem
Gelmemişdir böyle bir şanı cezîl

Dilerim Hakdan o şâhın devleti efzûn ola
Eyliye çok çok safâlar vire Hakk ömrü tavîl

Göricek didim bunun târîhini
Şâh Ahmed çeşmesinden mâ sebîl 1024 (1615

Kaynak: Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar’ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307.çevrim içi erişim
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.