Su ve Rüzgar

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Zaman gelir,
Toprak bizden
Esirger öz petrolünü.
Fakat muhkem bolşevikler
Direniş alanından
Yadırgamaz rolünü.
Yer yüzünde sular var,
Sularda dalgalar var,
Dalgalarda rüzgar var,
Hepsi - bizim kuvvetimiz...
Biz suları, rüzgarları
Feth ederiz.
Rüzgar - kuvvet,
Su - kuvvet.
Ne genişdir tabiat.
Bu il meçhul iklimlere yelken açan
Gidişlerin bayramı.
Fil hortumlu arabaların,
Hortumları altındaki
Kart dişlerin bayramı.
Başımızın üzerinde

Hızla esen kayalar var.
Ayağımızın altında yılan gibi kıvrılan
Çaylar var.


Hep bunlarla genişler
Dünyamızın çerçevesi.
Bu çayların her dalgası
Bir sarsılmaz at kuvvesi.

Kaynak: Su və külək (Azerice)
Telif durumu:

 Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Bu eser Azerbaycan Cumhuriyeti Telif Hakları Yasası uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Madde 25. Telif hakkı süresi

1. Telif hakkı, eserin yaratılmasıyla, yazarın ömrü boyunca ortaya çıkar ve bu Kanunun 26. maddesinde belirtilen haller dışında, ölümünden sonra 70 yıl geçerlidir.
2. Yazarın kişisel haklarının korunması süresizdir. Yazarın ölümünden sonra bu Kanunun 29. maddesi uyarınca özel hakların korunması yapılır.
3. Bu Maddenin 1. paragrafında ve 26. Maddede belirtilen süreler hesaplamanın belirtilen sürenin başlangıcına dayandığı yasal gerçek yıl başından itibaren hesaplanır.
4. Bu Kanunla belirlenen koruma süreleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar korunma süresi bitmemiş bütün eserlere uygulanır.
Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.