Senih Efendi tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Bende-i sıdk-iştimal Hazret-i Molla-yı Rum
Merd-i rûşen-dil Burusevî Zekiy-yi Mevlevî

Şeyh birkaç sene bunda okuttu şevk ile
Yevm-i mahsusunda her hafta kitab-ı Mesnevi

İrcii’ emri gelince çaresizdir imtisal
Çünkü olmaz kimseye câ-yi bekā dünya evi

Mazhar-ı ihsan olur âhır emekdâr-ı tarik
İrtihalinde zuhur etti rumûz-i ma’nevi

Terk-i fâni eyledi tarihini söyle
Senih Tekke-i bakiye nakl etti Zeki-i Mevlevî 1299.

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.