Sayfa:Sivas Katliamına ilişkin meclis araştırması.pdf/6

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
-6-
Sivas Olayları İle İlgili (10/107, 108, 109, 111, 114) Esas Numaralı Meclis Araştırma
Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sayı : A.O1.1GEÇ. 10/107, 108, 109, 111, 114
Konu : Raporun verilmesi hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.7.1993 tarihli 123 üncü Birleşiminde 248 sayılı Kararı ile kurulan 10/107, 108, 109, 111, 114 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyo­nu görevini tamamlamış, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanan rapor ilişikte su­nulmuştur.
  Gereğini arz ederim.
  Saygılarımla.

Osman Seyfi
Nevşehir
Komisyon Başkanı

RAPOR


  

Konu :


  Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi ve Cum­huriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bayburt Milletve­kili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çı­karılması, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 26 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddî zararlarının ve sorumluların tespiti, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların araştırılma­sı, Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların so­rumlularının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzeri­ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun 6.7.1993 tarihli 123 üncü Birleşiminde alınan 248 sayılı Karar.


  

GİRİŞ :


  1. Komisyonun Kuruluşu ve Üye Seçimi :
  Komisyonumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.7.1993 tarihli 123 üncü Birleşiminde alınan 248 sayılı Karar üzerine kurulmuş; sözkonusu karar da 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî zararların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması yapılmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 369)