Sayfa:Mondros.pdf/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa istinsah edilmiş
520
MONDROS MÜTAREKENAMESİ
 

Aynen
Madde 3

Karadeniz'de mevcut torpil mevkileri hakkındaki malûmat-ı mevcude ita edilecektir.

Aynen
Madde 4

İtilaf hükûmatına mensup üsera-yı harbiye ile Ermeni üsera ve mevkufini İstanbul'da cemedilecek ve bilakaydü şart itilaf hükûmetlerine teslim olunacaktır.


Madde 5

Hudutların muhafazası ve asayiş-i dahilînin idamesi için lüzum görülecek askerden maadasının derhal terhisi (miktarı bilâhare itilaf hükûmeti tarafından tekarrür ettirelecektir).


Madde 5

Hudutların muhafazası ve asayiş-i dâhilinin idamesi için lüzum görülecek Kuvayı askeriyeden maadasının derhal terhisi.


Madde 6

Osmanlı kara sularında veya Osmlanlı kuvvetleri tarafından işgal edilen sularda bulunan kâffe-i sefan-i harbiye teslim ve işbu süfünü harbiye gösterilecek liman veya limanlarda enterne edilecektir.


Madde 6

Osmanlı kara sularında zabıta ve buna mümasil hususat için istihdam edilecek sefain-i sagire müstesna olmak üzere Osmanlı sularında veya Devlet-i Aliyye tarafından işgal edilen sularda bulunan kaffe-i sefain-i harbiye teslim olunup gösterilecek Osmanlı liman veya limanlarında mevkuf bulundurulacaktır.


Madde 7

Mühim sevkulceyş nokatı itilâf kuvvetleri tarafından işgal edilecektir.


Madde 7

Müttefikler emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi sevkulceyşi noktasını işgal hakkını haiz olacaklardır.