Sabahattin Ali'nin Mustafa Kemal'e mektubu

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine

Zâtı âlinizi îmmen ve telmihen tahkiri mutazammın bir şiiri yazmış ve okumuş olmak cürmile bir sene hapise mahkûm edildim. Mahkeme zabıtlarının sathî bir tetkiki bile bu kararın nasıl bir zihniyetin tesiri altında verildiğini isbat edebilir. Fakat Temyiz Mahkemesi tarafından tasdik edilmiş olması, hükmün isabetsizliğine dair daha çok söz söylemekten beni alıkoymaktadır. Beni en çok üzen yediğim ceza değil, sizin büyük isminizin şahsî intikam vasıtası olarak kullanılabilmesi ve buna müsamaha edilmesi keyfiyetidir. Kablî hükümlerden, sakat düşüncelerden ve lüzumsuz korkulardan uzak bir heyete herzaman kabahatsizliğimi isbat edebilirim. Fakat bütün bunlara lüzum kalmadan işi sizin yüksek kararınıza bırakmayı tercih ettim: ‘Ben böyle bir şey yapmadım’ diyor ve buna inanmanızı rica ediyorum. Benim şimdiye kadar yalan söylediğim görülmemiştir. Ne karakterde bir adam olduğum da Maarif Vekâletinden sorulabilir. Herhalde bana inanacağınızı ümit ediyorum. Şimdilik kendi sözlerim ve teminatımdan başka müeyyidesi olmayan bu iddiam inanılacak kuvvette görülmediği takdirde yine size müracaat ediyor ve affımı rica ediyorum. Eninde sonunda hakkımı isbat edeceğimi bilmesem böyle bir ricada bulunmazdım. Beni affedecek kadar büyük ve iyi kalpli olduğunuzdan eminim. Ellerinizden öperim Efendim.

14- IV - 1933
Konya Hapisanesinde mevkuf,

Konya Muhtelit Ortamektep almanca muallimi

Sabahattin Ali